Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка1/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


1. Інформація про напрям підготовки:

Галузь знань (код)

0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки (код)

6.010102 Початкова освіта

Спеціалізація

Іноземна мова (англійська)

Освітній рівень

базова вища освіта

Кваліфікація

Вчитель початкової школи

ОКР

бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

денна

2. Спеціальні вимоги до зарахування:

Для вступу на навчання за ОКР "бакалавр" необхідно представити сертифікати ЗНО з біології або математики (за вибором абітурієнта), історії України, української мови та літератури.

3. Загальний опис напряму підготовки

Мета підготовки фахівців з початкової освіти полягає в оволодінні професійними компетенціями в галузі педагогіки, загальної психології, вікової та педагогічної психології, методик і технологій початкової освіти, основ педагогічної майстерності; у формуванні теоретичної та практичної готовності до вирішення професійних завдань різного рівня, розвитку педагогічного мислення, здатності до пошуку й упровадження інноваційних технологій, проведення науково-педагогічних досліджень.

^ Ключові результати навчання.

Бакалавр повинен знати:

- анатомію і фізіологію дитини молодшого шкільного віку;

- основи вікової та педагогічної психології;

- основи психолого-педагогічних, методичних дисциплін, необхідних для розв’язання педагогічних, науково-методичних і організаційних завдань;

- зміст, організаційні форми й методи навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку для здійснення керівництва їх навчально-пізнавальною діяльністю й різнобічним розвитком;

 • основи етики та естетики, дитячої літератури з основами культури й техніки мовлення, народознавства і родинної педагогіки;

 • основи іноземної лексики й мовлення, методики викладання англійської мови в початковій школі;

 • методи педагогічного керівництва різними видами діяльностями;

 • нормативні документи щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі;

 • методику використання різних видів наочності, аудіовізуальної, комп’ютерної та організаційної техніки в роботі молодшими школярами.

^ Бакалавр повинен уміти:

- планувати, організовувати і результативно здійснювати навчально-виховну роботу з учнями початкової школи;

- керуватися в своїй педагогічній діяльності принципами загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, опори на любов до батьків, рідного краю, дбайливого ставлення до навколишнього середовища;

- застосовувати знання педагогіки, психології, методик в процесі організації навчальної, пізнавальної, виховної та предметно-художньої діяльності вихованців, розвитку мови і мовлення, математичних уявлень тощо;

- забезпечувати набуття молодшими школярами життєвого й соціального досвіду, загальнонавчальних і загальноінтелектуальних знань і умінь, необхідних для їх подальшого навчання в школі;

- узагальнювати й упроваджувати кращий педагогічний досвід у власній педагогічній роботі з дітьми, бути здатним до створення нового досвіду, інноваційного пошуку;

- підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність;

- розширювати лінгвокраїнознавчі компетенції молодших школярів через ознайомлення з мовою й культурою інших народів.

4. Професійні профілі випускників:

 • вчитель початкової школи;

 • вчитель початкової школи та англійської мови в початкових класах;

 • вчитель-методист;

 • вчитель-вихователь приватного навчального закладу для дітей молодшого шкільного віку;

 • інспектор з охорони дитинства;

 • методист і з початкової освіти в методичному кабінеті відділу освіти:

 • заступник директора школи в початковій ланці.

5. Можливість подальшого навчання.

Після отримання ОКР "бакалавр" за напрямом підготовки „початкова освіта” можна вступити до магістратури за напрямами: ”Початкова освіта”, „Управління навчальними закладами”, „Педагогіка вищої школи”.

6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS (інформація береться з навчального плану)

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

1.1.1.

Історія України

1

1

3,0

1.1.2.

Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1, 2

3,0

1.1.3.

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

1, 2

1, 2, 3

7,0

1.1.4.

Філософія

2

3

3,0

1.1.5.

Історія української культури

3

5

2,0

1.1.6

Фізичне виховання

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2.1.1.

Основи землезнавства і краєзнавства

1

1

2,0

2.1.2.

Анатомія і фізіологія, патологія дітей з основами генетики

1

1, 2

3,0

2.1.3.

Основи ботаніки і зоології

1

2

4,5

2.1.4.

Математика

1, 2, 3

2, 3, 4, 5

8,0

2.1.5.

Екологія

2

3

1,5

2.1.6.

Нові інформаційні технології

3

5

1,5

2.2.1.

Практичний курс англійської мови

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

17,5

3.1.1

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0

3.1.2.

Вступ до мовознавства

1

1

2,0

3.1.3.

Дитяча література

1

1

2,5

3.1.4.

Психологія

1

1, 2

7,5

3.1.5.

Педагогіка (Вступ до фаху, Педагогіка (інтегрований курс), Дидактика початкової школи)

1, 2, 3

1, 2, 3, 4, 5

13,5

3.1.6.

Сучасна українська мова з практикумом

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

17,0

3.1.7.

Сучасна російська мова з практикумом

1, 2, 3, 4

2, 3, 4, 5, 6, 7

9,0

3.1.8.

Основи валеології і методика її викладання

1

2

2,5

3.1.9.

Методика трудового виховання з практикумом

2

3

2,5

3.1.10.

Методика викладання освітньої галузі "Основи здоров'я та фізична культура"

2

3

1,5

3.1.11.

Основи музичного виховання і хореографії з методикою викладання

2

3

1,5

3.1.12.

Основи науково-педагогічних досліджень

2

3

2,0

3.1.13.

Основи дефектології та логопедії

2

4

2,5

3.1.14.

Образотворче мистецтво з методикою викладання

2

4

3,0

3.1.15.

Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ"

2, 3

4, 5

2,5

3.1.16.

Основи психодіагностики

2, 3

4, 5

3,0

3.1.17.

Методика викладання російської мови і каліграфія

3

5, 6

3,0

3.1.18.

Методика викладання української мови

3, 4

6, 7

4,0

3.1.19.

Методика викладання математики

3, 4

6, 7

5,5

3.1.20.

Основи культури і техніки мовлення з практикумом з виразного читання

4

7

1,5

3.1.21.

Основи корекційної педагогіки

4

7

1,5

3.1.22.

Основи педагогічної майстерності

4

7, 8

3,0

3.1.23.

Організація та управління освітніми системами України

4

8

2,0

3.2.1.

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2,0

3.2.2.

Теорія і методика розв'язання професійно-педагогічних задач

2, 4

4, 7, 8

4,0

3.2.3.

Теоретична фонетика англійської мови

3

5

1,5

3.2.4.

Дитяча англійська література

3

5

1,5

3.2.5.

Теорія та практика перекладу

3

5

1,5

3.2.6.

Теоретична граматика англійської мови

3

6

2,0

3.2.7.

Методика викладання англійської мови в початкових класах

3

6

4,0

3.2.8.

Лексикологія англійської мови

4

7

1,5

3.2.9.

Лінгвокраїнознавство

4

7

1,5

3.2.10.

Методика застосування комп'ютерної техніки в початковій школі

4

7

1,5

3.2.11.

Стилістика англійської мови

4

8

2,0

3.3.1.

Усвідомлене батьківство або Діти і соціум

2

3

2,0

3.3.2.

Теорія і методика роботи з сім'єю або Імідж педагога

2

4

2,0

3.3.3.

Дитяча філософія або Актуальні проблеми сучасного уроку природознавства

4

7, 8

2,0

3.3.4.

Інтегровані курси в початковій школі або Методика та технології початкової освіти

4

7

2,0

3.3.5.

Методика економічного виховання або Теорія та технології громадянської освіти

4

7

2,0

3.3.6.

Зарубіжна література в початковій школі або Педагогічна риторика

4

8

2,0

3.3.7

Сучасний урок математики у початковій школі або Технології навчання математики через систему арифметичних задач

4

8

2,0
^ Всього годин:188,0

7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведення семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою ("незадовільно", "задовільно", "добре", "відмінно" в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або "зараховано", "не зараховано" в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

^ Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90 – 100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62

E достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49

FX незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке опрацювання

незадовільно

0 – 20

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи