Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин icon

Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин
Скачати 48.04 Kb.
НазваКичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин
Дата24.02.2014
Розмір48.04 Kb.
ТипДокументи

УДК 368 Кичук І.Л., здобувач

Житомирський державний технологічний університет


ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТРАХОВИХ ВІДНОСИНГоловною метою державного регулювання страхової діяльності є забезпечення формування страховиками достатнього обсягу коштів, за рахунок яких вони зможуть виконати свої зобов’язання перед страхувальниками за будь-яких обставин, тобто забезпечення платоспроможності кожного конкретного страховика.

Регулювання страхової діяльності здійснюється на міжнародному рівні, на національному (державному) рівні, на рівні страховиків та на рівні громадських організацій.

На міжнародному страховому ринку діє багато міжнародних страхових інститутів: асоціації, бюро, групи, об’єднання, товариства, комітети, союзи, федерації. Основними з них є: Міжнародна організація актуаріїв, яка сприяє науковим дослідженням в області страхової математики; Міжнародна асоціація товариств взаємного страхування: займається координацією діяльності, обміном досвідом та інформацією між товариствами взаємного страхування з різних країн; Міжнародна асоціація страхового права: вивчає науково-практичні проблеми розвитку страхової справи, займається формуванням єдиного страхового ринку в країнах ЄС; Міжнародна асоціація страхових і перестрахових посередників: сприяє міжнародним контактам і обміну інформацією серед посередників страхового ринку, веде дослідження з питань активізації, маркетингу в страхуванні тощо; Міжнародне страхове товариство: сприяє в здійсненні освітніх і наукових програм з питань страхування, організовує обмін страховою інформацією.

Регулятором страхових відносин на міжнародному страховому ринку є Міжнародна асоціація національних органів нагляду за страховою діяльністю, яка об’єднує органи страхового нагляду понад 100 країн світу. ЇЇ метою є організація співробітництва між регуляторами страхової галузі для забезпечення ефективного нагляду за страхуванням на внутрішньому і міжнародному ринках. Із країн СНД до неї входять Росія, Казахстан і Україна. До найбільш поширених міжнародних договорів страхування належать: міжнародний договір “Зелена картка”: обов’язковий при в’їзді автомобілем на територію країн – членів міжнародної системи автострахування “Зелена картка” та забезпечує відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок ДТП на території зазначених країн. Договори міжнародного страхування “Зелена картка” діють на території країн, зазначених у таких договорах; страхування медичних витрат громадян, що виїжджають за кордон “Міжнародний страховий поліс”: гарантує туристу при настанні нещасного випадку або раптового захворювання за кордоном покриття в необхідному обсязі невідкладної медичної допомоги та / або оплату даних витрат після повернення в країну постійного проживання.

Державне забезпечення страхових відносин включає правові, адміністративні та економічні методи впливу, До адміністративних методів регулювання страхової діяльності відносяться ліцензування, нормування (розміру статутного фонду, рівня платоспроможності, обсягу відповідальності страховика тощо ), доведення до відома учасників змін, що відбулися в законодавстві, тощо. До економічних – оподаткування, фінансування, стимулювання (пільги, стягнення і т.д.). До правових – кодекси, закони, нормативи, методичні документи тощо.

Головним нормативним документом, який регулює страхові відносини є Закон України “Про страхування”. Допоміжними нормативними актами є закони, постанови, укази та розпорядження влади України, Правила страхування, які є індивідуальними для кожної страхової компанії,Цивільний кодекс України та ін.

Центральним органом виконавчої влади, що здійснює правове регулювання страхової діяльності, є Кабінет Міністрів України. Наглядовим органом є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугВалютне регулювання здійснює НБУ; податкове – Державна податкова адміністрація України; антимонопольне – Антимонопольний комітет; управління частками державного майна – Фонд державного майна. Розгляд та вирішення спірних питань у галузі страхової діяльності покладено на Господарський суд.

Страховики здійснюють регулювання страхової діяльності через договори страхування та Правила страхування.

Договір страхування – це угода двох або кількох осіб, яка спрямована на встановлення, зміну або розірвання між ними правових зв’язків (прав і обов’язків). Такий договір виконує дві основні функції. По-перше, це – юридичний факт, з яким норми права пов’язують виникнення (а також зміни і припинення) зобов’язань. Відповідні зобов’язання, оскільки вони виникають на підставі договору, називаються договірними. Кожне зобов’язання відбиває певні правовідносини. Це означає, що договір як угода сторін є юридичним фактом, на підставі якого виникають договірні зобов’язання і правові відносини. По-друге, оскільки сторони договору не лише встановлюють між собою правовий зв’язок, а й тією чи іншою мірою визначають його зміст, то договір є ще й засобом регулювання відносин, формування умов, на яких будується правовий зв’язок його учасників. Як передбачено цивільним законодавством, договір вважається укладеним, якщо між сторонами в належній формі досягнуто угоди за всіма її істотними умовами.

Важливе місце у системі законодавства про страхову діяльність належить Правилам страхування, що розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають затвердженню Міністерством фінансів України при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування. Відповідно до ст. 16 Закону України “Про страхування” Правила страхування повинні містити: перелік об’єктів страхування; порядок визначення страхових сум; страхові ризики; виключення із страхових випадків і обмеження страхування; термін та місце дії договору страхування; порядок укладення договору страхування; права та обов’язки сторін; дії страхувальника при настанні страхового випадку; перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків; порядок і умови виплати страхових сум; термін прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхових сум та страхового відшкодування; умови припинення договору страхування; порядок вирішення спорів; страхові тарифи; особливі умови.

З початком формування страхового ринку в Україні постала потреба координувати дії страховиків з багатьох питань, що становлять спільний інтерес. Страховики можуть створювати спілки, асоціації та інші об’єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та виконання спільних програм, якщо їх утворення не суперечить чинному законодавству.

Отже, законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин являє собою комплекс розгалужених заходів по створенню сприятливих умов здійснення страхової діяльності та захисту інтересів учасників страхових відносин.

Схожі:

Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин iconБерляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід
Забезпечення економічної безпеки. Складовою економічної безпеки є інвестиційна безпека. Інвестиційна безпека – спрямована на уникнення...
Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин iconГригорук І. О., здобувач Житомирський державний технологічний університет порівняльні аспекти розвитку іпотечного кредитування підприємств апк в україні та закордоном
Надання кредитів під заставу земель сільськогосподарського призначення розглядається як один із самих надійних та безпечних шляхів...
Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин iconСтеблянко О. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет
Нагальна потреба проведення реформи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та створення сучасної вітчизняної моделі...
Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин iconМіністерство освіти І науки україни житомирський державний технологічний університет інформаційний лист-запрошення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентську олімпіаду з навчальної дисципліни «страхова справа» 10-12 квітня 2014 року
Хівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання Житомирський державний технологічний університет...
Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин iconГрицак О. С., здобувач Житомирський державний технологічний університет оцінка операцій застави для цілей бухгалтерського обліку
Проводячи паралель з принципами бухгалтерського обліку, можна зауважити, що два вищезазначених принципи застосування оцінки мають...
Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин iconСтупак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни
Наслідки цих явищ в більшій мірі відобразилися саме на стані банківського сектору країни, а отже, нагального вирішення потребує питання...
Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин iconЖитомирський державний технологічний університет
Отримайте фундаментальні знання на сучасному рівні та престижну професію за напрямом
Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин iconЖитомирський державний технологічний університет
У багатьох країнах світу, навіть з демократичною формою політичного режиму, нерідко постає питання про політичну незалежність центрального...
Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин iconЛегенчук С. Ф., д е. н., проф. Житомирський державний технологічний університет проблеми розвитку стратегічного обліку в україні
В сучасних умовах розвитку обліково-аналітичного забезпечення діяльності ефективним інформаційним підґрунтям стратегічного управління...
Кичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин iconЛайчук С. М., к е. н., доц. Житомирський державний технологічний університет раціональна організація бухгалтерського обліку: основні підходи
Тобто в цілому зміст раціональної організації бухгалтерського обліку полягає у досягненні найвищого рівня корисності облікової інформації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи