Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет icon

Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Скачати 429.45 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Сторінка2/3
Дата25.02.2014
Розмір429.45 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

Вивчення потреб, недоліків, ідей інновацій

^ Дослідження, розробка нововведень

УтилізаціяВиробництво і освоєння нововведення


Споживання

Комерціалізація нововведення

Розширене виробництво нововведенняВнутрішні виробничі операції

Структурні підрозділи

ПерсоналРис.1. Комплексна модель маркетингового забезпечення інноваційного процесу (МЗІП)


Слід підкреслити, що завдяки такому підходу маркетингове забезпечення проходження нововведення по ланцюгу етапів життєвого циклу вимагає різноманітних маркетингових досліджень на кожному етапі.

Для практичної застосовності комплексної моделі МЗІП, наведеної на рис.1., проведено декомпозицію блоку «Інтегрований маркетинг» за допомогою побудови таблиці (табл.1.), зміст якої наочно свідчить, що маркетинг є не просто одним з етапів інноваційного процесу, а концептуально являє собою комплексну систему заходів, покликану забезпечити досягнення максимальної ефективності нововведення.

Таблиця 1

Декомпозиція комплексної моделі маркетингового забезпечення інноваційного процесу (МЗІП)


^ Елементи системи маркетингу


Етапи

інноваційного процесу

Маркетингові дослідження

^ Маркетингове забезпечення

Відбір цільових ринків

Розробка комплексу маркетингу

^ Організаційна структура маркетингу

Продукт

Ціна

Просування

Збут

Служба маркетингу

^ Служба планування

Інформаційна служба

Служба контролю

^ Вивчення потреб, недоліків попиту, ідеї інновації

+

+

+


+

+

+

+

^ Дослідження, розробка нововведення+

++

+

+

+

^ Виробництво й освоєння нововведення+

+

+
+

+

+

+

Комерціалізація нововведення
+
+

+

+

+

+

+

+

^ Розширене виробництво нововведення

+

+

+

+

+

+

Споживання
++

+

+

+

+

+

Утилізація


+
+

+

+

+

+
Слід додати, що декомпозиція центрального блоку схеми комплексної моделі МЗІП може бути продовжена у двох контекстах: як за етапами інноваційного процесу, так і за елементами системи маркетингу. Так, комплекс маркетингу може бути розгорнутий за його складовими: продукт, ціна, просування, збут; у свою чергу, в системі інноваційного продукту можна виділити якість, гарантію, сервіс, рекламацію; в системі ціни інновації – знижки, умови платежів; в системі просування інновації можна виділити рекламу, стимулювання збуту, пропаганду, особистий продаж; у системі збуту інновації – канали збуту, щільність мережі, час доставки.

Отже, маркетинг інновацій на підприємствах варто розуміти як комплексне використання принципів і методів маркетингу з метою створення на підприємствах необхідних умов для пошуку продуктивних змін, їхнього здійснення, поширення й комерціалізації. Тобто, маркетинг інновацій необхідно розглядати як інтегрований інструмент, що спрямований на реалізацію потенціалу й досягнення ефективності інновацій, орієнтованих на зовнішні й внутрішні потреби, що створюють високий ступінь доступності інновацій для споживачів.

У розділі 2 „Концепція маркетингу створення інновацій на підприємствах України” розглянуто методичні підходи до розробки інноваційного проекту підприємства на основі обраної ним інноваційної стратегії розвитку, обґрунтовано вибір напрямку проведення маркетингового дослідження цільового ринку, запропоновано концепцію маркетингу інновацій на вітчизняних підприємствах на стадіях пошуку інноваційних ідей та розробки інноваційних заходів.

Визначальним механізмом розробки концепції маркетингу інновації на підприємствах автором означено формування інноваційної стратегії. Узагальнення теоретичних підходів до її вибору дало можливість дійти висновку, що у значній кількості підприємств вибір інноваційної стратегії ґрунтується лише на прогнозуванні технологічної мінливості нововведення. Автором встановлено, що слід розрізняти структуру параметрів, за якими оцінюється науково-технічний рівень нововведення та його конкурентоздатність.

Доведено, що розробка концепції маркетингу інновацій підприємства, яка починається з вибору підприємством інноваційної стратегії (оборонна або наступальна), на стадіях пошуку та розробки інноваційної ідеї повинна охоплювати прогнозування конкурентоздатності нововведення та оцінку його очікуваної технологічної мінливості. Зроблені висновки, що стратегія розробки інноваційного проекту займає центральне місце у побудові відповідної маркетингової концепції, яка охоплює маркетингові та оперативні заходи, необхідні для впровадження стратегії інноваційного проекту і для досягнення проектних або корпоративних цілей. Авторську схему інтеграції концепції маркетингу в процес розробки інноваційного проекту наведено на рис.2.

Виявлено, що всі відомості про параметри, які цікавлять споживачів, збираються в процесі маркетингового дослідження. Коефіцієнти значущості параметрів та їх ідеальне значення для споживачів визначаються як достовірна середня відповідних оцінок, отриманих у результаті опитування потенційних покупців для даного сегмента ринку (для одержання достовірної середньої рекомендується використати розрахунки коефіцієнта варіації). Можливим є й варіант визначення коефіцієнтів значущості та ідеальних значень параметрів із застосуванням експертних оцінок. Для прогнозування конкурентоздатності нововведення за даними опитувань потенційних споживачів автором запропоновано формулу:Kи(о, к, а) = Σ Jиe (о, к, а) / 

е=1

де Kи(о) - зведений середньоарифметичний показник параметрів оцінюваного власного нововведення, параметрів продукту конкурента, параметрів наявних аналогів щодо параметрів ідеальної споживчої моделі;

Jиe (о, к, а) - рівень кожного з параметрів в оцінюваному власному нововведенні, в наявних аналогах, в продуктах потенційних конкурентів щодо параметрів в ідеальній споживчій моделі

- кількість значимих параметрів, важливих для споживача, що оцінювалися.


1-й етап:

Вибір інноваційної стратегії підприємства


Філософія бізнесуОборонна стратегія:

 • захисна; імітаційна;вичікувальна;

 • безпосереднього реагування

Відповідь на потреби й поведінку споживачів шляхом удосконалення старих продуктів і реакція на дії конкурентівНаступальна стратегія:

- активних НДДКР; - орієнтації на маркетинг; - злиття та придбання компаній

^ Відповідь на потреби й поведінку споживачів шляхом розробки нових продуктів і реакція на суспільну стратегію технічного прогресу2-й етап:

Обґрунтування доцільності та планування інновації


^ Маркетингові дослідження- аналіз конкурентоздатності нововведення;

- аналіз технологічної мінливості нововведення

- аналіз попиту, ринку і конкуренції;

- аналіз поведінки і потреб споживачів

- вибір маркетингової стратегії;

- прогнозування майбутнього розвитку інновації
3-й етап:

Опис проекту (особливостей нововведення та методів його реалізації)


Маркетингові інструменти
 • характер нововведення;

 • організація збуту інновації;

 • виробничий план інновацій;

 • персонал та соціально-трудові питання;

 • організаційний план (інноваційний потенціал)
 • продукт;

 • ціна;

 • просування;

 • збут4-й етап:

Оцінка економічної ефективності інноваційного проекту

Бюджет

маркетингу • фінансовий план;

 • оцінка ризиків;

 • розрахунок прибутковості проекту і терміну окупності

 • витрати на НДДКР;

 • витрати на рекламу;

 • витрати на організацію збуту;

 • витрати на управління маркетингом інновацій


Рис.2. Адаптація системи маркетингу за етапами розробки інноваційного проекту

В процесі синергітичного розгляду питань обґрунтування інноваційного проекту й концепції маркетингу інновації виявлено, що надзвичайно важливим етапом цих робіт є маркетингові дослідження, тобто систематизована обробка інформації про ринкове середовище. Встановлено, що у ході проведення маркетингових досліджень ринків має бути ідентифікована придатність інформації для розробки інноваційного проекту. Схематичне представлення розробленої у роботі авторської концепції маркетингу інновації на конкретному підприємстві наведено на рис.3.

Орієнтація на потреби покупця нововведення, а не на саме нововведення

Організація такого обслуговування клієнтів, завдяки якому зменшується вартість транспортування та зберігання вантажів, підвищується якість і сервіс обслуговування, прискорюється час перевезень, розширюється мережа рейсів та географія маршрутів


1. Філософія бізнесуВивчення потреб ринку, недоліків продуктів, попиту для пошуку інноваційних ідей та вільної ринкової ніші

Вартість послуг автоцентру щодо перевезення вантажів має низьку конкурентоздатність, тому що не завжди забезпечується максимальне завантаження автомобілів; відсутність єдиної сервісної політики стосовно всіх споживачів продукції виробника призводить до низьких обсягів продажів автомобілів; автоцентри не займаються рекламою продукції заводу та послуг, відстеженням „сірого ринку” запасних частин, що знижує попит на продукцію виробника вантажних автомобілів


^ 2. Маркетингові дослідження

Розробка нової вертикальної системи каналів розподілу на регіональних ринках сервісних послуг автоцентрів єдиної брендової мережі та створення на базі автоцентру єдиного регіонального транспортно-складського комплексу


^ Продукт

На етапі розробки та виробництва нововведення: якість, дизайн, упаковка, гарантія, сервіс, рекламаціяЗниження ціни на перевезення вантажів за рахунок формування єдиних географічних вантажопотоків для оптових клієнтів; зниження ціни зберігання вантажів за рахунок заощадження клієнтами коштів на формуванні запасів в єдиному складському комплексі; надання знижок постійним клієнтам мережі автоцентрів на сервісне обслуговування; надання клієнтам в оренду тимчасово вільних вантажних автомобілів на нових умовах платежів за послугу
^ На етапі комерціалізації або утилізації нововведення: ціноутворення, знижки, умови платежів

1   2   3

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Дамаскіна Марина Валеріївна
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Опанасенко Володимир Михайлович
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconАкт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) м. Київ 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі менеджменту у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи