Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Сторінка11/29
Дата28.07.2012
Розмір4.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29
2.Опис:

Змістовий модуль 1. Бізнес оточення. Завдання бізнесу. Тема1.Бізнес оточення. Кейс-метод.Тема2.Як переконати спонсора. Кейс-метод. Тема3.Завдання бізнесу. Кейс-метод.

Змістовий модуль 2. Конкуренція у бізнесі. Експорт-імпорт. Тема1.Конкуренція у бізнесі. Інфляція та безробіття.Тема2.У чому концентрується ринок. Кейс-метод.Тема3.Експорт-імпорт. Що змушує країну займатися торгівлею?

Змістовий модуль 3. Стратегія бізнесу. Як почати бізнес? Тема1. Стратегія бізнесу. Бізнес-кореспонденція. Тема2.Як почати бізнес? Бізнес-кореспонденція. Тема3. Бізнес-план. Складання бізнес-плану.


3. Рівень:

А) Зв‘язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання німецької мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою – В 1 + для використання у сфері професійної діяльності.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання студентам знань і практичних умінь з проблеми формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: - формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.


В) Бібліографія:

 1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Заповіт. - Киев, 1995.

 2. Міжнародна економіка. Збірник тестових завдань для студентів спеціальності “Міжнародна економіка”. Друга іноземна мова. О.С. Золотухіна. Донецьк: ДонДУЕТ - 1997.

 3. Зовнішньоекономічна кореспонденція. Л.П. Воробйова, О.С. Золотухіна. Донецьк, ДонДУЕТ - 2005.

 4. Leselandschaft 1-2. Günther Hasenkamp Verlag für Deutsch, 2000.

 5. . Донецьк, ДонДУЕТ – 2005.

 6. Збірник граматичних завдань з німецької мови. Л.П. Воробйова, Сібілевич С.А., Донецьк, ДонДУЕТ – 2005.

 7. Бізнес-курс з німецької мови. Навчальний посібник. Ф.А. Моісєєва, Л.П. Воробйова, Л.Л. Шишина , О.С. Золотухіна. Донецьк, ДонДУЕТ –2004.

 8. Готуйся до тесту. Система граматичних вправ для студентів (1-2 ч.). Л.П. Воробйова, О.С. Золотухіна. Донецьк, ДонДУЕТ – 2004.

 9. Deutsch – warum nicht (1-2-3 ч.). "Deutsche Welle".

 10. Учебник немецкого языка Н.А. Шеленгер. Высшая школа М., 1977.

 11. Практический курс немецкого языка Н. Завьялова.

 12. Видеокурсы: «Alles Gute», “Schau mal an”, “Einblick (1-3 ч.), “Hallo aus Berlin”, “Deutschland”, “Berlin”, “Neue Bundesländer von Deutschland”.

 13. “Zeitungen und Zeitschriften: „Deutschland“, „Der Weg zum Ziel“, „Juma“, „Markt“.

 14. Словники.


^ 4.Дисципліна за вибором.


5.Викладацький склад:

Воробйова Лариса Петрівна – викладач;

Золотухіна Олена Степанівна – викладач;

Шишина Людмила Леонідівна – викладач.


6.Тривалість:

324 години (9 кредитів ECTS), в тому числі: практичних занять – 216 годин (6 кредитів ECTS), самостійна робота – 18 годин (0,5 кредитів ECTS), індивідуальна робота – 90 годин (2,5 кредити ECTS).


^ 7.Форми та методи навчання:

практичні заняття, СРС, ІЗС.


8.Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (залік).


9.Мова:

німецька, українська, російська.


1.1.20

1.Ідентифікація:

Іноземна мова (французька)


2.Опис:

Змістовий модуль 1.Бізнес оточення. Завдання бізнесу. Тема1. Бізнес оточення. Кейс-метод.Тема2.Як переконати спонсора. Кейс-метод. Тема3. Завдання бізнесу. Кейс-метод.

Змістовий модуль 2. Конкуренція у бізнесі. Експорт-імпорт. Тема1.Конкуренція у бізнесі. Інфляція та безробіття. Тема2. У чому концентрується ринок. Кейс-метод. Тема3. Експорт-імпорт. Що змушує країну займатися торгівлею?

Змістовий модуль 3. Стратегія бізнесу Як почати бізнес? Тема1.Стратегія бізнесу. Бізнес-кореспонденція. Тема2.Як почати бізнес? Бізнес-кореспонденція. Тема3.Бізнес-план. Складання бізнес-плану.


3. Рівень:

А) Зв‘язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання французької мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою – В 1 + для використання у сфері професійної діяльності.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: надання студентам знань і практичних умінь з проблеми формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.


В) Бібліографія:

 1. Моісєєва Ф.А., Лубеннікова В.В., Сібілевич С.А. Навчальний посібник з французької мови. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.

 2. Матвиишин В.Г., Ховхун В.П. Бізнес-курс французького языка. – К., 1999.

 3. Карпусь И.А. Французский деловой язик. – К., 1999.

 4. Лубеннікова В.В. Навчальний посібник з французької економічної мови. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000.

 5. Ілюхіна Л.А., Пантелєєва І.А. Збірник спецтекстів для студентів економічних спеціальностей з/в. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001.

 6. Белоусова Н.А. Учебник французского языка. – М.: В.Ш. – 1974.

 7. Французько-російський словник.

 8. “Commerce. Affaires”. Niveau intérmédiaire. Gisèle Pou, Michel Sanchez. Paris. 1993.

 9. Лубеннікова В.В., Сібілевич С.А. Моя спеціальність. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.

 10. Колечко О.Д., Крилова В.Г. “Підручник з французької мови для студентів-економістів”. – Київ, 1999.

 11. Колечко О.Д., Крилова В.Г. “Ділова французька мова”. – Київ, 1999.

 12. Ускоренный курс французького языка / Под ред.Крючкова. – Киев, 1991.

 13. Кристанова Л.Ф., Шашкова С.П. “Деловое общение на французиком языке. – Минск, 1995.

 14. Китайгородская Г.А. Интенсивный курс французского языка. – М., 1982.

 15. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Збірник економічних текстів для домашнього читання. – Київ, 2000.


^ 4.Дисципліна за вибором.


5.Викладацький склад:

Лубеннікова Валентина Василівна – ст. викладач;

Ілюхіна Людмила Анатоліївна – викладач;

Сібілевич Світлана Анатоліївна – викладач.


6.Тривалість:

324 години (9 кредитів ECTS), в тому числі: практичних занять – 216 годин (6 кредитів ECTS), самостійна робота – 18 годин (0,5 кредитів ECTS), індивідуальна робота – 90 годин (2,5 кредити ECTS).


^ 7.Форми та методи навчання:

практичні заняття, СРС, ІЗС.


8.Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (залік).


9.Мова:

французька, українська, російська.


1.1.21

1.Ідентифікація:

Іноземна мова (англійська)


2.Опис:

Змістовий модуль 1.Менеджмент. Управління персоналом. Тема1.Менеджмент. Менеджмент – це наука або мистецтво? Тема2. Менеджмент і національні традиції. Вплив національних традицій на менеджмент. Тема3.Управління персоналом. Кому потрібні трудові спілки?

Змістовий модуль 2. Банківське діло. Типи банків. Тема1.Банківська індустрія. Як відкрити банківський рахунок? Тема2.Типи банківських рахунків. Типи банків. Тема3.Всесвітній банк. Банківська документація.

Змістовий модуль 3. Промоушн. Бізнес медіа. Тема1.Промоушн, головні механізми промоушн.Тема2.Бізнес медіа. Людина та його інформаційне оточення. Тема3.Застосування нових методів щодо промоушн. Кейс-метод.


3. Рівень:

А) Зв‘язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання англійської мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою – В 1 + для використання у сфері професійної діяльності.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання студентам знань і практичних умінь з проблеми формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: - формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

В) Бібліографія:

 1. Бізнес-курс английского языка. И. Богацкий, И. Дюканова. - Киев, 200.-351 с.

 2. Економіка по-англійськи / Навчальний посібник. Балабанові Л.В., Стельмах Н.О. – Донецьк, 2005.-96с.

 3. “Economics” / Учебник по английскому языку. Португалов В.Д.-Москва, 2000.

 4. “Business Projects”. O.Tarnopolsky.-Dnipropetrovsk, 2002.

 5. Герундій. Навчаюча програма для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей / Н.О. Стельмах. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003.-18с.

 6. Дієприкметник. Навчаюча програма для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей / Н.О. Стельмах. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2003.-20с.

 7. Система вправ з граматики англійської мови для студентів усіх спеціальностей. / Л.О. Єриш, Ю.В. Зубрілова.- Донецьк: ДонДУЕТ. 2004.-20 с.

 8. Grammar Drill. Збірник граматичних вправ (ч.1) / Ф.А. Моісєєва, О.Л. Бурдакова та ін., - Донецьк: ДонДУЕТ, 2004.-18 с.

 9. John Soars, Liz Soars “Headway” Student's Book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996.

 10. John Soars, Liz Soars “Headway” Work Book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996.


^ 4.Дисципліна за вибором.


5.Викладацький склад:

Масюк Лілія Миколаївна – ст. викладач;

Смазний Валерій Вікторович –ст. викладач;

Черток Неля .Анатоліївна – ст. викладач;

Гіжко Ігор Михайлович – ст. викладач;

Кудрявцева Надія Миколаївна – ст. викладач;

Зубрілова Юлія Василівна – викладач.


6.Тривалість:

324 години (9 кредитів ECTS), в тому числі: практичних занять-216 годин (6 кредитів ECTS), самостійна робота – 18 годин (0,5 кредитів ECTS), індивідуальна робота - 90 годин (2,5 кредити ECTS).


^ 7.Форми та методи навчання:

практичні заняття, СРС, ІЗС.

8.Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (залік).

9.Мова:

англійська, українська, російська.


1.1.22

1.Ідентифікація:

Іноземна мова (німецька)
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи