Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Сторінка12/29
Дата28.07.2012
Розмір4.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29
2.Опис:

Змістовий модуль 1.Менеджмент. Управління персоналом. Тема1. Менеджмент. Менеджмент – це наука або мистецтво? Тема2. Менеджмент і національні традиції. Вплив національних традицій на менеджмент. Тема3.Управління персоналом. Кому потрібні трудові спілки?

Змістовий модуль 2. Банківське діло. Типи банків. Тема1.Банківська індустрія. Як відкрити банківський рахунок?Тема2.Типи банківських рахунків. Типи банків.Тема3.Всесвітній банк. Банківська документація.

Змістовий модуль 3. Промоушн. Бізнес медіа.Тема1.Промоушн, головні механізми промоушн.Тема2.Бізнес медіа. Людина та його інформаційне оточення.Тема3.Застосування нових методів щодо промоушн. Кейс-метод.

3. Рівень:

А) Зв‘язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання німецької мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою – В 1 + для використання у сфері професійної діяльності.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання студентам знань і практичних умінь з проблеми формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: - формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.


В) Бібліографія:

 1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Заповіт. - Киев, 1995.

 2. Міжнародна економіка. Збірник тестових завдань для студентів спеціальності “Міжнародна економіка”. Друга іноземна мова. О.С. Золотухіна. Донецьк: ДонДУЕТ - 1997.

 3. Зовнішньоекономічна кореспонденція. Л.П. Воробйова, О.С. Золотухіна. Донецьк, ДонДУЕТ - 2005.

 4. Leselandschaft 1-2. Günther Hasenkamp Verlag für Deutsch, 2000.

 5. . Донецьк, ДонДУЕТ – 2005.

 6. Збірник граматичних завдань з німецької мови. Л.П. Воробйова, Сібілевич С.А., Донецьк, ДонДУЕТ – 2005.

 7. Бізнес-курс з німецької мови. Навчальний посібник. Ф.А. Моісєєва, Л.П. Воробйова, Л.Л. Шишина , О.С. Золотухіна. Донецьк, ДонДУЕТ –2004.

 8. Готуйся до тесту. Система граматичних вправ для студентів (1-2 ч.). Л.П. Воробйова, О.С. Золотухіна. Донецьк, ДонДУЕТ – 2004.

 9. Deutsch – warum nicht (1-2-3 ч.). "Deutsche Welle".

 10. Учебник немецкого языка Н.А. Шеленгер. Высшая школа М., 1977.

 11. Практический курс немецкого языка Н. Завьялова.

 12. Видеокурсы: «Alles Gute», “Schau mal an”, “Einblick (1-3 ч.), “Hallo aus Berlin”, “Deutschland”, “Berlin”, “Neue Bundesländer von Deutschland”.

 13. “Zeitungen und Zeitschriften: „Deutschland“, „Der Weg zum Ziel“, „Juma“, „Markt“.

 14. Словники.


^ 4.Дисципліна за вибором.


5.Викладацький склад:

Воробйова Лариса Петрівна – викладач;

Золотухіна Олена Степанівна – викладач;

Шишина Людмила Леонідівна – викладач.


6.Тривалість:

324 години (9 кредитів ECTS), в тому числі: практичних занять – 216 годин (6 кредитів ECTS), самостійна робота – 18 годин (0,5 кредитів ECTS), індивідуальна робота – 90 годин (2,5 кредити ECTS).


^ 7.Форми та методи навчання:

практичні заняття, СРС, ІЗС.


8.Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (залік).


9.Мова:

німецька, українська, російська.


1.1.23

1.Ідентифікація:

Іноземна мова (французька)


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Менеджмент. Управління персоналом. Тема1. Менеджмент. Менеджмент – це наука або мистецтво? Тема2. Менеджмент і національні традиції. Вплив національних традицій на менеджмент. Тема3.Управління персоналом. Кому потрібні трудові спілки?

Змістовий модуль 2. Банківське діло. Типи банків. Тема1.Банківська індустрія. Як відкрити банківський рахунок?Тема2.Типи банківських рахунків. Типи банків.Тема3.Всесвітній банк. Банківська документація.

Змістовий модуль 3. Промоушн. Бізнес медіа. Тема1.Промоушн, головні механізми промоушн. Тема2 .Бізнес медіа. Людина та його інформаційне оточення. Тема3. Застосування нових методів щодо промоушн. Кейс-метод.


3. Рівень:

А) Зв‘язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання французької мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою – В 1 + для використання у сфері професійної діяльності.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання студентам знань і практичних умінь з проблеми формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: - формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.


В) Бібліографія:

 1. Моісєєва Ф.А., Лубеннікова В.В., Сібілевич С.А. Навчальний посібник з французької мови. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.

 2. Матвиишин В.Г., Ховхун В.П. Бізнес-курс французького языка. – К., 1999.

 3. Карпусь И.А. Французский деловой язик. – К., 1999.

 4. Лубеннікова В.В. Навчальний посібник з французької економічної мови. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000.

 5. Ілюхіна Л.А., Пантелєєва І.А. Збірник спецтекстів для студентів економічних спеціальностей з/в. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001.

 6. Белоусова Н.А. Учебник французского языка. – М.: В.Ш. – 1974.

 7. Французько-російський словник.

 8. “Commerce. Affaires”. Niveau intérmédiaire. Gisèle Pou, Michel Sanchez. Paris. 1993.

 9. Лубеннікова В.В., Сібілевич С.А. Моя спеціальність. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.

 10. Колечко О.Д., Крилова В.Г. “Підручник з французької мови для студентів-економістів”. – Київ, 1999.

 11. Колечко О.Д., Крилова В.Г. “Ділова французька мова”. – Київ, 1999.

 12. Ускоренный курс французького языка / Под ред.Крючкова. – Киев, 1991.

 13. Кристанова Л.Ф., Шашкова С.П. “Деловое общение на французиком языке. – Минск, 1995.

 14. Китайгородская Г.А. Интенсивный курс французского языка. – М., 1982.

 15. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Збірник економічних текстів для домашнього читання. – Київ, 2000.


^ 4.Дисципліна за вибором.


5.Викладацький склад:

Лубеннікова Валентина Василівна – ст. викладач;

Ілюхіна Людмила Анатоліївна – викладач;

Сібілевич Світлана Анатоліївна – викладач.


6.Тривалість:

324 години (9 кредитів ECTS), в тому числі: практичних занять – 216 годин (6 кредитів ECTS), самостійна робота – 18 годин (0,5 кредитів ECTS), індивідуальна робота – 90 годин (2,5 кредити ECTS).


^ 7.Форми та методи навчання:

практичні заняття, СРС, ІЗС.


8.Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (залік).


9.Мова:

французька, українська, російська.


1.1.24

1. Ідентифікація:

«Правознавство»


2. Опис:

Змістовий модуль 1. Держава та право. Тема 1.Поняття та структура суспільства та держави. Класифікація держав. Тема 2. Поняття та джерела права. Поняття правомірної поведінки та юридичної відповідальності. Тема 3. Конституційне право. Права, свободи та обов’язки громадян України. Тема 4. Поняття та види виборчої системи. Державний та народний суверенітет України.

Змістовий модуль 2. Трудове право. Тема 1. Поняття, ознаки та джерела трудового права. Трудовий договір та контракт. Тема 2. Умови праві. Тема 3. Трудова дисципліна. Тема 4. Трудові супори.

Змістовий модуль 3. Господарське та цивільне право. Тема 1. Поняття, ознаки, принципи та види господарського права. Суб’єкти господарського права. Тема 2. Правові основи підприємництва. Ліцензування та патентування. Тема 3. Поняття цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Тема 4. Угоди. Загальне вчення про зобов’язання, договори та їх види. Відповідальність за цивільним правом.

Змістовий модуль 4. Кримінальне та адміністративне право. Тема 1. Поняття і сутність адміністративного права. Органи державного регулювання. Тема 2. Органи та посадові особи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Тема 3. Поняття кримінального права. Поняття злочину та його склад. Тема 4. Відповідальність за кримінальні правопорушення. Теорія покарання та його мета.

3. Рівень:

А) Зв’язки з забезпечуючими дисциплинами:

студент повинен володіти знаннями з теорії держави та права, а також з основних фундаментальних та прикладних галузей права у системі права України.


^ Б) Цілі і завдання:

Ціль: - надання студентам системи знань з теорії держави і права та провідних галузей права; формування навичок застосування правових знань у суспільному житті, господарській, підприємницькій діяльності підприємств і організацій та у їх соціальній і фінансовій діяльності.

Завдання: - вивчення основних понять і категорій права, провідних нормативних актів, що регулюють підприємницьку, фінансову, соціальну діяльність суб’єктів господарювання, законотворчу діяльність держави та органів місцевого самоврядування тощо; виховання у студентів високої правової культури і правосвідомості, поваги до законів, необхідності їх неухильного дотримання.


^ В) Бібліографія :

 1. Основи правознавства України: Навчальний посібник. Видання четверте, доповнене та перероблене / Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. – Х.: «Одисей», 2004.- 368 с..

 2. Основи правознавства / За ред І.Б.Усенка. – К.: Ірпень: ВТФ “Перун”, 2003. – 432 с.

 3. Правознавство: Навч. посібник / За ред. Т.В.Варфоломєєвої, В. П. Пастухова. – К.: Знання-Прес, 2004. – 436 с.

 4. Правознавство: Навч. посібник / Авт. кол. Мельник П.В., Самілик Г.М., Савченко Л.А. та ін. – К.: “МП Леся”, 2001. – 309 с.

 5. Рагозіна Т.Е., Дрожжина С.В., Лисенко С.А. Вчимося демократії. Практикум з громадянської освіти з грифом Міністерства освіти і науки України. — Донецьк: вид. «Донбас», 2000. – 119 с.

 6. Юридический словарь И.Дахно: Словарь законодат. и норматив. терминов. – К.: А.С.К., 2001. – 1056 с.

 7. Дрожжина С.В., Тодоров И.Я. Основы государства и права. – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 2004. – 256 с.


^ 4. Нормативна дисципліна.


5. Викладацький склад:

Кондратьєв Валерій Олексійович, старший викладач.


6. Тривалість:

108 годин, (3 кредити ECTS), в тому числі: лекцій -18 годин (0,5 кредиту ECTS), практичних (семінарських) занять -18 годин (0,5 кредиту ECTS), індивідуальні заняття студентів - 18 годин (0,5 кредиту ECTS), самостійна робота студентів - 54 години (1,5 кредиту ECTS).


^ 7. Форми і методи навчання:

лекції, практичні і семінарські заняття, самостійна робота.


8. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування, вирішення ситуаційних вправ та задач),

підсумкове (іспит)


9. Мова:

російська, українська.


1.1.25

1.Ідентифікація:

Політологія


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Предмет політологія, історія її становлення і розвитку. Тема 1. Політологія як наука. Тема 2. Політична думка в стародавньому світі і середньовіччі. Тема 3. Політичні вчення епохи становлення та розвитку буржуазного суспільства. Тема 4. Розвиток зарубіжної політології в XX ст. Тема 5. Історія розвитку політичної думки в Україні. Тема 6.Політика та політична діяльність. Тема 7. Політична влада.

Змістовий модуль 2. Політична система суспільства. Тема 1. Держава в політичній системі суспільства. Тема 2. Політичні режими. Тема 3. Політичні партії, суспільні організації і масові рухи. Тема 4. Політична свідомість. Тема 5. Політична культура.

Змістовий модуль 3. Суб’єкти політики та проблеми зовнішньої політики і міжнародних відносин. Тема 1. Політичні еліти і бюрократія. Тема 2. Особа і політика. Тема 3. Політичні конфлікти. Тема 4. Зовнішня політика та міжнародні відносини.

Рівень:

А) Зв’язки забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен знати загальні закони розвитку природи і суспільства, вміти пристосовувати закони діалектики для пізнання політики.


^ Б) Цілі і завдання:

Ціль: - студент повинен знати об’єкт, предмет і метод політології, її понятійно-категоріальний апарат, повинен знати сутність, зміст і діалектика розвитку політики і влади.

Завдання: - розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політики та політичної влади, їх сутність, структуру, ознаки та функції; орієнтуватися у проблемах поділу влади, форма державного устрою та формах державного правління; розпізнавати прояви прямої та представницької демократії, сприяти їх утвердженню в сучасному українському суспільстві; формувати відстоювати свою політичну позицію, чітко розуміти свої громадянські права, свободи і обов’язки, відстоювати принципи громадянського суспільства й правової держави; давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів; орієнтуватися у міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці; роботи посильній внесок у гармонізацію людських, міжнаціональних, міжпартійних відносин.


В) Бібліографія:

 1. Бобик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К.: МАУП, 2000.

 2. Брегета А.Ю. Основи політології./ Навч. Посібник. – Вид. – 2-е. – К.: КНЭУ. – 2000. – 312 с.

 3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 645 с.

 4. Боярська З.І. Історія держави і права України: Навч.-метод.посіб.для сам.вивч.дисципліни/ КНЕУ.-К.: 2001. 280 с.

 5. Малинова О.Ю. Либерализм и концепт нации //Полис. – 2003. - №2. – С. 96-111.

 6. Политология. Учебное пособие для студентов всех специальностей дневной и заочной формы обучения (Рыбаков В.В. и др. – Донецк, 2006. – 245 с.)


^ 4.Нормативна дисципліна.


5.Викладацький склад:

Рибаков В.В., к.ф.н., доцент.

Давиденко Є.Н., асистент.


6.Тривалість:

108 годин (3 кредити ЕСТS), в тому числі: лекцій-17 годин (0,5 кредити), практичних занять-17 годин (0,5 кредити ЕСТS), індивідуальні-17 годин (0,5 кредити ЕСТS), самостійна робота-57 годин (1,5 кредити ЕСТS).


^ 7.Форми і методи навчання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота.


8.Оцінювання:

поточне (тестування, атестація);

підсумкове (іспит).


9.Мова:

українська, російська.


1.1.26

1. ідентифікація:

Історія України


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Державність України (ІХ – ХІУ ст.ст.). Предмет та методи історії України. Витоки українського народу та його державність. Україна княжої доби та її роль у світовій історії. концепції походження і етапи розвитку Київської Русі. політична система і соціально-економічний розвиток Київської Русі. роль Галицько-Волинського князівства в історії України. Україна у складі Литви та Польщі. Козацька доба. .політика Литви в українських землях в ХІV – поч.. ХVІ ст.ст. Кревська(1385 р.), та Люблінська (1569р.) унії у контексті української історії. Особливості польського панування в Україні у ХV- І пол. ХVІІ ст.

Змістовий модуль 2. Українська державність козацької доби ХІV-ХVШ ст.ст..). Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Причини, характер, рушійні сили визвольної війни українського народу проти Польщі; Основні етапи визвольної війни; Переяславська рада. Березневі статті і їх наукова оцінка; формування української держави у ході визвольної війни. Велика руїна. Гетьманщина. Ліквідація української автономної державності. причини політичної нестабільності українського суспільства після смерті Б. Хмельницького (період руїни). Суспільно-поличний та економічний розвиток Гетьманщини ( ХVІІІ ст..) Наступ російського царизму на українську автономію. Ліквідація Запорізькій Січі.

Змістовий модуль 3. Відродження національної свідомості народу України, українська державність у 1917-1939 рр. Україна у складі Російської та Австрійської імперій. соціально-економічне та політичне становище України у складі Російської імперії у І пол. ХІХ ст. Реформи 60-70 рр. ХІХ ст. Особливості промислового перевороту в Україні у ІІ пол.. ХІХ ст. Розвиток українських земель у складі Австрійської, а з 18867 р Австро-Угорської імперії. Українське національне відродження. (ХІХ поч.. ХХ ст.) Українська національно-демократична революція. (1917-1920 рр.). Вплив лютевої революції на Україну. Утворення і діяльність Центральної Ради. Українська гетьманська держава П. Скоропадського . УНР в період Директорії. Міжвоєнний період в історії українського народу (1921 – 1939 р.р.). Причини впровадження нової економічної політики, її мета та сутність. індустріалізація в Україні і її наслідки. Колективізація в Україні. Сталінські репресії в Україні у 30-ті р. ХХ ст.

Змістовий модуль 4. Україна у роки ІІ світової Війни. Національно-державне відродження українського народу. Незалежна Україна в сучасному світі. Україна у роки Другої світової війни. Місце України у планах гітлерівців і німецький окупаційний режим в Україні у 1941-1944 рр. Рух Опору в Україні. основні етапи визволення українських земель від загарбників. Підсумки Другої світової війни для України та історичне значення перемоги над загарбниками. Національно-державне відродження українського народу. Незалежна Україна в сучасному світі. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності. основні напрямки зовнішньої політики України у сучасних умовах. Сучасний економічний розвиток України. Культурно-національне відродженні України в сучасних умовах. Особливості становлення багатопартійності в Україні.


3. Рівень:

А)Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами:

студент повинен володіти знаннями історії України, всесвітньої історії.


^ Б) Цілі та завдання:

Цілі: - надання знань, про сутність соціально-політичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.

Завдання: - вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів; формування свідомості громадянина й патріота України.


В) Бібліографія:

 1. Грушевський М.С. Нарис історії українського народу.-К., 1992.

 2. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України.-К., 1990.

 3. Історія України: нове бачення. У 2 т./ О.І. Гуржій та ін.-К.: Україна, 1995.

 4. Грабовський та ін. Нариси з історії українського державотворення.-К.: Генеза, 1995.

 5. Історія України: Курс лекцій. У 2 т.: Навч. посібник. Мельник Л.Г. та ін.-К.: Либідь, 1992.

 6. Баран В.Історія України.-К., 1998.

 7. Аркас М.М. Історія України-Русі.-К., 1990.

 8. Дорошенко Д.І. Нарис історії України: У 2 т.-К., 1992.

 9. Ефименко А.Я. История украинского народа.- К., 1990.

 10. Крип'якевич І.П. Історія України.-Львів.-1990.

 11. Субтельний О.Україна: історія.-К., 1994.

 12. Курс лекций по истории Украины.-Ред. Носков В.А. и др. – Донецк, - 1994.

 13. Полонська-Василенко Н. Історія України. – Т. 1, ", - К. – 1993.

 14. Історія України. Навч. посібник. Авт. Кол. В.Ф.Верстюк. – К. – 1997.

 15. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1999.

 16. Лях Р.Д. та ін. Історія України. – Донецьк. – 1998.

 17. Аркас М. Історія України – Русі. – К., 1991.

 18. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія. – 1999.

 19. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В.Україна на зламі історичних епох. – К., 2000.

 20. Алексєєв Ю.М. Історія України. – К., 2002.

4. Обов’язкова.


5. Викладацький склад:

Соловйова Р.П., к.і.н., доц.

Саржан С. Е., к.і.н., доц.

к.і.н., доц. Мармазова О. І.

ст. викл. Романуха О.М.


6.Тривалість:

144 години (кредити EСTS – 4), в тому числі: лекцій – 18 годин (0,5 кредити EСTS ), практичних занять – 36 годин (1 кредит EСTS), самостійна робота – 72 години (2 кредити EСTS)


^ 7.Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття


8.Оцінювання:

поточне (тестування);

підсумкове (іспит).


 1. Мова:

українська.


1.1.27

1.Ідентифікація:

Соціологія


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Предмет, структура соціології та історія розвитку соціологічної думки. Тема 1. Соціологія як наука: її об’єкт та предмет. Тема 2. Розвиток соціології як науки. Тема 3. Методологія проведення соціологічного дослідження.

Змістовий модуль 2. Суспільство як соціальна система. Тема 1. Соціологія суспільства. Тема 2. Соціальні інститути та соціальні організації. Тема 3. Соціологія культури.

Змістовий модуль 3. Соціологія соціальних спільнот та груп. Тема 1. Соціальна структура суспільства. Тема 2. Соціологія особистості. Тема 3. Соціологія родини.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи