Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни icon

Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни
Скачати 33.21 Kb.
НазваСтупак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни
Дата24.02.2014
Розмір33.21 Kb.
ТипДокументи

УДК 336.7 Ступак А.В., асистент

Житомирський державний технологічний університет


ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В
КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИВ сучасних умовах розвитку економіки, посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів на перше місце виходить питання забезпечення національної економічної безпеки держави. Однією із найбільш вразливих складових економічної безпеки є її фінансова складова. Останнім часом фінансова безпека України перебуває під впливом ряду зовнішніх та внутрішніх загроз: фінансові кризи, вплив міжнародних організацій, геополітична ситуація, інфляційні процеси, нестабільність правової системи, тощо. Наслідки цих явищ в більшій мірі відобразилися саме на стані банківського сектору країни, а отже, нагального вирішення потребує питання забезпечення банківської безпеки України.

Останнім часом увага вчених була зосереджена на дослідженні проблем забезпечення саме економічної безпеки, проте ситуація змінилася і з’являється все більше робіт присвячених забезпеченню фінансової безпеки держави.

Фінансова безпека є насамперед підсистемою економічної безпеки, яка визначається більшістю вчених як такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної та податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до негативних впливів, спроможністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та її зростання.

Не існує єдиного підходу щодо структури фінансової безпеки, однак враховуючи те, що фінансова система включає такі сектори як грошово-кредитний, валютний, банківський, бюджетний, інвестиційний, фондовий, страховий, то такі сектори має включати й фінансова безпека (рис. 1).

Рис. 1. Структура фінансової безпеки держави


Виходячи з вищезазначеного, банківська безпека є складовою фінансової безпеки держави. Слід зазначити, що саме стан банківської системи визначає рівень фінансової безпеки в цілому, оскільки банки одночасно є суб’єктами грошово-кредитного, валютного, банківського, страхового та фондового секторів. Зважаючи на це, необхідно комплексно підійти до проблем забезпечення фінансової безпеки, а саме розглядати забезпечення фінансової безпеки банківської системи країни в цілому та окремого комерційного банку зокрема.

Передусім, під безпекою банку розуміють стан захищеності інтересів власників, керівництва і клієнтів банку, матеріальних цінностей та внутрішніх загроз. Виходячи із даного визначення, можна зробити висновок, що одним з індикаторів фінансової безпеки банку є рівень достатності його капіталу, адже капітал банку виконує захисну функцію. Проблема капіталізації вітчизняних банків є досить актуальною і свідчить про недостатній обсяг ресурсів банківської системи, що відображається на фінансовій та економічній безпеці держави в цілому.

Залежність банків від джерел фінансових ресурсів формує особливу політику щодо залучення таких джерел, що потребує від банків створення високоефективних технологій управління пасивами і активами, застосування економічних інструментів підтримки фінансових показників (ліквідності, платоспроможності, конкурентоспроможності) на необхідному рівні, що також є одним із завдань фінансової безпеки.

Таким чином, основними індикаторами фінансової безпеки банку, на нашу думку, можна визначити дотримання банками обов’язкових економічних нормативів, встановлених Національним банком України – нормативів капіталу, ліквідності, кредитного ризику та інвестування. Відхилення від граничних значень нормативів свідчить про проблеми із забезпеченням фінансової стійкості та ліквідності банку, а отже ставить під сумнів прибутковість його діяльності. Вчасне виявлення таких проблем та їх усунення в кожному комерційному банку є основою для забезпечення фінансової безпеки банківської системи держави.

Щодо безпеки банківської системи, можна визначити основні індикатори, що визначають її рівень: відношення грошової маси до ВВП, відношення готівки до ВВП, обсяг кредитування банками реального сектора економіки, вартість кредитів тощо. Для того, щоб підвищити рівень безпеки банківської системи необхідно: забезпечити надійність та стабільність банківської системи, підвищити рівень довіри населення до банків, проводити ефективну грошово-кредитну та курсову політику, удосконалити систему банківського нагляду та нормативно-правову базу.

Отже, фінансова безпека окремого банку має тісний зв'язок з безпекою банківської системи в цілому. Вони впливають одна на одну. Проблеми, що виникають у однієї банківської установи можуть мати системний характер та з часом поставити під загрозу стабільність банківської системи держави. Таким чином, проблеми діяльності окремого банку є загрозами для фінансової безпеки і такого банку і банківської системи в цілому, і навпаки, нестабільність функціонування банківської системи призводить до загроз діяльності окремих банків.

Безпека банківської системи є однією із нагальних та багатогранних проблем, що стоїть перед державою, оскільки робота банків має винятковий вплив на соціально-економічний розвиток, добробут населення, ефективність роботи підприємств та, як наслідок, фінансову безпеку держави.

Схожі:

Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни iconДячек С. М., к е. н., доц. Житомирський державний технологічний університет проблеми оцінки рівня фінансової безпеки держави та шляхи їх вирішення
Таким чином, з метою діагностики рівня фінансової безпеки для своєчасного виявлення загроз та подолання їх наслідків, постає потреба...
Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни iconБерляк Г. В., здобувач Житомирський державний технологічний університет сутність та індикатори інвестиційної безпеки підприємства: обліково-економічний підхід
Забезпечення економічної безпеки. Складовою економічної безпеки є інвестиційна безпека. Інвестиційна безпека – спрямована на уникнення...
Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни iconВиговський В. Г., асистент Житомирський державний технологічний університет методики оцінки кредитоспроможності позичальника: закордонний досвід
Аналіз кредитоспроможності є одним із чинників, який дозволяє зменшити кредитний ризик для банківської установи. Але комерційні банки...
Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни iconРезолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи»
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова проходила міжнародна науково-практична конференція в рамках Міжнародного...
Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни iconУдк 330. 341 Ю. Б. Слободяник Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» проблеми ефективності системи державного контролю у контексті забезпечення сталого розвитку економіки україни
Б. Проблеми ефективності системи державного контролю у контексті забезпечення сталого розвитку економіки України [Текст] / Ю. Б....
Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни iconТип модуля: за вибором Семестр: VІІ обсяг модуля
Знати чинну нормативно-правову базу та основні положення організації та системи захисту банківської безпеки, можливості й засоби...
Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни iconРозділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону
Фінансова безпека є однією з найважливіших характеристик економічної системи, що визначає її здатність функціонувати в режимі розширеного...
Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни iconМіністерство освіти І науки україни житомирський державний технологічний університет інформаційний лист-запрошення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентську олімпіаду з навчальної дисципліни «страхова справа» 10-12 квітня 2014 року
Хівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання Житомирський державний технологічний університет...
Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни iconУвага! Кафедра фінансів оголошує набір студентів на навчання за новою інноваційною магістерською програмою «Управління фінансами домогосподарств»
Програма присвячена опануванню основ управління фінансами домогосподарств у контексті особистого фінансового планування, майбутнього...
Ступак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни iconПолчанов А. Ю., к е. н., старший викладач Житомирський державний технологічний університет антикризовий контролінг в системі страхового менеджменту
Специфіка страхової діяльності зумовлює важливість впровадження контролінгу як передумови досягнення цілей страховика в довгостроковій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи