European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка4/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

НЕ 3.4. Туристичні ресурси чорноморського узбережжя”. Характеристика туристичних ресурсів Чорноморського узбережжя (за областями України):


1) природні (кліматичні, бальнеологічні, лісові, ландшафтні, заповідні, інші);

2) антропогенні (історико-культурні);

3) гомогенні;

4) соціально-економічні;

5) інфраструктурні;

6) інші.

НЕ 3.5. “Туристичні ресурси Азовського узбережжя”. Характеристика туристичних ресурсів Азовського узбережжя (за областями України):


1) природні;

2) антропогенні;

3) гомогенні;

4) соціально-економічні;

5) інфраструктурні;
^

НЕ 3.6. “Туристичні ресурси Поділля”. І. Характеристика туристичних ресурсів Поділля (за областями України):


1.1. природні;

2.1. антропогенні;

1.3. гомогенні;

1.4. соціально-економічні;

1.5. інфраструктурні;

ІІ. Характеристика туристичних ресурсів ареалу Дністровського водосховища.
НЕ 3.7. “Туристичні ресурси Полісся”. Характеристика туристичних ресурсів Полісся (за областями):

1) природні;

2) антропогенні;

3) гомогенні;

4) соціально-економічні;

5) інфраструктурні;

НЕ 3.8. “Туристичні ресурси Центрально-Східної України”. Характеристика туристичних ресурсів Центрально-Східної України (за областями):


1) природні;

2) антропогенні;

3) гомогенні;

4) соціально-економічні;

5) інфраструктурні;

^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування.- К.: Київський університет, 2001.

 2. Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти.- К.: Альтерпрес, 2002.

 3. Закон України “Про туризм”.

 4. Зорин И.В. Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма.- Москва, Финансы и статистика, 2003.

 5. Карпатський рекреационный комплекс, Ред. М.И. Долишний. - К.: Наук. Думка, 1984.

 6. Лукьянова Л.Г., Цыбух В.И. Рекреационные комплексы.- К.: Вища шк., 2004.

 7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг.- К.: Альтерпрес, 2002.

 8. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України.- Львів, ВЛУ, 1997.

 9. Николаенко Д.В. Рекреационная география.- Москва, Владос, 2001.

 10. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство.- К.: Альтерпрес, 2003.

 11. Полевые туристические лагеря.- Москва: ГИЦ, 2000.

 12. Романов А.А. Зарубежное туристическое страноведение.- Москва, Спорт, 2001.

 13. Рутинський М.І. Географія туризму України.- К., 2004.

 14. Смаль І.В. Основи географії рекреації та туризму.- Ніжин: Вид-во НДПУ, 2004.

 15. Туристский терминологический словарь.- Москва: Спорт, 1999.

 16. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія.- Київ, ЦНЛ, 2007.

 17. Храбовченко В.В. Экологический туризм.- Москва: Финансы и статистика, 2004.

 18. 500 чарівних куточків України, які варто відвідати.- Харків, Кн.. клуб, 2007.


^ ДИСЦИПЛІНА «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА»

Для спеціальності – 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік, іспит

Курс – 4; семестр – 7, 8; всього годин – 288; на тиждень – 5 год.; (л/с), 10 кредиту.


І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу : викладання дисципліни є вивчення мови на професійному та культурологічному рівнях; практичне володіння англійською мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з виробничими умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість інструментального застосування іноземної мови. Мета курсу розподіляється на практичну (створення бази для автономного й інструментального володіння англійською мовою); освітню (сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі); пізнавальну (залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей); розвиваючу (допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); соціальну (сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися); соціокультурну (досягнення широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем).

^ 1.2. Головні завдання курсу. Після повного закінчення курсу вивчення ділової англійської мови студент повинен: набути мовних, навчальних вмінь та компетенцій на основі сформованих знань; оволодіти комунікативними навичками; продовжити створення бази для автономного й інструментального володіння англійською мовою.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • брати участь в усному мовленні англійською мовою;

 • реалізувати комунікативні наміри на письмі (ділове листування, оформлення спеціалізованої документації, статті, реферати, тощо);

 • працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру

 • користуватися іншомовними джерелами загального та професійно-виробничого характеру (друкованими та електронними) за результатом скласти реферат або анотацію до прочитаного тексту зі спеціальності (передати його зміст рідною чи англійською мовою);

 • підготувати план – презентацію відповідно до теми курсової (дипломної) роботи.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

І семестр

Модуль 1. Вступний курс

НЕ 1. Елементи спілкування.(привітання, подяка, форми звертання., представлення, знайомство. Ділові подорожі.

НЕ 2. Візит іноземного партнера. Зустріч в аеропорту. Знайомство з працівниками. Карьєра.

^ НЕ 3. Влаштування на роботу. Анкета, супровідний лист, резюме, лист подяки: як сподобатися інтерв’юеру.

НЕ 4. Основні правила працевлаштування. Розробка екскурсії по місту Розробка туристичного маршруту.

ІІ семестр

Модуль 1. Сучасна індустрія харчування

НЕ 1. Повторення вивченого граматичного та лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення Туристичні професії. Види туризму. Історія туристичного бізнесу. Туристичні компанії. Речення.

НЕ 2. Заклади громадського харчування. Вибір ресторану у Лондоні. Структура та функції ресторанного бізнесу. Гостинність (ключові поняття). Прикметникові (порівняльні) конструкції . Таблиця неправильних дієслів.

Модуль 2. Класифікація закладів харчування

НЕ 1. Вибір ресторану у Нью-Йорку. Міжнародна Туристична Організація. Останні події. Теперішній перфектний час. Прислівники.

НЕ 2. Англомовні країни. Сполучені Штати Америки Географічне положення. Загальні відомості. Європейські столиці. Визначні місця та пам’ятки.

ІІІ семестр

Модуль № 1. У відрядженні

НЕ 1. Телефонна розмова з кампанією, замовлення номера в готелі, купівля квитка на літак. Факс, електронна пошта. Скорочення. Числівник.

НЕ 2. Засоби комунікації Відмінності між британським та американським варіантами англійської мови. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет.

Модуль № 2. Подорож за кордон

НЕ 1. Прибуття до країни. Митний та паспортний контроль в аеропорту, на вокзалі. Розклад, місцевий транспорт. Структура ділового листа Займенники. Прийменники.

НЕ 2. Англомовні країни Канада. Загальні відомості. Політично-адміністративний устрій.

ІV семестр

Модуль 1. Побут і сервіс

НЕ 1. Гостинність. Ключові поняття.

НЕ 2. Ресторани, закусочні, прокат автомобілів, виклик екстреної допомоги. Ключові поняття в індустрії гостинності Гостинність. Основні поняття та професії

Модуль 2. Ділове листування

НЕ 1. Лист-запит. Підготовка та написання ділового листа. Фразеологічне оформлення листа-запиту.

НЕ 2. Англомовні країни Австралія і Нова Зеландія Загальні відомості. Політично-адміністративний устрій.

V семестр

Модуль №1. Соціокультурний аспект туризму

НЕ 1. Культурний туризм. Мистецтво. У виставковій залі. Мій улюблений художник. Історія та сучасність українського мистецтва. Музеї і картин. Галереї міста. Складносурядні та складнопідрядні речення, підметові, присудкові, додаткові, означальні, обставинні підрядні речення. Фах. текст: „Філософія управління маркетингом. Ключові фактори менеджменту туристичної індустрії. Контакти з персоналом. Спеціалізація.”

НЕ 2. Театр та розваги в Англії. Види театральних вистав. Назви місць у театрі. Придбання театральних квитків. Театральне мистецтво в Україні. Театр у США, Великої Британії. Враження від театральних вистав. Поняття про спосіб дієслова в англійський мові. На фірмі. Дух організації. Форми організації бізнесу. Фах. текст: „Споживач та його поведінка у туристичної індустрії: ключові поняття. Спрямування інтересу споживача: соціокультурний аспект туристичної індустрії”

Модуль №2. Кін

НЕ 2.1. Види фільмів. Кінопрофесії. З історії кіно. Голівуд. Кіноіндустрія в Україні. Враження від перегляду фільмів. Мій улюблений фільм. Мій улюблений актор. Замовлення. Підтвердження та відхилення замовлень. Граматичний матеріал: Умовний спосіб дієслова. Умовні підрядні речення реальної умови, нереальної умови. Фах. текст: Взаємодія з клієнтом.

НЕ 2.2. Види компаній у США та Великобританії. Музика. На концерті. Музика у США, Великої Британії, Україні. Музичні стилі та напрямки. Мій улюблений співак. Граматичний матеріал: Вживання умовного способу дієслова у простих та складних реченнях. Умовні підрядні речення нездійсненної умови. Фах. текст: Multitasking (Одночасне виконання декількох справ).

^ VІ семестр

Модуль 1. Великі міста Європи

НЕ 1. Лондон. З історії міста. Визначні пам’ятки міста.

Сіті: Фліт стріт, Тауер, Вестмінстер: Вестмінстерське абатство, Будинок Парламенту, Біг Бен, Уайтхол, Даунінг Стріт. Вест Енд: Трафальгарська площа, Букенгемський Палац, Гайд Парк, Пікаділі. Іст Енд. Повторення граматичного матеріалу. Узгодження часів. Непряма мова. Модальні дієслова can, could, must, have to, may, might Дієприкметник

Глазго, Единбург, Кардіф та інші великі міста Великобританії. Туристичні атракції.

НЕ 2. Вашингтон – столиця США. Білий дім, Капітолійський пагорб, Меморіал Лінкольна, Інститут Смітсона. Нью Йорк. Чикаго. Лос-Анджелес. Великі міста Сполучених Штатів. З історії міст. Визначні пам’ятки. Форми оплати, платіжні засоби, валюта, Гроші у туристичному бізнесі. Великі міста Сполучених Штатів: Нью Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. Ключові фактори менеджменту туристичної індустрії.

^ VІІ семестр

Модуль 1. Маркетинг

НЕ 1. Психологічний аспект туризму. Оптова і роздрібна торгівля. Поведінка споживача у туристичній індустрії. Соціокультурний та психологічний аспект туризму. Повторення: умовний спосіб англійського дієслова (І,ІІ).. Ключові поняття. Динаміка поведінки споживача в туризмі.

НЕ 2. Маркетинг у туризмі. Спрямованість споживача. Філософія управління маркетингом. Ключові поняття. Маркетингове оточення туристичної компанії.

Герундій (визначення, структура, переклад). Іменникові та дієслівні властивості герундія. Вживання герундія та переклад складних конструкцій, комплексів з герундієм. Підготовка та проведення тестування.

^ Модуль 2. Маркетинг та реклама у туризмі

НЕ 1. Агенти. Рекламний лист. Рекламна кар’єра у Сполучених Штатах. Соціальне та економічне оточення. Інфінітив (визначення, форми, переклад). Об’єктний інфінітивний комплекс. Суб’єктний інфінітивний комплекс.

НЕ 2. Реклама. Політичне та технологічне оточення туристичної компанії. Маркетингові інформаційні системи. Ключові поняття. Прийменниковий інфінітивний комплекс. Вживання інфінітивної частки to.

VІІІ семестр

Модуль 1. Інформаційні системи

НЕ 1. Менеджмент гостевої інформації. Контракт (предмет контракту, строки поставки і т. ін., документація, зразки оформлення).

НЕ 2. Маркетингове дослідження. Анкетування. (підготовка та проведення дослідження). Різниця між американською і англійською діловою термінологією.

Модуль 2. Розширення та управління індустрії гостинності

НЕ 1. Підготовка до від’їзду. Зміна замовлення, збирання. Зустрічний запит. Відкликання замовлення. Зміна умов. Поглинання фірми. Захист прав споживачів.

НЕ 2. Стратегія росту. Плану Контроль за якістю. Європейські стандартизування. Претензії, скарги, порушення умов контракту. Управління та лідерство у компанії.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Богацький І.С., Дюканова Н.М. Бізнес-курс англійської мови. – Київ: ТОВ”ВП ЛОГОС”, 2004. – 351 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ»

для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 4; семестр – 8; годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу — засвоїти теоретичні і практичні основи з діяльності туристської самодіяльної організації; набути специфічних знань і навичок з організації її діяльності.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

 1. Набуття навичок із вирішення організаційних і технологічних завдань діяльності туристських самодіяльних організацій;

 2. Викладення особливостей створення та функціонування туристських самодіяльних організацій.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студент повинен знати:

 • Порядок створення туристської самодіяльної організації

 • Особливості функціонування та організації діяльності туристської самодіяльної організації

 • Нормативну базу з питань діяльності туристської самодіяльної організації

Студент повинен вміти:

 • Розрізняти особливості діяльності туристської самодіяльної організації

 • Організовувати діяльність туристичних клубів

 • Розширювати інформаційну структуру туристської самодіяльної організації

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовий модуль 1. Основні положення діяльності туристської самодіяльної організації.

НЕ 1.1. Вступ. Загальні поняття та визначення. Структура предмету “Діяльність туристської самодіяльної організації”. Загальні поняття і визначення.

НЕ 1.2. Історія розвитку туристських самодіяльних організацій в Україні. Передумови виникнення перших туристських організацій. Розвиток туризму на самодіяльних і планових засадах у післявоєнний період. Введення спортивних нормативів і включення туризму до єдиної Всесоюзної спортивної класифікації (1949 р.).Ради з туризму — новий етап розвитку туризму в країні (1962–1990 рр.). Створення Федерації туризму (1976 р.). Організація самодіяльного туризму на сучасному етапі. Створення Туристсько-спортивної спілки України (1989 р.), Міжнародної туристсько-спортивної спілки (1992 р.), Федерації спортивного туризму України (2000 р.).

НЕ 1.3. Нормативно-правові основи діяльності туристських самодіяльних організацій в Україні. Огляд міжнародних нормативно-правових і програмних документів з туризму: Хартія туризму (1985 р.), Гаазька декларація з туризму (1989 р.), Всесвітній кодекс етики туризму (1999 р.). Характеристика нормативно-правових і програмних документів загальнодержавного рівня: Конституції України, Закону України “Про туризм”, “Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року”.Основні положення “Умов ліцензування туристської діяльності в Україні”. Закон України “Про страхування”.

НЕ 1.4. Види туристських самодіяльних організацій. Визначення поняття “туристська самодіяльна організація”. Туристські союзи, федерації. Цілі, основні завдання і напрями роботи. Туристські клуби, станції. Цілі, основні завдання і напрями роботи.

НЕ 1.5. Структура і діяльність туристських союзів, федерацій. Порядок створення федерацій, їх структура.Зв’язок федерацій і Держкомітету з фізичної культури спортута туризму. Положення і зміст роботи комісій з видів туризму, напрями роботи. Положення про маршрутно-кваліфікаційну комісію, її роль у підготовці туристських кадрів, порядок створення, повноваження.

НЕ 1.6. Структура і діяльність туристських клубів. Роль і значення туристського клубу як організаційного, навчально-методичного та консультаційного центру туристської роботи. Основні напрями роботи туристських клубів. Планування роботи. Фінансування клубу і кошторис. Завдання територіальних туристських клубів. Організація роботи, структура. Зв’язок з федераціями туризму та іншими організаціями.

Змістовий модуль 2. Порядок створення та функціонування туристських самодіяльних організацій

НЕ 2.1. Порядок створення туристської самодіяльної організації. Структурування туристської організації. Визначення напряму діяльності, штатного розкладу, функціональних обов’язків. Умови функціонування організації. Розробка статуту туристської організації. Порядок реєстрації туристської організації різних організа ційно-правових форм діяльності.

НЕ 2.2. Спортивний напрям діяльності туристських самодіяльних організацій. Підготовка, організація та проведення туристського походу. Правила організації та проведення змагань різних форм (першості, зльоту та ін.) за різними видами туризму (пішохідний, гірський, водний, велосипедний тощо), а також різної технічної складності (визначення класу дистанцій).

НЕ 2.3. Організаційно-масовий напрям діяльності туристських самодіяльних організацій.

Організація і проведення масових заходів туристської спрямованості: конкурсів, вечорів, фестивалів, ігор, свят. Організація відпочинку та дозвілля в туристському середовищі.

НЕ 2.4. Краєзнавчий напрям діяльності туристських самодіяльних організацій. Розробка та організація краєзнавчої роботи. Методика організації та особливості проведення краєзнавчих експедицій.

НЕ 2.5. Навчально-методичний напрям діяльності туристських самодіяльних організацій.

Нормативні документи з підготовки кадрів. Форми підготовки кадрів спортивного туризму. Курси (школи), семінари (збори), їх характерні особливості, структура. Порядок затвердження у МКК. Організація та фінансування курсів з кадрової підготовки різних напрямів туризму (“Юний турист”, “Молодший інструктор”, “Юний суддя”, “Інструктор шкільного туризму”).

НЕ 2.6. Діяльність туристських самодіяльних організацій регіону. Вивчення туристських самодіяльних організацій регіону, України. Виявлення організаційно-територіальних особливостей туристських організацій.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Александрова А. Ю. Международный туризм. — М., 2001.

2. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма. —М., 2001.

3. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. — К.: Палітра, 1997.

4. Биржаков М. В. Введение в туризм. — СПб.: Герда, 1999. — 192 с.

5. Благодійний Фонд розвитку учнівського краєзнавства і туризму. “Знати, щоб діяти”: Інструкт.-метод. зб. — К.,1998.

6. Булашев А. Я., Кобченко Ю. Ф. и др. Туристско-географическое районирование Украины: Учеб. пособие. — Харьков: ХГИФТ, 1998. — 26 с.

7. Вяткин Л. А., Сидорчук Е. В., Немытов Д. Н. Туризм и спортивное ориентирование: Учеб. пособие. — М.: Издат. центр “Академия”, 2001. — 208 с.

8. Ганопольский В. И., Безносиков Е. Я., Булатов В. Г. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник. — М.: ФиС, 1987. — 240 с.

9. Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности. — М., 1996.

10. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року. — К., 2002.

11. Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма.— М., 2000.

12. Евсеев С. П. и др. Спортивный туризм: Учеб. пособие. — СПб.: ГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1999. — 126 с.

13. Квартальнов В. А. Туризм. — М., 2001.

14. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. — 300 с.


^ ДИСЦИПЛІНА « ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 4; семестр – 8; годин – 81; на тиждень – 2год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу – сформувати у майбутнього фахівця у сфері туризму глибокі знання про організаційно-правове забезпечення туристичної діяльності в Україні.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

 1. ознайомити майбутнього фахівця з нормативно-правовими актами, що регламентують надання туристичних послуг;

 2. ознайомити студентів з державними стандартами в галузі туризму;

 3. навчити студентів обирати ефективну правову форму функціонування туристичного підприємства з урахуванням можливостей та умов ліцензування туристичної діяльності;

 4. сформувати в студентів уміння аналізувати вплив законодавчого забезпечення на ефективність туристичної діяльності;

 5. навчити студентів складати необхідні документи для здійснення підприємницької діяльності в галузі туризму.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 1. знати законодвчі акти у сфері туризму, зміст і порядок ліцензування, стандартизації і сертифікації туристичних послуг;

 2. характеризувати види страхування в галузі туризму;

 3. вміти оформляти документи на отримання ліцензій, сертифікатів;

 4. вміти складати звіт про діяльність туристичної організації;

 5. обгрунтовувати шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання туристичної діяльності.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1. Державна політика та державне регулювання в галузі туризму. Безпека туризму.

НЕ 1.1. Державно-правове регулювання туристичної діяльності

НЕ 1.2. Правові засади туроператорської і турагентської діяльності

НЕ 1.3. Ліцензування туристичної діяльності

НЕ 1.4. Програми розвитку туризму в Україні

НЕ 1.5. Статистична звітність у галузі туризму

НЕ 1.6. Законодавчі основи страхування в галузі туризму

Змістовний модуль 2. Організація туристичної діяльності. Стандартизація, сертифікація та юридична відповідальність в галузі туризму.

НЕ 2.1. Правові аспекти екскурсійної діяльності

НЕ 2.2. Стандартизація у сфері туризму

НЕ 2.3. Сертифікація туристичних послуг

НЕ 2.4. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері туристичної діяльності

НЕ 2.5.Організаційно-правові форми туристичних підприємств

НЕ 2.6. Договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності

НЕ 2.7. Розробка пакета документів для створення туристичного підприємства

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про туризм”” від 18.11.2003.

 2. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000. №1775-ІІІ

 3. Закон України “Про стандартизацію”

 4. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996. №85/96-ВР

 5. Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності від 11.09.2007.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки” від 29.04.2002 №583

 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)” від 15.03.2005 №297

 8. Указ Президента України “Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року” від 10.08.1999. №973/99

 9. Указ Президента України “Про підтримку розвитку туризму в Україні” від 02.03.2001.

 10. ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення” від 28.02.2006.

 11. ДСТУ 4268 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”

 12. ДСТУ 4269 “Послуги туристичні. Класифікація готелів”

 13. Гнатюк М.Р. Закон України “Про туризм”: Постатейний коментар. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 200 с.

 14. Дубенюк Я. Порівняльна характеристика моделей управління туристичною галуззю в Україні та за кордоном // Формування ринкової економіки в Україні: наук. зб. – Спецвипуск 13: Економіка України в євроінтеграційних процесах. – Львів, 2004. – с.261-268.

 15. Нормативно-правові акти України з питань туризму: зб. Законодавчих та нормативних актів / Упоряд. Н.І. Камлик – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

 16. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / за ред. В.К. Федорченка – К.: Юрінком–Інтер, 2002. – 640 с.

 17. Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін.– Чернівці: Рута, 2006. – 260 с.

 18. Туристична діяльність. Нормативна база / О.М. Роїна – К., 2005. – 448 с.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи