Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка9/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності.

Кінцевою метою інформаційного суспільства є формування інформаційної культури людей, які вміло використовують комп’ютерні системи та технології.

Не слід думати, що інформаційна культура здобувається спонтанно і для цього не треба докладати власних зусиль.

Формування інформаційної культури студентів відбувається у рамках курсу "Нові інформаційні технології". Вивчення цієї дисципліни є невід’ємною частиною у загальному процесі навчання студентів. Знання отримані при вивченні цієї дисципліни, дозволять зорієнтувати їх в широкому розмаїтті прикладного програмного забезпечення, підібрати програмне забезпечення для розв’язання конкретних завдань з урахуванням специфіки їх використання, складуть у майбутньому базис для оволодіння нових програмних пакетів.

Окрім цього, зміст курсу повинен допомогти студентам реалізувати свої творчі здібності, а також опанувати освітньо-професійною програмою за фахом.

Організаційні вимоги проведення дисципліни: лабораторні заняття проходять у комп’ютерних аудиторіях, завдання для самостійної роботи виконуються у бібліотеці, а також на комп’ютерах удома або в університеті.
 1. ^

  Мета та завдання курсу (в термінах результату навчання й компетенції).


Головною метою курсу "Нові інформаційні технології" є формування інформаційної культури, набуття компетенції у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язанні прикладних задач.
^

Завдання курсу:


 • ознайомити студентів з тенденцією розвитку інформаційних технологій, показати прогресивні напрямки формування електронного світу в найближчій час та в майбутньому;

 • надати можливості студентам закріпити здобуті й придбати нові навички роботи на персональному комп’ютері в найбільш популярних на сьогоднішній день програмних середовищах, таких як Paint, Word, Power Point, Internet Explorer, Excel та ін.

 1. Вимоги до рівня освоєння дисципліни.

Основні знання, які повинен мати студент при вивченні дисципліни

 • призначення і характеристики основних блоків комп'ютера;

 • засоби використання комп'ютерів в інформаційному суспільстві;

 • призначення і можливості типового програмного забезпечення комп'ютерів: операційних систем, графічних, музичних та текстових редакторів, засобів для створення мультимедійних презентацій.

Основні уміння, які повинен мати студент при вивченні дисципліни

 • орієнтуватися у стандартних елементах інтерфейсу користувача, вміти його налаштовувати;

 • орієнтуватися у файловій системі: працювати з файлами, каталогами, дисками;

 • працювати з програмними пакетами підготовки презентацій, обробки графічної інформації та програмним забезпеченням для роботи з текстом;

 • створювати Web–сторінки.

 1. Мови викладання.

Українська, російська

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних робіт;

 • вивчення додаткового теоретичного матеріалу;

 • виконання індивідуальних завдань.

 1. Зміст курсу.

Розподіл навчального часу за темами дисципліни 1. Анотованій зміст дисципліни.

  1. Зміст теоретичної частини дисципліни.

 1. Основні інформаційні процеси. Операційні системи. ОС Windows. Системне програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення. Одиниці вимірювання обсягів інформації на носіях. Кодування, перетворення, пересилання інформації. Операційна система Windows. Загальні відомості. Системне й прикладне програмне забезпечення.

 2. ^ Обслуговування дисків. Архівація й стиснення даних. Антивірусний захист інформації. Виконання перевірки, дефрагментація, форматування дисків. Поняття архівації й стиснення даних. Класифікація комп’ютерних вірусів. Методи боротьби із комп’ютерними вірусами.

  1. ^ Зміст практичної частини дисципліни.

Перелік тем лабораторних занять

 1. Обслуговування дисків. Архівація й стиснення даних. Антивірусний захист інформації. Архівація даних за допомогою програми WinRar. Антивірусна система NOD32.

 1. Файлова організація збереження інформації. Файлові менеджери. Програма Провідник. Робота з об’єктами. Створення об’єктів. Копіювання й перейменування об’єктів. Пошук, знищення і відновлення об’єктів. Знайомство з програмою Провідник.

 2. ^ Стандартні програми Windows. Знайомство із стандартними програмами ОС Windows Блокнот, Калькулятор, WordPad, Paint.

 3. Текстовий редактор Word. Форматування й редагування текстових документів. Основні способи й методи форматування та редагування текстових документів. Меню Файл, Правка, Формат.

 4. ^ Word. Побудова таблиць. Графіка. Способи створення таблиць. Виділення, вставка і знищення рядків та стовпців. Введення даних та форматування таблиць (форматування тексту та обрамлення таблиць). Робота з графікою. Вставка об’єктів, фігурний текст.

 5. ^ Створення Web-сторінок у текстовому редакторі Word. Поняття Web-сторінки, мова HTML, створення нової Web-сторінки, збереження, відкриття й перегляд Web-сторінки. Підготовка особистої картки для розміщення її у мережі Інтернет.

 6. ^ Електронні таблиці Excel. Основні прийоми роботи. Адресація. Призначення та основні елементи електронних таблиць. Засоби автоматизації введення даних. Упорядкування даних, захист даних. Адресація комірок: відносні, абсолютні, змішані посилання.

 7. ^ Excel. Формули і функції. Копіювання формул. Етапи розв’язування задач за допомогою електронних таблиць. Статистичні та логічні функції.

 8. Excel. Побудова діаграм. Види діаграм. Створення діаграм за допомогою майстра. Розміщення діаграм. Редагування та форматування діаграм. Експорт діаграм та таблиць у Word.

 9. ^ Створення мультимедійної презентації. Програма Power Point. Настройка демонстрації слайдів. Застосування ефектів анімації до об’єктів на слайдах. Застосування мультимедіа. Компоненти мультимедіа. Мультимедійні проекти. Презентація як мультимедійний проект. Створення слайдів. Анімація на слайдах. Демонстрація слайдів.

  1. ^ Зміст самостійної частини дисципліни.

Перелік тем, завдань та ін.

Умови виконання самостійних занять

Перелік тем, завдань:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи