Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Сторінка1/31
Дата30.09.2012
Розмір3.73 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31Інформаційний пакет ECTS


з напряму підготовки 6.010104. Професійне навчання


 1. Інформація про напрям підготовки
Галузь знань(код)

0101

Напрям підготовки (код)

6.010104. Професійне навчання

Спеціалізація

Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

«Молодший інженер-педагог практичного навчання»

ОКР

Бакалавр педагогічної освіти

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна/заочна
 1. ^ Спеціальні вимоги до зарахування.


ОКР «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія України.


 1. ^ Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)

Основною ціллю є підготовка випускника вищого навчального закладу, який придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

З урахуванням досвіду підготовки фахівців педагогічної освіти сфери харчової промисловості та робітників даної сфери на підставі існуючих моделей діяльності та прогнозу діяльності і вирішення завдань цієї сфери випускник може виконувати працю інженера-технолога харчової промисловості і інженера - педагога.

На підставі аналізу структури професійної діяльності фахівців, переліку предметів їх професійної праці, сукупності виробничих функцій, які виконують фахівці в галузі харчової промисловості на визначених посадах, встановлено перелік типових завдань, які повинні реалізувати фахівці, і систему відповідних умінь, що сприяють успішному вирішенню цих завдань.

Прогностична функція:

  • прогнозування змісту власної професійної діяльності, формування цілей різних рівнів у сучасних ринкових умовах;

  • прогнозування перспективи розвитку харчової промисловості і громадського харчування.

Планувальна функція:

  • розроблення тактичних і оперативних планів поточної діяльності;

  • планування потреб в ресурсах з урахуванням розвитку науки та техніки;

  • визначення стратегії розвитку підприємств харчової промисловості і ресторанного господарства;

  • ведення технологічної та технічної документації;

  • планування підприємств громадського харчування, цехів та технічних приміщень.

Конструктивна функція:

  • добір спеціальної та навчальної інформації;

  • конструювання навчального процесу;

  • конструювання технологічного процесу організації громадського харчування, приготування та обслуговування населення.

Проектна функція:

  • проектування власної професійної та науково-дослідницької діяльності;

  • проектування діяльності з наперед відомим результатом;

  • прогнозування перспективи розвитку харчової промисловості і ресторанного господарства.

Аналітична функція:

  • аналіз соціально-економічних, соціально-педагогічних та соціально-психологічних проблем та процесів;

  • самоаналіз власної професійної діяльності й власних можливостей;

  • аналіз прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження новацій;

  • аналіз культурних та економічних процесів.

Контрольно-діагностична функція:

  • контроль й оцінка якості протікання навчально-виховного процесу;

  • діагностика професійних здатностей учнів або робітників;

  • контроль і оцінка якості протікання виробничо-технологічного циклу підприємств харчування;

  • добір контрольно-діагностичного забезпечення технологічних процесів;

  • контроль і аналіз діяльності та перспективу розвитку підприємств харчування в ринкових умовах.

Організаційна функція:

  • організація навчального процесу в сучасних умовах;

  • організація роботи по приготуванню страв та обслуговуванню населення на підприємствах харчування;

  • сприяння створенню позитивних умов діяльності і творчої атмосфери в колективі;

  • корекція організаційної стратегії;

  • організація підприємства харчування різної форми власності;

  • організація розміщення навчально-матеріальної бази в навчальних закладах, підприємствах харчування.

Рефлексивна функція:

  • самоаналіз власної професійної діяльності;

  • аналіз прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження новацій;

  • спрямованість на професійно-особистісне зростання.

Педагогічна функція:

  • володіння системним підходом до вирішення різного роду завдань;

  • знання методики викладання дисциплін технології харчової промисловості та організації ресторанного господарства;

  • спрямованість на професійне особистісне зростання;

  • підвищення кваліфікації;

  • набуття нових знань, володіння новими освітніми технологіями.

Виховна функція:

  • виховання професійної культури;

  • визначення рівня вихованості учнів або робітників;

  • виховання фізичної культури учнів;

  • виховання правової культури учнів і робітників;

  • оцінювання психологічних якостей і стану співробітників та учнів;

  • розуміння й урахування релігійних переконань людей.

Інженерна функція:

  • обгрунтовування технологічних розрахунків, планування та розвитку підприємств харчування та використовуємого обладнання;

  • виконання інженерних розрахунків;

  • виконання креслень;

  • добір обладнання й діагностичного забезпечення та його розміщення.
 1. Професійні профілі випускників з прикладами (можливі посади, приклади виконання певних обов’язків та ін.)

Професійні профілі - Молодший інженер-педагог практичного навчання

^ Узагальнений об’єкт діяльності – професійно технічні училища, коледжі, навчально-виробничі комбінати, технічні ліцеї, гімназії та ін. навчальні заклади, підприємства громадського харчування.

Можливі посади – молодший інженер – педагог практичного навчання, молодший інженер – технолог харчової промисловості. Випускники можуть працювати інженерами технологами, зав. виробництвом, директорами на підприємствах хлібопекарського, м'ясопереробного, кондитерського та ін. харчових виробництв.

Диплом інженера-педагога гарантує роботу в сучасному технічному світі на багатьох підприємствах різного профілю і форм власності: на підприємствах хлібопекарського, м'ясопереробного, кондитерського та ін. виробництв; на підприємствах громадського харчування; у сфері бізнесу.


^ Приклади виконання певних обов’язків:

 • інженерно-експлуатаційна, інженерно-організаційна, інженерно-технологічна, педагогічна і науково-дослідницька діяльність, оперативний аналіз виробничих ситуацій;

 • планування технологічних процесів, розробка технологічних режимів виробництва продуктів харчування, підбір технологічного обладнання переробних і харчових виробництв згідно його функціонального призначення та технічних характеристик;

 • організація роботи по приготуванню страв та обслуговуванню населення на підприємствах ресторанного господарства;

 • розробка технологічної частини проектів нових і реконструкції діючих підприємств харчової промисловості та громадського харчування.
 1. ^ Можливість подальшого навчання.

Після отримання ОКР «бакалавр» за профілем підготовки: «Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування» можна вступити до магістратури за напрямами, – педагогіка вищої школи та на інші напрями підготовки.


 1. Діаграма структури напряму підготовки 6.010104. Професійне навчання із зазначенням кредитів ЕСТS.
з/п

Назва дисципліни

Рік вивчен-ня

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Національні кредити

^ Кредити ЕСТS

Підготовка бакалавра
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1.

Нормативна частина

1.1.1.

Історія України

1

1

2,0
1.1.2

Культурологія

1

2

1,0
1.1.3.

Філософія

2

3

2,0
1.1.4.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

2

4

1,0
1.1.5.

Економічна теорія

3

5

2,0
1.1.6.

Політологія

3

6

2,0
1.1.7.

Правознавство

4

7

1,5
1.1.8.

Соціологія

4

8

1,0
1.1.9.

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1,2

1,2,3,4

5,5
1.1.10.

Фізичне виховання

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7

4,0
1.2.

За вибором студента

1.2.1.

Релігієзнавство (або «Логіка», або «Естетика»)

2

3

1,0Цикл природничо-наукової підготовки

2.1.

Нормативна частина

2.1.1.

Неорганічна та аналітична хімія

1

1

2,0
2.1.2.

Нарисна геометрія та інженерна графіка

1

1,2

4,0

6,0

2.1.3.

Вища математика

1,2

1,2,3

6,0

14,0

2.1.4.

Загальна фізика

1,2

1,2,3

4,0

9,0

2.1.5.

Органічна хімія

1

2

2,0

2,0

2.1.6.

Теоретична механіка

1

2

2,0

3,0

2.1.7.

Фізична та колоїдна хімія

2

3

2,0

3,0

2.1.8.

Прикладна механіка

2,3

3,4,5

5,0

7,5

2.1.9.

Біохімія

2

4

2,0

2,0

2.1.10.

Електроніка та основи електроніки

2

4

1,5

2,5

2.1.11.

Теоретичні основи теплотехніки

3

5

1,5

2,5

2.1.12.

Інформатика та комп’ютерна техніка

3

5,6

3,0

6,0

2.1.13.

Екологія

4

7

1,0

1,5

2.3.

За вибором студента

2.3.1.

Загально університетський спецкурс

2,3

4,6

1,0
2.3.2.

Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу

1

2

0,5^ 3.Цикл підготовки за фахом

3.1

Нормативна частина

3.1.1.

Виробниче навчання

1,2

1,2,3,4

10,0

19,0

3.1.2.

Мікробіологія, санітарія та гігієна харчування

1

1

1,5

2,0

3.1.3.

Валеологія

1

2

2,0

2,0

3.1.4.

Безпека життєдіяльності та основи цивільної оборони

1,2

2,3

2,0

2,0

3.1.5.

Технологія та обладнання виробництва продуктів харчування з практикумом

1,2,3

2,3,4,5,6

11,5

22,0

3.1.6.

Психологія

2,3

3,5

3,5

5,0

3.1.7.

Педагогіка

2,3

4,6

3,5

5,0

3.1.8.

Фізіологія харчування

2

4

1,5

2,5

3.1.9.

Основи стандартизації та управління якістю продуктів громадського харчування

3

5

1,5

3,0

3.1.10.

Товарознавство харчових продуктів

3,4

5,6,7

6,5

13,0

3.1.11.

Холодильна техніка та холодильна технологія харчових продуктів

3

6

1,5

2,5

3.1.12.

Процеси і апарати харчових виробництв

3,4

6,7

6,0

10,0

3.1.13.

Охорона праці

4

7

1,0
3.1.14.

Організація виробництва та обслуговування на виробництвах громадського харчування

4

7

3,5

8,0

3.1.15.

Теорія і методика профорієнтаційної роботи

4

7

1,5

2,0

3.1.16.

Теорія і методика професійного навчання

4

7

4,0

8,0

3.1.17.

Технологічне проектування

4

8

3,0

5,5

3.1.18.

Будівельна справа та сантехніка

4

8

2,0

4,0

3.1.19.

Бухгалтерський облік у громадському харчуванні

4

8

3,5

5,0

3.2.

За вибором ВНЗ

3.2.1.

Нові інформаційні технології

1

1

1,0

1,5

3.2.2.

Оглядові лекції

4

8

-

1,5

3.4.

Практики

3.4.1.

Технологічна практика (навчальна)

2

4

4,0

6,0

3.4.2.

Технологічна практика (виробнича)

3

6

4,0

6,0

3.4.3.

Педагогічна практика (навчальна)

4

7

1,0

1,5

3.4.4.

Педагогічна практика (виробнича)

4

8

5,0

7,5

3.5.

Курсові роботи

3.5.1.

Курсовий проект з прикладної механіки

3

6

-

1,5

3.5.2.

Курсовий проект з технології виробництва продуктів харчування

4

7

-

1,5

3.5.3.

Курсовий проект з організації виробництва та обслуговування на підприємствах громадського харчування

4

8

-

1,5
 1. ^ Вимоги до оцінювання.

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


Національна

шкала

Бали

Шкала ЕСТS

ї

відмінно

90-100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83-89

В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

В - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21-49

- незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

Г - незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліни.

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав на менше 50 балів.


 1. ^ Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації) (з яких дисциплін, які форми проведення, критерії оцінювання).


ОКР «бакалавр» - державні іспити проводяться у вигляді письмової роботи з таких дисциплін: технологія виробництва та обладнання продуктів харчування (з практикумом); організація виробництва та обслуговування на виробництвах громадського харчування; товарознавство харчових продуктів. Оцінюється за 100-бальною системою.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


Національна

шкала

Бали

Шкала ЕСТS

ї

відмінно

90-100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83-89

В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

В - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21-49

FХ - незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

Г - незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліни.

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав на менше 50 балів.


 1. ^ Координатор ЕСТS на факультеті/ в інституті (директор або заступник директора з навчальної роботи):


ПІБ Дрель Віктор Федорович

Посада директор ІТОТТ

Поштова адреса ДЗ «Луганский національний університет імені Тараса Шевченка»

Институт торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

вул. Оборонна, 2

м. Луганськ,

91011

Номер телефону 067-643-78-99

е-mail drel@lnpu.ua

 1. Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку, який зазначено в пункті 6 (діаграма структури напряму підготовки 6.010104. Професійне навчання із зазначенням кредитів ЕСТS).

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів
Профіль підготовки «молодший інженер-педагог практичного навчання з моделювання, конструювання та технології швейних виробів»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи