Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад icon

Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад
Скачати 100.76 Kb.
НазваІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад
Дата30.07.2012
Розмір100.76 Kb.
ТипДокументи


Інформаційний лист


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

(м. Москва, РФ)


ДЕРЖАВНА ТЕХНІЧНО-ЕКОНОМІЧНА ВИЩА ШКОЛА

ім. БРОНІСЛАВА МАРКЕВИЧА

(м. Ярослав, ПНР)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Пекін, КНР)


Ліга страхових організацій України


Моторне (транспортне) страхове бюро України


^ ЦЕНТР БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ «ПЕРСПЕКТИВА»


10 – 12 жовтня 2012 року

м. Київ, Україна


ПРОВОДЯТЬ


Міжнародну науково-практичну конференцію

^ «СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

присвячену 10-річчю кафедри страхування КНЕУ


До участі у конференції запрошуються представники науки, бізнесу, органів державної влади та управління.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

До початку роботи конференції планується опублікувати збірник тез доповідей, а за її підсумками - статті у фаховому науковому виданні КНЕУ «Проблеми формування ринкової економіки».


^ Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками.

 2. Перспективи розвитку страхового ринку України: уроки кризи.

 3. Державне регулювання ринків фінансових послуг в контексті глобалізаційних проявів: досвід України та зарубіжних країн.

 4. Роль страхування в стабілізації національної економіки та у забезпеченні соціального захисту громадян.

 5. Проблеми та перспективи розвитку ринку автострахування в Україні.

 6. Підвищення ефективності взаємодії між страховим, банківським та іншими сегментами фінансового ринку в умовах економічної нестабільності.

 7. Поліпшення якості наукового та кадрового забезпечення страхової галузі в сучасних умовах.^ Умови участі в конференції

 1. До 07 вересня 2012 р. необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету kaf_insur_kneu@ukr.net в окремих файлах:

А) заявку на участь (форма заявки додається, Додаток 1);

Б) тези доповіді (макет додається, Додаток 2);

В) відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску;

Г) для співробітників та аспірантів КНЕУ участь безоплатна.

 1. Файли назвати прізвищем автора латинськими літерами та зберегти у двох форматах – .doc і .rtf (наприклад: tezy_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc; tezy_ivanov.rtf ; zayavka_ivanov.rtf).

 2. Витрати на проїзд та проживання – за рахунок учасників.

 3. Оргкомітет сприятиме поселенню в готелі за умови попереднього інформування у заявці.

 4. Організаційний внесок у розмірі 200 грн. сплатити до 07 вересня 2012 р.


Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, збірника тез доповідей та його розсилку.


^ УВАГА! Оплата участі в конференції відбувається звичайним поштовим переказом на адресу: 03049, Київ, поштове відділення 03049, до запитання Стецюк Тетяні Іванівні.


Організаційні питання

 1. Заїзд та поселення учасників конференції – 10-11 жовтня 2012 р. Контактні телефони відповідальних за поселення: + 38 (050) 410- 30- 84 - Тищенко Дмитро; + 38 (097) 822- 95- 00 –Мостовенко Павло.

 2. Реєстрація учасників конференції – ^ 11 жовтня 2012 р. з 900 до 955 у Конференц-залі центрального корпусу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 54/1 (5 хв. пішки від ст. метро «Шулявська»).

 3. Початок роботи конференції – ^ 11 жовтня 2012 р. о 1000 у Конференц-залі центрального корпусу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».


Вимоги до оформлення тез (макет додається, Додаток 2)

 1. Обсяг тез – не більше трьох сторінок друкованого тексту на аркушах формату А4, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.

 2. Файл MS Word. Гарнітура: Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: верхнє і нижнє – 1,5 см, ліве – 3 см, праве – 1 см.

 3. У верхньому лівому кутку зазначається УДК (розмір шрифту – 14, напівжирний, вирівнювання зліва), після якого праворуч пишуться ім’я, по батькові та прізвище автора, далі науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (співавторів) (розмір шрифту – 14, звичайний, інтервал – 1,5, вирівнювання справа).

Через один рядок великими літерами друкується назва тез напівжирним шрифтом, вирівняна по центру.

Нижче, через один рядок – текст тез, вирівняний по ширині.

4. Посилання в тексті оформляються по тексту в квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки відокремлюються комою, номера джерел – точкою з комою, наприклад: [1, 95-96], [2; 5; 7]. Нумерація – по мірі посилань на джерело. Список літератури (в кінці тез) повинен бути оформлений за стандартами, прийнятими ВАК для дисертацій.


УВАГА! Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу, або пізніше 07 вересня 2012 р., не розглядаються.


Вимоги до оформлення статті (макет додається, Додаток 3)

Учасники конференції мають можливість за підсумками конференції опублікувати свої статті у фаховому науковому виданні КНЕУ «Проблеми формування ринкової економіки». Право на відбір статей для публікації Оргкомітет залишає за собою. Статті приймаються до друку за умови дотримання таких вимог:

 1. Обсяг статті – до 8 сторінок машинописного тексту. Набір тексту виконується у редакторі Word for Windows 6.0 шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри : абзацу – 1,0 см.; поля з усіх сторін – 2,0 см.; від верхнього та нижнього зрізу колонтитула – 1,25 см.; нумерація сторінок по середині під текстом.

При наборі формул використовується вмонтований в Word for Windows 6.0 редактор формул.

 1. Стаття має бути написана українською мовою й оформлена відповідними чином:

 • ліворуч від середини аркуша індекс УДК;

 • праворуч від середини аркуша друкуються ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора статті;

 • нижче, через 1 інтервал посередині аркуша друкується назва статті великими літерами (14 шрифт, напівжирний);

 • після назви статті друкується анотація (12 шрифт, курсив) українською, російською та англійською мовами, через 1 інтервал ключові слова (українською, російською та англійською мовами);

 • через 1 інтервал друкується текст статті з виокремленням в ньому полужирним шрифтом обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1): постановка проблеми в загальному вигляді; аналіз останніх джерел чи публікацій; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з проведеного дослідження;

 • в кінці статті, через 1 інтервал пишеться слово Література (розмір шрифту – 14, курсив, напівжирний, вирівнювання посередині) і дається бібліографічний список (не менше 8 джерел), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).


Пакет документів, що подаються для друку статті:

 • електронний варіант статті на диску;

 • паперовий варіант статті;

 • зовнішня рецензія, підписана доктором наук і завірена відповідним чином;

 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку;

 • відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон).


^ Про вартість публікації статті при дистанційній та очній участі буде повідомлено додатково в період роботи конференції.


Адреса оргкомітету

03680, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра страхування.

E-mail: kaf_insur_kneu@ukr.net.

Тел. +38 (044) 371-62-33, +38 (095) 283-32-14.

^ Відповідальний по загальних питаннях:

Зав. кафедри страхування Гаманкова Ольга Олексіївна, д.е.н., професор.

Контактні тел.: роб. +38 (044) 371-62-33; моб. +38 (050) 310- 58- 46.

E-mail: gamankova@ukr.net.

Телефон для довідок:

Баранова Олена Володимирівна, к.е.н., доцент.

Контактний тел.: моб. +38 (067) 218-22-31.

E-mail: magistr_@ukr.net.

Додаток 1. Форма заявки


^ Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації»


П.І.Б. учасника ____________________________________________________________________________

Науковий ступінь __________________________________________________________________________

Вчене звання _____________________________________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________________________

Назва організації __________________________________________________________________________

Адреса учасника (з поштовим індексом) ______________________________________________________

Контактний телефон _______________________________________________________________________

E-mail ___________________________________________________________________________________

Обраний напрям (секція) ________________________________________________________________

Назва доповіді ____________________________________________________________________________

Назва статті_______________________________________________________________________________


Потреба в проживанні ____ ТАК ____ НІ

Дата приїзду ___________ Дата виїзду __________


Планую:

___ виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.);

___ виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв.);

___ взяти участь як слухач;

___ взяти участь дистанційно.


Додаток 2. Макет оформлення тез

УДК 000.00.000 А.С. Сидоров,

д-р екон. наук, проф.,

професор кафедри фінансів,

Тернопільський державний економічний університет

О.П. Іванова,

канд. екон. наук, доц.,

доцент кафедри фінансів,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


^ ПОВНА НАЗВА ТЕЗ ВЕЛИКИМИ НАПІВЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ ПО ЦЕНТРУ


Далі іде текст тез. Обсяг тез – до 3 (трьох) сторінок тексту шрифту 14, інтервал 1.5

.................................................................<<………


Література.1. Повні вихідні дані джерела згідно з вимогами ВАК. 2. Нумерація - по мірі посилання на джерело у тексті. 3. Не забувати рік видання, кількість сторінок окремого видання або діапазон сторінок у статті.


Додаток 3. Макет оформлення статті


УДК 000.00.000 Т.Г. Іванова-Морозова,

канд. екон. наук, доц.,

доцент кафедри фінансів,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

А.В. Сєргеєв,

д-р екон. наук, проф.,

професор кафедри фінансів,

Тернопільський державний економічний університет

^ Б.Г. Уварова,

здобувач кафедри банківської справи,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,

провідний економіст Акціонерного комерційного банку «Синтез», м. Харків


^ ПОВНА УКРАЇНСЬКА НАЗВА СТАТТІ НАПІВЖИРНИМИ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ПО ЦЕНТРУ


Дається повний текст анотації українською, російською, англійською мовою без використання підзаголовка «анотація» (інтервал 1.5, шрифт 14) Розмір анотації – від двох до п’яти рядків.


Daetsia tekst annotacii na russkom I na angliiskom togo zhe razmera I oformlenia chto I tekst na ukrainskom.


Ключові слова: фінансові інструменти, ф’ючерси, хеджування, транзакції.


Далі іде текст статті. Обсяг статті з анотаціями і літературою – до 8 сторінок тексту шрифту 14, інтервал 1.5

.................................................................<<………


Література

  1. Повні вихідні дані джерела згідно з вимогами ВАК.

  2. Нумерація по мірі посилання.

  3. Не забувати рік видання, кількість сторінок окремого видання або діапазон сторінок у статті.


Схожі:

Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» інформаційний лист
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади,...
Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Роботу виконано на кафедрі фінансів підприємств двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи