Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Сторінка1/17
Дата30.09.2012
Розмір1.45 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

Кафедра товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки - 030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво»

Спеціальність: 8.030510.01 «Товарознавство і комерційна діяльність»


2011


Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»


1. Інформація про напрям підготовки


Галузь знань (код)

0305

Напрям підготовки (код)

030510

Спеціальність

8. 030510. 01 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Освітній рівень

вища освіта

Кваліфікація

магістр з товарознавства і комерційної діяльності

ОКР

магістр

Термін навчання

1рік 5 місяців

Форма навчання

денна/заочна2. Спеціальні вимоги до зарахування

ОКР «бакалавр», «спеціаліст»

1.Фахові вступні випробування з дисциплін: «Товарознавство», «Комерційна діяльність»;

2. Іспит з іноземної мови.

3. Кількість набраних балів за наукову діяльність.

Оцінка ведеться за 100-бальною системою.

Зарахування ведеться за підсумком балів на конкурсних засадах.


3. Загальний опис напряму підготовки

Товарознавча, підприємницька, управлінська, експертна, наукова діяльність у сфері товарного обігу, та захисту прав споживачів


4. Професійні профілі випускників

Товарознавець, представник торговельний, інспектор торговельний, інспектор цін, брокер, інспектор з якості, товарознавець-комерсант, директор комерційно-торговельного підприємства.


5. Можливість подальшого навчання:

Вступ до аспірантури за напрямом 05.18.15.- товарознавство


6. Діаграма структури напряму підготовки 030510п\п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр . у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS
^ 1.Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
16,5
1.1 Нормативна частина:10,5
Ділова іноземна мова

1

2

3,0
Міжнародне право

1

2

3,0
Інтелектуальна власність

2

4

1,5
Охорона праці в галузі

2

3

1,5
Методологія і організація наукових досліджень

1

2

1,5
1.2 За вибором ВНЗ:6,0
Методика викладання у вищій школі

1

2

3,0
Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності


1


2


3,0
^ 2.Цикл професійної та практичної підготовки
60,0
2.1 Нормативна частина:45,0
Експертиза товарів

2

3.4

9,0
Управління якістю

2

3

3,0
Міжнародне технічне регулювання

1

2

3,0
Стратегічний маркетинг

2

4

3,0
Електронна комерція

2

3

3,0
Комерційна логістика

2

3

3,0
Міжнародна торгівля

2

3

3,0
Дипломна магістерська робота18,0
2.2За вибором ВНЗ:15,0
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

1

2

3,0
Комерційні ризики

2

4

3,0
Комерційна діяльність посередницьких організацій


1


2


3,0
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва


1


2


3,0
Сервісне обслуговування та збут товарів

2

3

3,0
3.4Практики:12,0
Виробнича практика

2

3

9,0
Переддипломна практика

2

4

3,0
3.5Курсові роботи:1,5
Курсова робота з експертизи товарів

2

3

1,5


7. Вимоги до оцінювання^ Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

Відмінно

90-100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

Добре

83-89

Б – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

Добре

75-82

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

Задовільно

63-74

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

Задовільно

50-62

E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

Незадовільно

21-49

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

Незадовільно

0-20

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


8. Вимоги до підсумкового контролю


  1. Захист магістерської роботи.


9. Координатор ECTS в інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму


ПІБ Зінченко В.О.

Посада заступник директора з навчальної роботи ІТОТ

Номер телефону +380507676957

е-mail


^ 10. Зміст робочих програм
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність» iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи