Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Сторінка1/19
Дата30.09.2012
Розмір2.29 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Інформаційний пакет для

спеціальності 8.010104 «Професійне навчання»

Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»

Напрям підготовки 0101 «Педагогічна освіта»


 1. Інформація про напрям підготовки

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

8.010104 Професійне навчання

Спеціалізація

Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту

Освітній рівень

Повна вища освіта

Кваліфікація

Інженер-педагог-дослідник

ОКР

Магістр

Термін навчання

1 рік, на основі базової вищої освіти

Форма навчання

денна
 1. Спеціальні вимоги до зарахування.

Для зарахування на спеціальність необхідно здати усний екзамен з фахових дисциплін (Автомобіль. Технологія ремонту АТЗ. Технічна експлуатація автомобілів. Засоби механізації в технічному сервісі. Теорія і практика навчання і виховання та методика професійного навчання).


 1. Загальний опис напряму підготовки


^ Типовим завданням освітньої та професійної діяльності фахівця є:

 • Організація та конструювання технологічного процесу ремонту та технічного обслуговуванню місцевого та автомобільного транспорту, контроль і оцінка якості протікання технологічних процесів.

 • Робота з нормативною документацією і інформаційними технічними пристроями.

 • Діагностування й дефектування деталей, механізмів та вузлів машин, виконання інженерних розрахунків, креслень.

 • Організація ремонтного підприємства, добір обладнання і контрольно-діагностичного забезпечення технологічних процесів та його розміщення, діагностика технічного стану автомобілю, конструювання засобів механізації.

 • Розробка і реалізація заходів з попередження травматизму на підприємстві.

 • Діагностика професійних здібностей робітників, сприяння створенню позитивних емоцій і творчої атмосфери в колективі, створення цілісної системі виробничої взаємодії.

 • Прогнозування змісту власної професійної діяльності, визначення стратегії та перспективи розвитку підприємства, галузі.

 • Аналіз і економічне обґрунтування виробничих процесів.

 • Самоаналіз власної професійної діяльності, аналіз прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження новацій, спрямованість на професійно-особистісне зростання.

 • Добір навчальної інформації, принципів, методів, форм навчання, методики проведення занять зі спецтехнологій у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

 • Організація, планування та матеріальне забезпечення занять зі спецтехнологій у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

 • Організація та оснащення кабінетів з устрою, ремонту та технічного обслуговування автомобілів.

 • Контроль й оцінка якості протікання навчально-виховного процесу, діагностика професійних здібностей учнів.

 • Встановлення гармонійних відносин з колегами, адміністрацією та учнями, створення цілісної системі навчальної взаємодії.

 • Виховання професійної, фізичної та правової культури учнів, визначення рівня вихованості учнів.

 • Дослідження тех­нологічних процесів ремонту та техніч­ного обслуговування місцевого та автомо­більного транспорту, здійснення нау­ково-дослідної дія­льності, знання наукових методів досліджень, оформлення науко­вих результатів.
 1. Професійні профілі випускників.

Фахівець може займати первинні посади: інженер-технолог, викладач виробничих технологій за профілем спрямування у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, науковець.

Узагальненими об’єктом діяльності фахівця є станції технічного обслуговування автомобілів, наукові установи та виробничі підприємства, органи Державної автомобільної інспекції, а також навчальні заклади 3-4 рівня акредитації.


 1. Можливість подальшого навчання.

Після отримання ОКР «магістр» фахівець має можливість вступити до аспірантури за технічними та педагогічними напрямами.


 1. Діаграма структури окремого напряму підготовки

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

1.1.1

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1

2

1,5

1.1.2

Філософія (методи та форми наукового пізнання)

1

2

1,0

1.1.3

Педагогіка вищої школи

1

2

2,0

1.1.4

Психологія вищої школи

1

2

1,0

1.2.1

Вища освіта і Болонський процес

1

1

1,0

1.2.2

Інтелектуальна власність

1

1

1,0

2.1.1

Використання комп'ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності

1

1

1,0

3.1.1

Методологія наукових досліджень

1

1

1,0

3.1.2

Нові матеріали та їх застосування

1

2

1,5

3.1.3

Патентне право

1

2

1,5

3.1.4

Методика викладання спецдисциплін

1

2

1,5

3.1.5

Сучасні педагогічні технології

1

2

1,0

3.1.6

Нові технології в автомобілебудуванні

 

 

1,5

3.1.7

Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів

1

2

1,0

3.1.8

Організація підприємств технічного сервісу

1

1

1,5

3.1.9

Організація автомобільних перевезень

1

1

1,5

3.1.10

Технічна експертиза

1

1

1,5

3.1.11

Маркетинг та менеджмент автосервісу

1

1

1,0

3.1.12

Транспортне право і митні операції

1

1

1,0

3.1.13

Виконання магістерської роботи

 

 

6,0

3.2.1

Охорона праці в галузі

1

1

1,5

3.2.2

Правила перевезення небезпечних вантажів АТЗ

1

2

1,0

3.2.3

Транспортні засоби підвищеної прохідності

1

2

1,0

3.3.1

Науково-дослідна практика (навчальна)

1

1

2,0

3.3.2

Науково-педагогічна практика (виробнича)

1

2

2,0
 1. Вимоги до оцінювання

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90-100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83-89

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С – добре – загалом правильна робота, з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21-49

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

F – незадовільно –потрібне повторне вивчення дисципліни
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів
Профіль підготовки «молодший інженер-педагог практичного навчання з моделювання, конструювання та технології швейних виробів»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи