Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка28/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
^

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
  1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_2_1]

  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором навчального закладу

  1. Семестр / семестри.

1

  1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Дяченко Світлана Володимирівна – асистент кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат педагогічних наук (2 корпус, ауд. 159, e-mail: dsv-selen@mail.ru).


 1. ^ Передумови викладання курсу зв'язок з іншими дисциплінами (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Мережеві інформаційні технології уявляють собою актуальний і перспективний напрям розвитку інформаційних технологій. Вони забезпечують користувачеві доступ до територіально розподілених інформаційних та обчислювальних ресурсів за допомогою спеціальних засобів зв’язку.

Опанування інформаційною компетентністю студентів у галузі мережевих технологій відбувається у рамках курсу "Пропедевтика. Робота в мережі Інтернет". Ця дисципліна є невід’ємною частиною у загальному процесі навчання студентів. Знання отримані при вивченні курсу, дозволять зорієнтувати слухачів у широкому розмаїтті розподілених інформаційних ресурсів суспільства, нададуть можливості одержати довідкову, документальну й іншу інформацію, працювати з електронною поштою.

Окрім цього, зміст курсу повинен допомогти студентам реалізувати свої творчі здібності, а також опанувати освітньо-професійною програмою за фахом.

Організаційні вимоги проведення дисципліни: лабораторні заняття проходять у комп’ютерних аудиторіях, завдання для самостійної роботи виконуються у бібліотеці, а також на комп’ютерах удома або в університеті.
 1. ^

  Мета та завдання курсу (в термінах результату навчання й компетенції).


Головною метою курсу "Пропедевтика. Робота в мережі Інтернет" є формування інформаційної компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних мережевих технологій, оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними для роботи в мережі Інтернет.
^

Завдання курсу:


 • ознайомити студентів з тенденцією розвитку інформаційних мережевих технологій, показати прогресивні напрямки формування електронного світу в найближчій час та в майбутньому;

 • надати можливості студентам закріпити здобуті й придбати нові навички роботи в мережі Інтернет у найбільш популярних на сьогоднішній день браузерах, таких як Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox та ін.

 1. ^ Вимоги до рівня освоєння дисципліни.

Основні знання, які повинен мати студент при вивченні дисципліни

 • призначення, характеристики й класифікація комп’ютерних мереж;

 • мережеве обладнання й комунікаційне програмне забезпечення;

 • призначення і можливості типового програмного забезпечення комп’ютерних мереж;

 • адресація в мережі Інтернет, протокол передачі даних TCP/IP, провайдери;

 • способи підключення до Інтернету;

 • основні послуги Інтернету.

Основні уміння, які повинен мати студент при вивченні дисципліни

 • орієнтуватися у стандартних елементах інтерфейсу браузера, вміти його налаштовувати;

 • складати запити за ключовими словами й здійснювати пошук інформації у мережі Інтернет;

 • працювати з електронною поштою.

 1. Мови викладання.

Українська, російська

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних робіт;

 • вивчення додаткового теоретичного матеріалу;

 • виконання індивідуальних завдань.

 1. Зміст курсу.

Розподіл навчального часу за темами дисципліни 1. Анотованій зміст дисципліни.

  1. Зміст теоретичної частини дисципліни.

 1. Загальні відомості про мережу Інтернет. Основні служби Інтернету. Локальні, регіональні, корпоративні та глобальні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет. Адресація в Інтернет. Протокол TCP/IP. Модем. Електронна пошта. Світова павутина WWW. Пошук інформації в Інтернет.
  1. ^ Зміст практичної частини дисципліни.

Перелік тем лабораторних занять

 1. Використання Web-браузера для роботи в мережі Інтернет. Принципи роботи найпоширеніших програм-браузерів (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox). Налаштування програм-браузерів. Навігація в Інтернеті, правила роботи з гіпертекстом, збереження web-сторінок, графічних зображень на вінчестері.

 1. ^ Пошук інформації в Internet. Пошукові сервери, типи пошукових серверів, правила складання простих і складених запитів, найбільш поширені пошукові системи, пошук інформації в Internet.

 2. ^ Електронна пошта. Безкоштовні поштові сервери Internet. Робота з поштовими клієнтами. Принципи функціонування поштових служб; стандарти адрес електронної пошти; робота з електронною поштою за допомогою Web-сервісу. Принципи роботи і основні можливості програми поштового-клієнту Outlook Express.

  1. ^ Зміст самостійної частини дисципліни.

Перелік тем, завдань та ін.

Умови виконання самостійних занять

Перелік тем, завдань:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи