Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 icon

Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
НазваЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Сторінка1/6
Дата05.10.2014
Розмір0.94 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6

ЗВІТ ПРО АКРЕДИТАЦІЙНИЙ САМОАНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ЗМІСТ
Стор.

Розділ 3. Кадрове забезпечення підготовки фахівців

2

Таблиця 3.1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес

2

Таблиця 3.2 Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри банківських інвестицій

9

Таблиця 3.3 Докладна інформація до пункту 8 таблиці 3.2

18

Таблиця 3.4. Загальна характеристика науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій

25

Розділ 5. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки фахівців

26

Таблиця 5.1 Навчально–методичне забезпечення навчальних дисциплін щодо підготовки фахівців

26

Таблиця 5.2 Забезпечення практичної підготовки студентів (інформація про бази практик)

28

Таблиця 5.3 Методичне забезпечення державної атестації

31

Таблиця 5.5Список наявної навчальної літератури

33

Розділ 6. Якісні характеристики підготовки фахівців

39

Таблиця 6.6 Характеристика випускників та їх працевлаштування (освітньо – кваліфікаційний рівень «магістр»)

39

Розділ 7. Характеристика наукової діяльності та роботи аспірантури

40

Таблиця 7.1 Характеристика наукової діяльності

40

Таблиця 7.2 Характеристика діяльності докторантури та аспірантури

кафедри банківських інвестицій

41

Розділ 8. Міжнародні зв’язки

44

Таблиця 8.1 Міжнародні зв'язки з навчальними закладами та організаціями кафедри банківських інвестицій

44

Розділ 3. Кадрове забезпечення підготовки фахівців

^ Таблиця 3.1

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій,

які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки _________ 6.030508 “Фінанси і кредит”____________________________

(код і назва спеціальності)

спеціальності _________________________“Кредит”____________________________

(код і назва спеціальності)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.2 Особи, які працюють за сумісництвом (зовнішні сумісники)

1.

2.

ІІ. Підготовка спеціалістів

Цикл професійної та практичної підготовки (ЦПП)

Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

2.

Особи, які працюють за сумісництвом (зовнішні сумісники)

1.

2.

ІІІ. Підготовка магістрів

Цикл професійної та практичної підготовки (ЦПП)

Особи, які працюють за основним місцем роботи


Майорова Тетяна Володимирівна

Завідувач кафедри банківських інвестицій

Київський інститут народного господарства,

1991 р., спеціальність

«Фінанси і кредит»

Кандидат економічних наук,

08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит,

ДК №008936
Доцент кафедри банківських інвестицій,

ДЦ №007851
Дисертація на тему «Банківське кредитування інвестиційних проектів»

Стажування за рахунок коштів гранту у формі субсидій

в Санкт-Петербурзькому університеті економіки та сервісу (Російська Федерація)

з 10 травня 2013 року по 15 листопада 2013р.

угода

№ 14.В37.21.1995

від 14.11.2012р.


+

21 р. 5 міс.


Смагін Володимир Леонтійович

Професор кафедри

банківських інвестицій

Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1978 р,

спеціальність

«Політична економія», економіст, викладач політичної економії

Доктор економічних наук, 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки,

ДД №009194
Доцент кафедри банківських інвестицій,

ДЦ №006788
Дисертація на тему «Фінансовий ринок в трансформаційній економіці: закономірності формування і розвитку»

Захист докторської дисертації 26 листопада 2010 р.
9 р. 11 міс.Портфельне інвестування

18 год

Шевченко Ольга Георгіївна


Доцент

кафедри

банківських інвестицій

Київський інститут народного господарства, 1967р.»

Кандидат економічних наук, 08.00.05 – економіка, організація управління і планування народного господарства (будівельні матеріали і вироби)

ЕК № 006494
Доцент кафедри банківських інвестицій,

ДЦ № 0011740
Дисертація на тему

«Перспективи розвитку і розміщення виробництва термоізоляційних матеріалів із базальтових волокон в українській ССР»

-

+

17 р. 5 міс.Проектно-кошторисна справа

36 год

Смірнова Ольга Олегівна


Доцент

кафедри

банківських інвестицій

Київський інститут народного господарства, 1989р., спеціальність

«Фінанси і кредит»

Кандидат економічних наук, 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит,

ДК № 000626
Доцент кафедри банківських інвестицій,

ДЦ № 004921
Дисертація на тему

«Функціонування інвестиційного процесу в економіці України»

ЗАТ СК «Українська страхова група», 2010р.

Угода від 23 жовтня 2010р.

+

17 р. 4 міс.Проектне фінансування

20 год

Козак

Юрій

Іванович


Доцент кафедри

банківських інвестицій

Київський інститут народного господарства,

1970р.,

спеціальність

«Машинна обробка економічної інформації», інженер-економіст

Кандидат економічних наук,

обчислювальна техніка і використання економіко-математичних методів в народному господарстві,

ЕК №002990
Ст.н.сп. кафедри банківських інвестицій,

СН №027366
Дисертація на тему «Питання зниження собівартості в машинній обробці економічної інформації»

Дилінговий центр «Брокбізнесбанку», тренінг листопад 2013 р.
9 р. 11 міс.Портфельне інвестування

36 год

Юркевич Оксана Миколаївна


Доцент

кафедри

банківських інвестицій

Тернопільська академія народного господарства, 1996р.,

спеціальність

«Фінанси і кредит,

економіст

Кандидат економічних наук, 08.00.08 – фінанси, грошовий обіг і кредит,

ДК № 040165
Доцент кафедри банківських інвестицій,

ДЦ № 033027
Дисертація на тему

«Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України»

Диплом Institute of financial accauntants (IFA) після курсу навчання по модулю  «Управління фінансами фірми» в бізнес-школі «Business Education Alliance» № 104318

від 25.05.2011 р.

5 р. 4 міс.Проектне фінансування

40 год

Ляхова Олена Олександрівна

Доцент кафедри банківських інвестицій

Київський державний економічний університет, 1996р., спеціальність

«Фінанси і кредит»,

магістр ділового адміністрування

Кандидат економічних наук, 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит,

ДК № 016981
Доцент кафедри банківських інвестицій,

ДЦ №012010
Дисертація на тему

«Комерційні банки у сфері лізингового бізнесу»

Перше міжнародне фінансове агентство, стажування заплановано у 2014р.

+

16 р. 4 міс.


Красножон Світлана Володимирівна


Доцент кафедри

банківських інвестицій

Київський національний економічний університет, 1996р.,

спеціальність

«Фінанси і кредит»,

магістр державного управління

Кандидат економічних наук, 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит,

ДК № 005772
Дисертація на тему

«Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку України»

Захист кандидатської дисертації

28 жовтня

2011 р.

+

13 р. 1 міс.


Максимович Валерія Іванівна


Доцент кафедри банківських інвестицій

«Бучацький інститут менеджменту і аудиту», 2004 р., спеціальність

«Менеджмент організацій», спеціаліст менеджер-економіст

Кандидат економічних наук, 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки,

ДК №054171
Дисертація на тему

«Соціально-економічна природа підприємництва: діалектика, потенціал реалізації»

Стажування на підприємстві, заплановано у 2014р.
8 р.


Власова Інна Володимирівна


Доцент

кафедри банківських інвестицій

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2007 р.,

Спеціальність

«Банківська справа»

магістр з банківської справи

Кандидат економічних наук, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит,

ДК № 007739
Дисертація на тему

«Фінансове забезпечення інноваційних проектів»

Захист кандидатської дисертації

17 лютого

2012 р.
4 р. 11 міс.

Особи, які працюють за сумісництвом (зовнішні сумісники)


Онишко

Світлана

Василівна


Національний університет державної податкової служби України

Київський інститут народного господарства, 1968р.

Спеціальність «Фінанси»

Доктор економічних наук, 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит,

ДД №003783
Професор кафедри банківських інвестицій,

Пр №003236
Дисертація на тему «Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України»

Інститут фондового ринку, заплановано стажування у

2014 р.

+

11 років


Невмержицький Євген

Іванович


ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»

КНУ ім. Т. Шевченко

2004р.

Спеціальність «Правознавство»

Кандидат економічних наук,

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит,

ДК №004458
Дисертація на тему

«Розвиток кредитних бюро в Україні»

Захист кандидатської дисертації

30 травня 2011 р.
5 років


Сірош

Тетяна Олександрівна

Старший викладач кафедри банківських інвестицій

Національний аграрний університет, 2003 р.

спеціальність

«Фінанси і кредит»

Кандидат економічних наук,

,

ДК №055837
Дисертація на тему

«Оцінка заставного майна у системі кредитування»

Захист кандидатської дисертації

24 березня 2009р.-
4 р. 9 міс.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 icon2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською...
Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 iconЗвіт про результати наукової діяльності 2010-2011 роки івано-Франківськ 2011 зміст стор

Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 iconЗміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
Х до виробничого процесу
Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 iconТема економічні та правові основи банківської діяльності
Україні. Організація діяльності банківських установ. Загальна характеристика банківських операцій. Операції банку по формуванню капіталу...
Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст" ("Магістр") за спеціальністю
Завідувач випускової кафедри Збереження льотної придатності авіаційної техніки – член фахової атестаційної комісії
Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 iconІнформація про кадрове забезпечення
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями
Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 iconПоложення про конкурс відеороликів/презентацій напряму підготовки «Економіка підприємства» Загальні положення про проведення конкурсу
Ьну інформацію про навчальний процес, методичне забезпечення, перспективи працевлаштування випускників, наукові проекти І програми...
Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 iconУдк 331. 25 О. М. Юркевич к е. н., доцент кафедри банківських інвестицій двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана»
України. Систематизовано підходи до складу інституційних інвесторів, висвітлено їх значення та роль, як важливого елементу інфраструктури...
Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2 iconЮркевич О. М. к е. н., доцент кафедри банківських інвестицій двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана» Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів
Окреслено та охарактеризовано можливі до впровадження стимули, які застосовуються в світовій практиці до фінансових інститутів, які...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи