Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Сторінка9/29
Дата28.07.2012
Розмір4.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

1.1.13.


1.Ідентифікація:

Іноземна мова (німецька)
2.Опис:

Змістовий модуль 1. Німеччина. Загальні факти. Маркетинг.Тема 1. Географічне знаходження ФРН. Wenn-Sätze.Тема 2. Політична система ФРН. Інфінітив.Тема 3. Маркетинг. Що це таке? Функції інфінітиву

Змістовий модуль 2. Економіка Німеччини. Форми бізнесу. Тема 1. Великі міста ФРН. Інфінітивні конструкції. Тема 2. Форми бізнесу у ФРН. Інфінітивні конструкції. Тема 3. Економіка ФРН. Інфінітивні конструкції.

Змістовий модуль 3. Моя майбутня спеціальність. Конкуренція. Тема 1. Як шукати роботу? Passiv. Тема 2. Моя майбутня спеціальність. Passiv. Тема 3. Конкуренція. Passiv.


3. Рівень:

А) Зв‘язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання німецької мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою – В 1 + для використання у сфері професійної діяльності.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання студентам знань і практичних умінь з проблеми формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: - формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.


В) Бібліографія:

 1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Заповіт. - Киев, 1995.

 2. Міжнародна економіка. Збірник тестових завдань для студентів спеціальності “Міжнародна економіка”. Друга іноземна мова. О.С. Золотухіна. Донецьк: ДонДУЕТ - 1997.

 3. Зовнішньоекономічна кореспонденція. Л.П. Воробйова, О.С. Золотухіна. Донецьк, ДонДУЕТ - 2005.

 4. Leselandschaft 1-2. Günther Hasenkamp Verlag für Deutsch, 2000. Донецьк, ДонДУЕТ – 2005.

 5. Збірник граматичних завдань з німецької мови. Л.П. Воробйова, Сібілевич С.А., Донецьк, ДонДУЕТ – 2005.

 6. Бізнес-курс з німецької мови. Навчальний посібник. Ф.А. Моісєєва, Л.П. Воробйова, Л.Л. Шишина , О.С. Золотухіна. Донецьк, ДонДУЕТ –2004.

 7. Готуйся до тесту. Система граматичних вправ для студентів (1-2 ч.). Л.П. Воробйова, О.С. Золотухіна. Донецьк, ДонДУЕТ – 2004.

 8. Deutsch – warum nicht (1-2-3 ч.). "Deutsche Welle".

 9. Учебник немецкого языка Н.А. Шеленгер. Высшая школа М., 1977.

 10. Практический курс немецкого языка Н. Завьялова.

 11. Видеокурсы: «Alles Gute», “Schau mal an”, “Einblick (1-3 ч.), “Hallo aus Berlin”, “Deutschland”, “Berlin”, “Neue Bundesländer von Deutschland”. “Zeitungen und Zeitschriften: „Deutschland“, „Der Weg zum Ziel“, „Juma“, „Markt“.

 12. Словники.


^ 4.Нормативна дисципліна.


5.Викладацький склад:

Воробйова Лариса Петрівна – викладач;

Золотухіна Олена Степанівна – викладач;

Шишина Людмила Леонідівна – викладач;


6.Тривалість:

360 годин (10 кредитів ECTS), в тому числі: практичних занять – 252 години (7 кредитів ECTS), самостійна робота – 36 годин (1 кредит ECTS), індивідуальна робота - 72 години (2 кредити ECTS).


^ 7.Форми та методи навчання:

практичні заняття, СРС, ІЗС.


8.Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (залік).


9.Мова:

німецька, українська, російська.

1.1.14


1. Ідентифікація:

Іноземна мова (французька)


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Франція. Загальні факти. Маркетинг.Тема 1. Географічне знаходження Франції. Subjonctif.Тема 2. Політична система Франції. Інфінітив.

Тема 3. Маркетинг. Що це таке? Функції інфінітиву

Змістовий модуль 2. Економіка Франції. Форми бізнесу. Тема 1. Великі міста Франції. Інфінітивні конструкції. Тема 2. Форми бізнесу у Франції. Інфінітивні конструкції. Тема 3. Економіка Франції. Інфінітивні конструкції.

Змістовий модуль 3.Моя майбутня спеціальність. Конкуренція. Тема 1. Як шукати роботу? Умовні речення.Тема 2. Моя майбутня спеціальність. Умовні речення.Тема 3. Конкуренція. Умовні речення.


3. Рівень:

А) Зв‘язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання французької мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою – В 1 + для використання у сфері професійної діяльності.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання студентам знань і практичних умінь з проблеми формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: - формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.


В) Бібліографія:

 1. Моісєєва Ф.А., Лубеннікова В.В., Сібілевич С.А. Навчальний посібник з французької мови. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.

 2. Матвиишин В.Г., Ховхун В.П. Бізнес-курс французького языка. – К., 1999.

 3. Карпусь И.А. Французский деловой язик. – К., 1999.

 4. Лубеннікова В.В. Навчальний посібник з французької економічної мови. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000.

 5. Ілюхіна Л.А., Пантелєєва І.А. Збірник спецтекстів для студентів економічних спеціальностей з/в. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001.

 6. Белоусова Н.А. Учебник французского языка. – М.: В.Ш. – 1974.

 7. Французько-російський словник.

 8. “Commerce. Affaires”. Niveau intérmédiaire. Gisèle Pou, Michel Sanchez. Paris. 1993.

 9. Лубеннікова В.В., Сібілевич С.А. Моя спеціальність. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.

 10. Колечко О.Д., Крилова В.Г. “Підручник з французької мови для студентів-економістів”. – Київ, 1999.

 11. Колечко О.Д., Крилова В.Г. “Ділова французька мова”. – Київ, 1999.

 12. Ускоренный курс французького языка / Под ред.Крючкова. – Киев, 1991.

 13. Кристанова Л.Ф., Шашкова С.П. “Деловое общение на французиком языке. – Минск, 1995.

 14. Китайгородская Г.А. Интенсивный курс французского языка. – М., 1982.

 15. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Збірник економічних текстів для домашнього читання. – Київ, 2000.


^ 4.Нормативна дисципліна.


5.Викладацький склад:

Лубеннікова Валентина Василівна – ст. викладач;

Ілюхіна Людмила Анатоліївна – викладач;

Сібілевич Світлана Анатоліївна – викладач.


6.Тривалість:

360 годин (10 кредитів ECTS), в тому числі: практичних занять – 252 години (7 кредитів ECTS), самостійна робота – 36 годин (1 кредит ECTS), індивідуальна робота - 72 години (2 кредити ECTS).


^ 7.Форми та методи навчання:

практичні заняття, СРС, ІЗС.


8.Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (залік).


9.Мова:

французька, українська, російська.


1.1.15

1.Ідентифікація:

Іноземна мова (англійська)


2.Опис:

Змістовий модуль 1. Економіка США. Біржі. Тема1.Політична система США. Форми дієслова.Тема2.Ділова кореспонденція. Дієприкметник.Тема3.Форми бірж. Функції дієприкметників.

Змістовий модуль 2.Економіка Канади. Міжнародний маркетинг. Тема1. Канада.Економіка Канади. Дієприкметникові конструкції. Тема2. Стосунки Канади і України. Ділова кореспонденція. Дієприкметникові конструкції. Тема3.Маркетинг. Герундій.

Змістовий модуль 3.Економіка Австралії та Нової Зеландії. Франчайзинг.Тема1. Економіка Австралії та Нової Зеландії. Функції герундія. Тема2.Ділова кореспонденція. Конструкції з герундієм. Тема3.Франчайзинг. Порівняння дієприкметника і герундія.


3. Рівень:

А) Зв‘язки з забезпечуючими дисциплінами:

знання англійської мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою – В 1 + для використання у сфері професійної діяльності.


^ Б) Цілі та завдання:

Ціль: - надання студентам знань і практичних умінь з проблеми формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: - формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.


В) Бібліографія:

 1. Бізнес-курс английского языка. И. Богацкий, И. Дюканова. - Киев, 200.-351 с.

 2. Економіка по-англійськи / Навчальний посібник. Балабанові Л.В., Стельмах Н.О. – Донецьк, 2005.-96с.

 3. “Economics” / Учебник по английскому языку. Португалов В.Д.-Москва, 2000.

 4. 4.“Business Projects”. O.Tarnopolsky.-Dnipropetrovsk, 2002.

 5. 5. Герундій. Навчаюча програма для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей / Н.О. Стельмах. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003.-18с.

 6. Дієприкметник. Навчаюча програма для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей / Н.О. Стельмах. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2003.-20с.

 7. Система вправ з граматики англійської мови для студентів усіх спеціальностей. / Л.О. Єриш, Ю.В. Зубрілова.- Донецьк: ДонДУЕТ. 2004.-20 с.

 8. Grammar Drill. Збірник граматичних вправ (ч.1) / Ф.А. Моісєєва, О.Л. Бурдакова та ін., - Донецьк: ДонДУЕТ, 2004.-18 с.

 9. John Soars, Liz Soars “Headway” Student's Book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996.

 10. John Soars, Liz Soars “Headway” Work Book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996.


^ 4.Нормативна дисципліна.


5.Викладацький склад:

Масюк Лілія Миколаївна – ст. викладач;

Смазний Валерій Вікторович –ст. викладач;

Черток Неля Анатоліївна – ст. викладач;

Гіжко Ігор Михайлович – ст. викладач;

Кудрявцева Надія Миколаївна – ст. викладач;

Зубрілова Юлія Василівна – викладач.


6.Тривалість:

360 годин (10 кредитів ECTS), в тому числі: практичних занять – 252 години (7 кредитів ECTS), самостійна робота – 36 годин (1 кредит ECTS), індивідуальна робота – 72 години (2 кредити ECTS).


^ 7.Форми та методи навчання:

практичні заняття, СРС, ІЗС.


8.Оцінювання:

поточне (опитування, тестування);

підсумкове (залік).


9.Мова:

англійська, українська, російська.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи