Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році icon

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році
НазваПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році
Сторінка1/6
Дата30.07.2012
Розмір0.75 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АГ № 508616, від 20.04.2011 р., термін дії до 01.07.2014 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


1. Загальні положення

  1. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (див. Додаток 1):

 • Кримському економічному інституті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі (див. Додаток 1 та Додаток  8):

- Економічному коледжі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- Коледжі інформаційних систем та технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- Коледжі економіки і управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- Сімферопольському коледжі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- Криворізькому коледжі економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- Роменському коледжі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

  1. До ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Університету у порядку, передбаченому для громадян України.

  2. Прийом до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


^ 2. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти (прийом здійснюється у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (див. Додаток 1 та Додаток 8) приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (див. Додаток 1) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідної спеціальності (напряму).

  4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (див. Додаток 1) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідної спеціальності (напряму). Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється виключно за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Прийом осіб, спеціальність яких не відповідає обраній спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, здійснюється у Центрі магістерської підготовки університету на умовах другої вищої освіти за окремими правилами.

  1. ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (прийом здійснюється у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що входять до структури ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» – див. Додаток 2 та Додаток 8).

  2. ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям (див. Додаток 3).

  3. ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

- прийом заяв про участь у конкурсі та документів вступників здійснюється у:

понеділок – п’ятницю з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

суботу з 1000 до 1400 без обідньої перерви;

неділя – вихідний день;

- вступні екзамени проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів;

- прийом оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування, здійснюється без вихідних з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

02.07.2012 р.

02.07.2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20.07.2012 р.

20.07.2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 07.2012 р.

31.07.2012 р.

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21–31.07.2012 р.

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – 01.08.2012 р., не пізніше 1200;

другий – 05.08.2012 р., не пізніше 1200;

третій – 08.08.2012 р., не пізніше 1200.

Другий і третій списки формуються у разі необхідності відповідно до Розділу 15 цих правил

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11.08.2012 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25.08.2012 р.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів

кваліфікованого робітника

молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

02.07.2012 р.

Закінчення прийому заяв

16.07.2012 р. об 1100

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

з 17.07.2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 21.07.2012 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11.08.2012 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25.08.2012 р.

4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

вступники на основі базової та повної вищої освіти

Денна та вечірня форми навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

02.07.2012 р.

05.11.2012 р.

Закінчення прийому заяв

13.07.2012 р. об 1100

24.11.2012 р. об 1500

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

з 14.07.2012 р.

з 04.12.2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

26.07.2012 р.

не пізніше

10.12.2012 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25.08.2012 р.

не пізніше 31.12.2012 р.


^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (далі – заява), в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів.


5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у Додатку 6.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та цими Правилами прийому мінімальної кількості балів (див. Додаток 4), не допускаються до участі у конкурсі.

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань (див. Додаток 4):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у Додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у Додатку 4.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у Додатку 4.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими Правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста використовуються результати вступних випробувань, що проводяться за білетами, які містять 10 завдань, складених за Програмами вступних екзаменів зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ухваленими Вченою радою Університету.

Результати вступних екзаменів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. До участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які за результатами екзамену набрали 50 і більше балів.

Зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності, форми навчання.

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджує Приймальна комісія університету.

Для проведення вступних випробувань зі спеціальності створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

6.9. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра використовуються результати вступних випробувань, що проводяться за білетами, які містять 10 завдань, складених за Програмами вступних екзаменів зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та іноземної мови, ухваленими Вченою радою Університету.

Для вступу на всі спеціальності вступники складають два екзамени: з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) та фаховий екзамен зі спеціальності.

Результати вступних екзаменів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра оцінюються за шкалою від 0 до100 балів. Для визначення загальної суми балів враховуються тільки результати екзаменів, оцінені у 50 і більше балів. Особи, які за результатами першого екзамену отримали менше 50 балів, до участі у наступному екзамені не допускаються.

Зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності, форми навчання. При цьому конкурсний бал визначають як загальну суму балів, отриманих на екзаменах зі спеціальності та іноземної мови. Вибір магістерської програми здійснюється після зарахування на навчання за окремою заявою.

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджує Приймальна комісія.

Для проведення вступних випробувань створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

6.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання зі скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра використовуються результати вступних випробувань, що проводяться за білетами, які містять 10 завдань, складених за Програмами фахових вступних екзаменів з відповідних напрямів підготовки (спеціальностей), ухваленими Вченою радою Університету. Програми вступних випробувань для структурних підрозділів затверджуються Головою приймальної комісії.

Результати вступних екзаменів оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. До участі у конкурсі допускаються тільки особи, які отримали за результатом вступного екзамену 40 і більше балів.

Зарахування проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності, форми навчання.

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджує Приймальна комісія ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Для проведення фахових вступних випробувань створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

6.11. Зарахування до екстернату проводиться згідно Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженого Наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026 та Додатку 7 до цих Правил.

6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.13. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Університетом, розглядає Апеляційна комісія ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (апеляційна комісія відповідного структурного підрозділу).

Склад та порядок роботи Апеляційної комісії затверджується наказом ректора й оголошується до початку вступного випробування. Апеляційна комісія працює в період проведення вступних випробувань. Апеляція на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, повинна бути обґрунтованою і приймається за письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії після оголошення оцінки з кожного предмета. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання вступного випробування.

6.14. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія може, за згодою вступника, встановлювати вступний екзамен з російської мови. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу
Додаток 10-2 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу " київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі – кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана”) здійснюється...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році iconДодаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році
Економічний коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році iconВитяг з правил прийому до державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 201 4 році
Цільовий прийом до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році iconТимчасовий річний план державних закупівель На 1 квартал 2014р. Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», код єдрпо 02070884
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи