Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес icon

Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
Скачати 103.69 Kb.
НазваТаблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
Дата05.10.2014
Розмір103.69 Kb.
ТипДокументи

Таблиця 3.1

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
п/п

Назва дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача (вік, років)

Посада;

(для сумісників місце основної роботи, посада)

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра дата, вид, тема, документ)*

Примітки

Познач-ка про вико-нання вимог канди-дат. Наук**

Безпе-рерв-ний пед.

стаж в ВНЗ (років)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Підготовка бакалаврів

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕП)

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (штатні)

1

Українська словесність (укр.мова, укр.література)

(40 год)

Козловська Лариса Степанівна (46)

Завідувач кафедри української мови та літератури, доцент

Київський державний університет ім.Т.Шевченка

(1990 р.; філолог; викладач української мови та літератури)

Кандидат філологічних наук, 10.02.01, українська мова, доцент, кафедра української мови та літератури, 2000 (КНЕУ), тема: «Мовотворчість Михайла Стельмаха в контексті української народно пісенності»
Козловська Л.С.Українська література: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. / Л.С.Козловська, С.І.Терещенко. – К.:КНЕУ, 2005. – 130 с.

Українська словесність: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. / [О.Безугла, Л.Бондарчук, І.Козловець та ін.]– К.:КНЕУ, 2006.- 272 с.

Козловська Л.С. Культура наукової мови: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц./ Л.С.Козловська, В.Р.Товстенко – К.:КНЕУ, 2009. – 83 с.

Козловська Л.С. Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання: навч. посіб. / Л.С.Козловська, С.І.Терещенко, Т.Г.Яременко.– К.:КНЕУ, 2011.- 140 с

Культура наукової мови. Усна наукова комунікація:навч.посіб./Л.С.Козловська, С.І.Терещенко – К:КНЕУ, 2011. -170 с.

17,4 років

2.

Українська словесність (40)

Культура наукової мови (22)

Терещенко Світлана Іванівна (49)

Доцент кафедри української мови та літератури

Ворошиловградський педагогічний інститут ім.. Т.Г. Шевченка (1987, українська мова та література, вчитель української мови та літератури)

Кандидат філологічних наук, 10.02.01, українська мова, доцент, українська мова та література, 2003 (КНЕУ), тема: «Шляхи формування лексичної синоніміки української мови (явища синонімізації й десинонімізації)»

Інститут української мови НАН України (2009)

Козловська Л.С.Українська література: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. / Л.С.Козловська, С.І.Терещенко. – К.:КНЕУ, 2005. – 130 с.

Українська словесність: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. / [О.Безугла, Л.Бондарчук, І.Козловець та ін.]– К.:КНЕУ, 2006.- 272 с.

Козловська Л.С. Культура наукової мови: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц./ Л.С.Козловська, В.Р.Товстенко – К.:КНЕУ, 2009. – 83 с.

Козловська Л.С. Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання: навч. посіб. / Л.С.Козловська, С.І.Терещенко, Т.Г.Яременко.– К.:КНЕУ, 2011.- 140 с

Культура наукової мови. Усна наукова комунікація:навч.посіб./Л.С.Козловська, С.І.Терещенко – К:КНЕУ, 2011. -170 с.

16р. 4м.

3.

Українська словесність (40)

Культура наукової мови (22)

Колесникова Ірина Анатоліївна (62)

Професор кафедри української мови та літератури

Київський державний педагогічний інститут ім. Горького (1973, російська мова, вчитель російської мови)

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім.. Б. Грінченка (1994, українська мова, вчитель української мови)

Доктор філологічних наук, 10.02.15, загальне мовознавство, доцент, кафедра російської мови, 1992 (Київське вище зенітне ракетне інженерне училище), тема: Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу»

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (2009)

Українська словесність: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. / [О.Безугла, Л.Бондарчук, І.Козловець та ін.]– К.:КНЕУ, 2006.- 272 с.

Колесникова І.А. Діалектика номінального та узуального у професійному дискурсі [монографія]. – К.КНЕУ, 2008 – 248 с.

Українська мова (вступний фонетичний курс для іноземних бакалаврів-економістів) / Л. Козловська, І. Колесникова. – К.: КНЕУ, 2010. – 203 с.


13р. 3м.

4.

Українська словесність (40)


Лісняк Наталія Іванівна (42)

Доцент кафедри української мови та літератури

Тернопільський державний педагогічний інститут (1993, українська мова та література, вчитель української мови та літератури)

кандидат філологічних наук, 10.02.01, українська мова, доцент, кафедра української мови, 2007 (Тернопільський національний педагогічний університет), тема: Мікротопонімія Західного Поділля»

Інститут української мови НАН України (2012)
2р. 9м.

5.

Українська словесність (40)

Культура наукової мови (22)

Товстенко Вікторія Ростиславівна (41)

Доцент кафедри української мови та літератури

Український державний педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова (1994, українська мова та література, вчитель української мови та літератури)

кандидат філологічних наук, 10.02.01, українська мова, доцент, кафедра української мови та літератури, 2010 (КНЕУ), тема: «Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище»

Інститут української мови НАН України (2011)

Українська словесність: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. / [О.Безугла, Л.Бондарчук, І.Козловець та ін.]– К.:КНЕУ, 2006.- 272 с.

Культура наукової мови: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. для студ. кредит.-екон. ф-ту / Л. Козловська, В. Товстенко. – К.:КНЕУ, 2009. – 83 с.

10р. 7м.

6.

Українська словесність (40)

Культура наукової мови (22)

Яременко Тетяна Георгіївна (49)

Доцент кафедри української мови та літератури

КДПІ ім.. Горького (1984, російська мова, вчитель російської мови та літератури)

УДПУ ім.. Драгоманова (1993, українська мова, вчитель української мови та літератури)

кандидат філологічних наук, 10.02.02, російська мова, доцент, кафедра української мови та літератури, 2009 (КНЕУ), тема: «Дієслово з експлікованим компонентом часу: дериваційна історія та перспектива»

Севастопольський міський гуманітарний університет (2011)

Українська словесність: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. / [О.Безугла, Л.Бондарчук, І.Козловець та ін.]– К.:КНЕУ, 2006.- 272 с.

Козловська Л.С. Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання: навч. посіб. / Л.С.Козловська, С.І.Терещенко, Т.Г.Яременко.– К.:КНЕУ, 2011.- 140 с

9р. 4м.

7.

Українська словесність (40)

Українська мова як іноземна

Ярошевич Ірина Арнольдівна (50)

Доцент кафедри української мови та літератури

Київський державний університет ім.. Т.Г. Шевченка (1985, російська мова та література, викладач російської мови та літератури)

кандидат філологічних наук, 10.02.01, українська мова, доцент, кафедра української мови та літератури, 2011 (КНЕУ), тема: «Українська морфологічна термінологія ХХ – поч. ХХІ ст.»

Інститут української мови НАН України (2012)

Ярошевич І.А. Українська морфологічно термінологія ХХ – поч. ХХІ ст. [монографія]. – К.КНЕУ, 2010. – 195 с.

Українська мова для студентів-економістів із близького зарубіжжя: практикум: у 2ч. – Ч.1 / Л. Бондарчук, Н. Краснопольська , Т. Подгурська, І. Ярошевич. – К.:КНЕУ, 2012. – 213 с.

23р. 2м.

8.

Українська мова як іноземна

Російська мова як іноземна

Чезганов Сергій Анатолійович (52)

Старший викладач кафедри української мови та літератури

Київський університет ім.. Т.Г. Шевченка (1983, російська мова і література, російська мова як іноземна, викладач російської мови і літератури, російської мови як іноземної)
Національний технічний університет КПІ (2010)

Чезганов С.А. Українська мова як іноземна: навч. посіб. / С.А. Чезганов – У 2 ч. – Ч. 1. – К,:КНЕУ, 2008. – 232 с.

29р. 1м.

9.

Українська словесність (40)

Культура наукової мови (22)

Козловець Ірина Іванівна (48)

Старший викладач кафедри української мови та літератури

Київський державний педагогічний інститут ім.. М. Горького (1986, українська мова та література, вчитель української мови та літератури)
Інститут української мови НАН України (2010)

Українська словесність: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. / [О.Безугла, Л.Бондарчук, І.Козловець та ін.]– К.:КНЕУ, 2006.- 272 с.


20р. 2м.

10.

Українська словесність (40)

Культура наукової мови (22)

Українська мова як іноземна

Краснопольська Наталія Леонідівна (45)

Старший викладач кафедри української мови та літератури

Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченко (1994, українська мова та література, вчитель української мови та літератури)
Інститут української мови НАН України (2010)

Українська мова для студентів-економістів із близького зарубіжжя: практикум: у 2ч. – Ч.1 / Л. Бондарчук, Н. Краснопольська , Т. Подгурська, І. Ярошевич. – К.:КНЕУ, 2012. – 213 с.

16р. 4м.

11.

Українська словесність (40)


Кривич Ніна Федотівна (56)

Старший викладач кафедри української мови та літератури

Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка (1987, українська мова та література, викладач української мови та літератури)
Інститут української мови НАН України (2010)
3р. 4м.

12.

Українська мова як іноземна

Російська мова як іноземна

Бедько Інна Вікторівна (47)

Викладач кафедри української мови та літератури

Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (1987, російська мова та література, учитель російської мови та літератури)

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2009, українська мова і література та зарубіжна література, учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури)
Національний технічний університет КПІ (2008)
14р. 4м.

13.

Українська словесність (40)

Українська мова як іноземна

Подгурська Тамара Анатоліївна (56)

Викладач кафедри української мови та літератури

Сімферопольський державний університет імені М.В.Фрунзе (1980, українська мова і література, філолог, викладач)
Інститут української мови НАН України (2013)

Українська мова для студентів-економістів із близького зарубіжжя: практикум: у 2ч. – Ч.1 / Л. Бондарчук, Н. Краснопольська , Т. Подгурська, І. Ярошевич. – К.:КНЕУ, 2012. – 213 с.

17р. 1м.

14.

Українська словесність (40)

Павловська Наталія Сергіївна (64)

Викладач кафедри української мови та літератури

Національний університет ім. Т.Г. Шевченка (1976, українська мова, викладач української мови)
Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України (2013)
9р. 9м.

Схожі:

Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес iconТа блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес кафедри вищої математики факультету ісіт
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 6401 «Правознавство» спеціальності
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес icon1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес iconЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи