Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності icon

Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Скачати 329.24 Kb.
НазваКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Дата31.07.2012
Розмір329.24 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


КАФЕДРА ФІНАНСІВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

для студентів денної форми навчання спеціальності

«Фінанси» магістерської програми 8508/1

«Державний фінансовий менеджмент»Укладачі:
^

Тимченко О.М. – д.е.н., професор


Сибірянська Ю.В. – к.е.н., ст. викладач

Пислиця А.В. – ст. викладач

Степура М.М. – ст. викладач

Кондратенко М. Б. – асистент

Котіна Г.М. – асистент
Декан фінансово-економічного факультету:

_______________________ Хлівний В.К.

(підпис)

«____»________________2011 р.
Завідувач кафедри фінансів:

_______________________ Федосов В.М.

(підпис)

«____»________________2011 р.КИЇВ – КНЕУ – 2011

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах Державної податкової служби України для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний фінансовий менеджмент» // Укладачі: О.М.Тимченко, Ю.В. Сибірянська, А.В. Пислиця, М.М. Степура, М.Б. Кондратенко, Г.М. Котіна. - К.:КНЕУ, 2011.


Затверджено:

На засіданні кафедри фінанси

Протокол № від .


Відповідальний за випуск

професор, завідувач кафедри фінанси В.М.Федосов

Зміст 1. Облік платників податків (для студентів, що проходять практику в підрозділах реєстрації та обліку платників податків)………………………………….4

 2. Оподаткування юридичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах оподаткування юридичних осіб)………………………….……6

 3. Оподаткування фізичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах оподаткування фізичних осіб)………………………………….8

 4. Податковий контроль юридичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах податкового контролю юридичних осіб)…….10

 5. Відшкодування ПДВ (для студентів, що проходять практику в підрозділах контролю за відшкодуванням податку на додану вартість)……...….12

 6. Управління податковим боргом (для студентів, що проходять практику в підрозділах погашення прострочених податкових зобов’язань)…...…15

 7. ^ Аналітична робота податкових органів (для студентів, що проходять практику в підрозділах економічного аналізу)………………….…………18

Порядок оформлення звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДПСУ……………………………….…..……..20

Критерії оцінювання виконання звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДПСУ……………………………….……..…..20

^ Список рекомендованої літератури…………………………………….….…….21


1. Облік платників податків (для студентів, що проходять практику в підрозділах реєстрації та обліку платників податків)

(26 тижнів, 80 балів)


Організація роботи управління (відділу).

2 тижні, 5 балів

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної податкової служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).


Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу).

6 тижнів, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами податкового органу та іншими державними органами.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.


^ Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів.

3 тижні, 10 балів

Підстави взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. Охарактеризувати порядок взяття на облік на прикладі конкретного платника (фізичної чи юридичної особи).


^ Внесення змін та зняття з обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

3 тижні, 10 балів

Внесення змін до облікових даних платників податків. Підстави для внесення змін до облікових даних платників податків.

^ Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб.


Відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах

2 тижні, 5 балів

Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах. Перелік документів. Обов’язки банків та інших фінансових установ. Дата початку видаткових операцій за рахунком платника податків. Обов’язки фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Порядок подання, форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік визначаються центральним органом ДПС.


^ Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.

3 тижні, 10 балів

Мета створення ДРФО, зміст інформації про фізичних осіб, зміст облікової картки фізичної особи - платника податків; окремий регістр фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника. Порядок використання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб.


^ Організація роботи з приймання та обробки податкової звітності.

3 тижні, 10 балів

Впровадження та супроводження форм оперативного обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів. Супроводження порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державного казначейства в процесі повернення надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платникам податків.

^ Формування звітності за обліковими показниками. Наповнення інформаційної бази звітними показниками.


Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики.

4 тижні, 20 балів

Кількість взятих на облік – юридичних осіб за відокремленими підрозділами юридичних осіб. Кількість взятих на облік - самозайнятих осіб. Звітні показники щодо мобілізації коштів до зведеного, державного та місцевого бюджетів. Розрахунки платників з бюджетом (переплата, заборгованість). Результати контрольно-перевірочної роботи. Розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань. Суми отриманих пільг по оподаткуванню. Показники податкової звітності, наданої платниками податків.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати новації обліку платників податків відповідно до Податкового кодексу України. Зробити висновки.

^ 2. Оподаткування юридичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах оподаткування юридичних осіб)

(26 тижнів, 80 балів)


Організація роботи управління (відділу).

2 тижні, 5 балів

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної податкової служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).


Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу).

6 тижнів, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів податкового органу та інших державних органів. АІС, які забезпечують роботу управління.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.


^ Облік платників податків юридичних осіб.

2 тижні, 5 балів

Проаналізувати роботу структурного підрозділу по забезпеченню повноти обліку платників податків - юридичних осіб. Реєстрація платника податку на додану вартість на прикладі конкретної юридичної особи.


^ Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків юридичними особами.

5 тижнів, 20 балів

Описати процедуру проведення камеральних та документальних перевірок на прикладі конкретного платника податку з ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток та платежів за землекористування, місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів. Здійснення донарахувань та застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Основні причини порушень податкового законодавства, їх вплив на стан мобілізації надходжень податків до бюджету. Здійснення заходів по упередженню росту податкового боргу з ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток та платежів за землекористування, місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів, контроль за їх виконанням.


^ Консультативна робота серед платників податків-юридичних осіб.

3 тижні, 10 балів

Здійснити аналіз масово-роз’яснювальної роботи з податків ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток та платежів за землекористування, місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів, узагальнити звернення платників і пропозиції з метою поліпшення обслуговування платників податків.


^ Аналіз результатів роботи управління оподаткування юридичних осіб ДПІ

4 тижні, 10 балів

Оцінка надходжень по джерелах сплати; динаміки податкового боргу; рівня використання бази оподаткування; видів та сум пільг, кількості пільг та пільговиків - здійснити аналіз структури, ефективності наданих пільг по оподаткуванню і втрат бюджету від їх застосування.

Участь підрозділу у формуванні прогнозних показників надходжень ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток, місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів, визначення бази оподаткування;


^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики

4 тижні, 20 балів

Надходження платежів (нарахування, мобілізація, переплата, за рахунок стягнення податкового боргу). Податковий борг в розрізі категорій платників, платежів. Податкові пільги в розрізі платежів. Облікова робота: Кількість зареєстрованих платників податків в розрізі платежів. Кількість поданих податкових декларацій (своєчасно поданих, прострочених або неповних платежів). Контрольно-перевірочна робота: кількість виїзних перевірок (планові перевірки позапланові перевірки), невиїзних перевірок в розрізі категорій платників податків, кількість та сума донарахувань податків та фінансові штрафні санкції за результатами перевірок в розрізі платежів Кількість порушених кримінальних справ. Масово-роз'яснювальна робота: Кількість листів, отриманих від платників податків. Кількість звернень, отриманих електронною поштою. Кількість консультацій, наданих по телефону. Кількість консультацій, наданих на особистому прийомі. Кількість відвідувань wеb-сайтів органу ДПС. Кількість брошур і буклетів.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.

^ 3. Оподаткування фізичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах оподаткування фізичних осіб)

(26 тижнів, 80 балів)


Організація роботи управління (відділу).

2 тижні, 5 балів

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної податкової служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).


Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу).

6 тижнів, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів податкового органу та інших державних органами. АІС, які забезпечують роботу управління.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.


^ Облік платників податків-фізичних осіб.

2 тижні, 5 балів

Проаналізувати роботу структурного підрозділу по забезпеченню повноти обліку платників податків-фізичних осіб. Облік фізичних осіб-підприємців.


^ Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків фізичними особами.

5 тижнів, 20 балів

Описати процедуру проведення камеральних та документальних перевірок на прикладі конкретного платника податку з доходів, майнових податків, податків з самозайнятих осіб. Здійснення донарахувань та застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Основні причини порушень податкового законодавства, їх вплив на стан мобілізації надходжень податків до бюджету. Здійснення заходів по упередженню росту податкового боргу з податку з доходів, майнових податків, податків з самозайнятих осіб, контроль за їх виконанням.


^ Консультативна робота серед платників податків-фізичних осіб.

3 тижні, 10 балів

Проаналізувати результативність консультативної роботи у розрізі видів доходів та категорій платників, що звертались за податковими консультаціями. Узагальнити звернення і пропозиції платників, виявити найбільш проблемні питання в оподаткування доходів фізичних осіб.


^ Аналіз результатів роботи управління оподаткування фізичних осіб ДПІ.

4 тижні, 10 балів

Оцінка надходжень по джерелах сплати; динаміки податкового боргу; рівня використання бази оподаткування; видів та сум пільг, кількості пільг та пільговиків - здійснити аналіз структури, ефективності наданих пільг по оподаткуванню і втрат бюджету від їх застосування.

Участь підрозділу у формуванні прогнозних показників надходжень податку з доходів, майнових податків, податків з самозайнятих осіб, визначення бази оподаткування;


^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики

4 тижні, 20 балів

Надходження платежів (нарахування, мобілізація, переплата, за рахунок стягнення податкового боргу). Податковий борг в розрізі категорій платників, платежів. Податкові пільги в розрізі платежів. Облікова робота: Кількість зареєстрованих платників податків в розрізі платежів. Кількість поданих податкових декларацій (своєчасно поданих, прострочених або неповних платежів). Контрольно-перевірочна робота: кількість виїзних перевірок (планові перевірки позапланові перевірки), невиїзних перевірок в розрізі категорій платників податків, кількість та сума донарахувань податків та фінансові штрафні санкції за результатами перевірок в розрізі платежів Кількість порушених кримінальних справ. Консультативна робота: Кількість листів, отриманих від платників податків. Кількість звернень, отриманих електронною поштою. Кількість консультацій, наданих по телефону. Кількість консультацій, наданих на особистому прийомі. Кількість відвідувань wеb-сайтів органу ДПС. Кількість брошур і буклетів.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.


^ 4. Податковий контроль юридичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах податкового контролю юридичних осіб)

(26 тижнів, 80 балів)


Організація роботи управління (відділу).

2 тижні, 5 балів

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної податкової служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).


Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу).

6 тижнів, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. АІС, які забезпечують роботу управління. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами податкового органу та іншими державними органами.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.


^ Підготовка до проведення документальних перевірок.

4 тижні, 10 балів

Збір, обробка, узагальнення та аналіз інформації про платників податків.

Складання плану-графіка перевірок. Формування контрольно-перевірочної бригади. Програма перевірки. Направлення на перевірку.


^ Оформлення результатів перевірок.

5 тижнів, 20 балів

Структура та зміст протоколу, довідки, акту перевірки. Аналіз причин і оцінка фактів порушень законодавства про податки, виявлених під час документальних перевірок суб’єктів господарської діяльності. Виявлення типових порушень податкового законодавства, їх систематизація. Робота з ризиками: опис, якісний аналіз та кількісна оцінка. Відбір ризиків, за якими знижуються показники надходжень.


^ Організація роботи щодо контролю за проведенням документальних перевірок суб’єктів господарювання, які користуються податковими пільгами.

5 тижнів, 15 балів

Аналіз та використання в роботі інформації з баз даних, звітів та аналітичних таблиць щодо пільг в оподаткуванні по платежах, рівнях бюджетів. Вивчення та застосування аналітичних опрацювань щодо пільг в оподаткуванні в розрізі форм власності, форм господарювання, організаційно-правових форм, галузей економіки. Аналіз структури та ефективності наданих пільг по оподаткуванню і втрат бюджету від їх застосування.

^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики

4 тижні, 20 балів

Кількість платників податків – юридичних осіб, зареєстрованих у податковому органі, у тому числі, що сплачують податки. Кількість великих платників. Кількість платників – юридичних осіб включених до плану-графіку проведення перевірок з розбивкою по кварталах, у тому числі великих платників. Кількість фактично перевірених платників – юридичних осіб. Кількість платників, у яких виявлено порушення податкового законодавства, у тому числі великих платників. Кількість проведених перевірок: планових, позапланових. Суми донарахованих за результатами перевірок сум податків: загалом, у великих платників, за окремими видами податків, за видами перевірок, за галузями господарювання. Суми нарахованих фінансових санкцій. Суми фактично сплачених податків, які було донараховано за результатами перевірок.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.


^ 5. Відшкодування ПДВ (для студентів, що проходять практику в підрозділі контролю за відшкодуванням податку на додану вартість)

(26 тижнів, 80 балів)


Організація роботи управління (відділу).

2 тижні, 5 балів

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної податкової служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).


Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу).

6 тижнів, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами податкового органу та іншими державними органами.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.


^ Організація адміністрування та відшкодування податку на додану вартість.

9 тижнів, 25 балів

Аналіз та контроль за виконанням доведених завдань із забезпечення відшкодування з бюджету ПДВ, дотримання вимог чинного законодавства, забезпечення своєчасності відшкодування податку з бюджету. Організація виконання та розробка заходів щодо упередження зростання бюджетної заборгованості з ПДВ та контроль за їх виконанням. Внесення пропозицій вищестоящому органу ДПС щодо вдосконалення нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань відшкодування ПДВ. Виявлення, аналіз причин та оцінка фактів порушень податкового законодавства, які впливають на відшкодування ПДВ, а також неврегульованих питань у податковому законодавстві, виходячи з практики застосування законодавчих норм платниками податків і органами ДПС та надання пропозицій ДПА України щодо шляхів їх вирішення. Вивчення та аналіз судової практики з питань відшкодування ПДВ та надання пропозицій вищестоящому органу ДПС. Обмін інформацією з органами Держказначейства з питань відшкодування ПДВ. Участь у розгляді апеляційних скарг платників з питань відшкодування ПДВ, у засіданнях судових органів з питань відшкодування ПДВ. Взаємодія з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями з питань повноти та своєчасності відшкодування ПДВ з бюджету. Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів про відшкодування ПДВ. Відпрацювання та узагальнення результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів. Аналіз порушень, виявлених при проведенні камеральних, документальних невиїзних, планових та позапланових виїзних перевірок з питань ПДВ, та надання пропозицій вищестоящому органу ДПС для їх усунення. Здійснення заходів щодо скорочення бюджетної заборгованості з ПДВ. Організація та проведення семінарів, нарад з питань відшкодування ПДВ. Надання відповідей на запити платників податків з питань відшкодування ПДВ.


^ Підготовка до проведення перевірок. Оформлення результатів перевірок.

3 тижні, 10 балів

Збір, обробка, узагальнення та аналіз інформації про платників податків. Складання плану-графіка перевірок. Формування контрольно-перевірочної бригади. Програма перевірки. Направлення на перевірку.

^ Оформлення результатів перевірок. Структура та зміст протоколу, довідки, акту перевірки. Порядок оформлення результатів перевірок (акти, довідки, протоколи, проекти рішень і постанов). Аналіз матеріалів перевірок юридичних осіб з питань відшкодування ПДВ, з метою виявлення фактів ухилення від оподаткування та передача їх до підрозділів податкової міліції Аналіз причин та оцінка фактів порушень податкового законодавства, виявлених у ході перевірок з відшкодування ПДВ. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства з питань відшкодування ПДВ.


^ Організація контрольно-перевірочної роботи з відшкодування ПДВ.

2 тижні, 10 балів

Супроводження і координація дій відповідних структурних підрозділів при проведенні окремих перевірок суб’єктів господарювання з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ. Проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ. Організація та проведення зустрічних звірок. Контроль за дотриманням податкового законодавства суб’єктами господарювання, які використовують податкові векселі та погашають їх не грошовими коштами, а шляхом включення до податкових зобов’язань з ПДВ. Використання в роботі підрозділу Єдиного реєстру податкових накладних.


^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики

4 тижні, 20 балів

Сума ПДВ, заявлена платниками до відшкодування, у тому числі на розрахунковий рахунок. Кількість платників, що заявили суми ПДВ до відшкодування, у тому числі на розрахунковий рахунок. Сума ПДВ, заявлена платниками до відшкодування, що не була підтверджена проведеними перевірками, у тому числі сума відшкодування, що була завищена. Кількість платників, що невірно визначили суми ПДВ до відшкодування (окремо ті, що зависили, і ті, що занизили). Сума втрати бюджету від незаконного відшкодування ПДВ. Сума бюджетного відшкодування ПДВ, перерахована платникам на розрахунковий рахунок, у тому числі з порушенням законодавчо встановлених термінів. Кількість платників, що отримали бюджетне відшкодування ПДВ, у тому числі на розрахунковий рахунок. Сума бюджетного відшкодування ПДВ, зарахована платникам в рахунок майбутніх платежів, у тому числі з порушенням законодавчо встановлених термінів. Сума заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ, у тому числі сума простроченої заборгованості. Сума пені за заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ. Частота звернення працівниками підрозділу до Єдиного реєстру податкових накладних. Кількість працівників підрозділу з контролю за відшкодуванням ПДВ. Кількість платників, що обслуговуються даним підрозділом. Кількість платників ПДВ, зареєстрованих у податковому органі, у тому числі, ті, що сплачують податки. Кількість платників ПДВ, що потенційно (при наявності від’ємного сальдо з ПДВ) мають право на отримання бюджетного відшкодування. Кількість платників ПДВ, що потенційно (при наявності від’ємного сальдо з ПДВ) мають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування. Кількість проведених камеральних перевірок, у тому числі за участю працівників інших підрозділів. Кількість проведених документальних невиїзних перевірок, у тому числі за участю працівників інших підрозділів. Кількість проведених виїзних перевірок, у тому числі за участю працівників інших підрозділів. Кількість позовів, направлених до суду, за результатами роботи підрозділу, у тому числі, ті, що вирішені на користь податкового органу. Кількість скарг, отриманих на працівників підрозділів.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.

^ 6. Управління податковим боргом (для студентів, що проходять практику в підрозділах погашення прострочених податкових зобов’язань)

(26 тижнів, 80 балів)


Організація роботи управління (відділу).

2 тижні, 5 балів

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної податкової служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).


Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу).

6 тижнів, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів податкового органу та інших державних органів (зовнішніх джерел). Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами податкового органу та іншими державними органами. АІС, які забезпечують роботу управління.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Організація роботи щодо здійснення упереджувальних заходів для недопущення виникнення податкового боргу; Надання податкових консультацій з питань погашення податкового боргу;


^ Організація роботи щодо стягнення (погашення) податкового боргу.

9 тижні, 25 балів

Формування відомостей про боржників; інформаційна база формування податкових вимог. Призначення, звільнення та компетенція податкового керуючого. Організація роботи щодо надсилання податкових вимог боржникам. Порядок нарахування пені.

Виникнення права податкової застави та порядок її реєстрації. Порядок узгодження операцій з активами у разі виникнення права податкової застави. Підстави та процедури припинення права податкової застави.

Організація роботи щодо застосування адміністративного арешту активів боржників.

Організація продажу активів боржника з метою погашення податкової заборгованості.

Застосування процедури банкрутства з метою погашення податкового боргу. Організація і контроль за роботою з списання та реструктуризацією податкового боргу

Проведення заходів, спрямованих на виявлення прихованих активів суб’єктів господарської діяльності – боржників з метою їх залучення на погашення податкового боргу та пені.

Організація та контроль за здійсненням заходів, направлених на скорочення податкового боргу з ПДВ та інших загальнодержавних податків.

Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань (боргу) платників податків на умовах податкового кредиту; контроль за дотриманням умов договорів про розстрочення та відстрочення;

Організація роботи (відповідно до компетенції) з податковими ризиками; розробка проектів податкових ризиків на підставі законодавчо-нормативної бази;


^ Організація роботи щодо виявлення, обліку, зберігання та реалізації безхазяйного майна і майна, що переходить у власність держави.

2 тижні, 10 балів

Облік, ведення книг обліку актів опису та попередньої оцінки майна, прийнятого на облік; здійснення контролю за своєчасністю надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави; аналіз структури безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави, яке знаходиться на обліку та передане для реалізації; планування сум надходжень до бюджету коштів від реалізації безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави.


^ Аналіз результатів роботи підрозділу погашення прострочених податкових зобов’язань

3 тижні, 10 балів

Проаналізувати результати роботи підрозділу погашення прострочених податкових зобов’язань щодо надходження коштів від погашення податкового боргу; розглянути процедуру прогнозування новоствореного податкового боргу та планування сум погашення боргу на рівні району.

Проаналізувати динаміку та структуру податкового боргу в розрізі термінів виникнення, бюджетів, галузей та видів платежів. Контроль та оцінка виконання плану погашення податкового боргу; аналіз причин утворення податкового боргу та заходів, що застосовуються для його скорочення; дослідження, аналіз та надання рекомендацій щодо вдосконалення запровадження процедур з питань стягнення податкового боргу.


^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики

4 тижні, 20 балів

Загальна сума податкового боргу, що виник у поточному році; списані суми податкового боргу протягом року; сума податкового боргу на кінець року. Кількість платників податків – юридичних та фізичних осіб (СГД), зареєстрованих у податковому органі, у тому числі, що сплачують податки. Кількість платників – юридичних та фізичних осіб (СГД) осіб, у яких існує заборгованість з податків і обов’язкових платежів перед бюджетом з розбивкою по видах платежів. Кількість випадків застосування адміністративного арешту активів; сума боргу, що існувала до прийняття рішення про застосування адміністративного арешту і після. Сума активів, взята до податкової застави. Кількість направлених податкових вимог; суми податкового боргу, що були погашені в результаті застосовування цього заходу. Суми нарахованих фінансових санкцій та пені. Суми фактично сплачених податків у результаті застосування заходів з погашення прострочених податкових зобов’язань (окремо по кожному із методів управління податковим боргом).

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.


 1. ^ Аналітична робота податкових органів (для студентів, що проходять практику в підрозділах економічного аналізу)

(26 тижнів, 80 балів)


Організація роботи управління (відділу).

2 тижні, 5 балів

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної податкової служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).


Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу).

6 тижнів, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів податкового органу та інших державних органів. АІС, які забезпечують роботу управління.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.


^ Аналіз податкових доходів за секторами економіки.

5 тижнів, 15 балів

Проаналізувати результати розрахунків з бюджетом, динаміку і структуру наданих пільг, податкового боргу та виявити проблеми оподаткування підприємств окремих секторів економіки (по 2-3 визначальних платниках податків з кожного сектору економіки). Визначити зв’язки між зазначеними показниками та встановити причини, що зумовили такі результати.


Аналіз та прогнозування доходів бюджету в розрізі видів податкових надходжень. 

5 тижнів, 20 балів

Проаналізувати результати розрахунків з бюджетом, динаміку і структуру наданих пільг, податкового боргу та проблеми оподаткування платників в розрізі окремих платежів (10 основних бюджетоформуючих податкових платежів). Визначити зв’язки між зазначеними показниками та встановити причини, що зумовили такі результати. Прогнозування доходів бюджету в розрізі видів платежів.


^ Моніторинг основних показників діяльності роботи державної податкової інспекції.

4 тижні, 10 балів

Здійснити аналіз результатів роботи органу ДПС щодо виконання бюджетних призначень у розрізі платежів, рівнів бюджету. Проаналізувати результати роботи структурних підрозділів органу ДПС.


^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики

4 тижні, 20 балів

Надходження платежів (нарахування, мобілізація, переплата, за рахунок стягнення податкового боргу) в розрізі платників та секторів економіки. Податковий борг в розрізі категорій платників, платежів та секторів економіки та давністю. Податкові пільги в розрізі платежів та секторів економіки. Облікова робота: Кількість зареєстрованих платників податків в розрізі платежів та секторів економіки. Кількість поданих податкових декларацій (своєчасно поданих, прострочених або неповних платежів). Контрольно-перевірочна робота: кількість виїзних перевірок (планові перевірки позапланові перевірки), невиїзних перевірок в розрізі категорій платників податків, кількість та сума донарахувань податків та фінансові штрафні санкції за результатами перевірок в розрізі платежів і категорій платників, секторів економіки. Кількість розглянутих скарг платників податків, кількість справ, що розглядалися судами. Кількість порушених кримінальних справ. Масово-роз'яснювальна робота: Кількість листів, отриманих від платників податків. Кількість звернень, отриманих електронною поштою. Кількість консультацій, наданих по телефону. Кількість консультацій, наданих на особистому прийомі. Кількість відвідувань wеb-сайтів органу ДПС. Кількість брошур і буклетів.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.


^ Порядок оформлення звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДПСУ


Загальний обсяг Звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДПСУ має бути не більше ^ 25 -30 сторінок друкованого тексту, не враховуючи додатків (інтервал одинарний).

Оформлення Звіту здійснюється за допомогою Microsoft Office Word за такими параметрами :

 • Шрифт – Times New Roman, 14;

 • інтервал між рядками 1,0;

 • поля з правого боку – 1,5 см; з усіх інших боків 2 см,

 • нумерація сторінок – наскрізна у правому нижньому куті. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Текст друкується лише на одній стороні аркуша А4.

^ Додатки, таблиці і рисунки (діаграми) є основною і обов’язковою складовою Звіту. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу:

- наочність

- безпосередній зв’язок зі змістом Звіту;

- реальне відображення результатів діяльності податкових органів

В Додатках мають міститись заповнені форми податкової звітної документації. Загальний обсяг додатків не регламентується, а визначається керівниками практики.


^ Критерії оцінювання виконання звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДПСУ


Звіт про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДПСУ оцінюється керівником практики від вузу у балах. Підсумкова оцінка за Звіт складається з двох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у чотирьохбальну.

Елементи оцінки складаються з:

 • якості виконання та оформлення Звіту (від 0 до 80 балів),

 • якості презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (від 0 до 20 балів).

Головною вимогою до написання звіту є насичення текстової частини великою кількістю статистичних даних, діаграмами, графіками та наявність їх аналізу; в Звіті мають бути розглянуті реальні платники податків; процедури взяття на облік, відкриття особових рахунків, погашення податкового боргу, тощо, обов’язково мають розглядатись на прикладі конкретного платника (юридичної чи фізичної особи) з представленням фрагментів необхідних документів, журналів, виписок, актів, тощо.

Вся зібрана статистична інформація подається на захист у додатках, а також повинна бути використана під час написання дипломної роботи.


Список рекомендованої літератури:

 1. Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ

 2. ДПА України від 24.12.10 № 1039 «Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі»

 3. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1020 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)»

 4. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1035 «Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого»

 5. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1036 «Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків »

 6. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1037 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків »

 7. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1040 «Про затвердження Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу»

 8. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1042 «Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків »

 9. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1043 «Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби »
 10. Наказ ДПА України від 28.02.11 №114 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства"

 11. Наказ ДПА України від 28.02.2011 №109 "Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгового патенту"


 12. Наказ ДПАУ від 11.01.11 №14 Про затвердження Порядку роботи представників органів державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах

 13. Наказ ДПАУ від 11.02.11 №90 Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків

 14. Наказ ДПАУ від 15.10.10 N 791 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо адміністрування платежів, що контролюються органами державної податкової служби та не відповідають терміну "податковий борг (недоїмка)"

 15. Наказ ДПАУ від 17.12.10 №954 Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України.

 16. Наказ ДПАУ від 21.12.10 №969 Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення.

 17. Наказ ДПАУ від 22.12.10 №978 Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

 18. Наказ ДПАУ від 22.12.10 №979 Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України.

 19. Наказ ДПАУ від 22.12.10 №984 Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства

 20. Наказ ДПАУ від 22.12.10 №986 Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків.

 21. Наказ ДПАУ від 23.12.10 №1001 Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби.

 22. Наказ ДПАУ від 23.12.10 №993 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби.

 23. Наказ ДПАУ від 23.12.10 №996 Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.
 24. Наказ ДПАУ від 24.01.11 №36 Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати цього податку


 25. Наказ ДПАУ від 24.01.11 №37 Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій

 26. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1002 "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення"

 27. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1003 Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, платниками податків –фізичними особами

 28. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1014 Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору.

 29. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1016 Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку.

 30. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1017 Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

 31. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1018 Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України.

 32. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1019 Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

 33. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1021 Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку

 34. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1022 Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного

 35. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1023 Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної ...

 36. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1024 Про затвердження форми надання Інформації суб’єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові

 37. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1025 Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи-підприємці

 38. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1030 Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку.

 39. Наказ ДПАУ від 25.01.11 №42 Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість
 40. Наказ ДПАУ від 25.02.11 №41 Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

 41. Наказ ДПАУ від 28.02.11 №115 Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво


 42. Наказ ДПАУ від 31.01.11 №58 Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 43. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1231 «Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством»

 44. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1235 «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин »
 45. Спільний наказ від 14.02.11 №16/91/31 Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 46. Спільний Наказ ДПАУ та Державного казначейства України від 03.02.11 №68/23 Про затвердження Порядку формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування ПДВ, визначені у висновкахСхожі:

Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
move to 531-85338
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
move to 531-85338
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Державної податкової служби України для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний...
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Державної податкової служби України для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний...
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
move to 531-85340
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи