Areas (topics) of communication icon

Areas (topics) of communication
НазваAreas (topics) of communication
Сторінка1/9
Дата17.10.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (ММ-МПВ)


СФЕРИ (ТЕМАТИКА) СПІЛКУВАННЯ
AREAS (TOPICS) OF COMMUNICATION

ЛЕКСИЧНИЙ ТА ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

GRAMMAR AND VOCABULARY


АУДІЮВАННЯ

LISTENING AND COMPREHENSION


ГОВОРІННЯ


ЧИТАННЯ

READING

ПИСЬМО

WRITING


МОНОЛОГІЧНЕ

МОВЛЕННЯ

MONOLOGUE


^ ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

DIALOGUE

Introducing Yourself and your Friends. Personal Identification

  1. About Yourself:

- talking about Your Background

- describing Your Language Ability

- description of man’s appearance, character and clothes

- dealing with moods and feelings

- conversational Formulas: Introductions

Grammar:

English Alphabet. Consonants and Vowels. Diphthongs.

I am – You are (to be).

I am doing (present progressive)

I like/do/go (present simple)

Have/Have got (possession)

a/an – main uses

He is a student./They are students.

I/me/my/mine (pronouns, possessive adjectives)

Word order (1) - verb + object; place and time

Vocabulary:

English Greetings, Introductions and Farewells.

Exchanging personal information.

Expressions for describing yourself, your skills and experience.

• розуміти суть та певні деталі чіткої стандартної мови, дискусій, ділового мовлення та лекцій, бесід та ін. на загальні теми, що є предметом обговорення академічних та професіональних колах;


• розуміти основні питання та певні деталі телефонних розмов, що не стосуються повсякденної проблематики за умови чіткого та стандартного мовлення;


• розуміти суть та певні деталі радіо або телепрограм розрахованих на іноземну аудиторію (наприклад, BBC World Service, Discovery Channel та


ін.) на загальну або професійну тематику, записаних або що транслюються у прямому ефірі;

• розуміти прості об’яви, повідомлення та інструкції, що широко уживаються

у академічних та професійних колах.


.

• чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;


• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з навчанням та спеціальністю ;


• користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс.

• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та професією. Володіння лексичним мінімумом ділових контактів, ділових зустрічей, нарад ;


• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті (напр., на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі);


•володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо ;


• поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі);


• мовленнєвий етикет світського спілкування;

виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами .

• розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю,

з підручників, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернетівських джерел;


• розуміти головні ідеї та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій літературі за фахом;


• розуміти інструкції по роботі устаткування / обладнання


• вміння передбачати основну інформацію тексту за його заголовковою частиною та ілюстративним матеріалом, що супроводжує

текст (прогнозуюче читання);


• здійснювати ознайомче читання неадаптованих текстів для отримання інформація;


• накопичення та використання інформації з різних джерел для подальшого використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі а також у подальшій науковій роботі);


• вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;


• розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні повідомлення тощо);

• розуміти інформацію рекламних матеріалів.

• писати анотації до неадаптованих текстів за фахом;


• написання рефератів на основі автентичної літератури за фахом;


• укладання термінологічних словників за фахом на базі автентичної літератури за фахом;


• складання текстів презентацій, використовуючи автентичні науково-технічні матеріали за фахом;


• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами (напр., заяву);


• готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію; писати з високим ступенем граматичної коректності резюме;


• заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим ступенем граматичної коректності.

^ Family Relationships. Members of the Families. Family life. Meals.

- Essay “Something about myself I’m trying to change”.

- Speaking: Traditions in my family. Drawing the Family Tree.

National cuisines:

- kitchen utensils, food, typical dishes,

Discussion: What makes our life pleasant and easy?

Grammar:

the – main uses

I bought a radio and a CD player, but the CD player didn’t work

Tenses negative

I work in a bank but I don't enjoy it very much. (present simple)

We aren't going to the party tomorrow night. (present progressive)

Word order (2) - adverbs with the verb

Vocabulary:

relatives, family background, family names, changing times (partner instead of husband and wife); single-parent; describing how someone

looks, behaves or reacts.

Dwelling.

“There is no place like home”

- Homes and Housing in

English-Speaking Countries and Ukraine.

- Living Conditions. Your family flat description.

- Students’ Accommodation.

Speaking: The house of my dream. Giving the summery of the texts using the topical phrases.

Dialogue “Meeting at the Family”. Song “My House is Your House”.

Grammar:

What/when/where (questions 1)

People who?

Things what?

Places where?

Time when?

Reason why?

Way, Manner of doing something How?

The structure There is / there are. Quantity much and many, a/the few, few, a/the little. Prepositions.

Vocabulary:

words & phrases connected with countries, nationalities and languages;

describing family life;

types of accommodation;

services and facilities.

My University.

The oldest Higher Educational Institution In Donbass Region.

- A letter to pen friend about your study at the university.

- Discussion: The life style of modern students.

- Welcome to the Alma Mater.

- My Universities Studies.

- Traditions of My Uni

Grammar:

I was/you were (be –simple past)

I did/worked/went (simple past)

I was doing (past progressive)

I have done (present perfect)

a/some (articles, quantities)

Types of questions. Cardinal and Ordinal Numerals. Dates

Vocabulary:

talking about daily schedules;

activities; life events; professions.

Students’ Activities.

- Dialogue between Ukrainian and foreign students on students’ life at higher schools in our country.

- Preparing for Your First Day at the University.

- - A Day of a Student; student’s Day off.

- Students’ Life in British and American Universities.

Grammar:

Much/many/a lot (quantities)
How much/many (questions 2)

Imperatives

The Progressive Tenses.

Will do (future)

Going to (planned future)

Get/be used to (changing situations) Vocabulary:

talking about free time and entertainment; film; theatre; holidays; descriptive adjectives

Classical music, rock & pop

^ Important life events.

Recreations and Holidays

- Different Ways of Entertainment and Relaxing

- American traditions: Homecoming and High School Proms.

- Writing an invitation card and a thank you letter to your friend.Grammar:

Big/bigger/biggest (comparatives and superlatives)

Big/small/beautiful (adjectives)

The Perfect Tenses. List of Irregular Verbs. Is done/was done (passive voice)

Used to (finished actions)

Vocabulary:

useful words to do with intercultural communication;

essential rules of etiquette.

Higher School in Modern World: Common and Different.

- Dumb on Down From Day One.

- Students with Jobs Lose Out of Exams.

- Discussing: students do not possess the liter­ary and numerical skills expected of un­dergraduates.

- British University Life. Cambridge and Oxford Universities – Oxbridge.

- the advantages and disadvantages of studying in Ukraine and abroad.

- What Is A 21st Century Education?


Grammar:

Should (advice, recommendations)

Can/could (ability/permission)

Must/have to (obligation/prohibition)

On/it/at (time prepositions)

Formation of the Simple Tenses

Degrees of comparison of Adjectives

Irregular Comparison of Adjectives and Adverbs (much, many, little)

Vocabulary:

Modern Curriculum, extra-curricular activities , residential Universities, tutor, supervisor, to be engaged in research, part-time job, scholarship, on contract, graduation thesis.

^ My future speciality

- Making the interview work, filling in the application form for a graduate trainee scheme (Curriculum Vitae, Resume).

- Choosing a Career. What will you Do for a living?

- Discussing: The importance of leadership skills and decision making in the professional life.

Grammar:

Should (advice, recommendations)

Can/could (ability/permission)

May (have) and might (have)

Must/have to (obligation/prohibition)

Must, mustn't, needn't and needn't have

On/it/at (time prepositions)

Vocabulary:

Job names, job activities, applying for a job, job interview, expressing agreement, disagreement, future specialty.

^ Cross Cultural Communication

- When in Rome Do As Romans Do.

(Customs and Norms of behaviour in Ukraine and other especial countries). - The British-Ukrainian relationship.

- Talk about politeness and customs in your country.

- Discussion: Are rules and customs different from country to country?

Grammar:

Is done/was done (passive voice)

Passive(1) (be done/have been done)

Active and Passive Voice Prepositions.

Vocabulary:

Personal space, shaking hands, making polite requests, please and thank you, smiling, greetings, humour, privacy, formulas of politeness

^ A World Guide to Good Manners.

- How not to behave badly abroad. - Discussion: Ukrainian customs and traditions are different from ones in other countries.

- DOs and DON'TS in England


Grammar:

Passive (2) (Present and Past Tenses)

Somebody built this castle in 1512. (active)

This castle was built in 1512. (passive)

Adverbs (at the end of a sentence)

Vocabulary: Polite phrases.

Customs and traditions, advice on international etiquette, widespread understanding of language and customs; tips for travelers.

types of holidays, sites & resorts; equipment; means of transport;

prepositional phrases.
^

People’s life-style.

Customs and Traditions.

-NEWBURY, ENGLAND: Exploring British way of life. The way of life and traditions of the British people.


- Special customs that are observed in your country /family. Acceptable Behaviour in England.

- Discussing: Do you agree that traditions and customs must be kept by generations?

- Understanding other people’s lifestyle, learning to communicate.


Grammar:

Participle I and Perfect Participle

The forms of Participle

Vocabulary:

Experience traditional British culture, English townhouses, much in common, a true British hostess, homesick.


^ Cultural life in Ukraine

- the cultural life of Ukraine is rich and varied. Outstanding cultural people.

- How British Culture is organized.

- the British is the nation of Superstitions


Grammar:

The Present Perfect Tense; the Simple Past Tense.

Vocabulary:

Music, dancing, folk handicraft arts, church architecture, the frescoes and mosaics, the painting, folk customs, choral technique, popular entertainment

Cultural life of U.S.

- Cultural potential of some foreign counties.

- Native American cultures.

Grammar:
^

Questions direct/indirect
(She asked me why... / Do you know when...)


Where do you live? / Can you tell me where you live?

Two and more syllable Adjectives and their forms of Comparison. Modifiers: very, rather, quite, etc.

Vocabulary:

Cultural terminology (art, architecture, music, ballet, concert hall, opera house, exhibition centre).

Expressing likes and dislikes.

  1. ^ Arts and Crafts

- Art in our life

- Discussion: “Art for Heart’s Sake”

- Art is the Universal Language “Art is a veil rather than a mirror” (O.Wilde).

- The most famous art people in the world

- Visiting an exhibitions(theatres, museums)Grammar:

What would you do? (conditionals)

If sentences (present/future)

Had better Would rather…

Obligation: have to, don’t have to and mustn’t

Vocabulary:

Revising of essential vocabulary. Essential words: Battle painting, genre painting, landscape painting, mural painting, icon, print, fresco, engraving, jazz choir, a musical performance, string band, chamber music

^ Personal Achievements and Ambitions (Important Life Events)

- Speaking about career success.

- “Mental and Physical job”. Exchanging opinions.

- Dialogue: “Choosing is not so easy as it looks”. Personal Achievements and Ambitions.


Grammar:

First conditional (if, when, before, after, as soon as) expressing possibility; assumptions; obligation/necessity/

prohibition; gerund-infinitive

If and wish sentences (present)

He wishes he knew her address.

If I were you, I wouldn't go there.

Vocabulary:

describing personal qualities and ambitions; learning experience;

Adjectives/ nouns of personal qualities; problems and solutions; feelings; different ways of talking about the progress in profession;

Сontinuing Professional Development (Education – a Process throughout Your Life)

- Choose the most important qualities for job candidates in our country and abroad; describe bad experiences at work.

- You Never Stop Learning

- New Information Technologies in Personal and Professional Development

Grammar:

Modal and auxiliary verbs (have to, will and would, shall in questions),

future tenses; questions with why, when, where, how much

Vocabulary:

Career, job names, job activities, amateur group, folk dance, ballet dance, modern dance, ensemble information technology available for individualized and autonomous learning(the Internet via online publications, dictionaries, search engines, and specialized websites; computer-assisted language learning).
^ Music is the universal language

- October, 1 – World Music Day

- English Music; English musicians

- On Music of the Future

- Musical Ochestra

- Outstanding musicians in the world

Grammar:

Active and Passive Voice. Reasons for using passives. Passive progressive.

Vocabulary:

symphony, concert, jazz, to make concert tours, violinist, instrumental pieces, choir, a musical performance, string band, chamber music,
^ The musical life in our country and abroad

- Cult Icons of the World of Music.

-The musical life in Great Britain.

- Musical festivals and Competitions

Grammar:

The Gerund, Participles

Vocabulary:

Musicians, conductor, grand piano, organ, operatic singers, to play under the baton of, concerto, theme and variations, aria, folk songs  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Areas (topics) of communication iconAreas (topics) of communication

Areas (topics) of communication iconAreas (topics) of communication

Areas (topics) of communication iconСфери (тематика) спілкування areas (topics)

Areas (topics) of communication iconInformation and communication technologies  Areas : Research, Innovation, New technologies, Telecommunications

Areas (topics) of communication iconDepartment of nervous diseases, psychiatry and medical psychology
«syndrome of burning out». Ways of his warning. Communication in a medical environment. Observance of ethical requirements. Types...
Areas (topics) of communication iconDepartment of nervous diseases, psychiatry and medical psychology
«syndrome of burning out». Ways of his warning. Communication in a medical environment. Observance of ethical requirements. Types...
Areas (topics) of communication iconBrief information about pa «aztelecom» Production association «aztelecom»
«aztelecom» is the largest national operator of telecommunications in Azerbaijan, carrying out the activity on all territory of republic,...
Areas (topics) of communication iconWednesday from 4 p m. till 6 p m. Saturday from 9 a m. till 1 p m
«Valid Reason», «Truancy») will be carried out in consultations days (no more than two topics (1 block) in Wednesday and no more...
Areas (topics) of communication iconCommunication[1]

Areas (topics) of communication icon"The Space of Humanitarian Communication"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи