«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет icon

«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет
Скачати 61.52 Kb.
Назва«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет
Дата24.02.2014
Розмір61.52 Kb.
ТипДокументи

Ш а н о в н і к о л е г и!

10 квітня 2014 року запрошуємо Вас

взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації»,

яка відбудеться у ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.


Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками.

 2. Перспективні напрями розвитку національних страхових ринків у посткризовий період.

 3. Державне регулювання ринків фінансових послуг у контексті глобалізаційних проявів: досвід України та зарубіжних країн.

 4. Роль страхування в стабілізації національної економіки та забезпеченні соціального захисту громадян.

 5. Підвищення ефективності взаємодії між страховим, банківським та іншими сегментами ринку фінансових послуг в умовах економічної нестабільності.

 6. Поліпшення якості наукового та кадрового забезпечення страхової галузі в сучасних умовах.


Оргкомітет конференції


Павленко А.Ф., ректор КНЕУ імені Вадима Гетьмана, академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор – голова оргкомітету

^ Гаманкова О.О., завідувач кафедри страхування, директор Інституту страхування КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор – заступник голови оргкомітету

^ Пукала Ришард, завідувач кафедри фінансів Інституту економіки та управління Державної вищої технічно-економічної школи імені Броніслава Маркевича, к.е.н. (м. Ярослав, Республіка Польща)

Куль Т.М., доцент кафедри фінансів Міжнародного університету «МІТСО» (м. Мінськ, Республіка Білорусь)

^ Баранова О.В., заступник завідувача кафедри страхування КНЕУ імені Вадима Гетьмана, к.е.н., доцент

Осадець С.С., професор кафедри страхування КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор

Баранов А.Л., доцент кафедри страхування КНЕУ імені Вадима Гетьмана, к.е.н., доцент

^ Мурашко О.В., доцент кафедри страхування КНЕУ імені Вадима Гетьмана, к.е.н., доцент

Залєтов О.М., доцент кафедри страхування КНЕУ імені Вадима Гетьмана, заступник голови Ради Ліги страхових організацій України, к.е.н., доцент


^ Умови участі в конференції

  1. До 10 березня 2014 р. необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету kaf_insur_kneu@ukr.net в окремих файлах:

 • заявку на участь;

 • тези доповіді;

 • відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

  1. Файли назвати прізвищем автора (наприклад, tezu_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc).

  2. Оргкомітет сприятиме поселенню в готелі за умови попереднього інформування у заявці.

  3. Витрати на проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників.

  4. Організаційний внесок сплатити до 10 березня 2014 р. у розмірі:

 • для науково-педагогічного персоналу та студентів КНЕУ – 50 грн.

 • для решти учасників – 150 грн.

Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, збірника тез доповідей та його розсилку.


^ УВАГА! Оплата участі в конференції відбувається звичайним поштовим переказом на адресу: 03049, м. Київ, поштове відділення 03049, до запитання Стецюк Тетяні Іванівні.


Організаційні питання

 1. Заїзд та поселення учасників конференції – 9-10 квітня 2014 р.

 2. Реєстрація учасників конференції буде проводитися 10 квітня 2014 р. з 900 до 955 у Конференц-залі центрального корпусу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 54/1 (ст. метро «Шулявська»).

 3. Початок роботи конференції – 10 квітня 2014 р. о 1000 у Конференц-залі центрального корпусу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».


Вимоги до оформлення тез

 1. Тези доповідей не повинні перевищувати 3 (три) сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word 2003. Гарнітура: Times New Roman Cyr, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1.5. Поля: верхнє і нижнє – 1,5 см, ліве – 3 см, праве – 1см.

 2. У верхньому лівому кутку вказується УДК напівжирним шрифтом, нижче ім’я, по батькові та прізвище автора (співавтора), далі науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор) – текст вирівняний з правого боку.

Тези студентів приймаються за обов’язкової редакції наукового керівника та із зазначенням його у співавторах.

Назва тез друкується напівжирним шрифтом, вирівняна по центру.

Нижче через один рядок – тези, вирівняні по ширині.

 1. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними.

 2. Список літератури має бути оформлений згідно з вимогами, що містяться в наказі ВАК України від 26.01.2008 р. № 63 «Про внесення змін і доповнень до форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників». Посилання на літературу повинні позначатися у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.

Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть автори.

Редколегія залишає за собою право на редагування поданих матеріалів без погодження з автором, якщо це не змінює змісту тексту або не можна погодити правки за відсутності контактної інформації з автором.

Збірник тез доповідей планується видати окремим збірником до початку конференції.

Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу, або пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Адреса оргкомітету

03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 3 корпус ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»,

кафедра страхування (ауд. 086)

E-mail: kaf_insur_kneu@ukr.net

Тел.: +38 (044) 371-62-33.

Моб. тел.: +38 (095) 283-32-14.

Відповідальний по загальних питаннях:

Доцент кафедри страхування

Баранов Андрій Леонідович

E-mail: andrey.baranov@mail.ru

Моб. тел.: +38 (066) 790-00-16.

Тел. для довідок:

Демченко Віталія Олександрівна

Тел.: +38 (044) 371-62-33.

Моб. тел.: +38 (095) 283-32-14.

Заявка на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації»

П.І.Б. учасника_________________________

Науковий ступінь_______________________


Вчене звання___________________________

Посада________________________________

Назва організації________________________

Адреса (з індексом)_____________________

Контактний телефон ____________________

E-mail_________________________________


Обраний напрям________________________

Назва доповіді__________________________

Потреба в проживанні___ТАК___НІ___

(вказати строк):_____________________

Планую:

 • виступити з доповіддю до 15 хв.;

 • взяти участь як слухач;

 • прийняти дистанційну участь.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра страхування


Інститут страхування

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана


^ Державна технічно-економічна вища школа

імені Броніслава Маркевича

(м. Ярослав, Республіка Польща)


Заклад освіти Федерації профспілок Білорусі «Міжнародний університет «МІТСО»

(м. Мінськ, Республіка Білорусь)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації»м. Київ

10 квітня 2014 р.

Схожі:

«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет icon«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет
Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками
«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет iconЧуб олена олександрівна розвиток банківської системи України в умовах глобалізації Спеціальність 08. 00. 08 – гроші, фінанси І кредит
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет iconТрансформація маркетингу агропромислових формувань в умовах глобалізації спеціальність 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами
Робота виконана на кафедрі економіки агропромислових формувань двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет iconПередумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
С. 27-32], підтримувати високий рівень стійкості до зовнішніх шоків в умовах, коли доступ до фінансування розвитку погіршується
«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет iconПередумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
С. 27-32], підтримувати високий рівень стійкості до зовнішніх шоків в умовах, коли доступ до фінансування розвитку погіршується
«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет iconПроректору з наукової роботи
Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції "Інновації у фінансовій сфері: світовий досвід та перспективи України",...
«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет iconКиївський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі банківських інвестицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі менеджменту у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі маркетингу двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад “київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” сафонова віра євгенівна
Захист відбудеться “ ” жовтня 2012 р о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 006. 01 Двнз „Київський національний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи