Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Сторінка1/38
Дата17.10.2012
Розмір4.66 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ „ДОШКІЛЬНА ОСВІТА”


 1. Інформація про напрям підготовки:
Галузь знань (код)

0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки (код)

6.010101 Дошкільна освіта

Спеціалізація

Корекційна освіта (логопедія)

Освітній рівень

базова вища освіта

Кваліфікація

вихователь дітей дошкільного віку

ОКР

бакалавр педагогічної освіти

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна/ заочна


^ 2. Спеціальні вимоги до зарахування.

Для вступу на навчання за ОКР "бакалавр" необхідно представити сертифікати ЗНО з біології або математики (за вибором абітурієнта), історії України, української мови та літератури.


^ 3. Загальний опис напряму підготовки

Мета підготовки фахівців з дошкільної освіти полягає в оволодінні професійними компетенціями, у формуванні теоретичної та практичної готовності до вирішення професійних завдань різного рівня, розвитку педагогічного мислення, здатності до пошуку й упровадження інноваційних технологій.

^ Ключові результати навчання.

Бакалавр повинен знати:

- анатомію і фізіологію дитини дошкільного віку;

- основи педіатрії і гігієни дітей;

- основи психолого-педагогічних, методичних дисциплін, необхідних для розв’язання педагогічних, науково-методичних і організаційних завдань;

- зміст, організаційні форми і методи навчання і виховання дітей дошкільного віку для здійснення їх різнобічного розвитку;

 • основи етики і естетики, дитячої літератури з основами культури і техніки мовлення, народознавства і родинної педагогіки;

 • методи педагогічного керівництва різними дитячими діяльностями;

 • зміст існуючих посібників з різних питань виховання і навчання дітей дошкільного віку;

 • методику використання різних видів наочності, аудіовізуальної техніки, комп’ютера в роботі з дітьми.

^ Бакалавр повинен уміти:

- планувати, організовувати і результативно здійснювати навчально-виховну роботу з дошкільниками;

- керуватися в своїй педагогічній діяльності принципами загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, опори на любов до батьків, рідного краю, дбайливого ставлення до навколишнього середовища;

- застосовувати знання педагогіки, психології, методик в процесі організації предметно-практичної та предметно-художньої діяльності вихованців, розвитку мови і мовлення, математичних уявлень тощо;

- забезпечувати набуття дітьми життєвого досвіду, знань, умінь і навичок, необхідних для їх подальшого навчання в школі;

- узагальнювати досвід, впроваджувати кращий педагогічний досвід у власній педагогічній роботі з дітьми;

- підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

- здійснювати психокорекційний вплив на дітей, які мають деякі відставання в розвитку, які знаходяться в кризовому стані та конфліктних ситуаціях.

^ 4. Професійні профілі випускників:

 • Вихователь ДНЗ;

 • Вихователь-методист;

 • Вихователь дітей дошкільного віку у спеціалізованих закладах для дітей дошкільного віку;

 • Вихователь приватного навчального закладу для дітей дошкільного віку;

 • Вихователь дітей дошкільного віку в закладах системи додаткової освіти;

 • Інспектор з охорони дитинства;

 • Дефектолог-логопед у дошкільних навчальних закладах

 • Методист з дошкільного виховання у методичному кабінеті відділу освіти^ 5. Можливість подальшого навчання.

Після отримання ОКР "бакалавр" за напрямом підготовки „Дошкільна освіта” можна вступити до магістратури за напрямами: _”Дошкільна освіта”, „Управління навчальними закладами”, „Педагогіка вищої школи”, „Дефетологія”.


6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

1.1.1.

Історія України

1

1

3,0

1.1.2.

Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1, 2

3,0

1.1.3.

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

1, 2

1, 2, 3

7,0

1.1.4.

Філософія

2

3

3,0

1.1.5.

Історія української культури

3

5

2,0

1.1.6

Фізичне виховання

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2.1.1.

Валеологія

1

1

1,5

2.1.2.

Педіатрія

1

1

3,0

2.1.3.

Етнопсихологія

1

1

2,0

2.1.4.

Психологія

1

1, 2

8,0

2.1.5.

Сучасна українська мова з практикумом

1, 2, 3

1, 2, 3, 4, 5, 6

13,5

2.1.6.

Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики

1

2

2,5

2.1.7.

Екологія

2

3

1,5

2.1.8.

Нові інформаційні технології

3

5

1,5

2.2.1.

Вступ до логопедичної спеціальності з історією логопедії

2

3

1,5

2.2.2

Патопсихологія дитячого віку

2

3, 4

3,0

2.2.3.

Неврологічні основи логопедії

2

4

1,5

3.1.1.

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0

3.1.2.

Педагогіка (Вступ до фаху. Педагогіка. Дошкільна педагогіка. Дидактика дошкільної освіти)

1, 2

1, 2, 3, 4

14,0

3.1.3.

Сучасна російська мова з практикумом

1, 2

2, 3, 4

6,0

3.1.4.

Культура мовлення та виразне читання

1

2

4,0

3.1.5.

Література для дітей дошкільного віку

1, 2

2, 3

6,5

3.1.6.

Основи науково-педагогічних досліджень

2

3

2,0

3.1.7.

Основи корекційної педагогіки

2

3

2,0

3.1.8.

Дитяча психологія

2

3, 4

4,5

3.1.9.

Основи природознавства з методикою викладання

2

3, 4

5,5

3.1.10.

Теорія і методика математичної освіти та економічного виховання

2, 3

3, 4, 5

6,0

3.1.11.

Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти

3

5

4,0

3.1.12.

Дошкільна лінгводидактика

3, 4

5, 6, 7

10,0

3.1.13.

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей

3

6

5,5

3.1.14.

Художня праця

4

7

2,0

3.1.15.

Теорія і методика музичного виховання

4

7

2,5

3.1.16.

Основи педагогічної майстерності

4

7

2,5

3.1.17.

Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям

4

8

3,0

3.1.18.

Менеджмент в системі дошкільної освіти

4

8

3,5

3.2.1.

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2,5

3.2.2.

Усвідомлене батьківство

1

1

1,5

3.2.3.

Логопедія

2, 3

4, 5

3,0

3.2.4.

Теорія і методика розв'язання професійно-педагогічних задач

2, 3, 4

4, 6, 8

6,0

3.2.5.

Методика роботи ДОЗ з сім'єю

3

5

2,0

3.2.6.

Практикум з логопедії

3, 4

5, 6, 7, 8

14,0

3.2.7.

Методика роботи логопеда

4

7

2,0

3.2.8.

Методика застосування комп'ютерної техніки в дошкільних закладах

4

7

2,5

3.2. 10.

Методика відбору дітей в логопедичні (спеціальні) заклади

4

7

2,0

3.3.1.

Дитяча філософія або Особливості роботи в різновіковій групі

3

5

2,5

3.3.2.

Інтеграційні засади дошкільної освіти або Методика та технології дошкільної освіти

3

6

2,0

3.3.3.

Імідж педагога або Методика навчання дитини основам грамоти

4

7

2,0

3.3.4.

Колективна творчість дітей або Керівництво ігровою діяльністю

4

7

4,0

3.3.5.

Педагогічна риторика або Література рідного краю

4

8

2,0
Всього годин:191,0


^ 7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведення семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою ("незадовільно", "задовільно", "добре", "відмінно" в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або "зараховано", "не зараховано" в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

^ Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90 – 100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62

E достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49

FX незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке опрацювання

незадовільно

0 – 20

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни

Оцінку "зараховано" виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації) (.


Державна атестація випускників ВНЗ є підсумковим етапом моніторингу навчальних досягнень у відповідності до державного стандарту за ОКР „бакалавр” і спрямована на визначення рівня теоретичної і практичної готовності майбутніх педагогів до вирішення професійних завдань, оволодіння професійними компетенціями, сформованості педагогічного мислення й технологічних умінь. Програму державної атестації фахівців побудовано за змістовними модулями наступних курсів: „Дошкільна педагогіка”, „Теорія і методика розвитку українського мовлення дітей дошкільного віку”, „Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку”, „Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку”, „Основи природознавства та методика ознайомлення дошкільників з природою”, „Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва образотворчою діяльністю дошкільників”. Державний іспит складається з двох частин - теоретичної (виконання тестових завдань) та практичної (виконання аналітико-конструктивних завдань).

Зміст тестових і практичних завдань визначається вимогами державного стандарту (ОПП та ОКХ) до професійної підготовки бакалавра.

Критерії оцінювання:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» (бакалавр)

^ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

 1. Оцінювання творчої роботи (розв’язання педагогічної ситуації – 25б.; робота з конспектом заняття – 25 б.)

^ Кількість балів

У відсотках

Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ECTS

23 - 25

90 - 100

Відмінно

A

21 – 22

80 - 89

Добре

B

19 – 20

75 -82

Добре

C

16 – 18

63 - 74

Задовільно

D

13 – 15

50 - 62

Задовільно

E

5 – 12

21 - 49

Незадовільно

Fx

0 – 11

0 - 20

Незадовільно

F
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи