Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) icon

Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012)
Скачати 59.84 Kb.
НазваПитання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012)
Дата14.09.2012
Розмір59.84 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (2011-2012)


 1. Науково-методологічні основи правового регулювання взаємодії природи і суспільства.

 2. Поняття екологічного права як галузі права, його місце в правовій системі України.

 3. Співвідношення понять «довкілля», «навколишнє середовище», «навколишнє природне середовище», «екологія».

 4. Предмет, метод і система екологічного права.

 5. Принципи екологічного права України: поняття та значення.

 6. Поняття, особливості та класифікація джерел екологічного права України.

 7. Конституція України як джерело екологічного права.

 8. Роль судової практики в регулюванні екологічних відносин. Міжнародні договори як джерело екологічного права України.

 9. Поняття, види і функції управління у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.

 10. Просторово-територіальний устрій природних об’єктів.

 11. Стандартизація і нормування в галузі охорони довкілля.

 12. Екологічне прогнозування та види екологічних програм. Екологічний моніторинг.

 13. Екологічна експертиза, поняття та види.

 14. Зміст обліку природних ресурсів. Види природноресурсових кадастрів.

 15. Поняття, види та значення екологічного контролю.

 16. Екологічний аудит і його відмінність від екологічної експертизи.

 17. Система і повноваження органів загальної компетенції в сфері управління природокористуванням та охороною довкілля.

 18. Повноваження місцевого самоврядування і органів виконавчої влади на місцях у сфері управління природокористуванням і охороною довкілля.

 19. Завдання та повноваження Міністерства екології і природних ресурсів України та його органів на місцях.

 20. Система центральних органів виконавчої влади, що забезпечують державне управління у галузі використання і охорони земель.

 21. Система центральних органів виконавчої влади, що забезпечують державне управління у галузі використання і охорони рослинного і тваринного світу.

 22. Система центральних органів виконавчої влади, що забезпечують державне управління у галузі використання і охорони вод, надр та атмосферного повітря

 23. Правовий статус Державної екологічної інспекції України і Державного агентства екологічних інвестицій.

 24. Система органів, що забезпечують державне управління у галузі екологічної безпеки.

 25. Громадське управління в сфері екології.

 26. Право власності на природні ресурси: поняття і особливості.

 27. Об’єкти і суб’єкти права власності на природні ресурси.

 28. Підстави та порядок виникнення та припинення права власності на природні ресурси.

 29. Охорона права власності на природні ресурси.

 30. Поняття права природокористування, його суб’єкти та об’єкти.

 31. Правові види природокористування. Правове регулювання оренди природних об’єктів.

 32. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

 33. Права і обов’язки природокористувачів.

 34. Поняття еколого-правового статусу людини і громадянина.

 35. Класифікація екологічних прав та обов’язків громадян.

 36. Право на безпечне навколишнє середовище: гарантії реалізації і форми охорони.

 37. Право на екологічну інформацію: міжнародно-правове регулювання і національні засоби забезпечення.

 38. Юридичні підстави обмеження, зупинення та припинення екологічних прав громадян.

 39. Загальна характеристика економіко-правового механізму в сфері екології.

 40. Фінансування заходів у сфері природоохоронної діяльності.

 41. Екологічний податок.

 42. Плата за землю.

 43. Збори за спеціальне використання води і лісових ресурсів.

 44. Плата за користування надрами, рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. Особливості оподаткування в умовах дії угод про розподіл продукції

 45. Екологічне страхування

 46. Поняття, види і підстави юридичної відповідальності в екологічній сфері природокористування і охорони довкілля.

 47. Особливості відшкодування екологічної шкоди.

 48. Земля як об’єкт земельних відносин.

 49. Право власності на землю.

 50. Оренда землі та право постійного користування землею.

 51. Обмежені речові права на землю.

 52. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.

 53. Склад і цільове призначення земель України.

 54. Правова охорона земель.

 55. Поняття, об’єкти та суб’єкти права водокористування в Україні.

 56. Види права водокористування. Права та обов’язки водокористувачів.

 57. Підстави та порядок виникнення і припинення права водокористування.

 58. Поняття та зміст правової охорони вод.

 59. Відповідальність за порушення водного законодавства.

 60. Поняття, об’єкти та суб’єкти права користування надрами.

 61. Види права користування надрами.

 62. Підстави та порядок виникнення та припинення права користування надрами.

 63. Угоди про розподіл продукції.

 64. Правовий режим користування виключною (морською) економічною зоною.

 65. Правовий режим користування континентальним шельфом України.

 66. Правова охорона надр. Відповідальність за порушення гірничого законодавства.

 67. Правовий режим використання і охорони рослинного світу.

 68. Право власності на ліси.

 69. Поняття, суб’єкти та об’єкти права користування лісами.

 70. Види права користування лісами. Права і обов’язки лісокористувачів.

 71. Види права спеціального використання лісових ресурсів.

 72. Підстави та порядок виникнення та припинення права використання лісових ресурсів.

 73. Правові заходи охорони та захисту лісів. Правова охорона рослинного світу.

 74. Відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.

 75. Поняття, об’єкти та суб’єкти права власності і права використання тваринного світу.

 76. Види права використання тваринного світу.

 77. Правове регулювання мисливства.

 78. Правове регулювання рибальства.

 79. Правові заходи охорони тваринного світу. Червона книга України.

 80. Відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

 81. Поняття і структура екологічної мережі України.

 82. Поняття та загальна правова класифікація об`єктів природно-заповідного фонду.

 83. Цільове призначення об`єктів природно-заповідного фонду.

 84. Правовий режим об`єктів природно-заповідного фонду.

 85. Порядок створення та оголошення територій та об`єктів природно-заповідного фонду.

 86. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

 87. Поняття права користування атмосферним повітрям його види та особливості.

 88. Правове регулювання стандартизації та нормування в сфері використання та охорони атмосферного повітря.

 89. Правовий режим курортів, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон.

 90. Поняття екологічної безпеки та її види та правове забезпечення.

 91. Правова охорона довкілля в населених пунктах.

 92. Правова охорона довкілля в промисловості та сільському господарстві.

 93. Правова охорона довкілля на транспорті.

 94. Правові основи ядерної та радіаційної безпеки.

 95. Відповідальність за ядерну шкоду.

 96. Поняття та порядок оголошення зон надзвичайної екологічної ситуації.

 97. Правові заходи при надзвичайних екологічних ситуаціях.

 98. Поняття та принципи міжнародно-правової охорони навколишнього середовища.

 99. Джерела міжнародного екологічного права.

 100. Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища під егідою ООН.

 101. Міжнародно-правова охорона морського середовища.

 102. Міжнародно-правова охорона рослинного і тваринного світу.

 103. Міжнародні екологічні організації.

Схожі:

Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) iconПитання до іспиту з аграрного права україни (2012)
України як галузі права. Вплив аграрної реформи в Україні на зміст аграрного законодавства
Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) iconПитання до іспиту з фінансового права
Місце фінансового права в системі права України та його взаємозв'язок з іншими галузями
Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) iconЗакон України „Про охорону навколишнього природного середовища як інтегроване джерело екологічного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права. Роль судової практики у регулюванні екологічних відносин
Загальна характеристика екологічних проблем у світі та в Україні. Роль права на шляху їх вирішення. Еколого-правова політика України...
Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) iconПитання до іспиту з аграрного права україни
України як галузі права. Вплив аграрної реформи в Україні на зміст аграрного законодавства
Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) icon16 квітня 2011 року взяти участь у науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права»
Теоретичні та практичні питання адміністративного права і процесу, фінансового права, господарського права і процесу
Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) iconПитання до пмк з екологічного права україни (2013)
Науково-методологічні основи правового регулювання взаємодії природи і суспільства
Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) icon21. 05. 2013р на парі з екологічного права буде продовжено розгляд практичного заняття на тему «Правове регулювання екологічної мережі». Кафедра трудового, екологічного та аграрного права

Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Питання до іспиту з екологічного права україни (2011-2012) iconП л а н роботи Вченої ради Одеського державного екологічного університету на 2011/2012 навчальний рік Дата Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку І проект рішення
Про затвердження Плану підготовки до видання навчальної та наукової літератури на 2011/2012 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи