Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах icon

Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах
Скачати 46.31 Kb.
НазваЦарук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах
Дата23.02.2014
Розмір46.31 Kb.
ТипДокументи

УДК 631.162 Царук Н.Г., старший викладач

Ніжинський агротехнічний інститут


ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ НА ОВОЧЕВИХ
ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХОрганізації обліку витрат і калькулювання собівартості повинні вирішуватись, виходячи із специфічних особливостей овочевого консервного виробництва: організаційних, технологічних, особливостей використовуваної сировини та одержуваної готової продукції.

На побудову обліку витрат впливає багато чинників, які можуть бути об’єднані у такі групи:

1. Загально організаційні: вид діяльності, галузь та підгалузь виду діяльності, форма спеціалізації, організаційна побудова, тип виробництва.
Ці чинники визначають побудову як управлінського, так і фінансового обліку витрат основної діяльності.

2. Технологічні: особливість технології, специфіка організації переробки, вимоги до готової продукції.

3. Характер сировини, що використовується: тривалість зберігання можливість комплексної її переробки, залежність випуску продукції від вмісту сухих речовин у сировині.

4. Загальногалузеві: сезонний характер виробництва, залежність розміщення виробництва від сировинних зон.

Організаційна структура галузі об’єднує великі, середні та малі підприємства різних форм власності. Основу їх матеріальних витрат становить сільськогосподарська сировина. З одного боку сільськогосподарські підприємства завчасно забезпечать збут вирощеної продукції, а з іншого - овочеві переробні підприємства матимуть змогу впливати на співвідношення висадки різних видів культур, регулювати обсяги висадки різних за часом дозрівання рослин.

Характерною особливістю технології овочевих підприємств є послідовне виготовлення різних видів продукції на тому ж самому обладнанні, причому сировина і способи її переробки можуть бути різні. Розрізняють загальні та специфічні операції обробки сировини. До загальних технологічних операцій відносяться: сортування, миття та очистка сировини; подрібнення та нарізка; теплова обробка; протирання, гомогенізація та деарелізація; концентрація рідких та пюреподібних продуктів; стерилізація. Всі технологічні операції здійснюються у відповідній послідовності, таким чином переробка продукції відбувається на ряді послідовних стадій (переділів) виробництва. Специфічні операції оброки сировини можна прослідкувати при виробництві конкретного виду продукції.

Для обліку та контролю витрат важливим є правильне виділення комплексних операцій, на яких відбувається розподіл вхідної сировини на основну, побічну продукцію (напівфабрикати) та відходи. Тому необхідно провести групування загальних (основних) операцій, за якими можна виділити кількісні та вартісні параметри виробничого процесу, що дасть можливість побудови загальногалузевої схеми виникнення витрат з переділами технологічного процесу.

Виконання загальних та специфічних операцій, передбачених технологією виробництва, супроводжуються витратами матеріальних та трудових ресурсів. Характерною рисою підприємств переробної промисловості овочевої продукції є матеріаломісткість їх виробництва.

Облік витрат у фінансовому напрямку здійснюється за економічними елементами. Згідно П(С)БО 16 “Витрати”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.12.99 р. № 318 , кожне підприємство має право розробляти і використовувати для управління свою номенклатуру статей витрат. З метою створення умов для зручності практичного застосування необхідно розробити статті витрат у такій кількості і складі, в яких є реальна потреба на даному підприємстві. Для консервних овочевих підприємств, відповідно вимог П(С)БО 16, рекомендовано застосовувати таку номенклатуру калькуляційних статей:

– сировина і матеріали;

– основна і додаткова заробітна плата;

– відрахування на соціальні заходи;

– загальновиробничі витрати.

Проведені дослідження у ТОВ “Ніжинський консервний завод” дозволяють запропонувати для обліку витрат виробництва продукції згідно його специфіки такі статті:

– сировина;

– основні матеріали і напівфабрикати;

– допоміжні і пакувальні матеріали;

– витрати і втрати по тарі;

– паливо, енергія і вода на технологічні цілі;

– витрати на оплату праці виробничих працівників;

– відрахування на соціальні заходи;

– витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання;

– загальновиробничі витрати.

Застосування такої номенклатури статей при обліку витрат на виробництво дозволяє на овочевих консервних підприємствах, по-перше, посилити контроль за дійсними витратами на виробництво; по-друге, покращити і розширити можливості економічного аналізу витрат для їх оптимізації; і по-третє, одержати обґрунтовану інформацію про виробничі витрати, необхідну для ефективного управління виробництвом в умовах подальшого розширення ринків збуту, включаючи зовнішні.

Враховуючи методику АБС-аналізу, визначальними статтями є матеріальні витрати. Тому доречно завчасно визначитися з критеріями віднесення ресурсів до певної групи, зокрема:

1. Вплив на формування матеріальної основи кінцевого продукту.

2. Вплив на формування споживчих властивостей кінцевого продукту.

3. Вплив на якість продукції.

Використання вказаних критеріїв, на нашу думку, в подальшому дозволить провести уточнення статей калькуляції та вдосконалити на підприємстві організацію аналітичного обліку в цілому.

Отже, врахування економічних, організаційних та галузевих особливостей технологічного процесу сприятиме побудові обліку витрат на овочевих консервних підприємствах у відповідності до характеру організації виробництва і потреб управління випуском конкурентоспроможної продукції.

Схожі:

Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах iconСекція аналіз інвестиційних можливостей сучасного бізнесу бережняк Ю. В. Керівник: к ф. н., ст викл. Литовченко В. П. «Ніжинський агротехнічний інститут»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів І природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»
Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах iconТип модуля: обов’язковий Семестр: І обсяг модуля
Бурбан Іванна Ігорівна викладач Стельмах Леся Богданівна викладач Вдовін Вікторія Вікторівна, старший викладач Драпалюк Галина Степанівна,...
Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
Укладачі: В. Я. Чевганова, к е н., доцент; І. А. Брижань, к е н., доцент; В. Б. Васюта, к т н., доцент, Т. О. Галайда, старший викладач;...
Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Вдовін Вікторія Вікторівна, викладач Корицька Галина Іванівна, викладач Цимбрило Світлана Михайлівна, викладач Сидорчук Олена Валеріївна,...
Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах iconТип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах iconРоманова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку
Людський капітал – це один з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу (потребує витрат часу і матеріальних витрат...
Царук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах iconКарпенко Ю. В. к е. н., доцент Животенко В. О. к е. н., старший викладач, внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Концептуальні підходи управління ціноутворенням на торговельних підприємствах, що використовують інтернет-торгівлю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи