Areas (topics) of communication icon

Areas (topics) of communication
Скачати 102.07 Kb.
НазваAreas (topics) of communication
Дата17.10.2012
Розмір102.07 Kb.
ТипДокументи

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


СФЕРИ (ТЕМАТИКА) СПІЛКУВАННЯ
AREAS (TOPICS) OF COMMUNICATION

ЛЕКСИЧНИЙ ТА ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

GRAMMAR AND VOCABULARY


АУДІЮВАННЯ

LISTENING AND COMPREHENSION


ГОВОРІННЯ


ЧИТАННЯ

READING

ПИСЬМО

WRITING


МОНОЛОГІЧНЕ

МОВЛЕННЯ

MONOLOGUE


^ ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

DIALOGUE

Introducing Yourself and your Friends. Personal Identification

 1. About Yourself.

 2. Talking about Your Background.

3. Describing Your Language Ability.

 1. Interests of Young People in

 2. English-speaking Countries and Ukraine
Grammar:

I am – You are (to be).

I am doing (present progressive)

I like/do/go (present simple)

Have/Have got (possession)

a/an – main uses

He is a student./They are students.

I/me/my/mine (pronouns, possessive adjectives)

Word order (1) - verb + object; place and time

Vocabulary:

English Greetings, Introductions and Farewells.

Exchanging personal information.

Expressions for describing yourself, your skills and experience.


• розуміти суть та певні деталі чіткої стандартної мови, дискусій, ділового мовлення та лекцій, бесід та ін. на загальні теми, що є предметом обговорення академічних та професіональних колах;


• розуміти основні питання та певні деталі телефонних розмов, що не стосуються повсякденної проблематики за умови чіткого та стандартного мовлення;


• розуміти суть та певні деталі радіо або телепрограм розрахованих на іноземну аудиторію (наприклад, BBC World Service, Discovery Channel та


ін.) на загальну або професійну тематику, записаних або що транслюються у прямому ефірі;

• розуміти прості об’яви, повідомлення та інструкції, що широко уживаються

у академічних та професійних колах.


.

• чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;


• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з навчанням та спеціальністю ;


• користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс.

• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та професією. Володіння лексичним мінімумом ділових контактів, ділових зустрічей, нарад ;


• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті (напр., на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі);


•володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо ;


• поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі);


• мовленнєвий етикет світського спілкування;

виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами .

• розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю,

з підручників, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернетівських джерел;


• розуміти головні ідеї та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій літературі за фахом;


• розуміти інструкції по роботі устаткування / обладнання


• вміння передбачати основну інформацію тексту за його заголовковою частиною та ілюстративним матеріалом, що супроводжує

текст (прогнозуюче читання);


• здійснювати ознайомче читання неадаптованих текстів для отримання інформація;


• накопичення та використання інформації з різних джерел для подальшого використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі а також у подальшій науковій роботі);


• вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;


• розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні повідомлення тощо);

• розуміти інформацію рекламних матеріалів.

• писати анотації до неадаптованих текстів за фахом;


• написання рефератів на основі автентичної літератури за фахом;


• укладання термінологічних словників за фахом на базі автентичної літератури за фахом;


• складання текстів презентацій, використовуючи автентичні науково-технічні матеріали за фахом;


• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами (напр., заяву);


• готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію; писати з високим ступенем граматичної коректності резюме;


• заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим ступенем граматичної коректності.

Family Relationships. Members of the Families

1. Customs and Rituals in Different

Countries.

 1. A Problem about Getting along

Together.

 1. A Family Tree.
Grammar:

the – main uses

I bought a radio and a CD player, but the CD player didn’t work

Tenses negative

I work in a bank but I don't enjoy it very much. (present simple)

We aren't going to the party tomorrow night. (present progressive)

Word order (2) - adverbs with the verb

Vocabulary:

relatives, family background, family names, changing times (partner instead of husband and wife); single-parent; describing how someone

looks, behaves or reacts.

There is no place like home

 1. Homes and Housing in

English-Speaking Countries

and Ukraine.

 1. Living Conditions.

 2. Students’ Accommodation.
Grammar:

What/when/where (questions 1)

People who?

Things what?

Places where?

Time when?

Reason why?

Way, Manner of doing something How?

Vocabulary:

words & phrases connected with countries, nationalities and languages;

describing family life;

types of accommodation;

services and facilities.


Students’ life and studies

 1. A Day in My Life (Everyday

Actions).

 1. What’s the Time (Customs around the World at Different Times of the day).

 2. My Universities Studies.

 3. Weekend Activities and Holidays.
Grammar:

I was/you were (be –simple past)

I did/worked/went (simple past)

I was doing (past progressive)

I have done (present perfect)

a/some (articles, quantities)

Vocabulary:

talking about daily schedules;

activities; life events; professions.


Entertainment and Recreation

(Different Ways of Entertainment and Relaxing)

  1. 1. Student’ Day off.

  2. 2. Youth and Music.

  3. 3. My Preferences in Recreation.
Grammar:

Much/many/a lot (quantities)
How much/many (questions 2)


Will do (future)

Going to (planned future)

Get/be used to (changing situations) Vocabulary:

talking about free time and entertainment; film; theatre; holidays; descriptive adjectives

Classical music, rock & pop


When in Rome, Do as Romans Do (Customs and Rules in Ukraine and Different Countries).

 1. Etiquette.

 2. Sports Etiquette. Behaviour of Players and Spectators.

 3. Cultural Shock.

4. International Sport.

Grammar:

Big/bigger/biggest (comparatives and superlatives)

Big/small/beautiful (adjectives) Is done/was done (passive voice)

Used to (finished actions)

Vocabulary:

useful words to do with intercultural communication;

essential rules of etiquette.


Modern Means of Communication

 1. Sport and the Media in General.

 2. TV and Cinema, Newspapers - their Impact on People.

 3. On the Phone.

Grammar:

Should (advice, recommendations)

Can/could (ability/permission)

Must/have to (obligation/prohibition)

On/it/at (time prepositions)

Vocabulary:

newspapers (background, contests, people, headlines); television (operating, types of programme, talking TV); phone (starting a conversation, telephone problems, charge call, make a reversa charge call, Directory Enquiries, a long distance call, a local call).

^ Spending Money ( Ukraine, Great

Britain, Europe, and USA)

 1. Money, Payment and Prices.

 2. Types of Shops.
Grammar:

Should (advice, recommendations)

Can/could (ability/permission)

May (have) and might (have)

Must/have to (obligation/prohibition)

Must, mustn't, needn't and needn't have

On/it/at (time prepositions)

Vocabulary:

expressions with money;

money (notes and coins); common verbs ( spend ££ on sth.; pay for sth.; cost, charge, lend, borrow, waste, save up).

Shops (department store, supermarket, newsagent’s, butcher’s, greengrocer’s, boutique, chemist’s).

Making comparison.

^ New information technologies

1. Digitals: Mobile Phones, Computers.

2. Computer Games: Advantages and Disadvantages)


Grammar:

Is done/was done (passive voice)

Passive(1) (be done/have been done)

Vocabulary:

computer terms;

words and collocations connected with different telephone conversations.


Holidays, Travel, Tourism

1. Travelling by Air, Sea, Rail or Car.

2. Why Tourism Matters.

3. My kind of Holiday.Grammar:

Passive (2) (Present and Past Tenses)


Somebody built this castle in 1512. (active)


This castle was built in 1512. (passive)


Vocabulary:

types of holidays, sites & resorts; equipment; means of transport;

prepositional phrases.


Education (Discussing Education in different Countries)

 1. Learning Habits and Strategies.

 2. Students’ Life in British and American Universities.

Grammar:

Reported speech (1)

I like apples/ He said (that) he liked apples.

Vocabulary:

words and word groups used when talking about education; types of school in Great Britain and U.S.A.; degrees earned; skills needed for success.


Health Problems (Health, Fitness, Dieting, Smoking)

 1. 1.Keeping fit. Promoting Healthy Lifestyle.

 2. Health, Fitness and Exercise.
 3. ^

  Exercise Makes You Smarter.


 4. The Food Your Body Need. A Balanced Diet.

 5. Drugs in Sport.
Grammar:

Reported speech (2)


Mark said `Venice is more beautiful than Rome. `

Mark said (that) Venice is/was more beautiful than Rome.

Vocabulary:

health, medicine, sport and body; illnesses and ailments; injuries; idioms;

visiting a doctor;

lifetime problems;

diet & nutrition terminology;

sport exercise terminology.


Style (Appearance, Fashion, Clothes)

 1. 1. What should be Your Look - Classic or Trendy?

2. Does Your Success in Life Depend on Your Look?


Grammar:
^

Questions direct/indirect
(She asked me why... / Do you know when...)


Where do you live? / Can you tell me where you live?

Vocabulary:

Positive and negative words & expressions describing appearance, clothes;

British and American words for clothes.

My Future Specialty (Different Activities)

1. Choosing a Career. What will you Do for a living?

2. Nature and Values of Physical Education.

 1. 3. PE and sport in school.

4. Attitudes to Sport in Different Countries.

 1. 5. Leisure, Recreation and Sport.

Grammar:

What would you do? (conditionals)

If sentences (present/future)


Vocabulary:

Job descriptions; daily routines, working conditions;

expressions to use when planning future events;

terms connected with developing physical activities, goals of physical education and sports;

sports terminology.

phrasal words to describe opportunitiesContinuing Professional Development (Education – a Process throughout Your Life)

 1. What Is A 21st Century Education?

 2. Personal Achievements and Ambitions.

 3. You Never Stop Learning

 4. New Information Technologies in Personal and Professional Development.
Grammar:

If and wish sentences (present)


He wishes he knew her address.

If I were you, I wouldn't go there.


Vocabulary:

describing personal qualities and ambitions; learning experience;

different types of education;

words and phrases connected with instructional media and resources;

different ways of talking about the progress in profession; information technology available for individualized and autonomous learning(the Internet via online publications, dictionaries, search engines, and specialized websites; computer-assisted language learning).

^ СОЦІОКУЛЬТУРНА / СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

SOCIOCULTURAL / SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE

СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

STRATEGIC COMPETENCE


Соціальні правила поведінки.

Правила поведінки та норми етикету в родині та за її межами.

Стиль сучасного життя України та англомовних країн.

Звичаї та традиції України та англомовних країн.

Порівняльна характеристика.

Соціокультурні знання.

Активний країнознавчий, соціолінгвістичний та соціопсихологічний запас знань, що сприяє розумінню спільного та відмінного між культурами країн, мова яких вивчається/

^ 1.Уміння вчитися

Бути обізнаним :

• з методикою самостійної роботи для удосконалення знань з іноземної мови;

• з основними видами словниково-довідникової літератури та методами роботи з нею;

^ 2. Пошук інформації

• запитувати з метою пошуку інформації;

• знаходити конкретну інформацію, пов'язану з процесом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або покажчиком, довідниками, словниками та Інтернетом;

• запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію, пов'язану з навчанням або спеціальністю;

• прогнозувати інформацію, користуючись для цього "ключами", напр., заголовками, підзаголовками, ім'ям автора та ін.

3. Оцінювання

• розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного оцінювання;

• розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих завдань;

• читати й розуміти загальні інструкції щодо екзаменів;

• ефективно використовувати час на екзаменах і тестах.Схожі:

Areas (topics) of communication iconAreas (topics) of communication

Areas (topics) of communication iconAreas (topics) of communication

Areas (topics) of communication iconСфери (тематика) спілкування areas (topics)

Areas (topics) of communication iconInformation and communication technologies  Areas : Research, Innovation, New technologies, Telecommunications

Areas (topics) of communication iconDepartment of nervous diseases, psychiatry and medical psychology
«syndrome of burning out». Ways of his warning. Communication in a medical environment. Observance of ethical requirements. Types...
Areas (topics) of communication iconDepartment of nervous diseases, psychiatry and medical psychology
«syndrome of burning out». Ways of his warning. Communication in a medical environment. Observance of ethical requirements. Types...
Areas (topics) of communication iconBrief information about pa «aztelecom» Production association «aztelecom»
«aztelecom» is the largest national operator of telecommunications in Azerbaijan, carrying out the activity on all territory of republic,...
Areas (topics) of communication iconWednesday from 4 p m. till 6 p m. Saturday from 9 a m. till 1 p m
«Valid Reason», «Truancy») will be carried out in consultations days (no more than two topics (1 block) in Wednesday and no more...
Areas (topics) of communication iconCommunication[1]

Areas (topics) of communication icon"The Space of Humanitarian Communication"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи