Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія icon

Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія
НазваРозробка родовищ корисних копалин промислова екологія
Сторінка5/7
Дата31.07.2012
Розмір0.98 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

^ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ

КУР’ЯНІВСЬКОГО РОДОВИЩА


Наша держава володіє великими запасами різноманітних корисних копалин. Як складова ресурсного потенціалу, вони відіграють велику роль у формуванні та розвитку економіки України. В територіально-геологічному відношенні Житомирська область посідає одне з провідних місць за різноманітністю родовищ, частина з яких є унікальними. Саме до таких родовищ можна віднести Кур’янівське родовище пірофілітового сланцю, що розміщене на півночі області (Овруцький район).

Розробка родовища пірофілітів велася з метою отримання сировини для виготовлення газових, маякових та сажових пальників. У результаті весь некондиційний сланець складувався у відвали як відходи, що сягали свого часу 80 %, оскільки не знаходили свого подальшого використання. Відповідно, у відвалах накопичувалося десятки тисяч тон цінної сировини, яка б могла бути досить ефективно використана в різних галузях. Такий вузький підхід до використання пірофілітової сировини призвів до того, що з появою нових керамічних матеріалів перспективність цієї сировини значно знизилася, що й стало одним із факторів призупинення видобування пірофіліту на території України на початку 90-х років. Слід зазначити, що нераціональне використання родовищ пірофілітової сировини пов’язане більшою мірою саме з відсутністю досліджень придатності некондиційної сировини для використання в різних галузях промисловості. Тому дослідження перспективних напрямків використання пірофілітової сировини є актуальним науково-практичним завданням.

Великий асортимент продукції, яка може випускатися з пірофіліту, зумовив широку диференціацію вимог до якості сировини. Зваживши на те, що пірофіліт (рис. 1, а) – це унікальний за своїми фізико-хімічними властивостями мінерал (табл. 1), який має високу температуру плавлення (1740 °С), хімічну стійкість, низьке термічне розширення, тепло- та електропровідність, високі діелектричні властивості та може утримувати на своїй поверхні активні хімічні речовини, вимоги спрямовані на збереження тієї або іншої унікальної властивості сировини залежно від напрямку використання. Аналіз досліджень, які виконували вчені, що займалися вивченням пірофілітової сировини, дозволив виявити, що основним критерієм якості сировини є співвідношення між породотвірними мінералами.

а)

б)Рис. 1. Пірофіліт (а) та виготовлені з нього електроізоляційні трубки (б)


Д
© О.М. Толкач, Р.В. Соболевський, 2011
ослідженням властивостей пірофілітової сировини присвячені роботи В.В. Зайкова, Г.Г. Кора­бльова, В.Н. Удачіна, П.П. Лебедєва, Є.К. Лазаренка, Л.С. Комоцької, К.А. Жуковського, Г.Л. Єфремова, В.П. Бєляєва, У.Ш. Шаяхметова, А.Г. Мустафіна та багатьох інших вчених. У більшості праць розглянута можливість використання пірофіліту як вогнетривів, для виготовлення електротехнічного фарфору, як теплоізоляційного матеріалу й наповнювачів для виробництва фарб, пластмас, гуми, інсектицидів та інших виробів. Основними напрямками використання пірофілітової сировини в більшості джерел вважається виготовлення керамічних і вогнетривких виробів. Напрямки використання пірофіліту наведені на рисунку 2. Із зарубіжних публікацій найбільший інтерес викликає дослідження пірофілітової сировини (“росекі”) Японії, США, Австралії, Китаю, де вже впродовж декількох десятиліть сланець використовують при виробництві виробів зі скла та кераміки (включаючи й вогнетриви), наповнювачів при виготовленні паперу, фарб, картону, пластмас, гуми, інсектицидів та іншої подібної продукції. Пріоритетними напрямками використання пірофілітів у США є: виробництво кераміки – 34 %, паперу – 23 %, фарби та лаків – 19 %, гуми – 10 %, пластмаси – 8 %; решта – для інсектицидів та вогнетривів.

Таблиця 1

Основні фізико-хімічні властивості пірофіліту


Фізико-хімічні властивості пірофіліту

Формула

Хімічний склад

Спайність

Злам

Колір

Блиск

Температурний коеф. лінійного розширення, 10-6 град.-1

Твердість

Змочуваність у воді

Густина, г/см3

Електропровідність

Теплопроводність

Теплоємність, кал./г

Вогнетривкість, оС

Кислотостійкість

Al2O3 ∙ 4SiO2 ∙ H2O

Al2O3 – 28,3 %, SiO2 – 66,7 %, H2O – 5,0 %

Досконала по (001)

Нерівний

Білий з рожевим відтінком

Скляний з перламутровим відтінком

6,0

1 за шкалою Мооса

Гідрофобний

2,66–2,90

Низька

Низька

0,20

1650–1700

В H2SO4 розчинюється при сильному нагріванні, з HCl і НNO3 не реагує


Пірофілітовий сланець як сировинна основа виробництва вогнетривких та керамічних виробів має деякі особливості хімічного складу його складових. Перш за все, до них належить вміст фарбувальних та легкоплавких оксидів, а також сірки. Шкідливими домішками в пірофілітовій сировині є оксиди заліза, титану, магнію, кальцію. Для вогнетривкої та керамічної промисловостей сума фарбувальних оксидів (Fe2O3 + FeO + TiO2) не повинна перевищувати 2,5 %. Як фарфоровий камінь можна використовувати пірофілітові породи з вмістом цих компонентів не більше 0,7 %. Також вміст лугів не має перевищувати 1 %. Важливими технологічними властивостями мінеральної сировини для виробництва керамічних, вогнетривких та інших виробів є здатність сировини до розламування, текучість отриманого порошку, його здатність до пресування, формування та випікання (в процесі температурної обробки).Рис. 2. Основні напрямки використання пірофілітової сировин


Рис. 2. Основні напрямки використання пірофілітової сировини


Аналіз фізико-хімічних властивостей пірофілітових сланців Кур’янівського родовища показав можливість використання останніх у багатьох галузях промисловості, основними з яких є керамічна та вогнетривка. Головним завданням в цьому напрямку є визначення оптимальних напрямків використання, створення широкої класифікації за сортністю сировини за якісними показниками з метою її раціонального вилучення з надр на основі геометризації покладу.

УДК 622.35

Н.П. Філіпова, студ., IV курс, ГЕФ

В.В. Котенко, к.т.н., доц.

Житомирський державний технологічний університет


^ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ ВІДОКРЕМЛЕННЯ МОНОЛІТІВ ВІД МАСИВУ НА РОДОВИЩАХ ВИСОКОМІЦНИХ ПОРІД
ПРИРОДНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮІснує безліч принципово та конструктивно різних способів відокремлення монолітів та блоків від гірського масиву на родовищах природного облицювального каменю. Але далеко не кожен з них можливо використовувати для високоміцних порід з високим вмістом кварцу, наприклад для таких, як кварцовий сієніт, що видобувається на родовищі Човнівське-1. Для правильної організації технологічного процесу видобування товарних блоків необхідно вірно обрати технологічний спосіб відокремлення.

Для цього розглянемо способи відокремлення, які можна використати для даного типу родовищ, а далі, врахувавши характеристики кожного з них, визначимося з основними.


Таблиця 1


^ СПОСОБИ ВИДОБУВАННЯ

МЕХАНІЧНІ

ВИБУХОВІ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ

КОМБІНОВАНІ

 • Канатне пиляння;

 • Суцільне оббурювання;

 • Відділення монолітів розклинюванням;

 • Відкол розпірними пристроями

 • Використання бризантних вибухових речовин (ВР);

 • Гідроімпульсне обладнання;

 • Використання детонуючого шнура (ДШ)

 • Термічне різання;

 • Використання невибухових руйнуючих засобів (НРЗ)

 • Механічне нарізання щілин;

 • Способи з термонарізанням щілин;

 • Способи з початковим використанням НРЗ
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання
«Розробка корисних копалин», спеціальності 05030101, 05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин (підземна розробка...
Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія iconМодуль відбудеться в усній формі
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія iconТемаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини
Розробка родовищ та видобування корисних копалин”, спеціалізації 05030101. 03 „Відкриті гірничі роботи”
Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія iconСклад навчально-методичних комісій спеціальностей і спеціалізацій
Розробка родовищ корисних копалин” з отриманням другої спеціальності “Менеджмент організацій”
Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05030101, 05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05030101, 05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання
Спеціальність: 05030101, 05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Спеціальність: 05030101, 05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Розробка родовищ корисних копалин промислова екологія iconМіністерство освіти І науки україни
В донецькому національному технічному університеті на факультеті "Геотехнологій та управління виробництвом" з напрямку підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи