Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Скачати 106.83 Kb.
НазваСклад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дата30.07.2012
Розмір106.83 Kb.
ТипДокументи«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор А.Ф. Павленко

«28» лютого 2012р.


Склад Вченої ради

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


ПАВЛЕНКО

Анатолій Федорович

 • Голова Вченої ради, Ректор університету, Герой України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор економічних наук, професор;
ВАКУЛЕНКО

Микола Іванович


 • заступник голови Вченої ради, перший проректор, Заслужений працівник народної освіти України, кандидат економічних наук, професор;
САВЧУК

Володимир Сафронович


 • проректор з наукової роботи, завідувач кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор;
КОЛОТ

Анатолій Михайлович


 • проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор;
ОЛЕКСЮК

Олексій Іванович


 • проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри економіки підприємств, доктор економічних наук, доцент;
ОБОЛЕНСЬКА

Тетяна Євгеніївна


 • проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор;
СМИСЛОВ

Анатолій Іванович


 • проректор з науково-педагогічної роботи, Заслужений працівник народної освіти України, кандидат економічних наук, професор;
ШТУЛЬ

Валентин Петрович

 • проректор з науково-педагогічних, економічних та соціальних питань, Заслужений працівник освіти України, кандидат економічних наук, доцент;
ДИБА

Михайло Іванович


 • декан кредитно-економічного факультету, доктор економічних наук, професор;
ЄФІМЕНКО

Василь Іванович


 • декан обліково-економічного факультету, Заслужений працівник освіти, України кандидат економічних наук, професор;
КОЦУПАТРИЙ

Михайло Миколайович


 • декан факультету економіки агропромислового комплексу, завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, кандидат економічних наук, професор;

ЛУК'ЯНЕНКО

Дмитро Григорович • декан факультету міжнародної економіки і менеджменту, завідувач кафедри міжнародного менеджменту, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор;

НАЛИВАЙКО

Анатолій Петрович


 • декан факультету економіки та управління, завідувач кафедри стратегії підприємств, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор;
ОПРИШКО

Віталій Федорович


 • декан юридичного факультету, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач кафедри правового регулювання економіки, доктор юридичних наук, професор;
ХЛІВНИЙ

Володимир Кирилович


 • декан фінансово-економічного факультету, Заслужений економіст України, кандидат економічних наук, доцент;
ШАРАПОВ

Олександр Дмитрович


 • декан факультету інформаційних систем і технологій, завідувач кафедри інформатики, Заслужений працівник народної освіти України, кандидат технічних наук, професор;
ШАФАЛЮК

Олександр Казимирович


 • декан факультету управління персоналом та маркетингу, доктор економічних наук, доцент;
ЗАЙЧЕНКО

Ольга Миколаївна


 • головний бухгалтер;

КАЛЬЧЕНКО

Тимур Валерійович

 • голова Наукового студентського товариства, професор кафедри міжнародного менеджменту, доктор економічних наук, професор;
РУДЕНКО

Микола Степанович

 • голова профспілкової організації співробітників та викладачів, кандидат економічних наук, доцент;
ЧАБАНЮК

Ольга Анатоліївна


 • голова профспілкової організації студентів та аспірантів;

САРКІСЯН

Маріне Араратівна

 • голова Студентської академічної ради, студентка ІІІ курсу фінансово-економічного факультету;
РЕУТОВ

Віктор Євгенович


 • директор Кримського економічного інституту КНЕУ, доктор економічних наук, доцент;

ГРИЦАК

Неля Юріївна


 • директор коледжу інформаційних систем і технологій КНЕУ

ДЕМЧЕНКО

Юлія Іванівна

 • директор коледжу Економіки і управління КНЕУ
ДУДАР

Анатолій Павлович


 • директор Сімферопольського коледжу КНЕУ;

МАРУШЕВСЬКА

Валентина Іларіонівна

 • директор Економічного коледжу КНЕУ;
РУДЬ

Ніна Андріївна

 • директор Роменського коледжу КНЕУ;
ФІЛЕВИЧ

Леонід Григорович

 • директор Криворізького коледжу економіки та управління КНЕУ;
БЄЛЯЄВ

Олександр Олександрович

 • завідувач кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, доктор економічних наук, професор;
БОНДАР

Микола Іванович

 • професор кафедри обліку підприємницької діяльності, доктор економічних наук, професор;
ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Юрій Михайлович

завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор;


ВІТЛІНСЬКИЙ

Вольдемар Володимирович

 • завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, доктор економічних наук, професор;
ГАВРИШ

Михайло Михайлович


 • завідувач кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук, доцент;

ГАЛЕНКО

Оксана Миколаївна

 • завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор;ГАЛІЦИН

Володимир Костянтинович


 • завідувач кафедри інформаційного менеджменту, Заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор;

ГАМАНКОВА

Ольга Олексіївна

 • завідувач кафедри страхування, доктор економічних наук, професор;
ГАПОНЮК

Микола Анатолійович

 • завідувач кафедри фінансові ринки, кандидат економічних наук, професор;
ДЕМ'ЯНЕНКО

Сергій Іванович

 • завідувач кафедри економіки агропромислових формувань, доктор економічних наук, професор;
ДУДКО

Ірина Дмитрівна

 • завідувач кафедри політичної історії, доктор політичних наук, доцент;
КІНДРАЦЬКА

Любомира Максимівна

 • завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, доктор економічних наук, професор;
КОЗЛОВСЬКА

Лариса Степанівна

 • завідувач кафедри української мови та літератури, кандидат філологічних наук, доцент;
КРУПЧАН

Олександр Дмитрович

 • завідувач кафедри конституційного та адміністративного права, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент;
КУЗЬМІНСЬКИЙ

Юрій Анатолійович

 • завідувач кафедри бухгалтерського обліку, доктор економічних наук, професор;
МАЙОРОВА

Тетяна Володимирівна

 • завідувач кафедри банківських інвестицій, кандидат економічних наук, доцент;
МАКАРЕНКО

Олександр Іванович

 • завідувач кафедри вищої математики факультету управління персоналом і маркетингу, кандидат фізико-математичних наук, професор;
МАЛИЙ

Іван Йосипович

 • завідувач кафедри макроекономіки та державного управління, доктор економічних наук, професор;
МАНЦУРОВ

Ігор Германович

 • завідувач кафедри статистики, доктор економічних наук, професор;
МОЗГОВИЙ

Олег Миколайович

 • завідувач кафедри міжнародних фінансів, доктор економічних наук, професор;
МОРОЗ

Анатолій Миколайович

 • завідувач кафедри банківської справи, Заслужений діяч науки і техніки України, доктори економічних наук, професор;
ОЛЬШАНСЬКА

Олександра Володимирівна • завідувач кафедри регіональної економіки, кандидат економічних наук, доцент;

ОМЕЛЬЧЕНКО

Андрій Володимирович


 • завідувач кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук, доцент;

ПОДДЄРЬОГІН

Анатолій Микитович


 • завідувач кафедри фінансів підприємств, Заслужений працівник освіти України, кандидат економічних наук, професор;

ПОРУЧНИК

Анатолій Михайлович

 • завідувач кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор, директор Центру магістерської підготовки;
ПРИМОСТКА

Людмила Олександрівна

 • завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності, доктор економічних наук, професор;
РАТУШНИЙ

Сергій Миколайович

 • завідувач кафедри міжнародного та європейського права, кандидат юридичних наук, доцент;
САВЕНКОВА

Людмила Олексіївна

 • завідувач кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, професор;
СМОЛЯНЮК

Володимир Федорович

 • завідувач кафедри політології та соціології, доктор політичних наук, професор;
СОБОЛЬ

Сергій Миколайович

 • завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, професор;
УСТЕНКО

Станіслав Веніамінович

 • завідувач кафедри інформаційних систем в економіці, доктор економічних наук, професор;
ФЕДОСОВ

Віктор Михайлович

 • завідувач кафедри фінансів, академік Інженерної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор;
ЦИГАНКОВА

Тетяна Михайлівна

 • завідувач кафедри міжнародної торгівлі, доктор економічних наук, професор;
ЧУЖИКОВ

Віктор Іванович

 • завідувач кафедри європейської інтеграції, доктор економічних наук, професор;
ШВИДАНЕНКО

Генефа Олександрівна • завідувач кафедри економіки підприємств, Заслужений працівник народної освіти України, кандидат економічних наук, професор;
ШЕВЧЕНКО

Ольга Леонідівна

 • завідувач кафедри іноземних мов факультету міжнародної економіки і менеджменту, кандидат філологічних наук, доцент;
ШУЛЬЖЕНКО

Федір Пилипович

 • завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор політичних наук, професор;
АНТОНЮК

Лариса Леонтіївна


 • директор Інституту вищої освіти КНЕУ, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, професор;
БЕРЕЗА

Андрій Мартинович

 • заступник першого проректора - директор Навчального центру, Заслужений працівник народної освіти України, кандидат економічних наук, професор;
БОРОДЮК

Володимир Михайлович

 • директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку КНЕУ, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор;
ДАНЮК

Василь Макарович


 • професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Заслужений працівник освіти України, кандидат економічних наук, професор;
ПАНЧЕНКО

Євген Григорович

 • професор кафедри міжнародного менеджменту,доктор економічних наук, професор;

КУЗЬМЕНКО

Людмила Григорівна


 • начальник фінансово-економічного відділу;

ПАЦЕНКО

Олег Юрійович


 • секретар Вченої ради, вчений секретар університету;

КУРИЛЕНКО

Тетяна Володимирівна


 • директор бібліотеки;

БОЙКО

Ірина Сергіївна

 • студентка 3 курсу юридичного факультету;
ВИШНЕВСЬКА

Анастасія Вікторівна

 • студентка 4 курсу обліково-економічного факультету;
ВОЛОВИК

Ірина Анатоліївна

 • студентка 4 курсу фінансово-економічного факультету;
ЖИЛІНСЬКА

Марина Володимирівна

 • студентка 4 курсу обліково-економічного факультету;
ІВАНОВ

Олександр Вікторович

 • аспірант 1 року навчання з відривом від виробництва кафедри менеджменту;
КИЯН

Єгор Михайлович

 • аспірант 2 року навчання з відривом від виробництва кафедри міжнародного менеджменту;САМОТКАЛ

Віта Сергіївна

 • студентка 4 курсу факультету економіки АПК;
ЩЕГЛЮК

Максим Сергійович

 • студент 4 курсу кредитно-економічного факультету.


Секретар Вченої ради О.Ю.Паценко


Схожі:

Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconТимчасовий річний план державних закупівель На 1 квартал 2014р. Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconТимчасовий річний план державних закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 1 квартал 2014рік Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconРічний план державних закупівель на 2014 рік Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884 (з коригуванням від 12. 02. 2014 р., редакція 14. 04. 2014р.)
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconТимчасовий річний план державних закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2014рік Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconРічний план державних закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2014рік Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconТимчасовий річний план державних закупівель на 2014 рік Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884 (з коригуванням від 12. 02. 2014 р.)
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПлан проведення Всеукраїнських конференцій та семінарів молодих вчених та студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 20 1 3 рік
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2013 рік
Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconВартість навчання студентів Економічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що будуть навчатися на контрактній основі у 2012/2013 н р
...
Склад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу " київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі – кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана”) здійснюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи