Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Сторінка1/71
Дата30.09.2012
Розмір6.89 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.140101 „ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА”


 1. Інформація про напрям підготовки:

Галузь знань (код)

1401 „Сфера обслуговування”

Напрям підготовки (код)

6.140101 „Готельно-ресторанна справа”

Спеціалізація
Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Фахівець із готельної (ресторанної) справи

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

Чотири роки

Форма навчання

Денна форма
 1. ^ Спеціальні вимоги для зарахування:

Для ОКР „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія України; українська мова та література, для яких необхідний сертифікат незалежного тестування.


 1. ^ Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.):

Освітні напрями професійної діяльності – інженерно-технічна, виробнича, організаційна. Фахівець із готельно-ресторанної справи за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: управлінська, економічна, маркетингова.


 1. ^ Професійні профілі випускників з прикладами (можливі посади, приклади виконання певних обов’язків та ін.):

Бакалавр напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа” здатний виконувати наступну професійну роботу:

 • фахівець з раціоналізації виробництва;

 • фахівець із стандартизації, сертифікації та якості;

 • фахівець із якості;

 • фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку;

 • фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.);

 • фахівець із готельної справи;

 • фахівець із ресторанної справи;

 • диспетчер виробництва, служби перевезень;

 • технік з нормування праці, підготовки виробництва, праці;

 • диспетчер-інспектор;

 • інспектор з контролю якості продукції;

 • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;

 • фахівець з готельного обслуговування;

 • фахівець з організації дозвілля;

 • фахівець із спеціалізованого обслуговування;

 • інструктор з основної діяльності;

 • адміністратор;

 • адміністратор залу;

 • адміністратор черговий;

 • черговий відповідальний по міністерству (відомству);

 • черговий з видавання довідок (бюро довідок);

 • черговий по роботі з представниками Інтуриста та управління з обслуговування дипломатичного корпусу;

 • черговий інформаційно-довідкової служби;

 • черговий у більярдному залі.
 1. Можливість подальшого навчання:

Після отримання ОКР „бакалавр” за певним напрямом підготовки можна набути ОКР „спеціаліст” чи „магістр”.

 1. ^ Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS:п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1

Університетська освіта

1

1

1,5

2

Культурологія

1

1

1,5

3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1

1

1,5

4

Охорона праці

1

1

1,5

5

Екологія

1

1

1,5

6

Історія України

1

1

3,0

7

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

1

2

9,0

8

Психологія

1

2

3,0

9

Філософія

2

3

3,0

10

Етика і естетика

2

3

1,5

11

Соціологія

2

3

1,5

12

Безпека життєдіяльності та основи цивільної оборони

2

3

3,0

13

Релігієзнавство

2

4

1,5

14

Правознавство

2

4

3,0

15

Логіка

3

6

1,5

16

Політологія

4

7

3,0

17

Фізичне виховання

1,2,3,4

2,4,6,7

6,0

18

Діловодство

1

1

1,5

19

Основи наукових досліджень

2

3

1,5

20

Друга іноземна мова

3

6

3,0

21

Світовий туризм і готельне господарство

4

7

1,5

22

Туристичне країнознавство

4

7

3,0

23

Ділова іноземна мова

4

7,8

3,0

24

Вища математика

1

1,2

6,0

25

Інформатика

1

2

6,0

26

Харчова хімія

1

2

4,5

27

Мікробіологія

1

2

1,5

28

Статистика

1

2

3,0

29

Логістика

2

3

1,5

30

Стандартизація, сертифікація і метрологія

2

3

3,0

31

Інженерна графіка

2

3

3,0

32

Інженерне обладнання будівель

2

3

3,0

33

Товарознавство

2

3

3,0

34

Економічна теорія

2

4

3,0

35

Макроекономіка

3

5

3,0

36

Мікроекономіка

3

5

3,0

37

Підприємницьке право

3

5

3,0

38

Бухгалтерський облік

3

5

3,0

39

Економіка підприємства

3

6

4,5

40

Громадське будівництво

4

8

3,0

41

Туризмознавство

1

2

3,0

42

Рекреаційні комплекси світу

1

2

3,0

43

Організація гостинності в засобах розміщення

4

8

3,0

44

Організація рекреаційних послуг

4

8

3,0

45

Санітарія і гігієна

1

1

1,5

46

Організація готельного господарства

2,3

3,4,5,6

12,0

47

Технологія продукції ресторанного господарства

2,3

3,4,5,6

12,0

48

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

2

4

3,0

49

Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі

2

4

1,5

50

Організація ресторанного господарства

2,3,4

4,5,6,7

10,5

51

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

3

5

4,5

52

Менеджмент готельно-ресторанного господарства

3

5,6

6,0

53

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

3

5,6

4,5

54

Маркетинг готельного і ресторанного господарства

4

7

4,5

55

Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг

4

7

1,5

56

Кулінарне мистецтво

1

2

2,5

57

Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства

2

4

2,5

58

Етнічні кухні

2

4

2,5

59

Культура готельно-ресторанної справи

2

4

4,0

60

Барна справа

2

4

2,5

61

Міжнародна готельна індустрія

4

8

2,5

62

Організація анімаційних послуг

4

8

1,5
 1. ^ Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку на національною шкалою („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно” в разі семестрового іспиту та диференційного семестрового заліку або „зараховано”, „не зараховано” в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90 – 100

A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89

B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82

C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62

E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни

Оцінку „зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації) (з яких дисциплін, які форми проведення, критерії оцінювання):

Для ОКР „бакалавр” здається комплексний письмовий екзамен з фахових дисциплін: „Організація готельного господарства”, „Організація ресторанного господарства”, „Управління якістю продукції та послуг у ГРГ”, „Моніторинг світового ринку ГРГ” та ділова іноземна мова.


 1. ^ Координатор ECTS:

Заступник директора з навчальної роботи Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму Зінченко Вікторія Олегівна.


 1. ^ Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку, який зазначено в пункті 6 (Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS):
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Основи економічної теорії для студентів 1 курсу заочної форми навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Основи економічної теорії для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація iconМетодичні вказівки
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування\" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа\" Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи