Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Сторінка7/7
Дата17.10.2012
Розмір1.45 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7


^ 3.2.2. Розвиток творчої особистості засобами дитячої літератури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Розвиток творчої особистості засобами дитячої літератури

 1. ^ Назва курсу.

Розвиток творчої особистості засобами дитячої літератури


Форма(-и) навчання: денна, заочна.

^ Спеціальність (-ості): Дошкільне виховання.

 1. Код курсу.

[ІПП].[Дош_Вих_Маг].[3_2_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кизилова Віталіна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін (1 корпус, ауд. 1-421)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – розглянути дидактико-методичні засоби, що допомагають моделювати навчально-виховний процес відповідно до стимулювання творчості у дитини безпосередньо на заняттях з розділу „Художня література” в дошкільному закладі; на основі творів дитячої літератури розкрити історію та закономірності розвитку літератури для дітей.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс дитячої літератури

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Вступ
2

21.2.

Сутність та специфіка творчої діяльності. Механізми організації творчої діяльності
2


1.3.

Педагогічні технології щодо реалізації проблем розвитку творчої особистості. Вимоги до особистості вихователя
2

2

2
1.4.

Психолого-дидактичні прийоми творчого розвивального навчання
2

21.5.

Творчість, гра, фантазія та уява у саморозвитку особистості
2


1.6.

Методика художнього читання та розповідання дітям


2
1.7.

Методика художнього читання та розповідання дітям


2
1.8.

Сутність та специфіка творчої діяльності. Механізми організації творчої діяльності
2


1.9.

Педагогічні технології щодо реалізації проблем розвитку творчої особистості. Вимоги до особистості вихователя
2

21.10.

Психолого-дидактичні прийоми творчого розвивального навчання
2


1.11.

Творчість, гра, фантазія та уява у саморозвитку особистості11.12.

Методика художнього читання та розповідання дітям1


^ Другий модуль
2.1.

Література для дітей II половини ХIX ст. Т.Шевченко, М.Вовчок
2


2.2.

Дитяча українська література ХХ століття
2
2
2.3.

Український дитячий фольклор. Розвиток творчої особистості під час ознайомлення з фольклорними творами
2
2
2.4.

Роль ігрової діяльності у формуванні творчої особистості
1
2
2.5.

Твори В.Винниченка для дітей
1
2
2.6.

Український дитячий фольклор. Розвиток творчої особистості під час ознайомлення з фольклорними творами


2
2.7.

Роль ігрової діяльності у формуванні творчої особистості


2
2.8.

Українська дитяча література кінця ХIХ - початку ХХ ст.
1
2
2.9.

Творчість Івана Франка для дітей


2
2.10.

Творчість Б.Грінченка для дітей


4
2.11.

Твори В.Винниченка для дітей
1
4
2.12.

Дитяча українська література ХХ століття1

4
2.13.

Творчість М.Стельмаха і Григора Тютюнника1

2
2.14.

Українська дитяча поезія на сучасному етапі


2
2.15.

Дитяча література і сучасність


2
2.16.

В.Близнець і дитяча література


3загальна кількість годин

81

26

12

43
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Рідне слово, Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2 кн. /Упоряд. З.Д.Варавкіної, А.І.Мовчун, М.Ф.Черній.- К.: Либідь, 1999.

2. Кіліченко Л. Українська дитяча література: Навч. посібник.- К., 1988.

3. Кіліченко Л. , Лещенко П., Проценко І. Українська дитяча література. К., 1979.

4. Українська дитяча література. Хрестоматія /Упоряд. Луценко І., По-долинний А., Чайковський Б,: У 2 частинах.- К.,1992.

5. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература.- М.: Академия, Высшая школа, 2000.

6. Будур Н.В., Иванова Э.И., Николаева С.А., Чеснокова Т.А. Зарубежная литература.- М., 1998.

7. Зарубежная литература для детей и юношества: В 2 ч. /Под ред. Н.К.Мещеряковой, И.С.Чернявской.- М., 1989.

8. Зарубежные писатели. Библиографический словарь: В 2 ч. /Под ред. Н.П.Михальской.- М., 1997.

Додаткова навчальна література

Антологія української літератури для дітей. У 3-х т.- К., 1984.

13.Дитячий фольклор.- К., 1986.

14.Історія української літератури XX ст. /За ред. В.Г.Дончика.- К.,1999

15.Жулинський М. Із забуття - в безсмертя. - К., 1990.

16.Чижевський Д. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму. - Тернопіль, 1991.

17.Грицай М., Бойко 1. Українська народна поетична творчість. - К., 1983.

18.Дігтяр І.1. та ін. Історія української літератури /І пол. XIX ст./ - К., 1980.

19.Історія української літератури /Перші десятиліття XIX ст./ /За ред. Хропка П.П.- К., 1992.

20.Антологія української народної творчості. Казки, легенди, перекази, оповідання. - К., 1989.

21. Кизилова В.В. Українська дитяча література. Навч.-метод. посібник. – Луганськ, 2002. – 67 с.

22. Логінов А.Ю Технології розвитку літературно-творчих здібностей дітей на уроках зарубіжної літератури. – Черкаси, 2001. – 40 с.

23. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Практикум: Навч. посібник. – К., 1995. – 192 с.

24. Барко В.І., Тютюнникові А.М. Як визначити творчі здібності дитини? – К., 1991. – 79с.

25. Душенко В.О. Виховання особистості у процесі навчання // Початкова школа. – 1998. - № 7. –С. 10-12.

26. Макрідіна Л. Сучасні технології навчання (Формування творчої особистості) // Рідна школа. – 1997. - № 6. – С. 46-49.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Текстове ознайомлення з художніми творами. Оформлення читацьких щоденників.

5%

2.

Вивчення класифікації літературного процесу, з’ясування особливостей розвитку дитячої літератури в той чи інший період. Опрацювання матеріалу „Життєвий і творчий шлях письменника” (Перелік письменників у списку художніх творів).

5%

3.

Опрацювання рекомендованої літератури (літературознавчої, педагогічної, психологічної, філософської).

5%

4.

Виконання творчих завдань:

 • розробка сценаріїв літературних свят;

 • створення й художнє оформлення оригінальних казок для дітей дошкільного віку;

 • складання конспектів занять відповідної тематики.

10%
УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Українська
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи