Вимоги до оформлення тез icon

Вимоги до оформлення тез
Скачати 67.84 Kb.
НазваВимоги до оформлення тез
Дата31.07.2012
Розмір67.84 Kb.
ТипДокументи


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, грамотно написані і акуратно оформлені.

Обсяг тез – до 3-ох сторінок формату А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.

Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль Normal, абзацний відступ – 10 мм.

Список літератури наводиться лише в тому випадку, якщо на нього є посилання в тексті.

В тезах не допускається наведення рисунків і таблиць.


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ


Іванов І.І.,

доцент кафедри економіки підприємств

Бердянського університету менеджменту і бізнесу, к.е.н., доц.

м. Бердянськ


інноваційно-нвестиційний потенціал регіонів як складова фінансового потенціалу україни


Визначення ролі регіону у фінансовому розвитку держави є однією з найбільш важливих проблем на сучасному етапі розвитку економіки України. Для нашої держави, також як і для більшості сучасних країн, характерним є нерівномірний розподіл економічного розвитку регіонів.


Матеріали надсилати за адресою:

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,

вул. Свободи, 117-А, Бердянський університет менеджменту і бізнесу (науковий відділ).


^ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА науково-практичної конференції

Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти”

Прізвище____________________________

Ім'я_________________________________

По батькові__________________________

Науковий ступінь, вчене звання_________

Місце роботи (посада)_________________

Адреса______________________________

Тема доповіді (виступу)_______________

____________________________________

E-mail:______________________________

Тел.________________________________

Назва напряму (секції)_______________

__________________________________


Підпис_________________

Дата___________________


Чекаємо на Ваші роботи!

З повагою, Оргкомітет конференції.


За додатковою інформацією просимо звертатись до технічного секретаря конференції Малишко Юлії Володимирівни за тел. (050) 955 95 83

E-mail: yvmalishko@rambler.ru


Бердянський університет менеджменту і бізнесу,


Рада молодих учених БУМІБ
До 20-тої річниці

Бердянського університету

менеджменту і бізнесу


ЗАПРОШЕННЯ


Міжнародна науково-практична конференція

Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти”


(заочна)


04-05 грудня

2012 року


Бердянськ -2012

Шановні колеги!


Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти”, що відбудеться у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу 04-05 грудня 2012 р.


^ РЕДАКЦІЙНА РАДА


Голова редакційної ради:

Антошкіна Лідія Іванівна – д.е.н., проф., ректор БУМІБ.


Заступник голови редакційної ради:

Соловйова Вікторія Вікторівна – д.і.н., проф., проректор з наукової роботи.

Члени редакційної ради:

Бажан Ірина Іванівна – к.е.н., доц.;

Каткова Тетяна Ігорівна – к.п.н., доц.;

Комарова Інна Валентинівна – к.е.н., доц.;

Міхов Леонід Іванович – к.е.н., доц.;

Новицький Григорій Володимирович – д.ю.н., доц.;

Педан Віктор Іванович – ст. викладач;

Рунчева Наталя Вікторівна – к.е.н.;

Сердюк Олена Олександрівна – к.ф.н., доц.;

Сухомлинов Олексій Миколайович – к.філ.н., доц.;

Тарлопов Ігор Олегович – к.е.н., доц.;

Тітова Наталя Володимирівна – к.т.н.;

Ушенко Наталя Валентинівна– д.е.н., доц.;

Фролов Юрій Миколайович – к.ю.н., доц.;

Харченко Іван Іванович – к.і.н.;

Шауерман Олена Анатоліївна – ст. викладач.


Відповідальний секретар:

Порватова Надія Михайлівна – голова Ради молодих учених.


Основні тематичні напрямки роботи конференції (секції):

  1. Обліково-аналітичні, фінансові та маркетингові аспекти забезпечення розвитку соціально-економічних систем.

2. Пріоритети розвитку та використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство.

3. Світове господарство і міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації.

4. Інформаційне забезпечення розвитку соціально-економічних систем: теоретичні та прикладні аспекти.

5. Економічна освіта: проблеми та перспективи розвитку.

6. Проблеми моделювання соціально-економічних систем.

7. Проблеми права власності та інших речових прав в соціально-економічних системах.

8. Історико-правові, політологічні та філософські засади розвитку держави та суспільства.

9. Соціолінгвістичні й антропологічні аспекти міжкультурної комунікації.


Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська, французька.


Для своєчасного формування програми, збірника матеріалів конференції прохання до 26 жовтня 2012 р. оформити і надіслати до Оргкомітету наступні документи:

  • відомості про автора (зразок надається);

  • тези доповідей та їх електронну копію (назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора та обраному номеру напряму через дефіс);

  • копію квитанції про сплату оргвнеску.

  • відскановану рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання.

Після зазначеного терміну тези не прийматимуться.


^ Умови участі в конференції

Для компенсації витрат, пов'язаних з публікацією збірника, необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 100 грн., в який входить вартість публікації 3-х сторінок тез та програми конференції. Вартість кожної додаткової сторінки тез (понад 3-х зазначених) становить 25 грн.

На одну наукову працю надсилається один примірник збірника тез доповідей. Для отримання додаткових примірників збірника тез доповідей необхідно внести оплату 30 грн., програми конференції - 10 грн. (за кожний додатковий екземпляр). Замовлення додаткових екземплярів та їх оплата проводиться заздалегідь.

Організаційний внесок учасника конференції сплачується поштовим переказом на адресу :

вул. Котовського, 5,

м. Бердянськ, Запорізька обл.., 71107

^ Порватова Надія Михайлівна – голова Ради молодих учених


Умови участі у колективній монографії

За результатами роботи конференції планується видання колективної монографії, яка буде присвячена актуальним питанням науки та практики відповідно до тематичних напрямів конференції.

Участь у колективній монографії оплачується з розрахунку 300 грн. за підрозділ (7-10стор.)

Матеріали надаються до Редакційної ради до 20 січня 2013 р. для розгляду на предмет відповідності вимогам до наукових видань та вимогам до оформлення, після чого автору буде надіслано повідомлення та реквізити для оплати.

До матеріалів обов'язково повинна додаватись авторська довідка, яка має містити такі відомості: П.І.Б. авторів, вчений ступінь, вчене звання, посада, контактна адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти.

Редакційна рада залишає за собою право відмовити у включенні до монографії поданих матеріалів або повернути їх авторам для доопрацювання і усунення недоліків.

Монографічні статті та тези доповідей повинні бути ретельно відредаговані та підписані авторами.

Відповідальність за зміст та оформлення статей несе автор.

Схожі:

Вимоги до оформлення тез iconОсновні вимоги до оформлення тез доповідей
Окрім обов’язкового виконання вимог до оформлення тез доповіді, які викладені в інформаційному повідомленні, необхідно також використовувати...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей І наукових публікацій
Рекомендований обсяг тез доповіді разом з ілюстраціями – 2 сторінки. Рукопис підписується автором спів
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі ms word формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей
Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей

Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центру, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
move to 849-14169
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи