1. База практики зобов\

1. База практики зобов'язується
Скачати 52.31 Kb.
Назва1. База практики зобов'язується
Дата04.10.2014
Розмір52.31 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н-6.01
ДОГОВІР № ____

про проведення практики студентів

вищого навчального закладу
Місто ____________ « ____» ____________ 20__ р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, ______________________________________

_____________________________________________________________________________

(повне найменування навчального закладу)

(далі – навчальний заклад) в особі _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

діючого на підставі _______________________________________________________________________

(статут або доручення)

і, з другої сторони, _

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі – база практики) в особі__________________________________________________

(посада)

_________________________________________________________, діючого на підставі

(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________________(далі – сторони),

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
з/п

Напрям підготовки.

Професійне спрямування/

спеціальність
спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Термін практики

(початок - кінець)
1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови__________________________________________________
^ 2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:

    1. До початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

    2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

    3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Додаткові умови____________________________________________________
^ 3. Відповідальність сторін за невиконання договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються  у встановленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному – базі практики і вищому навчальному закладу.

3.5. Місцезнаходження:

навчальний заклад:

база практики: ______________________________________________________________
Підписи та печатки
Від навчального закладу: Від бази практики:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
__________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­________________ __________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­________________

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

М.П. «___» __________20__р.                                      М.П.   «____» ____________ 20__р.


Схожі:

1. База практики зобов\Трудова угода м. Київ '' '' 19 р
Замовник зобов'язується у місячний термін після підписан­ня акту про приймання робіт
1. База практики зобов\Associate Professor Kozlovska Anna
Контракт і зобов’язується добровільно виконувати обов’язки Гравця, викладені у наданому Контракті
1. База практики зобов\Associate Professor Kozlovska Anna
Контракт і зобов’язується добровільно виконувати обов’язки Гравця, викладені у наданому Контракті
1. База практики зобов\Положення про зобов’язання. Поняття зобов’язання та його елементи. Система зобов’язань. Види зобов’язань. Суб’єкти зобов’язань. Зміна та припинення зобов’язань. Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цк україни
Зобов’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості
1. База практики зобов\Протокол №19 юридичний факультет
...
1. База практики зобов\Договір (денна форма навчання)
Вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління”,...
1. База практики зобов\Договір (заочна форма навчання)
Вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління”,...
1. База практики зобов\На засіданні приймальної комісії Львівського національного університету
...
1. База практики зобов\І. Університет зобов’язується організувати навчання лікаря (П.І. Б., спеціальність)
Сумський державний університет (надалі «Університет») в особі ректора Васильєва А. В. з однієї сторони та лікар (спеціальність)
1. База практики зобов\Авторський договір на літературні твори
Автор передає або зобов’язується створити та передати видавництву для видання або перевидання мовою свій твір, який написаний тією...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи