European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка2/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^


Напрям „ ТУРИЗМ”


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ТУРИЗМ ”


Чернівці, 2010


СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

Напрям „Туризм”

Напрям «Туризм» створювався з метою підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів із туризму до професійної діяльності в галузі менеджменту туристичної індустрії, організації міжнародних туристичних послуг, досліджень вітчизняного та міжнародного туристичних ринків.

Програма підготовки спеціальності «Туризм» включає в себе як теоретичні курси із дисциплін природничо-наукової підготовки, так і вивчення дисциплін професійної та практичної підготовки. Основою запропонованої концепції становлення й розвитку спеціальності "Туризм" у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича є розроблені освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та навчальний план, що складається з п’яти блоків: дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки; дисципліни природничо-наукової підготовки; дисципліни професійної та практичної підготовки; дисципліни самостійного вибору ВУЗу; дисципліни вільного вибору студентів.

Значна кількість годин відведена на проходження туристично-краєзнавчої, виробничої, педагогічної та асистентської практик.

Після бакалаврату випускники мають право і можливості для продовження освіти за програмами спеціаліста та магістра.

Напрям «Туризм» включає в себе 240 кредитів вивчення обов’язкових курсів на ступінь “бакалавра”, та 60 кредитів – ступінь “спеціаліста”, “магістра”.

На вивчення дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня – “спеціаліст” відводиться 2043 годин (60 кредитів) після бакалаврату. Програма формується із обов’язкових гуманітарних, соціально-економічних і професійно орієнтованих дисциплін та вибіркових природничо-наукових і професійно-орієнтованих дисциплін для вищезазначеної спеціальності. Практична підготовка передбачає виробничу практику, на яку відводиться 432 години (12 кредитів).

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” включають в себе 60 кредитів (1998 годин) вивчення обов’язкових та вибіркових дисциплін. До останніх входить асистентська практика (12 кредитів).

У таблиці 1 представлений розподіл навчальних дисциплін за семестрами.

­Таблиця 1.

^ Структура спеціальності «Туризм»

Назва дисципліни

Шифр дисципліни

О/В

Години

Кредити

Ступінь бакалавра

1 курс, 1 семестр

Фізичне виховання

6.050401.1.02.

О

34

1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6.050401.1.06.

О

69

2,5

Історія України

6.050401.1.09.

О

81

2,5

Вища математика

6.050401.2.01.

О

108

3

Рекреологія

6.050401.2.07.

О

81

2,5

Охорона праці

6.050401.2.14.

О

54

1,5

Екологія

6.050401.2.15.

О

81

2,5

Історія туризму

6.050401.3.3.

О

54

1,5

Фізична та соціально-економічна географія світу

6.050401.4.01.

О

95

3

Туризмознавство

6.050401.4.02.

О

135

4

Ділова іноземна мова

6.050401.3.21.

О

94

2,5

Разом

886

26,5

1 курс, 2 семестр

Фізичне виховання

6.050401.1.02.

О

38

1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

6.050401.1.05.

О

54

1,5

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6.050401.1.06.

О

67

1,5

Економічна теорія

6.050401.1.07.

О

108

3

Культурологія

6.050401.1.14.

О

54

1,5

Статистика

6.050401.2.02.

О

81

2,5

Рекреаційна географія

6.050401.2.05.

О

81

2,5

Спортивний туризм

6.050401.3.2.

О

81

2,5

Рекреаційні комплекси

6.050401.3.4.

О

81

2,5

Технологія туринської діяльності

6.050401.3.6.

О

108

3

Фізична та соціально-економічна географія світу

6.050401.4.01.

О

95

3

Ділова іноземна мова

6.050401.3.21.

О

98

2,5

Навчальна практика 3 тижн.

Разом

1024

27

Всього за рік

1910

53,5

2 курс, 3 семестр

Фізичне виховання

6.050401.1.02.

О

34

1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6.050401.1.06.

О

66

1,5

Філософія (етика, естетика і логіка)

6.050401.1.10.

О

108

3

Інформатика та комп’ютерна техніка

6.050401.2.03.

О

216

7

Безпека життєдіяльності

6.050401.2.13.

О

54

1,5

Ділова іноземна мова

6.050401.3.21.

О

94

2,5

Організація туризму

6.050401.3.09.

О

81

2,5

Організація рекреаційних послуг

6.050401.3.10.

О

81

2,5

Друга ділова іноземна мова

6.050401.3.22.

О

106

3

Країнознавство

6.050401.4.03.

О

135

4

Разом

975

28,5

2 курс, 4 семестр

Фізичне виховання

6.050401.1.02.

О

38

1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6.050401.1.06.

О

68

2

Правознавство

6.050401.1.08.

О

81

2,5

Туристське країнознавство

6.050401.2.05.

О

81

2,5

Економіка підприємств

6.050401.2.08.

О

108

3

Фінанси та фінанси підприємств

6.050401.2.09.

О

108

3

Ділова іноземна мова

6.050401.3.21.

О

98

2,5

Організація екскурсійних послуг

6.050401.3.12.

О

108

3

Інформаційні системи і технології в туризмі

6.050401.3.15.

О

135

4

Друга ділова іноземна мова

6.050401.3.22.

О

110

3,5

Навчальна практика 3 тижн.

Разом

1058

27

Всього за рік

2033

55,5

3 курс, 5 семестр

Фізичне виховання

6.050401.1.02.

О

34

1

Психологія

6.050401.1.01.

О

81

2,5

Ділова іноземна мова

.3.21.

О

94

3

Друга ділова іноземна мова

6.050401.3.22.

О

106

3

Технологія ресторанної справи

6.050401.3.07.

О

81

2,5

Технологія готельної справи

6.050401.3.08.

О

81

2,5

Економіка і ціноутворення в галузі туризму

6.050401.3.15.

О

108

3

Бухгалтерський облік туристичної діяльності

6.050401.3.17.

О

81

2,5

Аналіз діяльності підприємств

6.050401.3.20.

О

81

2,5

Краєзнавство і туризм

6.050401.5.01.

В

135

4

Картографія та картокреслення

6.050401.5.02.

В

135

4

Разом

1017

30,5

3 курс, 6 семестр

Фізичне виховання

6.050401.1.02.

О

38

1

Релігієзнавство

6.050401.1.11.

О

54

1,5

Основи менеджменту

6.050401.2.10.

О

81

2,5

Основи маркетингу

6.050401.2.11.

О

81

2,5

Ділова іноземна мова

6.050401.3.21.

О

98

3,5

Друга ділова іноземна мова

6.050401.3.22.

О

110

3,5

Організація послуг харчування

6.050401.3.11.

О

54

1,5

Організація послуг гостинності

6.050401.4.04.

О

81

2,5

Сільський зелений туризм

6.050401.5.03.

В

135

4

Екологічний туризм

6.050401.5.04.

В

135

4,5

Виробнича практика 3 тижн.

Курсова робота

Разом

1151

40,5

Всього за рік

2168

71

4 курс, 7 семестр

Політологія

6.050401.1.04.

О

81

2,5

Туристичні ресурси України

6.050401.2.04.

О

108

3

Ділова іноземна мова

6.050401.3.21.

О

144

5

Друга ділова іноземна мова

6.050401.3.22.

О

110

3,5

Організація транспортних послуг

6.050401.3.13.

О

108

3

Маркетинг туризму

6.050401.3.18.

О

81

2,5

Менеджмент туризму

6.050401.3.19.

О

81

2,5

Міжнародна економіка

6.050401.5.05.

В

135

4

Міжнародні відносини та міжнародне право

6.050401.5.06.

В

135

4

Разом

983

30

4 курс, 8 семестр

Соціологія

6.050401.1.03.

О

81

2,5

Основи наукових досліджень

6.050401.2.12.

О

54

1,5

Ділова іноземна мова

6.050401.3.21.

О

144

3,5

Друга ділова іноземна мова

6.050401.3.22.

О

106

3

Діяльність туриської самодіяльної організації

6.050401.3.01.

О

81

2,5

Правове регулювання туристичної діяльності

6.050401.3.05.

О

81

2,5

Організація анімаційних послуг в туризмі

6.050401.3.14.

О

54

1,5

Міжнародний туризм

6.050401.4.05.

О

135

4

Туристичний практикум

6.050401.5.07.

В

270

8

Державний іспит з дисциплін

професійної та практичної підготовки

Курсова роботи

Разом

1006

30

Всього за рік

1989

60

Ступінь спеціаліста

5 курс, 9 семестр

Актуальні проблеми філософії

7.0504.А1

О

81

2,5

Цивільна оборона

7.0504.А2

О

54

2

Охорона праці в галузі

7.0504.А3

О

36

1

Іноземна мова професійного спілкування

7.0504.А4

О

108

3

Інформаційний менеджмент

7.0504.Б1

О

81

2

Управління туристичним підприємством

7.0504.Б2

О

108

4

Міжнародний туристичний бізнес

7.0504.Б4

О

81

2,5

Туристсько-рекреаційний потенціал території

7.0504.Б6

О

81

2,5

Маркетингові комунікаційні системи в туризмі

7.0504.Б7

О

108

4

Разом

738

23,5

5 курс, 10 семестр

Інтелектуальна власність

7.0504.А5

О

36

1

Управління персоналом

7.0504.Б3

О

54

1,5

Міжнародні інформаційні системи в туризмі

7.0504.Б5

О

81

2,5

Державне регулювання туризму

7.0504.Б8

О

54

1,5

Дипломна робота із захистом в ДЕК

Разом

267

6,5

Всього за рік

2043

60

Ступінь магістра

5 курс, 9 семестр

Актуальні проблеми філософії

8.0504.А1

О

81

2,5

Цивільна оборона

8.0504.А2

О

54

2

Охорона праці в галузі

8.0504.А3

О

36

1

Іноземна мова професійного спілкування

8.0504.А4

О

81

3

Педагогіка та психологія ВШ

8.0504.А5

О

108

4

Інформаційний менеджмент

8.0504.Б1

О

81

2

Методологія наукових досліджень

8.0504.Б2

О

81

2,5

Корпоративне управління в туризмі

8.0504.Б3

О

81

2,5

Міжнародний туристичний бізнес

8.0504.Б5

О

81

2,5

Методика викладання предмету у ВШ

8.0504.Б6

О

81

2,5

Разом

765

24,5

5 курс, 10 семестр

Інтелектуальна власність

8.0504.А6

О

36

1

Управління регіональним розвитком туризму

8.0504.Б4

О

81

2,5

Вища освіта та Болонський процес

8.0504.Б7

О

36

1,5

Асистентська практика 8 тижнів

Магістерська робота із захистом в ДЕК

Разом

203

5

Всього за рік

1998

60
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи