Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Сторінка1/71
Дата30.09.2012
Розмір6.76 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.020207„ТУРИЗМ”


 1. Інформація про напрям підготовки:

Галузь знань (код)

0201 „Культура”

Напрям підготовки (код)

6.020207 „Туризм”

Спеціалізація
Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Бакалавр туризму, менеджер туристичної діяльності

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

Чотири роки

Форма навчання

Денна форма
 1. ^ Спеціальні вимоги для зарахування:

Для ОКР „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія України; українська мова та література, для яких необхідний сертифікат незалежного тестування.


 1. ^ Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.):

Основні напрями професійної діяльності – виробнича, сервісна, організаційна, інформаційна, аналітична. Бакалавр з напряму „Туризм” за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, управлінська, обліково-контрольна, культурологічна, просвітянська.


 1. ^ Професійні профілі випускників з прикладами (можливі посади, приклади виконання певних обов’язків та ін.):

Бакалавр напряму підготовки „Туризм” здатний виконувати наступну професійну роботу:

 • директор комплексу (туристського);

 • керівник туристичної фірми;

 • директор філії туристичної фірми;

 • завідувач відділом – головний спеціаліст з туризму;

 • начальник туристської бази;

 • керівник туристської групи;

 • керівник туристського агентства;

 • організатор подорожей (екскурсій);

 • фахівець з організації масового туризму;

 • консультант з питань безпеки в туризмі;

 • консультант з страхування в туризмі;

 • туроператор (розробник туру);

 • провайдер (спеціаліст з просування турпродукту);

 • спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі;

 • організатор туристських виставок та презентацій;

 • інспектор з туризму;

 • спеціаліст з діловодства в туризмі;

 • аніматор;

 • турагент (фахівець з продажу туристських послуг);

 • консультант з туризму в органах місцевого самоврядування;

 • інспектор з ліцензування туристської діяльності;

 • фахівець з VIP – обслуговування.
 1. Можливість подальшого навчання:

Після отримання ОКР „бакалавр” за певним напрямом підготовки можна набути ОКР „спеціаліст” чи „магістр”.


 1. ^ Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS:п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

1

1

1,5

2.

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1

2

6,0

3.

Історія України

1

1

2,5

4.

Культурологія

1

1

1,5

5.

Психологія

1

2

2,5

6.

Соціологія

2

3

1,5

7.

Філософія

2

3

2,5

8.

Економічна теорія

2

4

3,0

9.

Правознавство

3

5

2,5

10.

Політологія

4

7

2,5

11.

Фізичне виховання

1234

2467

6,0

12.

Логіка

3

5

1,5

13.

Екологія

1

1

1,5

14.

Вища математика

1

1

3,0

15.

Статистика

1

2

2,5

16.

Інформатика та комп’ютерна техніка

1,2

1,3

6,0

17.

Туристичні ресурси України

1

2

3,0

18.

Охорона праці

1

2

1,5

19.

Основи наукових досліджень

2

3

1,5

20.

Безпека життєдіяльності та основи цивільної оборони

2

3

2,5

21.

Туристське країнознавство

2

3

3,0

22.

Рекреаційна географія

2

4

2,5

23.

Основи менеджменту

3

5

2,5

24.

Основи маркетингу

3

5

2,5

25.

Рекреологія

3

6

2,5

26.

Економіка підприємств

3

6

3,0

27.

Фінанси та фінанси підприємств

4

7

3,0

28.

Валеологія

2

4

1,5

29.

Туристське краєзнавство

3

6

2,5

30.

Основи страхування

4

8

1,5

31.

Історія туризму

1

1

3,0

32.

Діяльність туристської самодіяльної організації

1

1

3,0

33.

Спортивний туризм

1

2

3,0

34.

Організація анімаційних послуг в туризмі

1

2

2,5

35.

Організація екскурсійних послуг

2

4

4,0

36.

Організація транспортних послуг

2

4

4,0

37.

Технологія туристської діяльності

2

4

4,0

38.

Бухгалтерський облік в туристичній діяльності

3

5

4,0

39.

Інформаційні системи і технології в туризмі

3

5

4,5

40.

Технологія ресторанної справи

3

5

3,0

41.

Рекреаційні комплекси

3

5

3,0

42.

Організація туризму

3

6

3,0

43.

Технологія готельної справи

3

6

3,0

44.

Організація послуг харчування

3

6

2,5

45.

Організація рекреаційних послуг

4

8

3,0

46.

Маркетинг туризму

4

7

3,0

47.

Менеджмент туризму

4

7

3,0

48.

Економіка і ціноутворення в галузі туризму

4

8

3,0

49.

Аналіз діяльності підприємств туризму

4

8

3,0

50.

Правове регулювання туристичної діяльності

4

8

2,5

51.

Ділова іноземна мова (перша)

234

468

20,5

52.

Ділова іноземна мова (друга)

1234

13578

28,5

53.

Університетська освіта

1

1

1,5

54.

Основи екскурсознавства

2

3

1,5

55.

Історія світових цивілізацій

2

3

1,5

56.

Психологія міжособистісного спілкування

2

3

1,5

57.

Діловодство

1

1

1,5

58.

Дитячий туризм

3

5

1,5

59.

Екологічний туризм

3

6

1,5

60.

Санітарія і гігієна

1

1

1,5

61.

Медична допомога в екстремальних обставинах

1

2

1,5

62.

Основи музеєзнавства (або основи паркознавства)

3

6

1,5

63.

Системи бронювання в туризмі

3

6

2,5

64.

Географія екстремальних умов

4

7

1,5

65.

Безпека в туризмі

4

8

1,5

66.

Історія та історико-краєзнавчі об’єкти міста Луганська

1

2

1,5
 1. ^ Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку на національною шкалою („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно” в разі семестрового іспиту та диференційного семестрового заліку або „зараховано”, „не зараховано” в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90 – 100

A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89

B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82

C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62

E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни

Оцінку „зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації) (з яких дисциплін, які форми проведення, критерії оцінювання):

Для ОКР „бакалавр” здається комплексний письмовий екзамен з фахових дисциплін: „Організація екскурсійних послуг”, „Організація транспортних послуг”, „Організація туризму”, „Технологія туристичної діяльності”, „Організація рекреаційних послуг”, „Туристське країнознавство” та ділова іноземна мова.


 1. ^ Координатор ECTS:

Заступник директора з навчальної роботи Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму Зінченко Вікторія Олегівна.


 1. ^ Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку, який зазначено в пункті 6 (Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS):

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”


Кафедра української філології та загального мовознавства


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”

для спеціальності(ей) 6.020207 «Туризм»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ____від _____

Завідувач кафедри

доктор філологічних наук,проф.

______________К.Д. Глуховцева


Перезатверджено: протокол №____від_________

Перезатверджено: протокол №____від_________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу___________Л.П. Масюта


Луганськ 2010
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”

 1. Назва курсу

„Українська мова (за професійним спрямуванням)”

Форма навчання: денна

Спеціальності 6.020207: Туризм

 1. Код курсу

[ІТОТТ].[Тур_08].[1_1_1]


 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання

1-й

 1. Семестр / семестри

1

 1. Кількість кредитів ЕСТS

1,5

 1. ^ Прізвище, ім’я по батькові, посада, учене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Ніколаєнко Ірина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства.

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції)

Мета курсу – формування мовнокомунікативної компетенції індивіда; усвідомленої позитивної мовної поведінки; оволодіння нормами сучасної української літературної мови; набуття навичок оперування термінологією майбутньої спеціальності; уміння користуватися різними функціональними стилями й підстилями в навчальній діяльності та професійному вжитку; формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикету професійного спілкування; забезпечення вмінь грамотного укладання фахової документації.

Вивчення української мови (за професійним спрямуванням) як загальнонаукової лінгвістичної дисципліни має сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін в усіх сферах життя.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс української мови середньої школи


 1. ^ Зміст курсу

№ п/п

Змістовні модулі та їхня структура

Загальна

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

Сам. робота
Модуль А
1.1.

Вступ. Українська мова в житті суспільства

4

2

21.2.

Стилі української мови. Писемна форма офіційно-ділового стилю

8

2

2
2

1.3.

Вибір слова в мові професійного спілкування. Лексичні норми

8

2

4
4

1.4.

Культура усного професійного мовлення

10

2

4
4

1.5.

Способи передачі м’якості приголосних на письмі. Правила вживання апострофа

4
2
2

1.6.

Велика літера у власних назвах. Складні випадки відмінювання прізвищ

4
2
2

1.7.

Правопис прізвищ

4


4

1.8.

Загальні правила правопису складних слів разом, окремо й через дефіс

6
2
4

1.9.

Правопис слів іншомовного походження

6
2
4
Модуль В
2.1.

Морфологічні норми професійного мовлення

24

4

10
10

2.2.

Стилістичний синтаксис професійного мовлення

14

2

6
6

2.3.

Різновиди усного професійного мовлення. Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт


16

2

4
10
Загальна кількість годин

108

16

40
52
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

 3. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

 4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ., 2006. – 592 с.


Додаткова навчальна література

1. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с.

 1. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування : навч. посіб. / Н. Ботвина. – К. : Арт ЕК, 2000.

 2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2003. – 896 с.

 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

 4. Географічна енциклопедія України : в 3-х т. / редкол. О. М. Маринич (відп. ред.) та ін. – К. : УРЕ, 1989. – Т. 1 – 416 с.; Т. 2 – 1990. – 480 с.; Т.3. – 1993. – 480 с.

 5. Глуховцева К. Д. Модульний курс української мови за професійним спрямуванням / К. Д. Глуховцева, О. М. Горошкіна, В. В. Лєснова, І. О. Ніколаєнко, О. М. Нікульчев. – Донецьк, 2006. – 120 с.

 6. Глуховцева К. Д. Українська мова : тестові завдання до вивчення курсу на нефілологічних спеціальностях вищих навчальних закладів / К. Д. Глуховцева, І. О. Ніколаєнко, О. М. Нікульчев. – Донецьк, 2007. – 128 с.

 7. Грушевський М. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / редкол. П. С. Сохань (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1991. – 2002. – Т. 1–11.

 8. Губергриц А. Я. Лекарственные растения Донбасса / А. Я. Губергриц, Н. И. Соломченко. – Донецк : Донбасс, 1990. – 312 с.

 9. Ділова українська мова : навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинський, Т. І. Ситник та ін. – К. : Знання, 2007. – 222 с.

 10. Дрозд Л. М. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум : навч. посіб. / Л. М. Дрозд. – Д. : Пороги, 2008. – 208 с.

 11. Я. Я. Чорненький. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 304 с.

 12. Шевчук С. В. Ділове мовлення: модульний курс : підручник / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Арій, 2006. – 448 с.

 13. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

 14. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : підруч. для вузів / С. В. Шевчук. – 4-те вид. – К. : Арій, 2007. – 576 с.
 1. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виголошення доповіді на занятті;

 • участь у дискусії, диспутах на занятті;

 • самостійне реферування;

 • укладання термінологічних словників;

 • моделювання рольових ігор;

 • написання міні-творчих робіт.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

І семестр – іспит; ІІ семестр – державна атестація.


 1. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 50 %

(з них на к. с. р.) – 15 %

 • практичні заняття – 50 %

 • письмові кейси

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингуУкладання термінологічного словника

5%Виконання науково-дослідних завдань

5%Написання статті

5%
 1. ^ Мови викладання

Українська  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень iconІнформація про напрям підготовки: Спеціальність (код) 050401 „Туризм" Напрям підготовки (код) 0504 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для вступу на окр „магістр” випускники окр „бакалавр”, „спеціаліст” проходять випробування з дисциплін „Організація туризму”, „Організація...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура\" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм\" Спеціалізація Освітній рівень iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи