160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн icon

160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн
Назва160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн
Дата30.09.2012
Розмір70.6 Kb.
ТипДокументи

Для осіб, що не мають наукового ступеня необхідно додати засвідчену рецензію доктора економічних наук.

Рукопис має бути підписаний автором/авторами. Рукописи, оформлені без урахування вищевикладених вимог, не розглядатимуться.

Просимо Вас самостійно потурбуватися про квитки на зворотну дорогу.

Сума організаційного внеску становить:

- очна участь, для учасників з України – 160грн. (з ПДВ), для зарубіжних учасників – 20 у.о.

- заочна участь, для учасників з України – 120грн. (з ПДВ), для зарубіжних учасників – 15 у.о.

Організаційний внесок включає: публікацію тез доповіді та програми конференції, інформаційних листів, організаційні витрати.

Оплата за публікацію 1 сторінки статті формату А4 - 25 грн.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.


^ Платіжні реквізити для сплати

організаційного внеску

Р/р 26003206887

АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ

МФО: 380805

ОКПО: 2201301491


^ Призначення платежу: Спонсорський внесок за участь у науковій конференції «Бізнес та інновації у сучасному світі». Прізвище та ініціали учасника


Без попередньої оплати матеріали оргкомітетом розглядатися не будуть


Програма проведення конференції

11 квітня 2010 р.

Прибуття та розміщення учасників

10.00 - реєстрація учасників конференції

11.00 – 11.20 – офіційне відкриття конференції

11.20 – 13.00 – пленарне засідання

13.00 – 14.00 – обідня перерва

14.00 – 17.00 – секційні засідання

12 квітня 2010 р.

10.00 – 13.00 – робота за секціями

13.00 – 14.00 – обідня перерва

14.00 – 17.00 – святковий концерт

Від’їзд

Координатори конференції

зав. кафедри маркетингу,

к.е.н., доц. Путинцев Анатолій Васильович

тел. 050-184-75-04

к.е.н., доц. кафедри маркетингу,

Кудріна Ольга Юріївна

тел. 050-500-53-83

Контактні тел.

Северинова Юлія Михайлівна

тел.066-379-72-52

кафедра маркетингу: (0642) 59-00-61

Е-mail: lnu_kafmarket@ukr.net

^ Заявка

на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по батькові _____________

Науковий ступінь _____________________

Наукове звання _______________________

Посада ______________________________

Установа (місце роботи / навчання)_______

Назва доповіді ________________________

Назва секції __________________________

Поштова адреса (бажано домашня, обов’язково вказати поштовий індекс)

_____________________________________

Телефони для зв’язку __________________

Факс ____________E – Mail_____________

^ Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут економіки промисловості НАН України

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

^ Державна академія житлово-комунального господарства (м. Київ)

Інститут економіки та менеджменту

(м. Алчевськ)


ІІ Міжнародна науково-практична конференція


прісвячена Х-річчю Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка


Бізнес та інновації у сучасному світі


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


11-12 квітня 2011 року


Луганськ 2011

Орг. комітет:

Голова: Курило В.С. академік АПН України, д.п.н., проф., , президент ЛНУ ім. Т. Шевченка

Заступники голови:

Махортов Ю.О. д.е.н., проф., проректор, зав. каф. менеджменту і адміністрування Державної академії житлово-комунального господарства (м. Київ)

Хмель В.П. к.п.н., доц., директор Інституту економіки та бізнесу ЛНУ ім.Т.Шевченка

Путинцев А.В. к.е.н., доц., зав. каф. маркетингу ЛНУ ім. Т. Шевченка

Відп. секретар: Кудріна О.Ю. к.е.н., доц. каф. маркетингу ЛНУ ім. Т. Шевченка.

Члени орг. комітету:

Амоша О.І. академік НАН України, д.е.н., проф., директор ІЕП НАН України (м. Донецьк)

Саблук П.Т. академік УААН, д.е.н., проф., директор ННЦ «ІАЕ», (м. Київ)

Короткий Г.І. академік АЕН України, д.е.н., проф., ректор Державної академії житлово-комунального господарства (м. Київ)

Грушко В.І. д.е.н., проф., зав. каф. фінансів та банківського бізнесу Університету економіки та права «Крок» (м. Київ)

Пилипчук В.П. д.е.н., проф. кафедри маркетингу КНЕУ імені Вадима Гетьмана (м. Київ)

Ляшенко В.І. д.е.н., директор філіалу ЛНУ інституту економіки промисловості НАН України, головний редактор наукового журналу «Економічний вісник Донбасу» (м. Донецьк)

Дубовіков М.М. ректор Вищої школи бізнесу інституту менеджменту (м. Алчевськ)

Відп.редактор:Чеботарьова Н.М. к.е.н., доц., зав. каф. економічної теорії та прикладної статистики ЛНУ ім. Т.Шевченка

^ Вельмишановні колеги!

11-12 квітня 2011 року на базі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес та інновації у сучасному світі».

До участі у конференції запрошуються викладачі вищих, працівники урядових та бізнес структур, науковці, аспіранти, здобувачі.

Мета конференції: обмін інформацією з теоретичних та практичних досліджень з приводу актуальних питань економічної науки та практики.


Тематичні напрями конференції:

Секція 1. Сучасні проблеми розвитку маркетингового управління


Секція 2. Нові перспективи та напрямки менеджменту


Секція 3. Ефективне управління фінансами, податковою та митною політикою


Секція 4. Впровадження сучасних систем та методик у процесі навчання бізнесу


Секція 5. Моделі стійкого розвитку економіки організацій і управління підприємствами, галузями та комплексами


^ Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Заявки на участь у конференції, тези доповідей (паперовий варіант та електронний на диску або електронною поштою) і копію платіжного документа про сплату організаційного внеску просимо надсилати до 10 березня 2011 року на адресу оргкомітету конференції:

Україна, 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка,

кафедра маркетингу,

E-mail: lnu_kafmarket@ukr.net

Визначені оргкомітетом кращі доповіді учасників конференції будуть рекомендовані до друку у спеціальному випуску журналу „Економічний вісник Донбасу”, що є фаховим за постановою ВАК України.

^ Вимоги до оформлення

 • Тези доповіді подаються українською мовою, для авторів із зарубіжних країн російською або англійською мовами, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт “Times News Roman”, розмір – 12, інтервал – 1,0; формули – у редакторі Equation). Поля: справа та зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм; відстань від краю до колонцифри (номера сторінки знизу) – 20 мм. Обсяг тез доповіді – 2-3 повні сторінки.

 • Рукописи наукової статті подаються українською мовою, для авторів із зарубіжних країн: російською або англійською мовами у редакторі Microsoft Word ( шрифт “Times News Roman”, розмір – 12, інтервал – 1,5; формули – в редакторі Equation), усі поля – 20 мм. Обсяг наукової статті – 8-10 сторінок.


^ Рукопис має бути побудований згідно вимог ВАК:

    • назва – великими літерами мовою оригіналу;

    • ім’я та прізвище автора/авторів (не більше двох) – великими літерами із зазначенням наукового ступеня, посади, місця роботи мовою оригіналу;

    • постановка проблеми;

    • аналіз останніх досліджень;

    • мета статті;

    • виклад основного матеріалу;

    • висновки з даного дослідження й перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку;

    • література;

    • тексти анотації українською, російською й англійською мовами за формою: прізвище, ім’я, по батькові авторів, назва статті, текст (до 0,5 с.), ключові слова.

^ ЗАЯВКА


на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Бізнес та інновації у сучасному світі»

м. Луганськ

11-12 квітня 2011 р.


Прізвище
Ім’я
По батькові^

Науковий ступень


Наукове звання
Посада
Назва організації, назва ВНЗ
Назва доповіді
Секція
Форма участі у конференції:


- виступ на секційному засіданні;

- взяти участь як слухач;

- заочна участь

Потреба у технічних засобах:

 • так;

 • ні

Потреба у бронюванні готелю

(необхідне підкреслити)

 • так

 • ні

Поштова адреса

Службовий телефон

Дом. телефон

Моб. телефон

Електронна адреса

Дата та час приїзду

Дата та час виїзду

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Додаткова інформація для оргкомітету (за потреби)

Підпис учасника_____________________________
Схожі:

160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Для учасників з інших внз (окрім нау) передбачена заочна участь з метою тільки публікація у збірнику тез конференції
160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн iconЗаявк а на участь у виставці для українських учасників (Повна назва закладу освіти/підприємства)
Форма участі: □ Обладнана / □ Необладнана/ □ Стенд за індивідуальним проектом □ Робоче місце / □ Заочна участь (акредитація)
160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн iconНаціональний авіаційний університет інститут аеронавігації державне підприємство обслуговування повітряного руху україни
Для учасників з інших внз (окрім нау) передбачена заочна участь з метою тільки публікація у збірнику тез конференції
160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн iconРеєстраційна картка учасника
Для учасників з інших внз (окрім нау) передбачена заочна участь з метою тільки публікація у збірнику тез конференції
160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн iconРеєстраційна картка учасника
Для учасників з інших внз (окрім нау) передбачена заочна участь з метою тільки публікація у збірнику тез конференції
160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн iconРеєстраційна картка учасника
Для учасників з інших внз (окрім нау) передбачена заочна участь з метою тільки публікація у збірнику тез конференції
160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн iconІнформація про ІІ етап заочної олімпіади з математики у 2009/2010 н р
У ньому прийняли участь 19 учасників 7 – 11 класів. З них: 4 учасники – 7-го класу, 1 учасник – 8-го класу, 11 учасників – 9-го класу,...
160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн iconКорисна інформація для учасників олімпіади з дисципліни «фінансовий менеджмент» Реєстрація учасників
...
160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн iconУкраїнському Тижні Мистецтв передбачена як очна, так І заочна участь роботи заочних учасників конкурс
Київ, Центральний Будинок Художника Національної Спілки художників України, 20-25 березня 2013
160грн. (з Пдв), для зарубіжних учасників – 20 у о. заочна участь, для учасників з України – 120грн iconМолодіжний обмін у Франції «Головою в зірки»
«Головою в зірки» в рамках програми «Молодь в дії», який буде проходити з 10 по 20 серпня 2009 року неподалік від Страсбурга, Франція....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи