Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка24/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30


3.1.19. Методика викладання математики
Державний заклад “Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Методика викладання математики”

  1. Назва курсу.

^ „МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: початкове навчання

  1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_19]

  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

  1. Рік (роки) навчання.

3-й – 4-й

  1. Семестр / семестри.

6-й – 7-й

  1. Кількість кредитів ECTS.

4

  1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Коваленко Тамара Василівна – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук (1 корпус, ауд. 1-419 , e-mail: kotava2@rambler.ru )

  1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – сформувати у майбутніх учителів: готовність реалізовувати цілі і завдання навчання математики в початковій школі; знання особливостей і побудови курсу математики початкової школи; вміння користування нормативними документами; практичні уміння і навички моделювати та організовувати процес навчання математики в початковій школі відповідно до вимог Державного стандарту освітньої галузі „Математика”; вміння проектувати уроки з окремих тем курсу математики початкової школи; готовність до впровадження передового педагогічного досвіду та сучасних навчальних технологій; рефлексивну позицію, яка орієнтує вчителя на усвідомлення й аналіз власної діяльності під час викладання математики, на педагогічну творчість, самостійну дослідницьку діяльність.

  1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси: шкільний курс математики ЗОШ, дидактика початкової освіти, математика - навчальний план ВНЗ зі спеціальності “Початкова освіта”.

  1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль (6-й семестр)
1.1.

Методика навчання математики в початкових класах як педагогічна наука і навчальний предмет

4

22

1.2.

Сучасні вимоги до початкової математичної освіти

4

22

1.3.

Методи та форми організації навчання математики в початковій школі

4
2
2

1.4.

Побудова і зміст початкового курсу математики

4
2
2
^ Другий модуль (6-й семестр)
2.1.

Загальні питання методики вивчення нумерації чисел та арифметичних дій у початковому курсі математики

2

2


2.2.

Основи напрямки методики вивчення чисел у концентрах "Десяток", "Сотня", "Тисяча", "Багатоцифрові числа"

6

2
2

2

2.3

Систематизація знань учнів про утворення чисел, розряди і класи чисел, десяткову систему та формування відповідних умінь

4
2
2

2.4

Методика вивчення арифметичних дій додавання та віднімання і формування відповідних обчислювальних умінь

4

22

2.5

Методика вивчення арифметичних дій множення та ділення і формування відповідних обчислювальних умінь

2

2


2.6

Обчислювальні прийоми додавання та віднімання у концентрах "Десяток" і "Сотня"

6
2

2

2

2.7

Методика формування обчислювальних прийомів із багатоцифровими числами

4
2
2
^ Третій модуль (7-й семестр)
3.1

Функції задач на сучасному етапі розвитку початкової математичної освіти

4

22

3.2

Система арифметичних задач у початковому курсі математики

4

2

23.3

Методика формування в учнів уявлень про задачу та її елементи

2

2


3.4

Методика опрацювання простих задач

6
2

2

2

3.5

Методика опрацювання складених задач

10

2

4

2

2

3.6

Методика опрацювання задач із пропорційними величинами

6
2
4

3.7

Методика опрацювання задач на рух

6
2
4
^ Четвертий модуль (7-й семестр)
4.1

Загальні питання вивчення основних величин у початковій школі

2

2


4.2

Етапи формування у молодших школярів часових уявлень

2

2


4.3

Методика опрацювання питань щодо вивчення величин "довжина" і "маса"

4
2
2

4.4

Методика опрацювання питань щодо вивчення величини "час"

4
2
2

4.5

Методика формування в учнів практичних умінь і навичок щодо вимірювання величин

6
2
4

4.6

Методика вивчення первісних уявлень про основні алгебраїчні поняття

2

2


4.7

Методика опрацювання відношень "менше", "більше", "стільки ж" та понять "рівність", "нерівність" і "рівняння"

6
2
4

4.8

Методика опрацювання теми: "Математичні вирази"

2

2


4.9

Методика формування в учнів понять про основні площинні й об’ємні геометричні фігури

2

2


4.10

Методика вивчення властивостей окремих видів многокутників

4
2
2

4.11

Методика вивчення геометричних величин: периметр, площа

5
2
3

4.12

Методика ознайомлення учнів із поняттями "доля", "дріб" та їх елементами

6

2

2
2

4.13

Методика розв'язування задач із дробами

8

2

2
4
загальна кількість годин

135

34

38

8

55
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи