Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Сторінка8/13
Дата30.09.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра всесвітньої літератури


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни “Література Англії та США ХХ століття”

для магістрантів спеціальності “мова та література (англійська)”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 18.09.10


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Література Англії та США ХХ століття ”

 1. ^ Назва курсу.

„ Література Англії та США ХХ століття ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): магістрантура “мова та література (англійська)”.

 1. ^ Код курсу.

[ФІМ].[МАГ_АНГ_09].[3_1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Хабарова Ірина Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри всесвітньої літератури (1 корпус, ауд. 1-300 , e-mail: irrina79@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомити студентів зі специфікою розвитку англійськрї та американської літератури 20 ст.; формувати в студентів-філологів уміння аналізувати суспільно-літературні факти, визначати закономірності літературного процесу, оцінювати художню спадщину автора в історико-літературному контексті, його окремі твори у творчості в цілому, у жанрових, стильових парадигмах, у різних типологічних системах, а також формувати навички літературознавчого аналізу тексту, роботи з науковою й критичною літературою, структурування й систематизації отриманої інформації.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс історії зарубіжної літератури середньої школи, курс історії англійської та американської літератури

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

The Twentieth Century English Literature. Realism. George Bernard Shaw. “Heartbreak House”: A Fantasia in the Russian Manner on English Themes
22

1.2.

William Somerset Maugham. John Galsworthy. Richard Aldington.
^

Agatha (Mary Clarissa) Christie

2

2
2

1.3.

The English literature of the second half of the 20th century. J(ohn) B(oynton) Priestley. Evelyn Waugh. Decline and Fall
26

1.4.
^
Modernism: existentialism. Virginia Woolf. William Golding. Stream of consciousness. James Joyce. “Ulysses”. D(avid) H(erbert) (Richards) Lawrence
210

1.5.
^

Twentieth-century English poetry. William Butler Yeats. Imagism. Siegfried Sassoon. T(homas) S(terns) Eliot The. “Waste Land”.

24

1.6.

Twentieth-century English drama. Arnold Wesker Trevor Griffiths. The theatre of absurd. Samuel Beckett
2

2
4
^ Другий модуль
2.1.

The Twentieth Century American Literature. Historical context (1900 – 1939): World War I, “Roaring Twentieth”, “The Great Depression”.
26

2.2.

The American prose of this period. "The lost generation". Theodore Dreiser. William Faulkner. F. Scott Fitzgerald. John Steinbeck.
22

2.3.

From 1950 – ... Background. Postwar regionalism. J. D. Salinger. Jewish writers. The black experience. The beat movement. Nonfiction novel. Experimental fiction.
2

2
2

2.4.
American poetry at the beginning of the XX century: historical and social context
2

2
2

2.5.

American Poetry Since 1945: The Anti-Tradition The Beat Generation. Allen Ginsberg Sylvia Plath
2

2
4
загальна кількість годин

80

22

10
48

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. An Anthology of American Literature / Cост. А. Аникст. – М., 1960.

 2. An Anthology of English Literature XIX – XX centuries / Cост. А. Аникст. – М., 1960.

 3. An Introduction to English literature by Henry S. Pancoast. – New York, 1998.

 4. British Literature and Culture. –M., 1997.

 5. Contents American Literature. – New York, 1994.

 6. English literature. –K., 1998

 7. Thornley G. C., Gwyneth Roberts. An outline of English literature. – New York, 2002.

 8. Gordeyeva N. The English literature. – M., 2000.Додаткова навчальна література

 1. Guide to English and American Literature. – M., 2002.

 2. Kuznetsova V. S. American Literature XVII – XIX centuries. – K.,1972.

 3. Merriam – Webster’s Dictionary of American Writers. – Springfield, 2001.

 4. Peter B. High. An outline of American literature. – New York, 2002.

 5. What is the English We Read (Универсальная хрестоматия текстов на английском языке). – М., 2003.

 6. Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературы. – М., 1985.

 7. Геккер М. Ю., Волосова Т. Д. Английская литература. – М., 2001.

 8. Супрун Л. А. История английской и американской литературы. – Донецк, 1999.

 9. Леонова Н. И. , Никитина Г. И. Английская литература 1890 – 1960. – М., 2005.

 10. Пагис Н. А. Чудесный мир английской литературы. – М., 2003.

 11. Позднякова Л. Р. История английской и американской литературы. – Р.-на-Д., 2002.

 12. Титова С. В. Studies in American Literature. – М., 2000.

 13. Тумбина О. В. Лекции по английской литературе. – М., 2003.

 14. Шпак В. К. Американская поэзия ХХ века. Основные направления развития. – К, 1991.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

письмова модульна робота

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 20%

 • самостійна робота (твір) 10%

 • читання текстів 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Graham Greene and his novels.

10%

2.

Imagism in English literature. Postmodernist Novel in English literature.

10%

3.

Post Colonial War

5%
УСЬОГО:

25%

 1. ^ Мови викладання.

Англійська
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи