Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України icon

Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України
НазваУкраїнська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України
Сторінка1/64
Дата29.07.2012
Розмір5.97 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
1. /Z_T_9_2004.docУкраїнська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України


Збірник наукових праць


Том 9


Суми

ВВП “Мрія-1” ЛТД

УАБС

2004

УДК 336.71(477)

ББК 65.9(4 укр)262.1

П78


Рекомендовано до друку вченою радою Української академії
банківської справи, протокол № 8 від 20 лютого 2004 р.


Редакційна колегія збірника:

д-р екон. наук, проф. В.І. Міщенко

(головний редактор);

д-р екон. наук, проф. С.М. Козьменко
(заступник головного редактора);

д-р екон. наук, проф. Л.В. Кривенко;

д-р екон. наук, проф. В.П. Москаленко;

д-р екон. наук, проф. С.В. Науменкова;

д-р екон. наук, проф. І.В. Сало;

канд. екон. наук, доц. І.О. Школьник

(відповідальний секретар)


П
П78
роблеми і перспективи розвитку банківської системи України
: Збірник наукових праць. Т. 9. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2004. – 374 с.

ISBN 966-566-239-2

Збірник містить статті вітчизняних науковців, в яких висвітлено особливості державного регулювання банківської конкуренції, проблеми управління банківськими кризами, роль Національного банку України в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці, участь іноземного капіталу у розвитку міжбанківської конкуренції в Україні тощо. Окремі розробки присвячені проблемам вдосконалення законодавства України про банківську діяльність, а також методологічним та організаційним аспектам функціонування національної банківської системи на сучасному етапі.

Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

УДК 336.71(477)

ББК 65.9(4 укр)262.1


©
ISBN 966-566-239-2
 Українська академія
банківської справи, 2004

ЗМІСТ


ЗМІСТ 3

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 9

С.Л. Тігіпко, Національний банк України 9

Стратегія управління систематичною банківською кризою 16

А.П. Яценюк, Національний банк України 16

Підходи до аналізу валютної структури золотовалютних резервів НБУ 21

О.В. Ніколенко, Національний банк України 21

Нові фінансові інструменти в управлінні золотовалютними резервами НБУ 26

О.Б. Лупін, канд. екон. наук, Національний банк України 26

Інституційні межі концентрації банківського капіталу в Україні 32

Ю.В. Прозоров, Національний банк України 32

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 37

Г.Т. Карчева, канд. екон. наук, Національний банк України; О.О. Затварська, Науково-дослідний фінансовий інститут
при Міністерстві фінансів України 37

Вклад банківської системи у розвиток малого підприємництва в Україні 41

В.М. Галь, канд. екон. наук, Національний банк України 41

Управління ризиками як важливий компонент процесу ефективного управління банком 47

В.О. Чемерис, Національний банк України 47

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ
НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 54

К.В. Уваров, Національний банк України 54

КАПІТАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ БАНКУ 60

Ю.О. Заруба, канд. екон. наук, Центр наукових досліджень Національного банку України, К.О. Кірєєва, АППБ “Аваль” 60

ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНИХ ЛІМІТІВ
НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОГО РЕЙТИНГУ
БАНКІВ-КОНТРАГЕНТІВ 64

О.Ю. Козак, Національний банк України 64

Оптимізація портфеля облігацій банку
із застосуванням методів ребалансування та імунізації 69

В.О. Чемерис, О.В. Башкіров, Національний банк України 69

Створення в Україні спеціалізованих іпотечних банків як передумова розвитку ринку іпотечного кредитування 75

Н.В. Грищук, Центр наукових досліджень
Національного банку України 75

РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У РОЗВИТКУ МІЖБАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 81

О.І. Кірєєв, канд. екон. наук, О.П. Жак, Центр наукових досліджень Національного банку України 81

Місце і роль балансів фінансових ресурсів у формуванні фінансової політики 87

О.П. Шитко,
Центр наукових досліджень Національного банку України 87

Обгрунтування оптимального режиму валютного курсу для України 92

О.Я. Круль, Національний банк України 92

Система валютного регулювання України та її вплив на стан економіки 98

Г.О. Заблоцька, Національний банк України 98

Вплив монетарної політики
на економічне зростання в Україні 106

Н.В. Камашева, Національний банк України 106

Сучасний стан та перспективи розвитку комплексного аналізу недохідних активів банку 113

Р.М. Набок,
Центр наукових досліджень Національного банку України 113

Перспективи розвитку фінансування АПК
З УРАХУВАННЯМ погодниХ ризикІВ 116

А.Л. Прокопенко, Національний банк України 116

тенденції розвитку міжнародної
та вітчизняної банківських систем 121

І.Е. Гольченко, Національний банк України 121

Регулирование резервной нормы
для коммерческих банков в операциях проектного финансирования 125

А.Ф. Бурдюгов,
Главное управление НБУ в Автономной Республике Крым 125

Роль Національного банку України
в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці 134

В.І. Міщенко, д-р екон. наук, проф.,
В.С. Стельмах, канд. екон. наук,
Українська академія банківської справи 134

Розвиток корпоративного сектора
у контексті структурних змін 141

С.В. Науменкова, д-р екон. наук, проф.,
Українська академія банківської справи 141

Реструктуризация предприятий и создание единого финансово-экономического механизма 149

В.П. Москаленко, д-р экон. наук, проф., О.В. Шипунова, канд. экон. наук, доц., Украинская академия банковского дела 149

Особливості регулювання послуг страхування в системі електронного бізнесу 158

М.В. Давидов, Українська академія банківської справи 158

Обов’язкове резервування
як інструмент грошово-кредитної політики 167

В.В. Коваленко, канд. екон. наук, доц.,
Українська академія банківської справи 167

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 171

В.П. Нагребельний, канд. юрид. наук, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 171

Інтерактивний підхід в організації процесу стратегічного планування в банку 177

Н.Г. Слав’янська, канд. екон. наук, доц.,
Українська академія банківської справи, О.А. Слав’янський 177

Деякі аспекти інтегрування інтересів банківського сектора та малого бізнесу 181

Л.В. Лощина,
канд. екон. наук, Українська академія банківської справи 181

Можливості використання
методів портфельного аналізу в діяльності вітчизняних підприємств 186

Т.М. Мельник,
канд. екон. наук, доц., Українська академія банківської справи 186

Особливості функціонування державних холдингових компаній в Україні 190

Н.Г. Пігуль, канд. екон. наук, доц., Н.А. Дехтяр, канд. екон. наук,
старший викладач, Українська академія банківської справи 190

РОЛЬ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ
У ТРАНСФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 195

І.В. Шкодіна, канд. екон. наук,
Харківська філія Української академії банківської справи 195

СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 201

Г. Стеблій,
канд. екон. наук, проф., Львівський банківський інститут 201

БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 205

Н. Тувакова, канд. екон. наук, Львівський банківський інститут 205

Досвід банків розвинУТих країн в галузі інвестиційної діяльності і можливості його реалізації в українській економіці 209

О.Ю. Оболенський, д-р екон. наук, проф.,
Київська філія Львівського банківського інституту 209

БАЗОВІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 218

Г.О. Бардиш, канд. екон. наук, доц., Львівський банківський інститут; Т.В. Бардиш, НВА “Будівельник” 218

БАНКИ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ 222

А.Я. Кузнєцова, канд. екон. наук, доц., Львівський банківський інститут; Я.Т. Карпа, канд. екон. наук, ВАТ “Укртелеком” ЦІТ ТЗ 222

Адаптация банковских институтов
в изменяющейся социально-экономической среде 232

Е.В. Семенов, Харьковский филиал АО “КредитБанк-Украина” 232

Обґрунтування схеми фінансування експортерів за рахунок структуризації
їх грошових потоків 238

В.Л. Пластун, Українська академія банківської справи 238

Анализ зарубежных методик расчета портфельных кредитных рисков 246

Д.Л. Лобода, Украинская академия банковского дела 246

Перспективы малых банков в Украине 249

В.С. Домбровский, Украинская академия банковского дела 249

Проблеми вартісної оцінки банківських інформаційних ресурсів 252

О.В. Крухмаль, Українська академія банківської справи 252

Стратегічне планування регіонального розвитку мережі філій банку 255

О.А. Криклій, Українська академія банківської справи 255

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ПРОМИСЛОВОСТІ 259

В.П. Мартиненко,
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 259

Місце кредитного моніторингу
в процесі кредитування 264

З.М. Карасьова,
Харківська філія Української академії банківської справи 264

Формування ресурсного потенціалу
комерційних банків України 271

Ж.І. Торяник, Харківська філія
Української академії банківської справи 271

Концепція розвитку сучасного банку 275

І.І. Борисенко,
Харківська філія Української академії банківської справи 275

Перспективи становлення ринку іпотечних цінних паперів у структурі фінансового ринку сучасної України 280

Л.М. Шалімова,
Харківська філія Української академії банківської справи 280

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ 286

В.П. Страхарчук,
канд. екон. наук, доц., Львівський банківський інститут 286

Основні напрямки реформування банківської системи України 295

О.О. Другов, Львівський банківський інститут 295

Перспективи розвитку інноваційних процесів на ринку банківських послуг
з урахуванням ризиків 300

О.І. Білик, Л.Я. Слобода, Львівський банківський інститут 300

Удосконалення системи управління ризиками в банках 306

П.П. Гармидаров,
Київська філія Львівського банківського інституту 306

Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку національної банківської системи 309

О.П. Шейко, Київська філія Львівського банківського інституту 309

МОДЕЛІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 314

Л.А. Гербич,
Київський національний торговельно-економічний університет 314

ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 325

І.А. Аванесова,
Київський національний торговельно-економічний університет 325

Застосування експертного методу ОЦІНКИ В МЕНЕДЖМЕНТІ персоналУ БАНКУ 338

Н.М. Сушко, канд. екон. наук, доц., Київський національний торговельно-економічний університет 338

Методологічні засади ефективного управління персоналом банку 343

А.В. Шаперенков,
Київський національний торговельно-економічний університет 343

Економічна спрямованість фінансових відносин між страховими організаціями
та банківською системою 350

Д.А. Навроцький,
Інститут економічного прогнозування НАН України 350

ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 352

Ю.В. Сеннікова,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 352

Валютний курс і фундаментальні
фактори його формування 354

Т.В. Бакуменко, Полтавський національний
технічний університет ім. Ю. Кондратюка 354

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 362

М.Я. Скотар, АКБ “Легбанк” 362

Роль реінжинірингу бізнес-процесів у банку в умовах конкурентної боротьби на ринку 365

В.О. Стрільчук, Українська академія банківської справи 365

Оцінка обсягів та перспектив валютного ринку на основі платіжного балансу 372

Л.П. Анохіна, Головне управління Національного банку України
в Автономній Республіці Крим 372

Вдосконалення управління вартістю
та дохідністю цінних паперів 377

С.В. Кулюкін, Українська академія банківської справи 377
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

Схожі:

Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconДо відома
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” видає збірник наукових праць...
Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconЄріс Любов Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку
Л. М. Методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку / Єріс Л. М. // Проблеми І перспективи розвитку банківської...
Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconТурченюк Т. В. к е. н., доцент кафедри менеджменту двнз «Українська академія банківської справи нбу», Руденко Я. П
Проблеми та перспективи розвитку євроінтеграційних процесів для економіки україни
Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconДержавний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Конкурентоспроможність та модернізація банківської системи в контексті розвитку світової та національної економіки
Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconДержавний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Конкурентоспроможність та модернізація банківської системи в контексті розвитку світової та національної економіки
Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconЗаявка на участь у ІІІ міжнародній студентській науково-практичній конференції «Проблеми І перспективи розвитку сучасної економіки»
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconДоцент кафедри міжнародної економіки Державного вищого навчального закладу Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми тел раб. 8 0542 61 99 42 моб. 8 050 765 11 78
Пошук стратегії розвитку банківської системи україни в умовах глобалізації фінансових ринків
Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconПавленко Л. Д. асистент кафедри банківської справи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Удосконалення методики оцінки собівартості банківських продуктів як складової системи управлінського обліку банку
Українська академія банківської справи проблеми І перспективи розвитку банківської системи України iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи