Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка2/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Оцінку "зараховано" виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

8. Вимоги до підсумкового контролю.

Державна атестація випускників ВНЗ є підсумковим етапом моніторингу навчальних досягнень у відповідності до державного стандарту за ОКР „бакалавр” і спрямована на визначення рівня теоретичної і практичної готовності майбутніх педагогів до вирішення професійних завдань, оволодіння професійними компетенціями, сформованості педагогічного мислення й технологічних умінь. Програму державної атестації фахівців побудовано за змістовними модулями наступних курсів: „Педагогіка (інтегрований курс)”, „Сучасна українська мова», «Теорія і практика мовленнєвої комунікації”, „Методики початкової освіти. Державний іспит складається з двох частин - теоретичної (виконання тестових завдань) та практичної (виконання аналітико-конструктивних завдань).

Зміст тестових і практичних завдань визначається вимогами державного стандарту (ОПП та ОКХ) до професійної підготовки бакалавра.

Критерії оцінювання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» (бакалавр)

^ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

  1. Оцінювання творчої роботи (розв’язання педагогічної ситуації – 25б.; робота з конспектом уроку (заняттям) – 25 б.)

^ Кількість балів

У відсотках

Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ECTS

23 - 25

90 - 100

Відмінно

A

21 – 22

80 - 89

Добре

B

19 – 20

75 -82

Добре

C

16 – 18

63 - 74

Задовільно

D

13 – 15

50 - 62

Задовільно

E

5 – 12

21 - 49

Незадовільно

Fx

0 – 11

0 - 20

Незадовільно

F
  1. ^ Оцінювання тестів з дисциплін: сучасна українська мова, педагогіка (максимальна кількість білів з кожної дисципліни – 15)

^ Кількість балів

У відсотках

Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ECTS

14 – 15

90 - 100

Відмінно

A

12 - 13

83 - 89

Добре

B

10 - 11

75 - 82

Добре

C

9 - 10

63 - 74

Задовільно

D

8

50 – 62

Задовільно

E

3 – 7

21 - 49

Незадовільно

Fx

0 – 2

0 – 20

Незадовільно

F
  1. Оцінювання тестів з дисциплін: методика викладання філологічних дисциплін, методика викладання природничо-математичних дисциплін (максимальна кількість білів з кожної дисципліни – 10)

^ Кількість балів

У відсотках

Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ECTS

9 – 10

90 - 100

Відмінно

A

8

83 - 89

Добре

B

7

75 - 82

Добре

C

6

63 - 74

Задовільно

D

5

50 – 62

Задовільно

E

2 - 4

21 - 49

Незадовільно

Fx

1

0 – 20

Незадовільно

F


^ 4. Загальна оцінка за комплексну роботу

Кількість балів

У відсотках

^ Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ECTS

90 - 100

90 - 100

Відмінно

A

83 – 89

83 - 89

Добре

B

75 – 82

75 - 82

Добре

C

63 – 74

63 - 74

Задовільно

D

50 – 62

50 – 62

Задовільно

E

21 – 49

21 - 49

Незадовільно

Fx

0 – 20

0 – 20

Незадовільно

F


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

Рівень

Оцінка за системою ECTS

Оцінка за національною системою

^ Критерії та показники, за якими оцінюється вирішення творчих завдань

КонструктивнийАвідмінно

Студент пропонує власне (авторське) вирішення професійних завдань на основі трансформації та інтеграції теоретичних знань.

Подає декілька варіантів вирішення завдання. У процесі розв'язання завдання виявляє високий рівень сформованості проектувальних умінь.

Пропонований варіант (ти) вирішення характеризується логічною послідовністю, аргументованістю, прогнозуванням наслідків

Реконструктивний
В – Сдобре

У вирішенні завдання виявляє вміння створювати нові комбінації відомих способів педагогічних дій відповідно до професійної ситуації.

Знаходить та доцільно використовує визначені в науково-методичних джерелах ідеї, підходи до вирішення завдання. Виявляє достатній рівень сформованості проектувальних умінь.

В описі вирішення в цілому зберігається логічна послідовність, аргументованість.

^ Алгоритмічний (рівень практичного знання)Dзадовільно

Завдання вирішено на рівні використання відомих типових алгоритмів. Виявляє нахили до застосування стандартних способів розв'язання.

З банку інформації використовує переважно локальні наукові факти.

Рішення викладено суто у практичній площині без визначення тенденцій розвитку ситуації. Характер викладення (надмірна стислість або багатослівність) не дозволяють зрозуміти позиції виконавця.

РепродуктивнийEзадовільно

Завдання вирішено з використанням лише відомих підходів, окремих фактів, методів. Не виявлено самостійність мислення студента, а також вміння застосовувати повною мірою науковий потенціал інформаційних джерел. Фрагментарність та нечіткість викладення не дозволяють виявити стратегію вирішення завдання.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи