Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата30.07.2012
Розмір70.8 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана


Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Інститут глобальної економічної політики

Український інститут розвитку фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг

До 20-ти річчя факультету

Міжнародної економіки і менеджменту


Міжнародна науково-практична

конференція


«МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ»
^

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
м. Київ

22 – 23 листопада 2012 року

Шановні колеги!

22 – 23 листопада 2012 року запрошуємо

Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності»


Робоча мова конференції:

українська, російська, англійська


Тематичні напрями роботи конференції:

1. Протиріччя та асиметрії глобального економічного розвитку.

2. Глобальні витоки та регулювання фінансових дисбалансів.

3. Антикризова стратегія Євросоюзу.

4. Корпоративний компонент глобальної економічної політики.

5. Трансформація національних стратегій конкурентоспроможності.

6. Лінгвістичний компонент крос-культурних комунікацій.


^ КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

22.11.2012 р.

900 – 1100 – реєстрація учасників конференції;

1100 – 1130 – відкриття конференції;

1130 – 1330 – пленарне засідання;

1330 – 1400 – обідня перерва;

1400 – 1600 – секційні засідання;

1700 – фуршет.

23.11.2012 р.

1000 – 1200 – секційні засідання;

1200 – 1300 – обідня перерва;

1300 – 1400 – заключне пленарне засідання;

1400 – екскурсія

1700 – від’їзд учасників конференції.


^ Місце проведення конференції:

м. Київ, проспект Перемоги 54\1, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, корпус 1.

Проїзд до університету – див. додаток A


Оргкомітет конференції


Голова оргкомітету:

Лук’яненко Д.Г., декан факультету МЕіМ КНЕУ ім. В.Гетьмана, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту


Члени оргкомітету:


Мозговий О.М., завідувач кафедри міжнародних фінансів КНЕУ ім. В. Гетьмана, д.е.н., професор

Поручник А.М., завідувач кафедри міжнародної економіки КНЕУ ім. В. Гетьмана, д.е.н., професор

Циганкова Т.М., завідувач кафедри міжнародної торговлі КНЕУ ім. В. Гетьмана, д.е.н., професор

Галенко О.М., завідувач кафедри міжнародного обліку та аудиту КНЕУ ім. В. Гетьмана, д.е.н., професор

Чужиков В.І., завідувач кафедри європейської інтеграції КНЕУ ім. В. Гетьмана, д.е.н., професор

Леонов Д.А., к.е.н., Директор Українського інституту розвитку фондового ринку

^ Петрашко О.Г., к.е.н., Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Бурмака М.О., к.е.н., Член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг

^ Руденко Ю.М., к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів


Умови участі в конференції:

  1. До 20 жовтня 2012 р. бажаючі повинні надіслати заявку на участь, тези доповіді та квитанцію про сплату організаційного внеску на електронну адресу (meo410@kneu.kiev.ua) або поштову адресу (03680, Україна, м. Київ, пр.-т. Перемоги 54\1, 1-й корпус, ауд. 410, кафедра міжнародних фінансів) оргкомітету.

  2. Бажаючі надрукувати наукову статтю у збірнику наукових праць «Формування ринкової економіки» до 20 жовтня 2012 р. повинні надіслати рукопись статті та квитанцію про сплату на електронну адресу (meo410@kneu.kiev.ua) або поштову адресу (03680, Україна, м. Київ, пр.-т. Перемоги 54\1, 1-й корпус, ауд. 410, кафедра міжнародних фінансів) оргкомітету.

  3. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: ivanov_zayavka.doc; ivanov_tezy.doc, ivanov_stattya.doc).

  4. Оргкомітет сприятиме поселенню в готелі за умови попереднього інформування у заявці.

  5. Витрати на проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників.

  6. Організаційний внесок сплатити до 20 жовтня 2012 р. у розмірі:

 • для співробітників та аспірантів КНЕУ – 100 грн.

 • для решти учасників - 200 грн.


УВАГА! Оплата участі в конференції здійснюється звичайним поштовим переказом на адресу: 04215, м. Київ, до запитання Субочев Олексій Валерійович


Іноземні учасники мають змогу оплатити організаційний внесок на місці


Організаційні питання

 1. Заїзд та реєстрація учасників конференції 22 листопада 2012 р.

 2. Реєстрація учасників конференції буде проводитися 22 листопада 2012 р. з 900 до 1100 у Конференц-залі центрального корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» за адресою м. Київ, Проспект Перемоги 54/1 (метро «Шулявська»).

 3. Початок конференції 22 листопада 2012 р. о 1100 у Конференц-залі центрального корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана».

 4. Телефон для довідок (факс) +38 (044) 371-61-39


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 1. Тези доповідей не повинні перевищувати 3 (три) сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. Гарнітура: Times New Roman Cyr, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1.5. Поля: верхнє і нижнє – 1,5 см, ліве – 3 см, праве – 1 см.

 2. У верхньому лівому кутку вказується УДК напівжирним шрифтом, нижче ім’я, по батькові та прізвище автора (співавтора), далі науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор) – текст вирівняний з правого боку.

Назва тез - напівжирним шрифтом вирівняна по центру.

Нижче через 1 рядок – тези, вирівняні по ширині.

 1. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними.

Збірник тез доповідей буде видано окремим збірником та роздано учасникам до початку конференції.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць «Формування ринкової економіки» (Бюлетень ВАК №7, 2007 р.).

 1. Набір тексту виконується у редакторі Word 1997-2003, шрифт Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри : абзацу – 1,0 см.; поля з усіх сторін – 2,0 см.; від верхнього та нижнього зрізу колонтитула – 1,25 см.; нумерація сторінок по середині під текстом.

При наборі формул використовується вмонтований в Word 1997-2003 редактор формул.

 1. Стаття має бути написана українською або російською, англійською мовами й оформлена відповідними чином:

 • ліворуч від середини аркуша індекс УДК

 • праворуч від середини аркуша друкуються прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора статті.

 • нижче, через 1 інтервали по середині аркуша друкується назва статті великими літерами (14 кегль, жирний).

 • після назви статті друкується анотація (12 кегль, курсив) українською, російською та англійською мовами, через 1 інтервал ключові слова (українською, російською та англійською мовами)

 • через 1 інтервал друкується текст статті з відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1): постановка проблеми; аналіз останніх джерел чи публікацій; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з проведеного дослідження (14 кегль, жирний).

 • в кінці статті, через 1 інтервал вказується бібліографічний список (не менше 8 джерел). Посилання на літературу повинні позначатися у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.

 1. Обсяг статті – 8-10 сторінок.

Пакет документів, що подаються для друку статті:

 • електронний варіант статті;

 • зовнішня рецензія, завірена відповідним чином;

 • відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон).

 1. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: ivanov_stattya.doc, ivanov_retsenziya.doc, ivanov_info.doc ).

 2. Термін подачі статей – до 20 жовтня 2012 р.

 3. Вартість однієї сторінки у фаховому збірнику становить 20 грн.

Кошти за розміщення статті перераховувати звичайним поштовим переказом на адресу:^ 04215, м. Київ, до запитання Субочев Олексій Валерійови


Адреса організаційного комітету:

03680, Україна, м. Київ, пр.-т Перемоги, 54\1, 1 корпус ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», кафедра міжнародних фінансів (ауд. 410)

http://kneu.edu.ua/ua/events/meim_conference_2012/

E-mail: meo410@kneu.kiev.ua

^ Тел. для довідок: Тел. (факс): +38 (044) 371-61-39

Відповідальний по загальним питанням:

Субочев Олексій Валерійович, тел.: +38 050 358-80-56;

+38 096 263-82-52; +38 093 847-0592

Відповідальний за публікацію тез:

Лавріненко Олена Валерійовна Тел. +38 050 174-77-55
^

Заявка на участь

П.І.Б. учасника_____________________

Науковий ступінь___________________


Вчене звання, посада_________________

Назва організації____________________

Адреса (з індексом)__________________

Контактний телефон _________________

E-mail______________________________


Обраний напрям_____________________

Назва доповіді ______________________

Публікація наукової статті у фаховому виданні КНЕУ

___ТАК___НІ___

(вказати назву):_____________________

Потреба в проживанні___ТАК___НІ___

(вказати строк):_____________________

Планую:

 • виступити з доповіддю до 5 хв.;

 • взяти участь як слухач.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи