Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка12/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30^ 3.1.3. Дитяча література
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Дитяча література”

^ 1. Назва курсу.

„Дитяча література”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Початкова освіта.

  1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

7,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кизилова Віталіна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін (1 корпус, ауд. 1-421)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – на основі творів дитчої літератури розкрити історію та закономірності розвитку літератури для дітей; отримати цілісне уявлення про дитячу літературу як самостійне явище, що відображає загальні тенденції розвитку вітчизняної та світової культури, літератури, педагогічної думки.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс української літератури середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Вступ. Поняття дитячої літератури. Дитяча література і література для дітей. Класифікація дитячої літератури. Специфіка дитячої літератури художні критерії. Ілюстрації і текст в дитячій книзі. Структура курсу, його мета і завдання. Короткий огляд літератури до курсу. Найважливіші підручники й посібники.

4

2
2
1.2.

Український дитячий фольклор

Загальне поняття, класифікація дитячого фольклору.

Колискові пісні, їх класифікація.

Дитячі забавлянки.

Позаігрові пісенні та віршовані твори дитячого репертуару:

- пісні про навколишнє життя;

- заклички та примовки;

- дитячі колядки та щедрівки;

- прозивалки;

- скоромовки.

Народні казки. Класифікація. Жанрові особливості.

Усна народна творчість для дітей в Росії. Спільні й відмінні риси окремих жанрів.

6

4
2
1.3

Зародження й формування української дитячої літератури. Літератрні напрями. Течії. Виникнення нових жанрів в українській дитячій літературі. Григорій Сковорода. Байки

44
1.4.

Література для дітей II половини ХIX ст. Т.Шевченко, М.Вовчок.

Загальна характеристика історичних умов розвитку української дитячої літератури II пол. XIX ст. Письменники XIX ст. для дітей.

Т.Г.Шевченко. Внесок поета в розвиток освіти в Україні ( "Буквар Южноруський" ).

Твори Тараса Шевченка для дитячого кола.

Творчість для дітей М.Вовчка.

Літературні казки.

Внесок Леоніда Глібова у розвиток літератури для дітей.

Творчість Степана Руданського. Співомовки.

Пантелеймон Куліш. Діяльність письменника на ниві дитячої літератури

6

2

2

2
1.5.

Українська дитяча література кінця ХIХ- початку ХХ ст.

Особливості дитячої літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. Дитячі журнали.

Дитяча література і проблеми школи.

Творчість М.Коцюбинського. Психологізм в образах дітей. Дитячі твори Л.Українки.

Казки та вірші для дітей О.Олеся.

6

2

2

2
1.6

Творчість Івана Франка для дітей

Значення творчості Івана Франка в розвитку української літератури.

Казки І.Франка для дітей ( "Ріпка", зб. "Коли ще звіри говорили").

Проблема школи, школяра в творах "Грицева шкільна наука", "Олівець".

Проблема "нестандартної" дитини в оп. Івана Франка "Малий мирон".

4
2

2
1.7

Творчість Б.Грінченка для дітей.

Борис Грінченко - письменник і педагог. Його місце в розвитку дитячої літератури.

Твори про дитинство, школу, сім'ю ( за осн. списком літератури).

Твори про Луганський край, про життя Донбасу.

Педагогічна спадщина Б.Грінченка і процес відродження національної школи.

4
2

2
1.8

Місце Володимира Винниченко в історії української дитячої літератури. Повернення творчої спадщини із забуття. Внутрішній світ героїв оповідань «Федько-халамидник», «Кумедія з Костем». «Намисто» Володимира Винниченко як літературний цикл

4
2

2
1.9

Внесок олени Пчілки в розвиток літератури для дітей

22^ Другий модуль
2.1

Дитяча література ХХ століття

Література для юного читача початку ХХ ст.

Твори для дітей 20-х рр. Тематика, проблематика, конфлікт.

Шляхи розвитку дитячої літератури в 30-і роки

Ознаки, естетичні цінності літератури для дітей 40-50 рр.

Дитяча література 60-70-х років. Основні проблеми, типологія характерів.

Література для дітей на сучасному етапі.

6

4
2
2.2

Творчість Степана Васильченка: тематика, проблематика, конфлікт.

22
2.3

Анімалістична проза Майка Йогансена

22
2.4

Твори Олеся Донченка в полі дитячого читання

22
2.5

Внесок Наталі Забілої та Оксани Іваненко в розвиток української дитячої літератури. Жанр літературної казки

4
2

2
2.6

Творчість М.Стельмаха

Дилогія "Гуси-лебеді летять", "Щедрий вечір". Автобіографічні мотиви. Народознавчий аспект. Поетичні збірки для маленьких читачів.

4

2
2
2.7

Шлях входження в дитячу літературу Григора Тютюнника.

Твори для дитячого кола, їх проблематика.

4

2
2
2.8

Творчість Віктора Близнеця для дітей

22
2.9

Проблеми що ставить сучасна дитяча поетична література (В.Симоненко, Л.Костенко, Д.Павличко та ін.).

Віршована казка ХХ століття.

4

2
2
2.10

Письменники-лауреати літературної премії імені Лесі Українки

6
4

2
2.11

Тема війни в українській дитячій літературі. Ю.Збанацький, Є.Гуцало

22
2.12

Гумористичний напрям в українській дитячій літературі. Творчість Всеволода Нестайка.

44
2.13

Українська дитяча література на сучасному етапі. Основні тенденції розвитку. Дитячі журнали.

Поезії Дмитра Білоуса.

Проблематика дитячої творчості Миколи Вінграновського

44
2.14

Українська діаспора дітям. Творчість Івана Багряного, Катерини Перелісної, Леоніда Полтави, Емми Андієвської.

44загальна кількість годин

90

20

16

54


Основна література

 1. Антологія української літератури для дітей: у 3 т. — К. : Либідь, 1984. – 581 с.

 2. Зарубежная детская литература: учеб. пособ. [для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений] / Н.В. Будур, Э.И. Иванова, С.А. Николаева, Т.А. Чеснокова. – М. : Высшая школа, 1998. – 218 с.

 3. Кизилова В.В. Дитяча українська література : навч. посіб. [для вищ.навч.закл] / В.В. Кизилова, В.Ф. Пушко. – Луганськ: СПД Рєзніков, 2008. – 286.

 4. Рідне слово. Українська дитяча література: хрестоматія: у 2 кн. / упоряд. З.Д. Варавкіної, А.І. Мовчун, М.Ф. Черній. — К. : Либідь, 1999. – 520 с.

  Додаткова література

 1. Антологія української народної творчості. Казки, легенди, перекази, оповідання. — К., 1989.

 2. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учебник для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. — М., 2000.

 3. Брауде Л.Ю. К истории понятия “литературная сказка” // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. — 1977. — Т.36. — №3.

 4. Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка. — К., 1988.

 5. Грицай М., Бойко І. Українська народна поетична твор­чість — К., 1983.

 6. Дитячий фольклор. — К., 1986.

 7. Довженюк Г.В. Український дитячий фольклор (Вір­шо­вані жанри). — К., 1981.

 8. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. — К., 1987.

 9. Жулинський М. Із забуття — в безсмертя. — К., 1990.

 10. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. / За ред. В.Г. Дончика. — К., 1998.

 11. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ко­­валів та ін. — К., 1997.

 12. Папуша О. Дитяча література як маргінес літературознавчої теорії: До проблеми конституювання об’єктів наукового дискурсу // Слово і час. — 2004. — №12. — С. 18—21.

 13. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч. / Упоряд. Луценко І., Подолинний А., Чайковський Б. — К., 1992.

 14. Чижевський Д. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму. — Тернопіль, 1991.

 15. Ярмиш Ю. У світі казки. — К., 1975.

 1. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виголошення доповіді на практичному занятті;

 • участь у дискусії на практичному занятті;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • вивчення віршів напам’ять;

 • виконання творчих завдань.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у практичних заняттях 30%

 • самостійна робота 10%


Види самостійної роботи студента
1.

Гумористичний напрям в українській дитячій літературі. Творчість Всеволода Нестайка.

5%

2.

Написання реферату

5%

3.

Виконання творчих завдань

5%

4.

Українська дитяча література на сучасному етапі. Основні тенденції розвитку. Дитячі журнали.

Поезії Дмитра Білоуса.

Проблематика дитячої творчості Миколи Вінграновського

5%

5.

Українська діаспора дітям. Творчість Івана Багряного, Катерини Перелісної, Леоніда Полтави, Емми Андієвської.

5%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи