Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Скачати 214.65 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Дата31.07.2012
Розмір214.65 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

для студентів денної форми навчання спеціальності 6508 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент»Укладач:
^

Сафонова Л.Д. – к.е.н., доцент


КИЇВ – КНЕУ – 2011


Програми практики в органах Державної казначейської служби України


1. Казначейське обслуговування видаткової частини Державного бюджету України (для студентів, які проходять виробничу і переддипломну практику у відповідних управліннях і відділах відповідних органів казначейства).

^ Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу) (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5). Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі органу казначейства. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на 1 працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв»язок між відділами в управлінні (працівниками відділу).

^ Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10). Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів органу казначейства та інших державних органів.

Прикладне програмне забезпечення АС «Казна-Видатки» та його характеристика.

Розділ 3. Взяття на обслуговування до відповідного органу Державної казначейської служби України розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5). На конкретному прикладі показати порядок взяття на обслуговування розпорядника і одержувача бюджетних коштів: порядок включення розпорядника і одержувача бюджетних коштів, що мають право обслуговуватися у відповідному органі казначейства, до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; доведення інформації про включення до єдиного реєстру розпорядника і одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру за ланками органів Державної казначейської служби України; перевірка відповідності даних про мережу, доведену вищестоящим органом казначейства, з переліком розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються у даному органі казначейства.

Розділ 4. Формування мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у відповідному органі Державної казначейської служби України (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5). На прикладі поточного року висвітлити порядок формування мережі: інформація і терміни її подання розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів до органу казначейства; співпраця розпорядників коштів нижчого ступеня з розпорядниками коштів вищого ступеня; співпраця органів казначейства всіх трьох ланок; терміни; внесення змін до мережі протягом бюджетного періоду.

Розділ 5. Відкриття рахунків для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у відповідному органі Державної казначейської служби України (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5). На конкретному прикладі показати порядок відкриття рахунків розпоряднику і одержувачу бюджетних коштів в органі казначейства: визначити види рахунків і дати їм характеристику; пакет документів, що необхідно подати до органу казначейства із зазначенням терміну їх подання; доведення інформації про відкриття рахунків.

Розділ 6. Формування інформації і даних, необхідних для здійснення видатків бюджету відповідним органом Державної казначейської служби України (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10). Показати порядок доведення розпису Державного бюджету України (видатків) на поточний рік до органу казначейства. На конкретних прикладах (3-х розпорядників і одержувачів бюджетних коштів) показати порядок подання та реєстрації в органі казначейства даних затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів та зміни до них. Затвердження і подання до органів казначейства паспортів бюджетних програм. Порядок відкриття бюджетних асигнувань в органах казначейства.

^ Розділ 7. Взяття до обліку бюджетних зобов»язань (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10). На прикладі вищестоящого розпорядника бюджетних коштів, розпорядника бюджетних коштів нижчого ступеня, одержувача бюджетних коштів показати: оформлення бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів; подання реєстрів бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань до органу казначейства; попередній контроль і реєстрація бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань; причини невзяття до обліку бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань; оформлення попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою про усунення і доведення його до відома клієнтів.

^ Розділ 8. Здійснення видатків бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10). На прикладі вищестоящого розпорядника бюджетних коштів, розпорядника бюджетних коштів нижчого ступеня, одержувача бюджетних коштів показати: оформлення розрахункових документів розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів для здійснення видатків (проведення платежу безготівковим шляхом) і подання до органу казначейства; поточний контроль при безготівкових розрахунках; причини неприйняття до виконання платіжних доручень, оформлення попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства і доведення його до відома клієнтів; оформлення розрахункових документів розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів для одержання готівкових коштів і подання до органу казначейства; поточний контроль при оформленні процедури видачі готівкових коштів.

^ Розділ 9. Аналіз виконання видаткової частини Державного бюджету України за поточний (попередній) рік.

Проаналізувати виконання видаткової частини Державного бюджету України в розрізі функціональних груп (економічної, програмної, відомчої класифікації). Порівняти планові і фактичні суми в цілому по групі та в середені кожної із груп. Згрупувати всі видатки в наступні групи:

 • видатки на економічну діяльність;

 • видатки на соціальний захист населення і утримання соціально-культурної сфери;

 • видатки на управління;

 • видатки на оборону і правоохоронну діяльність;

 • інші видатки, не віднесені до основних груп.

Визначити відсоток виконання бюджету за видатками. Встановити причини невиконання або перевиконання планових показників видаткової частини Державного бюджету України.

Проаналізувати структуру видатків Державного бюджету України за фактичним виконанням: тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10.

Розділ 10. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10). Кількість клієнтів, що знаходяться на обслуговуванні в органі казначейства у розрізі розпорядників бюджетних коштів вищого і нижчого ступеня, одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів. Кількість відкритих їм рахунків у розрізі видів бюджетних рахунків, а саме: реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунків. Кількість і суми попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства при прийнятті до обліку зобов»язань і платіжного доручення для проведення платежу у розрізі причин. Навантаження на одного працівника управління (відділу) органу казначейства. На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.


2. Казначейське обслуговування видаткової частини місцевих бюджетів України (для студентів, які проходять виробничу і переддипломну практику у відповідних управліннях і відділах територіальних органів казначейства)

^ Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу) (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5). Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі органу казначейства. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на 1 працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв»язок між відділами в управлінні (працівниками відділу).

^ Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10). Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів органу казначейства та інших державних органів.

Прикладне програмне забезпечення АС «Казна-Видатки» та його характеристика.

Розділ 3. Взяття на обслуговування до відповідного територіального органу Державної казначейської служби України розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5). На конкретному прикладі показати порядок взяття на обслуговування розпорядника і одержувача бюджетних коштів: порядок включення розпорядника і одержувача бюджетних коштів, що мають право обслуговуватися у відповідному органі казначейства, до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; доведення інформації про включення до єдиного реєстру розпорядника і одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру за ланками територіальних органів Державної казначейської служби України; перевірка відповідності даних про мережу, доведену вищестоящим органом казначейства, з переліком розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються у даному органі казначейства.

Розділ 4. Формування мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби України (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5). На прикладі поточного року висвітлити порядок формування мережі: інформація і терміни її подання розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів до органу казначейства; співпраця розпорядників коштів нижчого ступеня з розпорядниками коштів вищого ступеня; співпраця органів казначейства; терміни; внесення змін до мережі протягом бюджетного періоду.

Розділ 5. Відкриття рахунків для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби України (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5). На конкретному прикладі показати порядок відкриття рахунків розпоряднику і одержувачу бюджетних коштів в органі казначейства: визначити види рахунків і дати їм характеристику; пакет документів, що необхідно подати до органу казначейства із зазначенням терміну їх подання; доведення інформації про відкриття рахунків.

Розділ 6. Формування інформації і даних, необхідних для здійснення видатків бюджету відповідним територіальним органом Державної казначейської служби України (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10). Показати порядок доведення розпису (видатків) відповідного місцевого бюджету на поточний рік до органу казначейства. На конкретних прикладах (3-х розпорядників і одержувачів бюджетних коштів) показати порядок подання та реєстрації в органі казначейства даних затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів та зміни до них. Затвердження і подання до органів казначейства паспортів бюджетних програм.

^ Розділ 7. Взяття до обліку бюджетних зобов»язань (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10). На прикладі вищестоящого розпорядника бюджетних коштів, розпорядника бюджетних коштів нижчого ступеня, одержувача бюджетних коштів показати: оформлення бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів; подання реєстрів бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань до органу казначейства; попередній контроль і реєстрація бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань; причини невзяття до обліку бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань; оформлення попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою про усунення і доведення його до відома клієнтів.

^ Розділ 8. Здійснення видатків бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10). На прикладі вищестоящого розпорядника бюджетних коштів, розпорядника бюджетних коштів нижчого ступеня, одержувача бюджетних коштів показати: оформлення розрахункових документів розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів для здійснення видатків (проведення платежу безготівковим шляхом) і подання до органу казначейства; поточний контроль при безготівкових розрахунках; причини неприйняття до виконання платіжних доручень, оформлення попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства і доведення його до відома клієнтів; оформлення розрахункових документів розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів для одержання готівкових коштів і подання до органу казначейства; поточний контроль при оформленні процедури видачі готівкових коштів.


^ Розділ 9. Аналіз виконання видаткової частини відповідного місцевого бюджету за поточний (попередній рік) (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10).

Проаналізувати виконання видаткової частини відповідного місцевого бюджету в розрізі функціональних груп (економічної, програмної, відомчої класифікації). Порівняти планові і фактичні суми в цілому по групі та в середені кожної із груп. Згрупувати всі видатки в наступні групи:

 • видатки на економічну діяльність;

 • видатки на соціальний захист населення і утримання соціально-культурної сфери;

 • видатки на управління;

 • видатки на оборону і правоохоронну діяльність;

 • інші видатки, не віднесені до основних груп.

Визначити відсоток виконання бюджету за видатками. Встановити причини невиконання або перевиконання планових показників видаткової частини відповідного місцевого бюджету.

Проаналізувати структуру видатків відповідного місцевого бюджету за фактичним виконанням.

Розділ 10. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10). Кількість клієнтів, що знаходяться на обслуговуванні в органі казначейства у розрізі розпорядників бюджетних коштів вищого і нижчого ступеня, одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів. Кількість відкритих їм рахунків у розрізі видів бюджетних рахунків, а саме: реєстраційних, спеціальних реєстраційних, особових та інших рахунків. Кількість і суми попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства при прийнятті до обліку зобов»язань і платіжного доручення для проведення платежу у розрізі причин. Навантаження на одного працівника управління (відділу) органу казначейства. На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.


3. Звітність про виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів України (для студентів, які проходять виробничу і переддипломну практику у відповідних управліннях і відділах відповідних органів казначейства)

^ Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу) (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5). Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі органу казначейства. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на 1 працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв»язок між відділами в управлінні (працівниками відділу).

^ Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10). Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів органу казначейства та інших державних органів.

Прикладне програмне забезпечення АС «Казна» та його характеристика.

^ Розділ 3. Звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про витрачання бюджетних коштів (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 5). Бюджетна і фінансова звітність розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються у даному органі казначейства: періодичність, склад, порядок підготовки і подання, терміни, порядок прийняття і перевірки в органі казначейства (на конкретному прикладі: розпорядника бюджетних коштів вищого ступеня, розпорядника бюджетних коштів нижчого ступеня, одержувача бюджетних коштів).

^ Розділ 4. Звітність про виконання Державного бюджету України (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10). Бюджетна і фінансова звітність про виконання Державного бюджету України, що формується у відповідному органі казначейства: періодичність, склад, порядок і терміни підготовки та подання вищестоящим органам казначейства, порядок прийняття і перевірки в органі казначейства (на прикладі поточного року).

Періодичність, порядок, склад і терміни підготовки і подання звітності про виконання Державного бюджету України (зведених показників звітності) Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті України, Міністерству фінансів України (на прикладі поточного року).

^ Розділ 5. Звітність про виконання місцевих бюджетів (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10). Бюджетна і фінансова звітність про виконання відповідного місцевого бюджету , що формується у відповідному органі казначейства: періодичність, склад, порядок і терміни підготовки та подання вищестоящим органам казначейства, порядок прийняття і перевірки в органі казначейства (на прикладі поточного року).

Періодичність, порядок, склад і терміни підготовки та подання звітності про виконання місцевих бюджетів (зведених показників звітності) відповідним місцевим фінансовим органам, Верховній Раді АРК, комісії з питань бюджету Верховної Ради АРК, відповідній місцевій Раді, Раді міністрів АРК, місцевій державній адміністрації (іншому виконавчому органу відповідної місцевої ради), Рахунковій палаті АРК, (на прикладі поточного року).

^ Розділ 6. Аналіз форм звітності про виконання Державного бюджету України (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10). На прикладі однієї форми фінансової звітності і трьох форм бюджетної звітності показати: зміст форм звітності, повноту і правильність відображення в них інформації; розтлумачити інформацію про стан виконання бюджету на певну дату (на прикладі поточного року).

^ Розділ 7. Аналіз форм звітності про виконання відповідного місцевого бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10). На прикладі однієї форми фінансової звітності і трьох форм бюджетної звітності показати: зміст форм звітності, повноту і правильність відображення в них інформації; розтлумачити інформацію про стан виконання бюджету на певну дату (на прикладі поточного року).

Розділ 8. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 20). Планові і фактичні дані: обсяги доходів у розрізі загального і спеціального фондів бюджету та складових вілповідно до бюджетної класифікації; обсяги видатків у розрізі загального і спеціального фондів бюджету та відповідно до бюджетної класифікації (функціональної, економічної, програмної, відомчої); обсяги дебіторської і кредиторської заборгованості. Навантаження на одного працівника управління (відділу) органу казначейства. На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.


4. Казначейське обслуговування дохідної частини Державного бюджету України (для студентів, які проходять виробничу і переддипломну практику у відповідних управліннях і відділах відповідних органів казначейства)

^ Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу) (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5). Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі органу казначейства. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на 1 працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв»язок між відділами в управлінні (працівниками відділу).

^ Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10). Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів органу казначейства та інших державних органів.

Прикладне програмне забезпечення АС «Казна-Доходи» та його характеристика.

^ Розділ 3. Формування списків платників (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5). Порядок і терміни підготовки органами податкової служби списків платників податків, які перебувають на податковому обліку в кожному районі, місті, області та подання їх органам казначейства. Зміст списків платників податків. Порядок внесення змін до списків платників податків протягом бюджетного періоду.

^ Розділ 4. Відкриття рахунків для зарахування доходів (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5). За даними поточного року показати порядок відкриття та закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до бюджету у даному органі казначейства. Доведення інформації про відкриті/закриті рахунки до вищестоящого органу казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, згідно із встановленими порядками взаємодії. Документи, які складають в органі казначейства при відкритті рахунків.

^ Розділ 5. Перерахування платежів до бюджету платниками (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5). Порядок перерахування платежів платниками до бюджету. Форми перерахування. Документи, на підставі яких проводиться перерахування платежів до бюджету у розрізі юридичних і фізичних осіб.

Розділ 6. Операції за надходженнями до загального фонду Державного бюджету України( на прикладі ПДВ, акцизного збору, податку на прибуток юридичних осіб) (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10). Порядок зарахування доходів до загального фонду бюджету, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів і відшкодування податку на додану вартість.

Порядок зарахування доходів за надходженнями від повернення до загального фонду Державного бюджету України бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Відображення операцій щодо надходження до загального фонду Державного бюджету України в оперативній звітності (ф.412).

Розділ 7. Операції за надходженнями до спеціального фонду Державного бюджету України та за власними надходженнями бюджетних установ (на прикладі двох видів надходжень до спеціального фонду бюджету і власних надходжень бюджетних установ) (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10). Порядок зарахування доходів до спеціального фонду бюджету, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів.

Порядок зарахування доходів за надходженнями від повернення до спеціального фонду Державного бюджету України бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Порядок зарахування платежів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, і є джерелом формування спеціального фонду бюджету. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зазначених платежів.

Відображення операцій щодо надходження до спеціального фонду Державного бюджету України в оперативній звітності (ф.412).

Розділ 8. Операції за платежами, які розподіляються між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами (на прикладі двох видів доходів) (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 5). Порядок зарахування доходів, які розподіляються між Державним бюджетом України і місцевими бюджетами, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету.

Відображення операцій за платежами, які розподіляються між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами в оперативній звітності (ф.412).

Розділ 9. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету України (на прикладі двох видів доходів) (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 5). Порядок зарахування доходів, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету України, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету.

Відображення операцій за платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету України в оперативній звітності (ф.412).

^ Розділ 10. Аналіз виконання дохідної частини Державного бюджету України за поточний (попередній) рік (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10).

Проаналізувати виконання дохідної частини Державного бюджету України в розрізі загального і спеціального фонду та складових відповідно до бюджетної класифікації, а саме:

 • податкові надходження;

 • неподаткові надходження;

 • доходи від операцій з капіталом;

 • офіційні трансферти;

 • загальнодержавні цільові фонди.

Порівняти планові і фактичні суми в середені кожної із зазначених груп. Встановити причини невиконання або перевиконання планових показників дохідної частини Державного бюджету України.

Проаналізувати структуру доходів Державного бюджету України за фактичним виконанням.

Розділ 11. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10). Загальна кількість платників, які вносять платежі до Державного бюджету України (загальний і спеціальний фонди) у розрізі юридичних і фізичних осіб та видів платежів. На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.


5. Казначейське обслуговування дохідної частини місцевих бюджетів України (для студентів, які проходять виробничу і переддипломну практику у відповідних управліннях і відділах відповідних органів казначейства)

^ Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу) (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5). Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі органу казначейства. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на 1 працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв»язок між відділами в управлінні (працівниками відділу).

^ Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10). Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів органу казначейства та інших державних органів.

Прикладне програмне забезпечення АС «Казна-Доходи» та його характеристика.

^ Розділ 3. Формування списків платників (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5). Порядок і терміни підготовки органами податкової служби списків платників податків, які перебувають на податковому обліку в кожному районі, місті, області та подання їх органам казначейства. Зміст списків платників податків. Порядок внесення змін до списків платників податків протягом бюджетного періоду.

^ Розділ 4. Відкриття рахунків для зарахування доходів (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5). За даними поточного року показати порядок відкриття та закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до бюджету у даному органі казначейства. Доведення інформації про відкриті/закриті рахунки до вищестоящого органу казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, згідно із встановленими порядками взаємодії. Документи, які складають в органі казначейства при відкритті рахунків.

^ Розділ 5. Перерахування платежів до бюджету платниками (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5). Порядок перерахування платежів платниками до бюджету. Форми перерахування. Документи, на підставі яких проводиться перерахування платежів до бюджету у розрізі юридичних і фізичних осіб.

Розділ 6. Операції за надходженнями до загального фонду відповідного місцевого бюджету ( на прикладі податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку) (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10). Порядок зарахування доходів до загального фонду бюджету, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів.

Відображення операцій щодо надходження до загального фонду відповідного місцевого бюджету в оперативній звітності.

Розділ 7. Операції за надходженнями до спеціального фонду відповідного місцевого бюджету та за власними надходженнями бюджетних установ (на прикладі двох видів надходжень до спеціального фонду бюджету і власних надходжень бюджетних установ) (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10). Порядок зарахування доходів до спеціального фонду бюджету, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів.

Порядок зарахування платежів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, і є джерелом формування спеціального фонду бюджету. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зазначених платежів.

Відображення операцій щодо надходження до спеціального фонду відповідного місцевого бюджету в оперативній звітності.

^ Розділ 8. Операції за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів (на прикладі двох видів доходів) (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 5). Порядок зарахування доходів, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету .

Відображення операцій за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів в оперативній звітності.

Розділ 9. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів (на прикладі двох видів доходів) (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 5). Порядок зарахування доходів, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами відповідного місцевого бюджету, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету.

Відображення операцій за платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами відповідного місцевого бюджету в оперативній звітності.

^ Розділ 10. Аналіз виконання дохідної частини відповідного місцевого бюджету за поточний (попередній) рік (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10).

Проаналізувати виконання дохідної частини відповідного місцевого бюджету в розрізі загального і спеціального фонду та складових відповідно до бюджетної класифікації, а саме:

 • податкові надходження;

 • неподаткові надходження;

 • доходи від операцій з капіталом;

 • офіційні трансферти;

 • загальнодержавні цільові фонди.

Порівняти планові і фактичні суми в середені кожної із зазначених груп. Встановити причини невиконання або перевиконання планових показників дохідної частини відповідного місцевого бюджету.

Проаналізувати структуру доходів відповідного місцевого бюджету за фактичним виконанням.

Розділ 11. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10). Загальна кількість платників, які вносять платежі до відповідного місцевого бюджету (загальний і спеціальний фонди) у розрізі юридичних і фізичних осіб та видів платежів. На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Роботу виконано на кафедрі фінансів підприємств двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі менеджменту банківської діяльності двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
move to 531-85337
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи