Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід icon

Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід
Скачати 45.05 Kb.
НазваБерляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід
Дата23.02.2014
Розмір45.05 Kb.
ТипДокументи

УДК 657.1 Берляк Г.В., здобувач

Житомирський державний технологічний університет


СУТНІСТЬ ТА ІНДИКАТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД


У сучасних умовах процес успішного функціонування і економічного розвитку підприємств багато в чому залежить від вдосконалення його діяльності в галузі забезпечення економічної безпеки. Складовою економічної безпеки є інвестиційна безпека. Інвестиційна безпека – спрямована на уникнення економічного збитку при прийнятті інвестиційного рішення, запобігання загроз і зниження ризиків, що здійснюють негативний вплив на реалізацію інвестиційного проекту.

Таким чином, інвестиційна безпека є складовим ланкою економічної безпеки. Від ефективності її забезпечення залежить безпека підприємства в цілому. Інвестиційна безпека – можливість обійтися без істотного соціально-економічного збитку при реалізації інвестиційного проекту. Інвестиційна безпека забезпечується проведенням комплексу політичних, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на зниження інвестиційних ризиків.

З боку держави забезпечення інвестиційної безпеки включає гарантії прав патентів, ліцензій і контрактів; поліпшення підприємницького клімату, що відображає політичну стабільність, ставлення суспільства і держави до іноземних інвестицій, стабільність законодавства, що регулює права власності; зниження криміногенності; зниження фінансових ризиків, конвертованість і стабільність національної валюті; фіксування обмежувальних заходів по відношенню до руху іноземних капіталів і товарів. Інвестиційна безпека залежить і від таких факторів, як масштаби економіки і місткість ринку, рівень інфляції, ставки оподаткування, потреба в іноземних інвестиціях і валюті.

Стан безпеки суб’єкта господарювання визначається переліком загроз безпеці, під якими розуміється сукупність умов і факторів, збіг обставин, що значно збільшує ризики життєдіяльності суб’єкта господарювання.

На сьогодні існує два основних підходи щодо оцінки рівня інвестиційної безпеки: 1) індикативний, який спирається на визначення порогових значень інвестиційних індикаторів; 2) оцінка ступеню небезпеки загроз.

Стосовно першого підходу, то застосування індикативного аналізу носить моніторинговий характер і при ретельному аналізі ситуації визначає потребу у розвитку й адаптації до конкретних умов, можливостей керування технологічними, організаційно-управлінськими і соціально-економічними параметрами підприємства. У цьому випадку для оцінки стану безпеки використовується система індикаторів, які характеризують ступінь впливу визначених загроз та вразливість об'єктів безпеки при їх дії. Така система індикаторів безпеки, особливо в кількісному вимірі, повинна визначити рівень якості прийняття стратегічних рішень та своєчасно сигналізувати про економічну небезпеку, передбачити заходи щодо запобігання її негативного впливу або зниження негативних наслідків її дії [4].

Індикатори інвестиційної безпеки підприємства повинні задовольнятися таким основним критеріям:

– мати однозначну інтерпретацію для осіб, що ухвалюють рішення;

– мати кількісне вираження;

– не вимагати значних витрат для збирання інформації та розрахунків;

– опиратися на наявну систему національної статистики;

– придатні для прогнозу;

– мати можливість оцінки в часовій динаміці;

– відображати зміни в стратегічній політиці підприємства тощо.

Повна сукупність даних критеріїв є ідеальною, і знайти індикатор, що відповідає всім поставленим умовам, досить складно.

Норматив порогового значення показника інвестиційної безпеки – це, насамперед, інструмент сигналізації (попередження) про майбутню загрозу безпеці. При цьому слід зазначити, що чим раніше такі загрози або потенційне наближення до них будуть визначені, тим ефективніше будуть визначені та реалізовані заходи щодо запобігання їх негативного впливу.

Показники-індикатори визначаються на основі даних фінансового і управлінського бліку. Достовірність таких даних є запорукою об’єктивності розрахунків відповідних показників.

За даними фінансового обліку і фінансової звітності проводиться аналіз показників-індикаторів рівня фінансової незалежності від кредиторів, моніторинг дебіторів, ліквідності активів, платоспроможності, структури власного капіталу, формування і використання прибутку тощо.

Поряд із визначеними показниками доцільним є запровадження такого індикатора інвестиційної безпеки як потенціал компенсацій і запобігання збиткам. Експертні прогнози витрат необхідні для відшкодування збитків спричинених ризиковими рішеннями та непередбачуваними ситуаціями дають можливість оцінити і своєчасно сформувати ресурси підприємства орієнтовані на відновлення і утримання стабільності і стійкості його економічного розвитку, а також на попередження ризиків.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що інвестиційна та економічна безпеки знаходяться в тісному взаємозв'язку. Від ефективної і безпечної організації інвестиційної діяльності заздрості економічна безпека підприємства в цілому, його можливості запобігання загроз, уникнення ризиків і здатність досягнення поставлених цілей в умовах конкуренції і ризику.

В умовах кризи актуальність розробки методології дослідження інвестиційної безпеки підприємства викликана практичними завданнями реформування економіки, формуванням політики забезпечення національної безпеки. В свою чергу розробка системи індикаторів інвестиційної безпеки підприємства, особливо в кількісному вимірі, повинна визначити рівень якості при прийнятті управлінських рішень та своєчасно сигналізувати про небезпеку, передбачити заходи щодо її уникнення або зниження негативних наслідків її дії.

Питання, пов’язані з розглядом загроз інвестиційної безпеки підприємства, способів їх ідентифікації та оцінки рівня економічної безпеки на сьогодні практично не отримали необхідного практичного вирішення та потребують подальшого дослідження. Ключовим фактором у забезпеченні інвестиційної безпеки підприємства є облікова інформація. Захист облікової інформації є умовою об’єктивного відображення реальної дійсності суб’єкта господарювання, що сприятиме вчасному виявленню внутрішніх і зовнішніх загроз та можливих розрахунків альтернативних рішень щодо їх усунення чи попередження.

Схожі:

Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід iconСтупак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни
Наслідки цих явищ в більшій мірі відобразилися саме на стані банківського сектору країни, а отже, нагального вирішення потребує питання...
Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід iconЛегенчук С. Ф., д е. н., проф. Житомирський державний технологічний університет проблеми розвитку стратегічного обліку в україні
В сучасних умовах розвитку обліково-аналітичного забезпечення діяльності ефективним інформаційним підґрунтям стратегічного управління...
Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід iconГригорук І. О., здобувач Житомирський державний технологічний університет порівняльні аспекти розвитку іпотечного кредитування підприємств апк в україні та закордоном
Надання кредитів під заставу земель сільськогосподарського призначення розглядається як один із самих надійних та безпечних шляхів...
Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід iconДячек С. М., к е. н., доц. Житомирський державний технологічний університет проблеми оцінки рівня фінансової безпеки держави та шляхи їх вирішення
Таким чином, з метою діагностики рівня фінансової безпеки для своєчасного виявлення загроз та подолання їх наслідків, постає потреба...
Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід iconСтеблянко О. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет
Нагальна потреба проведення реформи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та створення сучасної вітчизняної моделі...
Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід iconМіністерство освіти І науки україни житомирський державний технологічний університет інформаційний лист-запрошення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентську олімпіаду з навчальної дисципліни «страхова справа» 10-12 квітня 2014 року
Хівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання Житомирський державний технологічний університет...
Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід iconГрицак О. С., здобувач Житомирський державний технологічний університет оцінка операцій застави для цілей бухгалтерського обліку
Проводячи паралель з принципами бухгалтерського обліку, можна зауважити, що два вищезазначених принципи застосування оцінки мають...
Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід iconКичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин
Головною метою державного регулювання страхової діяльності є забезпечення формування страховиками достатнього обсягу коштів, за рахунок...
Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід iconЖитомирський державний технологічний університет
Отримайте фундаментальні знання на сучасному рівні та престижну професію за напрямом
Берляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід iconЖитомирський державний технологічний університет Орлова Катерина Євгеніївна, аспірант кафедри економіки
Визначення ключових проблем розвитку підприємств добувної промисловості житомирської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи