В. О. Дутченко Відповідальний за випуск icon

В. О. Дутченко Відповідальний за випуск
НазваВ. О. Дутченко Відповідальний за випуск
Сторінка1/28
Дата29.07.2012
Розмір1.48 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
1. /931_2010.docВ. О. Дутченко Відповідальний за випуск


Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”


Проблеми І перспективи розвитку банківської системИ України:
погляд у майбутнЄ


Збірник тез доповідей за матеріалами
XI Науково-практичної конференції студентів
(22 квітня 2008 р.)
та XII Науково-практичної конференції студентів
(23 квітня 2009 р.)


Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

2009

УДК 336.71(477)(06)

П78


Редакційна колегія збірника:

д-р екон. наук, проф. С.М. Козьменко;

канд. екон. наук, доц. Л.П. Чижов;

канд. екон. наук, доц. Т.О. Семененко;

ст. викладач М.В. Старинський;

асистент В.О. Дутченко


Відповідальний за випуск

канд. екон. наук, доц. Т.О. Семененко

П
П78
роблеми
і перспективи розвитку банківської системи України:
погляд у майбутнє [Текст] : збірник тез доповідей за матеріалами
XI Науково-практичної конференції студентів (22 квітня 2008 р.) та
XII Науково-практичної конференції студентів (23 квітня 2009 р.). – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 101 с.


Збірник містить кращі роботи студентів – учасників XI та XII науково-практичних конференцій студентів, які проводились на базі Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Окремі розробки присвячені теоретичним та організаційним аспектам функціонування національної банківської системи на сучасному етапі, а також проблемам вдосконалення вітчизняного законодавства.

Розрахований на студентську молодь і є заохочувальним фактором для їх участі у наукових розробках.


УДК 336.71(477)(06)


Відповідальність за фактичні помилки, достовірність інформації та точність викладених фактів несуть автори. Доповіді опубліковані мовою оригіналу. Усі права застережено. Посилання на матеріали збірника обов’язкові.


© ДВНЗ “Українська академія банківської справи
Національного банку України”, 2009

ЗМІСТ


Багмет К.

ЗМІСТ 4

Проблеми оцінки ефективності діяльності підрозділу з ризик-менеджменту в банку 8

Актуальні питання боротьби
з відмиванням грошей 9

ДИСКРИМІНАНТНІ МОДЕЛІ
ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА 11

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ 14

ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЧУТЛИВОСТІ БАНКУ ДО РИЗИКІВ 16

Перспективи використання сек’юритизації
банками України 20

Маркетингова стратегія
просування банківської послуги на ринок 22

THE SITUATION ON THE UKRAINIAN STOCK MARKET
AND SUGGESTION ON ITS IMPROVEMENT 24

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС:
ЗВ’ЯЗОК МІЖ УСПІШНІСТЮ НАВЧАННЯ
ТА КОГНІТИВНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ СТУДЕНТІВ УАБС 25

Податкове регулювання
розвитку підприємств малого бізнесу 27

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ RAROC ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 29

Проблеми розгляду справ щодо усиновлення
українських дітей іноземними громадянами 31

Деякі проблеми зіставлення країн світу.
Україна у світових рейтингах 33

Умови та підстави
застосування запобіжних заходів 35

Политическое лидерство:
теория и современное состояние в Украине 37

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕТРА СКОРОПАДСЬКОГО 39

СВІТОВИЙ ДОСВІД
І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
В РОЗВИТКУ СЕЗ (ВЕЗ) УКРАЇНИ 41

Онтологічні основи етики Платона і сучасність 43

Політичне життя студентів
від об’єктивної до суб’єктивної логіки 45

Особливості публічного розміщення акцій
на фондовому ринку 47

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РОЛІ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 49

Державне управління земельними ресурсами
в Україні: історія та сучасність 52

Відкритість І “право бідності”
як елементи доступності правосуддя
в цивільному процесі України 55

Реалії застосування
контрактної форми трудового договору 57

The Influence of the Financial and Economic Crisis on Russian Industrial Enterprises 59

Аналіз якості системи
ризик-менеджменту ВАТ “Ощадбанк” 61

Метод оптимізації оргструктури
малих І середніх підприємств 62

Актуальні проблеми оподаткування ПДВ
суб’єктів малого підприємництва 64

Последствия “налогового рая”
для государства, или теневая экономика
как результат налогообложения 66

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ
МАТЕРІАЛЬНОГО ВИНАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІ
КЕРІВНИЦТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ:
УКРАЇНА У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ 68

Аналіз ризику ліквідності банків
на підставі розрахунку
динамічного індикатора ліквідності 70

Влияние мирового финансового кризиса
на состояние экономики Украины 71

Особенности формирования и развития
кредитного потенциала
банковской системы России
в условиях мирового финансового кризиса 73

Стираємо стереотипи:
PR і нестандартна реклама 74

Формування правової позиції захисника
у справі 76

ПІДХОДИ ДО САМООЦІНКИ
РІВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
НА ОСНОВІ МЕТОДИК РЕЙТИНГОВИХ АГЕНтСТВ 78

Суржик як соціолінгвістичне явище 81

Міф І реклама в сучасному житті 82

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 84

ЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕЙТИНГІВ
У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 86

Обґрунтування вибору методу визначення
ступеня завершеності робіт для розрахунку
доходу за будівельним контрактом 88

Аспекты практической реализации положений
Киотского протокола в Украине 90

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ
В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 91

Управление инновационным потенциалом
трудового коллектива банка 94

Проблемы и перспективы
трудоустройства молодых специалистов:
отечественный и зарубежный опыт 95

Теория Кондратьева
в контексте современных проблем
развития рыночной экономики 97

Організація облікової політики в Україні:
проблеми та рішення гармонізації 99

Рекапіталізація банківської системи:
умови та наслідки для України 100

Протидія “відмиванню” грошей
у банківській системі 102

Становлення страхування
банківських ризиків в Україні 103К. Багмет,
науковий керівник – канд. екон. наук, доц. І.В. Бєлова,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconІнноваційна діяльність
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconН. М. Обметиця Відповідальний за випуск
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconМетодичні вказівки з латинської мови для студентів 1-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconДрукованих наукових праць викладачів університету
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconБібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconБібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів університету
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconО. В. Бондар Відповідальний за випуск
Енергетика у сучасному світі : рекомендаційний список. – Суми : Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconВ. Б. Юскаєв 2751 Збiрник вправ з граматики англiйської мови для студентiв 2-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
В. О. Дутченко Відповідальний за випуск iconЮ. В. Галинська > І. О. Тимченко Відповідальний за випуск О. М. Теліженко
Навчальне доповнення щодо роботи з електронними таблицями “ms excеl” для розв’язання економічних задач
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи