Державний вищий навчальний заклад icon

Державний вищий навчальний заклад
Скачати 232.67 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад
Дата02.08.2012
Розмір232.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи НБУ»

Кафедра менеджменту
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ


Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи


Для студентів спеціальності «Правознавства» заочної форми навчання

СУМИ


ДВНЗ «УАБС НБУ» 1. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
  1. Вказівки до виконання теоретичного та практичного завдання.


Контрольна робота складається з двох завдань: теоретичного та практичного. Для її виконання студенту необхідно вивчити підручники, навчальні посібники та іншу спеціальну літературу з менеджменту і маркетингу.

Виконання теоретичного завдання повинно охоплювати глибоке розкриття сутності питання, характеристику різних підходів та точок зору, а також позиції студента. Викладення теоретичного питання повинно супроводжуватися схемами, таблицями, які дозволяють наочно демонструвати матеріал, що розкривається. Також рекомендується наводити практичні приклади, які підтверджують ступінь оволодіння студентом теоретичним матеріалом та вміння використовувати його на практиці.

Виконання практичного завдання, поданого у контрольній роботі у виді ситуації, передбачає узагальнення відповідних теоретичних знань, які придбані студентом при вивченні дисципліни “Основи менеджменту і маркетингу”. Відповідь по практичному завданню повинна бути змістовною, аргументованою, розкривати всі аспекти питання та містити ілюстративний матеріал.

В кінці контрольної роботи наводиться список використаних джерел.

2.2. Визначення номеру варіанту контрольної роботи

^
Таблиця 1.
Розподіл завдань контрольної роботи

група ДП-91ПІБ

Варінт контрольної роботиАкімова Катерина В’ячеславівна

1Андрійченко Андрій Олександрович

3Антонян Самвел Кимикович

2Больбіт Юрій Леонідович

5Будьонна Вікторія Олександрівна

4Вдовін Михайло Олександрович

6Дмитренко Микола Олександрович

7Добушевський Олександр Анатолійович

9Дробязко Євгеній Васильович

10Калініченко Ольга Олександрівна

12Лисаченко Андрій Олексійович

11Лисенко Олена Іванівна

14Мальований Олександр Павлович

13Неукісова Євгенія Олександрівна

16Рудиця Тетяна Сергіївна

15Саєнко Олексій Олегович

17Семенников Сергій Володимирович

19Скарченко Костянтин Сергійович

20Стогова Ольга Володимирівна

18Сторожук Тетяна Володимирівна

21Суха Марина Василівна

20Тарасенко Микола Вікторович

22Тимченко Дмитро Євгенович

24Ткаченко Євгенія Олександрівна

23Ткаченко Олександр Анатолійович

25Тютюнник Олена Анатоліївна

3Філонова Ірина Михайлівна

10Хижняк Зоя Іванівна

12Чекригін Дмитро Іванович

1Чупіка Андрій Володимирович

2Юрченко Юрій Миколайович

15Яременко Олег Вікторович

16Група ЗП-92
ПІБ

Варінт контрольної роботиБабенко Андрій Олександрович

25Бершова Світлана Миколаївна

24Бондаренко Валерій Михайлович

20Василенко Наталія Олександрівна

19Гордієнко Юлія Сергіївна

18Демченко Олена Миколаївна

17Забіяка Олександр Петрович

16Кириленко Віталій Володимирович

15Кіяшко Катерина Богданівна

13Макуріна Ольга Володимирівна

14Мєльнікова Ольга Михайлівна

12Мороз Наталія Валеріївна

10Назарова Олена Михайлівна

11Погребицький Олександр Миколайович

9Придюк Олександр Павлович

8Сепета Наталія Анатоліївна

6Спориш Марина Василівна

7Цибульняк Ірина Олександрівна

5Штельмах Анна Вікторівна

4Шуляк Анна Євгеніївна

3Контрольна робота, що подана у письмовому виді і отримала позитивний відзив рецензента, може бути зарахована тільки після усної співбесіди студента з викладачем кафедри. Не зараховану роботу студенту варто переробити відповідно до зауважень рецензента. Студенти, які не захистили контрольну роботу, до заліку з дисципліни “Основи менеджменту і маркетингу” не допускаються.  1. ^ Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна містити: титульний аркуш (додаток А), зміст основну частину та список літератури.

Контрольна робота оформляється відповідно до загальних вимог діючих стандартів.

Загальний обсяг контрольної роботи складає не менше 15 сторінок друкованого тексту з інтервалом 1,5 рядка, шрифт - Times New Roman, розмір – 14 pt при виконанні на комп‘ютері або аналогічний обсяг рукописного тексту. При написанні рекомендуються застосовувати таку береги: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та низу – 2 см.

Відповідно до встановленого порядку контрольна робота представляється студентом для перевірки на кафедру менеджменту не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії.

Контрольна робота повинна бути зброшурована.


 1. Варіанти завдань контрольної роботи


Варіант 1.

Теоретичні питання.

 1. Менеджмент як різновид господарського управління. Основні елементи менеджменту та їх характеристика.

 2. Вартість. Основні погляди на сутність формування вартості.

 3. Завдання

ЗАТ “Група Норд” – однин із самих крупних вітчизняних виробників побутової техніки. Асортиментний перелік підприємства включає сучасні холодильники та морозильники, газові та електричні плити, кондиціонери, торговельне холодильне обладнання, комплектуючі вироби. У поточному році ЗАТ “Група Норд” виступила ініціатором створення фінансово-промислової групи «Домотех». За повідомленням інформагентства України очікується, що в її склад увійдуть: Дніпропетровський і Васильківський заводи побутових холодильників «Норд». За планами творців, «Домотех» буде спеціалізуватися на виробництві побутової техніки і комплектуючого обладнання.

Визначте місію ЗАТ “Група Норд”. Вкажіть стратегічну мету ЗАТ “Група Норд”, визначите яку стратегічну альтернативу має намір використовувати фірма?


Варіант 2.

Теоретичні питання.

 1. Організація як відкрита система. Види організацій. Ознаки організації.

 2. Маркетингова політика продажу.

3. Завдання .

З точки зору маркетингу проаналізуйте видобувну промисловість. В ході виконання завдання зверніть увагу на:

  1. характер товару;

  2. основних споживачів продукції;

  3. проведіть сегментування даного ринку;

  4. визначте цільовий ринок;

  5. обґрунтуйте вибір засад ціноутворення;

  6. проаналізуйте комплекс маркетингових комунікацій.


Варіант 3.

Теоретичні питання.

 1. Методологія планування. Організаційні рівні планування. Стратегічне планування, мета і принципи стратегічного планування.

 2. Сутність і концепція маркетингу.

 3. Завдання.

Менеджери, що працюють на міжнародному рівні повинні мати на увазі, що відносна значимість різних потреб людей може змінюватись в різних країнах, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Поясність це на прикладі України та однієї з країн Європейського Союзу.


Варіант 4.

Теоретичні питання.

 1. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент.

 2. Етапи процессу ціноутворення.

 3. Завдання .

З точки зору маркетингу проаналізуйте комерційний банк. В ході виконання завдання зверніть увагу на:

 1. характер товару;

 2. основних споживачів продукції;

 3. проведіть сегментування даного ринку;

 4. визначте цільовий ринок;

 5. обґрунтуйте вибір засад ціноутворення;

 6. проаналізуйте комплекс маркетингових комунікацій.Варіант 5.

Теоретичні питання.

 1. Предмет, мета і головна задача менеджменту. Об‘єкт та предмет вивчення науки менеджменту.

 2. Загальна характеристика маркетингових комунікацій.

 3. Завдання. Традиційно виділяють три рівні управління: нижчий, середній та вищий. Які ролі виконують в організації керівники нижчого, середнього та вищого рівнів (використовуйте класифікацію управлінських ролей за визначенням Мінцберга).Варіант 6.

Теоретичні питання.

 1. Загальна характеристика і класифікація функцій менеджменту.

 2. Сутність і функції маркетингового планування.

 3. Завдання .

Заповніть таблицю з характеристики видів організаційної структури управління.

Організаційна структура

Сильні сторони

Слабкі сторони

Умови використання

 1. Лінійна


 1. Лінійно-функціональна


 1. Дивізіональна


 1. МатричнаВаріант 7.

Теоретичні питання.

 1. Комункікаційний процес в організації.

 2. Види маркетингових стратегій.

 3. Завдання. З точки зору маркетингу проаналізуйте компанію з надання юридичних послуг. В ході виконання завдання зверніть увагу на:

 1. характер товару;

 2. основних споживачів продукції;

 3. проведіть сегментування даного ринку;

 4. визначте цільовий ринок;

 5. обґрунтуйте вибір засад ціноутворення;

 6. проаналізуйте комплекс маркетингових комунікацій.Варіант 8.

Теоретичні питання.
 1. ^
  Управлінське рішення. Технологія прийняття управлінських рішень.

 2. Інноваційна політика і визначення нових товарів.

 3. Завдання. Найбільш гостро проблеми організації постають у воюючих арміях. Які види рішень приймаються головним командуванням, а які залишаються на розсуд польових командирів? Які принципи управління диктують необхідність такого розподілу? Чи можна відокремити питання координації та мотивації при вирішені проблем організації Збройних сил?Варіант 9.

Теоретичні питання.

 1. Види планування та їх взаємозв‘язок. Складові процесу стратегічного планування.

 2. Процес розробки нових товарів.

 3. Завдання. З точки зору маркетингу проаналізуйте рекламну агенцію. В ході виконання завдання зверніть увагу на:

 1. характер товару;

 2. основних споживачів продукції;

 3. проведіть сегментування даного ринку;

 4. визначте цільовий ринок;

 5. обґрунтуйте вибір засад ціноутворення;

 6. проаналізуйте комплекс маркетингових комунікацій.Варіант 10.

Теоретичні питання.

 1. Підходи до оптимізації управлінських рішень. Прогнозування результатів прийняття рішень.

 2. Сутність і організація банківського маркетингу.

 3. Завдання. Для з'ясування причин зниження продуктивності відділу гарантій­них листів. Першого Національного Банку в м. Чикаго керівництво опитало своїх службовців із приводу ступеня задоволеності робо­тою. З'ясувалося, що причиною незадоволеності служить однома­нітність у роботі з паперами, що нагадує роботу на конвеєрі та роздрібненість завдань, що призводила до нерозуміння загального змісту роботи.

Протягом декількох наступних місяців при участі працівників були переглянуті всі завдання-операції і багато з тих операцій, ко­трі до того виконувалися роздільно, були об'єднані, що дозволило створити повний цикл із більш високим рівнем відповідальності. Службовці пройшли перепідготовку з метою удосконалення своїх навичок, була підвищена заробітна плата, впроваджено новий рі­вень відповідальності у роботі.

Рік по тому було відзначено значне підвищення прибутковості, ступеня задоволеності клієнтів і високої трудової моралі службовців.

Яке значення мають здібності та потреби службовців, які працюють у відділі гарантійних листів, в ефективності їхньої праці? Відповідь обґрунтуйте. Чи змінилися цілі та технологія відділу?


Варіант 11.

Теоретичні питання.

 1. Типи моделей: фізична, аналогова, математична. Основні моделі застосування в менеджменті: теорія ігор, теорія черг, модель керування запасами, моделі лінійного програмування, імітаційні моделі, економічний аналіз.

 2. Організація маркетингу на підприємстві.

 3. Завдання. Якщо розглядати організацію як систему, то поряд з такими її властивостями, як відкритість, складність, цілісність, поліструктурність, мінливість, ієрархічність, можна сказати ще й організація “живуча” система. Поясність, як ви це розумієте?


Варіант 12.

Теоретичні питання.
 1. ^
  Інформація та комунікації в організаціях.

 2. Маркетингова політика просування товару (послуги)

 3. Завдання. З точки зору маркетингу проаналізуйте телерадіокомпанію. В ході виконання завдання зверніть увагу на:

 1. характер товару;

 2. основних споживачів продукції;

 3. проведіть сегментування даного ринку;

 4. визначте цільовий ринок;

 5. обґрунтуйте вибір засад ціноутворення;

 6. проаналізуйте комплекс маркетингових комунікацій.Варіант 13.

Теоретичні питання.

 1. Функція планування та її основні форми.

 2. Брендинг і спонсорство.

3. Завдання. В останні часи погляд західного менеджменту спрямований у бік інтелектуального капіталу. Сьогодні в структурі практично будь-якої західної, японської або східнокорейської компанії, яка хоч трохи думає про своє майбутнє, працюють менеджери з інтелектуального капіталу. інтелектуальний капітал - це "інтелектуальний матеріал, що є формалізованим, зафіксованим та використовується задля виробництва більш цінного майна". Вважається, що відношення інтелектуального капіталу у сукупності вартості матеріальних засобів виробництва та фінансового капіталу коливається між 5:1 та 6:1. Інтелектуальний капітал компанії відіграє величезну роль у її подальшому розвитку.

Дайте обгрунтовану відповідача питання: які заходи треба впроваджувати вітчизняному менеджеру (керівнику організації") щодо збереження інтелектуального майна та його зростання? Як стимулювати робітників до розвитку їх інтелектуального потенціалу?


Варіант 14.

Теоретичні питання.

 1. Вчення М. Вебера про ідеальну бюрократичну організацію управління.

 2. Історія виникнення комплексу маркетингу.

 3. Завдання. З точки зору маркетингу проаналізуйте супермаркет. В ході виконання завдання зверніть увагу на:

 1. характер товару;

 2. основних споживачів продукції;

 3. проведіть сегментування даного ринку;

 4. визначте цільовий ринок;

 5. обґрунтуйте вибір засад ціноутворення;

 6. проаналізуйте комплекс маркетингових комунікацій.Варіант 15.

Теоретичні питання.

 1. Поняття і сутність методів управління організаціями.

 2. Інструменти комплексу маркетингу.

 3. Завдання. Одним із ключових питань управління у бізнесі було і залишається питання “що таке ефективний менеджер”? протягом сторіч це питання хвилювало багатьох, тому що відповідь на нього, по суті, є відповіддю на питання: “як досягти успіху?”Варіант 16.

Теоретичні питання.

 1. Формальне і неформальне лідерство.

 2. Зміни і доповнення до класифікації «4P».

 3. Завдання. З точки зору маркетингу проаналізуйте науково-дослідний інститут. В ході виконання завдання зверніть увагу на:

 1. характер товару;

 2. основних споживачів продукції;

 3. проведіть сегментування даного ринку;

 4. визначте цільовий ринок;

 5. обґрунтуйте вибір засад ціноутворення;

 6. проаналізуйте комплекс маркетингових комунікацій.Варіант 17.

Теоретичні питання.

 1. Організаційні структури, принципи їхньої побудови.

 2. Види і сутність складових маркетингу.

 3. Завдання.

Часто після робочого дня менеджер констатує: “Я цілий день напружено працював, однак багато чого з того, які я намічав зробити, залишилося невиконаним!” Назвіть причини, що наш ваш погляд призводять до невиконання менеджером своїх задач. Що необхідно зробити, щоб менеджер міг реалізувати свої плани без перенапруги?


Варіант 18.

Теоретичні питання.

 1. Внутрішнє середовище підприємства.

 2. Характеристика маркетингового комплеку і його елементів.

 3. Завдання.

Якщо розглядати організацію як систему, то поряд з такими її властивостями, як відкритість, складність, цілісність, поліструктурність, мінливість, ієрархічність, можна сказати ще й те що організація це "живуча" система. Поясніть, як ви це розумієте.


Варіант 19.

Теоретичні питання.

 1. Ситуаційна модель Ф. Фідлера.

 2. Сутність і цілі ціноутворення.

3. Завдання.

Каноскє Мацусіта був одним з найвидатніших менеджерів сучасності. Він заснував електротехнічну фірму "Мацусіта Денкі", яка і зараз є однією з провідних корпорацій світу. Він вважав, що своїм успіхом завдячує тим принципам, які проповідував. Він сформував таку лінію поведінки менеджера: "коли у тебе в підпорядкуванні 100 чоловік, ти повинен завжди бути серед них, коли 1000 - можеш зайняти місце в центрі, якщо ж ти керуєш 10000, будь на де якому видаленні, але там, відкіля усіх видно". Як ви вважаєте ця лінія поведінки відповідає вимогам сучасності чи ні? Чи повинні вітчизняні менеджери застосовувати цю лінію поведінки?


Варіант 20.

Теоретичні питання.

 1. Місія організації. Цілі організації та їх класифікація.

 2. Маркетингова цінова політика.

 3. Завдання.

К. Мацусіта у своїй практиці вважав за найнеобхідне дискусії серед менеджерів на предмет пошуку найкращого з можливих рішень. Укажіть на переваги та недоліки такої практики.


Варіант 21.

Теоретичні питання.

 1. Використання інформаційних технологій в управлінні організацією.

 2. Інноваційна політика маркетингу.

 3. Завдання.

Один із засновників ІВМ, Томас Дж. Уотсон, якого справедливо признають генієм сучасного менеджменту, стверджував: " Кожна організація, щоб вижити та добитися успіху, повинна насаджувати розумні переконання, на яких потрібно засновувати усю її політику та дії". Ця теза стала головною ланкою усієї системи мотивації корпорації ІВМ. Прокоментуйте цю тезу базуючись на фундаментальних положеннях менеджменту. Як ви думаєте, яку роль грає корпоративна культура в процесі керування організацією? Обгрунтуйте необхідність формування корпоративної культури на вітчизняних підприємствах. Яка робота ведеться, і яку треба б провести вашій організації по формуванню або відновленню головних її цінностей?


Варіант 22.

Теоретичні питання.

 1. Структурні методи вирішення конфліктів.

 2. Види маркетингових стратегій.

 3. Завдання.

У фірмах, які володіють мережами закусочних, деякі рішення відносно стандартів роботи приймаються центральним керівництвом, а інші залишаються на розсуд менеджерів окремих закусочних. Чим це можна пояснити? Чи можна у цій сфері бізнесу відокремити питання координації та мотивації?


Варіант 23.

Теоретичні питання.

 1. Теорії мотивації в працях українських вчених.

 2. Моделі прийняття стратегічних рішень.

 3. Завдання.

Одне з фундаментальних положень теорії мотивації полягає в тому, що людина діє на підставі власних корисливих інтересів. У такому випадку, навіщо відвідувачі ресторанів залишають чайові? Уявіть собі, що ви провели дослідження, у якому порівнювали розміри чайових, які отримують робітники придорожніх ресторанів та ресторанів, які відвідують у більшості місцеві жителі. Який результат має бути найбільш вірогідним? Чому?


Варіант 24.

Теоретичні питання.

 1. Поняття керівництва і лідерства в менеджменті: подібність і розбіжності.

 2. Напрямки комплексного долсідження ринку.

 3. Завдання. З точки зору маркетингу проаналізуйте діяльність компанії зі створення програмного забезпечення. В ході виконання завдання зверніть увагу на:

 1. характер товару;

 2. основних споживачів продукції;

 3. проведіть сегментування даного ринку;

 4. визначте цільовий ринок;

 5. обґрунтуйте вибір засад ціноутворення;

 6. проаналізуйте комплекс маркетингових комунікацій.Варіант 25.

Теоретичні питання.

 1. Життєвий цикл організацій.

 2. Порядок і сутність проведення маркетингових досліджень.

3. Завдання.

Авіакомпанії часто використовують практику під назвою "надлишкове бронювання" через пасажирів, що спізнюються на свій рейс. Суть його полягає в тому, що квитків продається більш ніж мається на рейс. У випадках коли усі пасажири з'являються вчасно, треба "перекинути" деяку частину пасажирів на пізніший рейс. Який критерій треба використовувати при цьому? Якою на вашу думку буде реакція пасажирів на запропонований вами критерій? В останні роки в США звичайним явищем стала пропозиція бонусу тим пасажирам, які добровільно погодяться з умовами авіакомпанії. Оцініть таку альтернативу з точки зору, справедливості та ефективності.


Список рекомендованої літератури

 1. Амстронг Майкл. Основы менеджмента [Текст]. Как стать лучшим руководителем. / Майкл Амстронг. – Ростов – на –Дону: «Феникс», 1998. – 512 с. – (Серия «Учебники и учебные пособия»)

 2. Андрушків Б.М., Основи менеджменту [Текст] / Б.М. Андрушків, O.Є. Кузьмін. – Львів: Cbіt, 1995. – 296 с.
 3. ^

  Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: ИНФРА-М, 1999


 4. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. – М.: Экономика, 1999.

 5. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум [Текст]: Навч. посібник / В.О. Баєва, Н.І. Новальська, Л.О. Згалт-Лозинська. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524 с.

 6. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации [Текст] / Р. Бландел. – СПб.: «Питер», 2000. – 384 с.

 7. Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс [Текст]: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. –[ 2-е изд]. – М.: «ФирмаГардарика», 1996. – 416 с.

 8. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент.- К.: КНЕУ,1998.

 9. Гаркавенко С.С. Маркетинг. К.: “Лібра”, 2002. – 720 с.

 10. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли [Текст] / Б. Гейтс. – [2-е изд. исправленное]. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480 с.

 11. Герасимчук В.Г. Маркетинг. К.: 1998

 12. Герчикова И.Н. Менеджмент [Текст]: Учебник / И.Н. Герчикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Г. : Банки и биржи , ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

 13. Гірняк О.М. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум [Текст]: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський. – К.: „Магнолія плюс”, Львів: „Новий світ – 2000”, 2003.

 14. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999.

 15. Гріфін Р. Основи менеджменту [Текст]: Підручник / Рикі В. Гріфін, Володимир Яцура; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.

 16. Громов А., Каменнова М., Старыгин А. Управление бизнес-процессами на основе технологии Workflow [Текст] // Открытые системы. – 1997. – № 1.

 17. Дафт Р.Л. Менеджмент [Текст] / Р.Л. Дафт. – СПБ.: Изд-во «Питер», 2000. – 832 с.

 18. Завадський Й.С. Менеджмент [Текст]: Підручник для студентів економ. спец. вищих закладів.: У 2т. Т2. / Й.С. Завадський. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 640 с.

 19. Как работают японские предприятия [Текст]; под ред. Я. Мондена и др. [Сокр. пер. с англ.]. – М.: Экономика, 1989.

 20. Котлер Ф., Амстронг Г.,Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Изд. Вильямс. Москва- Санкт- Петербург- Киев, 1999.

 21. Кредісов А.І. Менеджмент для керівників [Текст] /А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 556 с.

 22. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту [Текст]: Навчальний посібник. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. [– 2-е вид. доп. і перероб.] – Львів Національний університет “Львівська політехніка”, 2003. – 352 с.

 23. Лэйхифф Дж. Бизнес-коммуникации. Стратегии и навыки [Текст]. / Дж. Лэйхифф. Питер, 2001. – 688 с.

 24. Менеджмент [Текст]: Учебник / под ред. Ф.М. Русинова и М.Л. Разу. – М.: ФБК-Пресс, 1998. – 504 с.

 25. Менеджмент для руководителя [Текст] / А.И. Кредисов, Е.Г. Панченко, В.А . Кредисов. – К.: Знания, 1999. – 556 с.

 26. Мескон М. X. Основы менеджмента [Текст] / Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. – [3-е изд.]. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – 672 с.

 27. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті [Текст]: Навчальний посібник для вузів/Г.В.Осовська. – Житомир, 1999.

 28. ПавленкоА.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 1999.

 29. Палеха Ю.И. Организация современной деловой коммуникации [Текст] / Ю.И. Палеха. – К.: МАУП, 1996. – 164 с.

 30. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности [Текст]: Учебное пособие. / А.П. Панфилова. – СПб.: Знание, ИВЄСЄП, 2001. – 496 с.

 31. Романов А.Н. Маркетинг. – М.: Банки и биржи, 1996.

 32. Рудінська О.В. Менеджмент [Текст]: Навч. посіб. / О.В. Рудінська, С.Л. Яроміч, І.О. Молоткова. – Видавництво «Ніка-центр, 2002. – 320 с.

 33. Смирнов Э. А. Управленческие решения [Текст]. / Э. А. Смирнов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 264 с.

 34. Спивак В.А. Современные бизнес-коммуникации [Текст] / В.А. Спивак. – Питер, 2001, – 448 с.

 35. Сухарський В.С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) [Текст] / В.С. Сухарський. – Тернопіль: Астон, 2004. – 528 с.

 36. Тарновська Н.П. Менеджмент: теорія та практика [Текст]: Підручник для вузів / Н.П.Тарновська, Р.М Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.

 37. Управление это наука и искусство [Текст] / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. – Г.: Республика, 1992, – 351 с.

 38. Ф.Котлер. Маркетинг - менеджмент. – СПб.: ПИТЕР, 1998

 39. Фрэнсис Дж, Роджерс. IBM: Взгляд изнутри: человек, фирма, маркетинг [Текст] / Фрэнсис Дж, Роджерс. – М.: Наука, 1991.

 40. Хміль Ф.І Практикум з менеджменту організацій [Текст]: Навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 333 с.

 41. Хміль Ф.І. Основи менеджменту [Текст]: Підручник / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

 42. Черкасов В. В. Управленческая деятельность менеджера. Основы менеджмента [Текст] / В.В. Черкасов, С.В. Платонов, В.И. Третяк. – К.: Ваклер, Атлант, 1998. – 470 с.

 43. Шегда А.В. Менеджмент [Текст]: Навч. посіб. / А.В. Шегда. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 583 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 44. Якокка Л. Карьера менеджера [Текст] / Л. Якокка. – Тольятти: изд. дом «Довгань», 1997. – 350 с.

Додаток А.

(зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи)

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи НБУ»

Кафедра менеджменту
Контрольна робота


з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу»

варіант №__


Виконав: ст. гр. ДП-91


ПІБ (студента)


Перевірив: к.е.н., доц. Гончарова М.Л.


Суми – 200_


Схожі:

Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Державний вищий навчальний заклад iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи