Наукові публікації icon

Наукові публікації
Скачати 76.85 Kb.
НазваНаукові публікації
Дата31.07.2012
Розмір76.85 Kb.
ТипДокументи

Наукові публікації
Олександра Кондратенка
(1997–2005)


ЗМІСТ

Передмова упорядника

Наукова творчість Олександра Вікторовича тривала менше 10 років, проте за цей час дослідник опублікував щонай­менше 50 праць. Бібліографічні описи цих праць наведено нижче. Праці згруповано у 9 груп відповідно до тематики досліджень (птахи, гризуни, хижі тощо). Найбільш інтенсивно автор працював з кажанами (9 праць), гризунами (7 праць) та мікротеріофауною загалом (6 праць). Визначне місце у дослідженнях автора посідають птахи (6 праць) та трофічні зв’язки птахів із ссавцями (5 праць). В останні два роки своєї творчості, вже після захисту дисертації, автор активно працював з тематикою раритетної фауни Луганщини (комахоїдні, хижі ссавці, плазуни, комахи). Ці останні його дослідження проведено переважно з членами клубу "Корсак", яких він залучав до наукової діяльності.

Більшість своїх досліджень автор проводив у тісній співпраці з іншими дорслідниками. На 50 праць у бібліографіч­ному списку Олександра Вікторовича є 59 співавторів, а це 30 імен. Найбільш тісно автор співпрацював з такими дослідниками, як: Загороднюк І. В. (11 праць), Колесніков М. О. (5), Кузнєцов В. Л. (5), Годлевська Л. В. (3), Мороз В. А. (3), Петрушенко Я. В. (3), Боровик Є. М. (2), Ветров (2), Наглов В. О. (2), Пилипенко Д. В. (2), Форощук В. П. (2 спільні праці). По одній спільній праці автор підготував з такими до­слідниками, як: Артющенко В. А., Борозенець В. А., Глотов С. В., Домашлінець В. Г., Джос О. А., Д’яков В., Євтушенко Г. О., Захаренко А. В., Клюєв В. Є., Котенко Т. І., Лазарев Д. Е., Лазарев И. Е., Лиманский С. В., Мельниченко Б., Соловьева Т. В. , Сребродольська Є. Б., Тимо­шенков В. А., Товпинец Н. Н., Шупова Т. В.

Результати бібліографічного аналізу зведено в таблиці.


Рік

Птахи

Гризуни

Пелетки

Кажани

Комахо­їдні

Мікро­те­ріо­фауна загалом

Історія дослід­жень

Хижі

Інші групи

Разом


1996

1


1


1997


1


1


1998

1

1

1

1


4


1999


2

1

1

1


5


2000


2


1


3


2001


2

2


2

2


8


2002


1

1

4

2

1

2


11


2003

3


1 (дисер.)


4


2004

1


1

1

1


4

1

9


2005


1


3

4


Разом

6

7

5

9

5

6

4

4

4

50


Необхідно додати, що список праць найближчим часом збільшиться, принаймні після виходу з друку нового видання Червоної книги України, для якого Олександр Вікторович підготував близько 5–7 нарисів (вухатий їжак, ховрах, сліпачок, мишівки тощо).


Публікації про птахів

Кондратенко А. В. Ветров В. В. О гнездовании серебристой чайки в Луганской области // Птицы бассейна Север­ского Донца. Матер. 3-й конфер. ”Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца”, 13–15 сент. 1995 г. – Харьков, 1996. – Вып. 3. – С. 68–70.

Кондратенко А. В., Шупова Т. В. Некоторые моменты гнездования ракшеобразных птиц долины среднего течения Северского Донца // Птицы бассейна Северского Донца: Материалы 4 и 5 конференций ”Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца”. – Харьков, 1998. – Вып. 4. – С. 58–60.

Кондратенко А. В., Мороз В. А. Ястреб-тетере­вятник в окрестностях заповедника «Провальская степь» (Восточная Украина) // Ястреб тетеревятник. Место в экосистемах России: Мат-лы к IV конф. по хищным птицам Северной Евразии (Пенза, 1–3 февр, 2003). – Пенза–Ростов, 2003. – С. 91–93.

Кондратенко А. В., Мороз В. А. Авифауна Донецких степей района расположения заповедника «Провальская степь»: современное состояние // Заповідна справа в Україні. – 2003. ...

Кондратенко А. В., Мороз В. А. Находка индийской камышевки, Acrocephalus agricola, в заповеднике "Провальская степь" (Восточная Украина) // Вестник зоологии. – 2003. – Том 37, № 1. – С. 24.

Артющенко В. А., Кондратенко О. В. Орнітофауна ІВА-території міжнародного рівня «Станично-Луганське рибне господарство» за результатами осінніх обліків 2004 року // Вісник Луганського національного педагогічного університету. – 2004. ...


Публікації про гризунів

Кондратенко А. В. Terricola subterraneus (Mammalia) в Луганской области // Вестник зоологии. – 1997. – Том 31, № 1–2. – С. 63.

Кондратенко А. В. Курганчиковая мышь (Mus spicilegus, Mammalia) в восточных регионах Украины // Вестник зоологии. – 1998. – Том 32, № 5–6. – С. 133–136.

Кондратенко О., Загороднюк І. Степові гризуни як кандидати до Бернських списків // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. – Київ, 1999. – С. 185–191. – (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).

Загороднюк І., Кондратенко О. Аловиди "бернських" видів гризунів // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. – Київ, 1999. – С. 192–197. – (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).

Загороднюк І. В., Кондратенко О. В. Sicista severtzovi та близькі до неї форми гризунів в Україні: цитогенетичний та біогеографічний аналіз // Вестник зоологии. – 2000. – Suppl. 15. – С. 101–107.

Zagorodniuk I., Kondratenko O. Cryptic species of the birch mice (Sicista) in Eastern Europe: existence and distribution of four chromosome forms in Ukraine // 7th International Conference Rodens et Spatium: Abstracts. – Иeskй Budмjovice, 2000. – P. 80.

Кондратенко О. В., Кузнєцов В. Л. Строкатка та сліпачок у Сіверськодонецько-Донських та Сіверсько­донецько-Приазовських степах // Вестник зоологии. – 2002. – Том 36. ..., N ***: **–**.


Мікротеріофауна загалом

Кондратеннко О., Мельниченко Б. Нові данні до поширення деяких рідкісних видів ссавців (Mammalia) у Донецько-Приазовських степах (Східна Україна) // Вестник зоологии. – 2000. – Том 34, № 6. – С. 26.

Наглов В. А., Кондратенко А. В., Кузнецов В. Л. Структура сообществ мелких млекопитающих в поймах рек Восточ­ной Украины // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть: Тези Всеукраїнської зоологічної конференції. – Кривий Ріг: І.В.І., 2001. – С. 162–164.

Наглов В. А., Кузнецов В. Л., Кондратенко А. В. О связи этиологической структуры природных очагов лептоспирозов со структурой пойменных сообществ мелких млекопитающих // Эпидемиология, экология и гигиена (Сборник материалов итоговой региональной научно-практичес­кой конференции, посвященной 10-летию независимости Украины). – Харьков, 2001. – Выпуск 4. – С. 60–61.

Загороднюк І., Кондратенко О. Біотопна диференціація видів як основа підтримання високого рівня видового різноманіття фауни // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2002. – № 30. – С. 106–118.

Кондратенко О. В. Мікротеріофауна Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів: Автореферат дисертації канд. біол. наук. – Київ: Інститут зоології НАНУ, 2003. – 20 с.

Кондратенко О. В., Загороднюк І. В. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия «Биология, Химия». – 2004. – Том 17 (56), № 2. – С. 82–89. (Summary: p. 238).


Публікації про ссавців як жертв хижих птахів

Кондратенко О. В. Знахідки деяких рідкісних видів наземних хребетних в Провальському степу (Східна Україна) // Вестник зоологии. – 1998. – Том 32, № 5–6. – С. 122.

Кузнєцов В., Кондратенко О. Мікротеріофауна заповідних територій Луганщини за результатами аналізу погадок хижих птахів // Заповідна справа в Україні. – 1999. – Том 5, № 2. – С. 28–29.

Кондратенко А. В., Кузнецов В. Л., Тимошенков В. А. Особенности питания ушастой совы (Asio otus) в Донецко-Донских и Приазовских степях // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2001. – № 6 (38) червень. – С. 116–120.

Кондратенко А. В., Товпинец Н. Н. Млекопитающие в питании сов Донецко-Донских и Донецко-При­азов­ских степей // Вестник зоологии. – 2001. – Том 35, № 6. – С. 95–98.

Ветров В. В., Кондратенко А. В. Особенности питания филина (Bubo bubo L.) в Луганской области (Восточная Украина) // Вестник зоологии. – 2002. – Том 36, № 6. – С. 31–38.


Публікації про кажанів

Кондратенко А. Фауна рукокрылых Луганской области // Європейська ніч кажанів '98 в Україні: Збірник наукових праць / Під ред. І. Заго­роднюка. – Київ, 1998. – С. 139–145. – (Праці Теріологічної Школи, Вип. 1).

Кондратенко О. В. Перша знахідка нетопира середземноморського (Pipistrellus kuhli) на Луганщині (Східна Україна) // Вестник зоологии. – 1999. – Том 33, № 3. – С. 96.

Кондратенко О. Кажани степових районів Луганщини // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загород­нюка. – Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. – С. 118. – (Novitates Theriologicae. Pars 6).

Годлевская Л. В., Петрушенко Я. В., Кондратенко А. В. Новые находки ночницы Наттерера (Myotis nattereri) на территории восточной и южной Украины // Вестник зоологии. – 2001. – Том 35, № 6. – С. 52.

Загороднюк І. В., Сребродольська Є. Б., Кондратенко О. В. Нічниця північна (Myotis brandtii) в Україні: результати дослідження зоологічних колекцій Львова // Вестник зоологии. – 2002. – Том 36, N 1. – С. 24.

Годлевская Л. В., Петрушенко Я. В. Результати дослідження фауни кажанів (Chiroptera, Mammalia) долини середньої течії Сіверського Дінця як аспект створення нових об’єктів ПЗФ // Матеріали Всеукра­їнської науково-практичної конференції “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світ у погляд вчених, громадськості та молоді”. – Луганськ, 2002 (Лютий). – С. 20–21.

Загороднюк І. В., Петрушенко Я. В., Кондратенко О. В., Пилипенко Д. В. Видовий склад та чисельність кажанів Національного природ­ного парку «Святі Гори» (східна Україна) // Вестник зоологии. – 2002. – Том 36, № 6. – С. 60.

Кондратенко А. В., Колесников М. А., Соловьева Т. В. Современное состояние фауны рукокрылых Луганского заповедника // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2002. – № 7 (51) липень. – С. 89–98.

Годлевская Е. В., Кондратенко А. В. Гибель рукокрылых в окнах-ловушках // Plecotus et al. – 2004. – № 7. – С. 97–99.


Публікації про комахоїдних ссавців

Загороднюк І., Кондратенко О., Боровик Є. Види комахоїдних – кандидати до Бернських списків // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. – Київ, 1999. – С. 179–181. – (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).

Загороднюк І., Кондратенко О., Домашлінець В. Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця. – Київ, 2002. – 64 с. – (Праці Теріологічної школи, випуск 4).

Кондратенко А. В., Загороднюк И. В. Находки Neomys fodiens в «Провальской степи» (Восточная Украина) // Вестник зоологии. – 2002. – Том 36, № 4. – С. 78.

Кондратенко О. В., Джос О. А. Новая находка ушастого ежа (Hemiechinus auritus) на территории Восточной Украины // Вестник зоологии. – 2004. – Том 38, № 5. – С. 84.

Кондратенко О., Пилипенко Д., Д’яков В. Особливості розповсюдження крота європейського в долині середньої течії р. Сіверський Донець // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2005. – Випуск 17. – С. 165–168.


Історія досліджень фауни

Кондратенко А. В., Боровик Е. Н. Териологические исследования в заповеднике «Стрельцовская степь» // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2001. – № 11 (43) листопад. – С. 55–62.

Форощук В. П., Борозенець В. А., Кондратенко А. В. Экологическая сеть и расширение Луганского природного заповедника // Збірник тез конференції «Загальнодержавна програма формування екологічної мережі на 2001–2015 роки – погляд громадськості». – Луганськ, 2001. – С. 9–10.

Кондратенко А. В. Териологические исследования в заповеднике «Провальская степь» // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2002. – № 1 (45) січень. – С. 19–24.

Лиманский С. В., Кондратенко А. В. Современное состояние терио­фауны заповедника «Меловая флора» // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2002. – № 1 (45) січень. – С. 25–28.


Публікації про хижих ссавців

Колесников А. М., Кондратенко А. В. Новые находки хоря-перевязки, Vormela peregusna, и лисицы-корсака, Vulpes corsac, в Луганской обл. // Вестник зоологии. – 2004. – Том 38, № 5. – С. 46.

Колесников М. А., Кондратенко А. В. Современное состояние популяций редких хищных млекопитающих семейства Mustelidae на юго-востоке Украины // Ученые записки Таврического национального университета. Серия «Биология, Химия». – 2004. – Том 17 (56), № 2. – С. 121–129. (Summary: p. 239).

Колесніков М., Кондратенко О. Історія дослідження хижих ссавців Донецько-Донських і Донецько-При­азовських степів // // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2004. – Вип. 38. – С. 21–42.

Клюєв В. Є., Колесніков М. О., Кондратенко О. В. Нова знахідка бурого ведмедя (Ursus actor [sic]) на теренах Східної України // Вестник зоологии. – 2004. – Том 38, № 6. – С. 82.


Публікації про інші групи тварин

Лазарев Д. Е., Лазарев И. Е., Кондратенко А. В. Новые находки ктыря гигантского (Satanas gigas) Луганской области (Восточная Украина) // Вестник зоологии. – 2004. – Том 38, № 6. – С. 64.

Захаренко А. В., Кондратенко А. В., Форощук В. П. Новые редкие и особо охраняемые виды сетчатокрылых насекомых (Neuroptera, Myrmeleontidae, Ascalaphidae) Луганского природного заповедника (Восточная Украина) // Вестник зоологии. – 2005. – Том 39, № 1. – С. 62.

Глотов С. В., Євтушенко Г. О., Кондратенко О. В. Раритетні види комах квазіприродних екосистемах м. Луганськ // Наукова молодь: Збірник праць молодих вчених. – Луганськ, 2005. – С. 132–137.

Котенко Т. И., Кондратенко А. В. О распространении узорчатого полоза, Elaphe dione (Reptilia, Colubridae), в Украине // Вестник зоологии. – 2005. – Том 39, № 2. – С. 46.


Упорядкував І. Загороднюк
1 вересня 2005 р. (поновлено 15.10.2005)

Схожі:

Наукові публікації iconМіністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2009: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн. Б-ка; уклад....
Наукові публікації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2010: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка; уклад....
Наукові публікації iconМіністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка;...
Наукові публікації iconМіністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2012: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка; уклад....
Наукові публікації iconНаукові публікації: монографії, підручники
У 2004 році з нагоди 170-річчя Київського університету та 60-річчя Інституту міжнародних відносин започатковано книжкову серію «Бібліотека...
Наукові публікації iconНаукові публікації
Захист І карантин рослин. Мiжвiдомчий темат наук зб. К., 2004. №50. – С. 3 – 20
Наукові публікації iconНаукові публікації (всього -28)
А. М. Botrytis cinerea Pers phytotoxic metabolites// Journal of Wine Research. 1996. V. 7, №2. р. 111-116
Наукові публікації iconНаукові публікації О. Ю. Висоцького
Висоцький О. Соціал-демократія у мінливому світі //Вісник Національної академії наук України. 1994. №9-10. С. 150-159
Наукові публікації iconВимоги до матеріалів,що надаються для публікації у збірнику наукових праць
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне І космічне право»
Наукові публікації iconНаукові публікації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Власова Є. Л. Деякі аспекти екологічної паспортизації промислових І сільськогосподарських підприємств...
Наукові публікації iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом
Статей викладачів кафедри, 10 тез доповідей та 4 наукові публікації студентів-магістрантів у співавторстві з викладачами-науковими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи