Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології icon

Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології
Скачати 117.76 Kb.
НазваТа блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології
Дата05.10.2014
Розмір117.76 Kb.
ТипДокументи

Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

на кафедрі політології та соціологіїз/п

Найменування

дисципліни

(кількість

лекційних

годин)

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Найменування посади;

для сумісників

місце основної

роботи, посада

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення,

спеціальність,

кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання,

за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Підвищення кваліфікації

(найменування

навчального закладу,

вид документа, тема,

дата видачі)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

^ 1.НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1.

Політологія


Бульбенюк Світлана Степанівна

доцент

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (2000, політологія, викладач політології, вчитель соціально-гуманітарних дисциплін)

кандидат політичних наук, 23.00.03 – політична культура та ідеологія, доцент, по кафедрі політології та соціології, «Неоліберальні моделі модернізації у суспільствах перехідного типу»


Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, з 20.02.2013 р. по 20.05.2013 р. довідка №126/212 від 21.05.2012

співавтор навчальних посібників з грифом МОН України: 1) Політологія для вчителя: Навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ / За заг. ред. К.О. Ващенка, В.О. Корнієнка. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 1/11-6856 від 26.07.2010). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 406 с. ;

2 )Бульбенюк С.С., Іванова Н.Ю. Політологія у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 1_11-2251 від 18.03.2011). – К.: КНЕУ, 2010. – 242,[6] с.;

3) Бульбенюк С.С., Лебединська Г.О. Практикум з курсу «Політологія»: Навчальний посібник: Гекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол 1/11-7867 від 16.08.2010). – Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О.В., 2010. – 204 с.

2.

Соціологія

Терещенко Наталія Володимирівна

доцент

Київський державний економічний університет (1994 р., економіка і соціологія праці, економіст)

кандидат соціологічних наук.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості мотивації трудової діяльності робітників підприємств в умовах трансформації економічних відносин в Україні”

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

12СПК 541248

15.04.2010 р.

-

3.

Соціологія, соціологія підприємництва


Рахманов Олександр Адольфович

професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 1995 р., соціологія,

соціолог, викладач соціологічних дисциплін.

доктор соціологічних наук, 22.00.04, спеціальні та галузеві соціології, доцент, по кафедрі політології та соціології, «Власники великого капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні»

захист дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата соціологічних наук, 2008 р.,

Інститут соціології НАН України

Соціологія підприємництва(Електронний ресурс) : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ О.А. Рахманов.- К.: 2010. - 164 с.

Рекомендовано Мін. освіти і науки

Лист № 1/11-6282 від 12.07.10


4.

Соціологія

Фляшнікова Алла Борисівна

доцент

Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка (1983р.,економіка праці, економіст)

кандидат соціологічних наук, 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології, доцент кафедри політології та соціології. Тема дисертації: Методи порівняльного аналізу соціологічних та статистичних оцінок бідності та багатства в Україні.

захист дисертації, 2010 р., Інститут соціології НАН України

-

5.

Соціологія

Крутінь Ганна Іванівна

доцент

КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р, історія, історик, викладач історії та суспільствознавства

кандидат історичних наук, 09.00.02, доцент, по кафедрі наукового соціалізму і політології, «Формування духовної культури трудівників села в умовах розвинутого соціалізму»

-

-

6.

Соціологія

Артеменко Світлана Богданівна

доцент

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (2003, соціологія, соціолог)

кандидат соціологічних наук, 22.00.01 – теорія та історія соціології, доцент, по кафедрі політології та соціології, «Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса»

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, факультет соціології, довідка від 18.04.2012 р.

-

7.

Соціологія, соціальне управління

Гаєвська Оксана Борисівна

професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(1983 р., за спец. науковий комунізм, кваліфікація: філософ, викладач.

доктор філософ. наук, «09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії»;

професор

(кафедра політології та соціології);

«Загальноцивілізаційні засади соціального управління»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

з 19 березня по

19 квітня 2012 р.

(довідка про проходження стажування від

28 квітня 2012 р.)

1) Гаєвська О.Б., Гаєвський Б.А. Соціальне управління: підруч. / Б.А.Гаєвський, О.Б.Гаєвська. – К.: КНЕУ, 2012. – 250 с.

2) Гаєвська О.Б. Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціальне управління» / уклад. О.Б.Гаєвська. – К.: КНЕУ, 2012. – 190 с.


8.

Політологія, зв’язки з громадськістю

Рихлік Володимир Анатолійович

доцент

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (2006, політологія, викладач соціально-політичних та філософських дисциплін)

кандидат політичних наук,

23.00.02 – політичні інститути і процеси,

«Особливості становлення сучасної української політичної еліти»

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, філософський факультет,

довідка від 15.11.2012 р. № 906-32

-

9.

Політологія

Брегеда Анатолій Юхимович

доцент

Луганський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка, 1964р. російська мова, література та історія; вчитель російської мови, літератури, історії.


кандидат філософських наук, 09.00.02, доцент, по кафедрі наукового комунізму, «Марксистсько-ленінське вчення про революційну ситуацію та сучасність»

-

-

10.

Політологія, соціологія

Смолянюк Володимир Федорович

професор

Гуманітарна академія Збройних Сил (1993, офіцер з вищою військовою освітою, викладач політології)

доктор політичних наук, 23.00.02 – політичні інститути і процеси, професор, по кафедрі політології та соціології, «Військова могутність сучасної Української держави: політологічний аналіз»

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, довідка від 27.04.2012 р. № 126/195

-

11.

Соціологія, політологія, сучасні ідейно-політичні течії

Лисенко Юлія Віталіївна

доцент

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова,

рік закінчення – 2005, спеціальність – «Політологія»,

кваліфікація за дипломом – магістр політології, викладач політології

кандидат політичних наук, 23.00.02 – політичні інститути та процеси, «Людина як об’єкт соціальної політики сучасної демократичної держави»

захист дисертації, 2012 р.,

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

-

12.

Політологія

Чубур Наталія Володимирівна

доцент

Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка (1999, «Історія, психологія», вчитель історії та практичний психолог у закладах освіти)


кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання історії, доцент, по кафедрі політології та соціології, «Методичні основи особистісно-орієнтованого навчання старшокласників на уроках історії»

Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, з 20.02.2013 р. по 20.05.2013 р.

-

13.

Політологія

Іванова Наталія Юріївна

доцент

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1974, філософія, викладач філософських дисциплін)

кандидат філософських наук, 09.00.02 – теорія наукового комунізму, доцент, по кафедрі політології та соціології, «Духовні потреби студентської молоді»

Інститут політології та права Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, довідка від 26.11.2009 р.

Співавтор посібника з грифом МОН:

Бульбенюк С.С., Іванова Н.Ю. Політологія у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 242 с.

14.

Політологія

Прибутько Петро Степанович

доцент

Мурманский державний педагогічний інститут, 1972, історія- вчитель історії та суспільствознавіства середньої школи; Військово-політична академія (м. Москва), 1978, військово-педагогічна суспільних наук (філософія) – офіцер з вищою військовою освітою-політпрацівник

кандидат філософських наук, 09.00.05 – історія філософії; по кафедрі марксизму-ленінізму, «Військово-філософські погляди В.В. Барві-Флеровського»

-

Співавтор навчальних посібників з грифом МОН: «Релігієзнавство» - К.,2010; «Культурологія» -К,. 2010; «Конфліктологія» - К., 2011; «Історія української культури» -Кредитно-модульний курс. -К,. 2012


15.

Політологія

Манелюк Юрій Михайлович

доцент

Київський університет імені Тараса Шевченка,

рік закінчення – 1997, спеціальність – «Історія»,

кваліфікація за дипломом – історик, архівіст

кандидат політичних наук, спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки,

по кафедрі політології та соціології

«Ідея співвідношення форми держави і характеру національного розвитку в історії суспільно-політичної думки України кінця ХІХ-початку ХХ століття»

Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова, довідка про проходження стажування з 26.10.2009 по 26.11.2009 р.

співавтор навчального посібника з грифом МОН України «Сучасні ідейно-політичні течії. Практикум: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2010.

16.

Політологія

Трусов Євген Володимирович

доцент

Військово-політична академія, 1983, военно-педагогічна, офіцер с вищою військовою освітою, викладач наукового комунізму

Кандидат історичних наук (07.00.01 - історія суспільних рухів та політичних партій), доцент , кафедра соціально-гуманітарних наук. «Роль політичних партій в розробці та реалізації концепції оборонної достатності держав Східної Європи (друга пол. 80-х – початок 90-х рр.»

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, свідоцтво 12 СПВ № 007182, закінчив тренінг –курси «Технології інноваційного навчання

в економічному університеті»

від 24 травня 2013 р.

-

17.

Соціологія

Лисенок Марія Андріївна

асистент

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

(2001 рік, спеціальність «Соціальна робота», магістр соціальної роботи)

-

-

-

18.

Політологія, зв’язки з громадськістю

Ільченко Богдан Валерійович

старший викладач

КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 1999 р., банківська справа, економіст


-

КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2009

-

Схожі:

Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес кафедри вищої математики факультету ісіт
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 6401 «Правознавство» спеціальності
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології iconТаблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології icon1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології iconЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес
Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика»
За напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика»
Та блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри стратегії підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи