Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи icon

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи
Скачати 397.27 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи
Сторінка6/6
Дата30.07.2012
Розмір397.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
^
7. Додатки

Додаток 1

Зовнішній вигляд початкової сторінки курсу

^

Додаток 2

Структура змісту курсу

 1. Розділ 1. Назва розділу.

  • Вступ

  • Тема 1

  • Тема 2

  • ...

  • Тема n

  • Висновки по розділу

 2. Розділ 2. Назва розділу.

 • ...

 • ...

 1. ...

 2. Розділ n

5. Заключна інформація по курсу з висвітленням результатів навчання.

6. Література.

^

Додаток 3

ВИМОГИ

до технічного оформлення авторських навчально-методичних матеріалів для побудови дистанційного курсу в середовищі WebCT
 1. Підготовка змістової частини мережевого курсу
  1. Змістова частина мережевого курсу подається в електронному та роздрукованому вигляді у формі файлів, підготовлених за допомогою текстового редактора Word. Вимоги щодо форматування тексту для друку в основному відповідають стандартним вимогам видавництва університету і приведені в наступній таблиці 1.


Назва параметру

Значення

Формат паперу

А4

Розмір кеглю

12

Гарнітура

Arial

Міжрядковий інтервал

1.5

Нумерація сторінок

Посередині сторінки під текстом

Нижнє поле сторінки

2.5 см

Верхнє поле сторінки

2.5 см

Ліве поле сторінки

2.5 см

Праве поле сторінки

1.5 см
Таблиця 1

Параметри форматування тексту


1.2. Ілюстрації, графіки, схеми та формули попередньо оформлюються як графічні файли і тільки в такому вигляді переносяться до файлів Word.


1.3. Перелік спеціальних графічних символів, що використовуються для акцентування уваги студента на фрагментах , які автор мережевого курсу вважає особливо важливими і цікавими подано в таблиці 2.Таблиця 2

Спеціальні графічні символиМалюнок

Що позначає

Ім’я файлу в WebCT

1Визначення

info.gif

2Застереження

IDEA02.gif

3Важливо запам'ятати

writit2.gif

4Примітка

C HECKIT.gif

5Висновки

signit.gif

6Питання

question.gif

7Приклад

Teacher1.gif

8Технічне забезпечення

8cm.gif

9Методичне забезпечення

Books12.gif


1.4. При оформленні файлів змістової частини курсу в лабораторії дистанційного навчання при необхідності і після погодження із автором курсу WEB-дизайнером можуть додаватись графічні файли та гіперпосилання (як в рамках курсу так і на довільні сайти).


 1. Підготовка інформації для елементу курсу “Самоперевірка”


2.1. Процедура формування змістової частини елементу дистанційного курсу

Самоперевірка” в WebCT повністю формалізована і її зовнішній вигляд не може бути змінений.

2.2. Інформація для формування змістової частини елементу “Самоперевірка” подається в електронному та роздрукованому виді за формою, наведеною в таблиці 3.


Таблиця 3


Форма подання інформації для наповнення змістової частини елементу «Самоперевірка»


Назва

теми

Запитання

Варіанти відповідейТекст запитанняВідповідь

Коментар

Тема 1

1

Запитання 1 до теми 1

1

Варіант 1

Коментар 1

2

Варіант 2

Коментар 2

.

Варіант ...

Коментар …

n

Варіант n

Коментар n

2

Запитання 2 до теми 1

1

Варіант 1

Коментар 1

2

Варіант

Коментар 2

.

Варіант …

Коментар …

n

Варіант n

Коментар n

Тема 2

1

Запитання 1 до теми 2

1

Варіант 1

Коментар 1

.

Варіант …

Коментар …

n

Варіант n

Коментар n


Рядок із правильним варіантом відповіді виділяється автором підкресленим жирним шрифтом.

2.3.Можливі три варіанти коментарів до вибраної студентом відповіді на питання самоперевірки:

 • по замовчуванню (вірна відповідь - ˅, невірна – Х);

 • довільний текстовий коментар для вірної і невірних відповідей;

 • довільний текстовий коментар для вірної і невірних відповідей, причому коментарі невірних відповідей містять гіперпосилання на розділ і тему курсу, де розглядається дане питання (рекомендується).
 1. ^ Підготовка тестових завдань


Процедура формування змістової частини елементу мережевого курсу “Теств WebCT повністю формалізована і його зовнішній вигляд не може бути змінений.

Запитання для тестових завдань зберігаються у базі даних запитань. Запитання розподіляються по категоріях (окремих папках), що спрощує процедуру їх пошуку та відбору при формуванні тестових завдань. В залежності від способу формування відповіді запитання діляться на шість типів:

 • множинний вибір 1 – вибирається одна вірна відповідь із переліку можливих відповідей;

 • множинний вибір n – вибирається декілька вірних відповідей із переліку можливих відповідей;

 • вибір відповідності – вибираються відповідні елементи у двох стовпцях;

 • обчислення – числовий результат розрахунку;

 • коротка відповідь – відповідь у вигляді слова або короткої фрази , яка відповідає можливій відповіді (не рекомендується);

 • розгорнута відповідь – довільний текстовий формат відповіді (не допускає автоматичної оцінки тесту).

Інформація для наповнення бази даних запитань надається в електронному та роздрукованому виді за формою, наведеною в таблицях 4-8.


Таблиця 4

Форма подання інформації по запитаннях типу “множинний вибір”


Категорія

Запитання

Загальний коментар

Варіанти відповіді

Заголовок

Текст

запитанняВідповідь

Коментар

%

Baza1

Запитання 1

Текст першого запитання

Загальний коментар до першого запитання

1

Варіант 1

Коментар 1

40

2

Варіант 2

Коментар 2

-30

.

Варіант .

Коментар ...

60

n

Варіант n

Коментар n

-70

...

...

...

...

.

...

...
Baza1

Запитання m

Текст m-го

запитання

Загальний коментар до m-го

запитання

1

Варіант 1

Коментар 1

-100

2

Варіант 2

Коментар 2

20

.

Варіант ...

Коментар ...

60

к

Варіант к

Коментар к

-100


Примітки до таблиці 4

 • Рядок із правильним варіантом відповіді виділяється автором підкресленим жирним шрифтом.

 • Загальна сума вірних відповідей =100.

 • Загальна сума невірних відповідей ≤ -100.Таблиця 5

Форма подання інформації по запитаннях типу “збіг”


Категорія

Запитання

Загальний

коментар

Співпадаючі пари

Заголовок

Текст

запитанняЛіва

Права

Baza1

Запитання 1

Виберіть авторів книг

Текст загального коментаря

1

Війна і мир

Толстой

2

Капітал

Маркс

3

Ідіот

Достоєвський

4
Ленін

...
...

...

.

...

...

Baza1

Запитання n

Виберіть художників
1

Джоконда

Леонардо да Вінчі

2

Три ведмеді

Шишкін

3

Три богатирі

ВаснєцовТаблиця 6

Форма подання інформації по запитаннях типу “обчислення”


Категорія

Запитання

Коментар

Формула

Похибка

Кількість варіантів

Аналіз змінних

Заго-ловок

Текст

запитання

Змінна

Mіn

Mаx

Дес. знаки

Baza1

Зап. 1

Яку відстань пройде пішохід за {x}год., якщо його швидкість {y} км/год?

Текст

комен-тарію

{x}*{y}

5%

10

X

X

2

2

7

7

2

2

YY


11

4

4

2

2

Baza1

Зап. N


За який час пішохід пройде відстань {x} км, якщо його швидкість {y} км/год?

Текст

комен-тарію

{x}/{y}

3%

20

X

X

110

115

2

2

Y

Y

1

1

4

4

2

2Таблиця 7

Форма подання інформації по запитаннях типу “коротка відповідь”


Кате-горія

Запитання

Комен

тар

Варіанти відповіді

Заголовок

Текст

запитанняВідповідь

Метод оцінювання

%

Baza1

Зап. №1

типу 4

Перерахуйте розділи бухгалтерського балансу (через кому).

Текст комен

тарію

1

актив

Вміщує

20

2

пасив

Вміщує

20

3

Актив,пасив

Вміщує

100


Таблиця 8

Форма подання інформації по запитаннях типу “розгорнута відповідь”


Категорія

Запитання

Початкове заповнення поля відповіді

Правильна відповідь

Заголо-

вок

Текст

запитання

Baza1
Біографія

Т.Г.Шевченко

Постарайтеся обмежитись 50 реченнями.

(Заповнення цього поля не обов’язкове)

Т.Г. Шевченко народився і т.д. ******

********************

...
...

...

...


Інформація для формування тестових завдань подається по формі, приведеній в таблицях 9 та 10.

Таблиця 9

Перелік тестових завданьп/п

Назва тесту

Тривалість тесту

Кількість спроб

Проміжок між спробами

Термін виконання

Початкова дата

Кінцева дата

1

Тест №1

40 хв.

2

2 доби

10.11.2010р

30.11.2010р

...

...

...

...

...

...

...

N

Тест № n

2 год.

1

-

01.12.2010р

30.12.2010рТаблиця 9

Склад тестового завдання № ___
п/п

Заголовок запитання

Категорія

Тип

Оцінка

в балах

1

Запитання №1

Baza1

MC – множинний вибір

M - збіг

C - обчислення

S – коротка відповідь

P – розширена відповідь

10

2

Запитання №1

Baza1

S

3

...

...

...

...

...

N

Запитання № N

Baza1

MC

5

Сумарна оцінка тесту

18
 1. ^ Підготовка інформації для елементу “Глосарій”


Процедура створення елементу дистанційного курсу “Глосарійв WebCT повністю формалізована і його зовнішній вигляд не може бути змінений.

Інформація для наповнення змістової частини елементу “Глосарій” подається по формі визначеній в таблиці 10.

Таблиця 10

Форма подання інформації для наповнення змістової частини елементу “Глосарій”


п/п

Ключове слово

Визначення
 1. ^ Підключення студентів до мережевих курсів


Для підключення студентів до мережевих курсів на черговий семестр в ЦАУУ, не пізніше 10 днів до початку семестру, подається заявка відповідного деканату в електронному та роздрукованому вигляді. Заявка повинна бути підготовлена за допомогою текстового процесору Excel. Форма заявки приведена в таблиці 11.


Таблиця 11

ЗАЯВКА

на підключення студентів до мережевих курсів.

Назва факультету
^
Перелік дистанційних курсів


Форма навчання, спеціальність, курс, група.
п/п

Прізвище студента

Ім’я

студентського квитка


Форма навчання, спеціальність, курс, група.
п/п

Прізвище студента

Ім’я

студентського квитка


Прізвище та підпис відповідальної особи.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи icon"затверджую" проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи icon"затверджую" проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи icon"затверджую" проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи icon"затверджую" проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Жадан
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи проф. Н. Тюхтенко

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи icon"Затверджую"
Перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Н. В. Яблонська
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи