Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Скачати 438.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Сторінка1/3
Дата31.07.2012
Розмір438.29 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.


ПРОГРАМА

Вступного іспиту зі спеціальності «ФІНАНСИ»


.


КИЇВ 2012

ПРОГРАМА

ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ НА МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСИ»


Модуль 1. ФІНАНСИ 1. Об'єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як історична категорія.

 2. Фінанси як економічна категорія, їх внутрішні ознаки. Поняття

фінансів, їх суспільне призначення, функції та роль.

 1. Функції фінансів як виявлення сутнісних ознак і суспільного

призначення фінансів.

 1. Внутрішня структура фінансів, їх зв'язок з іншими вартісними

економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом

тощо).

 1. Фінансові категорії як форма наукового пізнання фінансів.

 2. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин. Характеристика змісту

фінансових відносин на різних рівнях господарювання (на мікрорівні,

регіональному рівні, макрорівні, світовому рівні).

 1. Поняття і призначення фінансової інфраструктури. Характеристика

складових фінансової інфраструктури.

 1. Фінансове право. Правове регламентування фінансових відносин.

 2. Фінансова політика держави. Зміст складових напрямів фінансової

політики та їх взаємозв’язок.

 1. Поняття фінансового механізму і його складові елементи. Зв'язок

фінансового механізму з фінансовою політикою.

 1. Зміст і призначення фінансового контролю, його види, об'єкти та

суб'єкти. Функції, права і обов'язки суб'єктів фінансового контролю.

 1. Сутність державних фінансів, їх призначення і роль. Складові

державних фінансів.

 1. Місцеві фінанси: поняття, необхідність та складові.

 2. Об'єктивна необхідність податків. Податки як фінансова категорія, їх

сутність, функції та роль.

 1. Податки як вихідна категорія державних фінансів. Сутнісні ознаки

податків як фінансової категорії.

 1. Поняття і функції фінансового ринку. Передумови виникнення

фінансового ринку. Роль фінансового ринку у забезпеченні

макрофінансової стабільності.

 1. Фінансовий ринок як економічна категорія, його сутність, функції та

роль у ринковій економіці. Взаємозв'язок фінансового ринку зі

сферами і ланками фінансової системи.

 1. Поняття фінансового ринку і характеристика його складових

(сегментів).

 1. Суб'єкти ринку цінних паперів (емітенти, інвестори, посередники,

інфраструктура); склад і роль кожної групи суб'єктів.

 1. Склад і характеристика інструментів фінансового ринку.

 2. Поняття та характеристика цінних паперів. Боргові, пайові та похідні

цінні папери.

 1. Фондовий ринок, його сутність і роль. Первинний і вторинний ринок,

біржовий і позабіржовий, організований і неорганізований.

 1. Фондова біржа та її функції.

 2. Страхування, його економічна сутність та ознаки. Страховий ринок.

 3. Міжнародні фінанси: поняття і складові. Суб’єкти міжнародних

фінансів. Міжнародні фінансові потоки.

 1. Група Світового банку. Історичні передумови створення та напрями

діяльності структурних одиниць групи Світового банку.

 1. Особливості формування та напрями використання фінансових

ресурсів МВФ. Вплив МВФ на стабілізацію міжнародних фінансових

відносин.

 1. Джерела залучення фінансових ресурсів МБРР. Вплив МБРР на

соціально-економічний розвиток національних економік.

 1. Сучасний стан та перспективи співпраці України з міжнародними

фінансовими організаціями.

 1. Сутність і зміст податкової системи. Об’єктивні і суб’єктивні чинники

її становлення.

 1. Загальна характеристика податкової системи України, її склад і

структура.

 1. Правові засади функціонування податкової системи України.

 2. Принципи оподаткування та побудови податкової системи: відмінність і взаємозв’язок.

 3. Податкові теорії в світовій фінансовій думці.

 4. Тенденції розвитку податкової системи України.

 5. Основні бюджетоутворюючі податки: проблеми оподаткування в Україні.

 6. Податки на споживання в Україні: склад, структура, відмінність та спільні риси.

 7. Податки на доходи в Україні: склад, структура, відмінність та спільні риси.

 8. Майнове оподаткування в Україні: склад, структура, відмінність та спільні риси податків.

 9. Пільгове оподаткування та його реалізація в Україні.

 10. ПДВ в системі непрямих податків: сутність, фіскальна і регулююча роль.

 11. Характеристика основних нововведень при оподаткуванні податком на додану вартість, передбачених Податковим Кодексом України.

 12. Платники та ставки ПДВ, методи обчислення.

 13. Об’єкт оподаткування ПДВ, операції, що не є об’єктом оподаткування та звільненні від ПДВ.

 14. База оподаткування ПДВ, особливості її визначення для різних видів операцій.

 15. Поняття та дати виникнення податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ.

 16. Порядок бюджетного відшкодування ПДВ

 17. Акцизний податок: еволюція і особливості оподаткування в Україні.

 18. Акцизний податок: платники, об’єкт та база оподаткування, операції, звільнені від оподаткування.

 19. Види підакцизних товарів та ставок акцизного податку, методи обчислення.

 20. Особливості акцизного оподаткування алкогольної і тютюнової продукції в Україні.

 21. Мито в системі непрямих податків: платники, ставки та пільги.

 22. Об’єкт та база оподаткування митом, порядок визначення митної вартості.

 23. Податок на прибуток в системі прямого оподаткування: платники, ставки та пільги.

 24. Характеристика основних нововведень при оподаткуванні податком на прибуток підприємств, передбачених Податковим Кодексом України.

 25. База оподаткування, порядок обчислення та сплати податку на прибуток до бюджету.

 26. Склад доходів, що враховуються і не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, порядок їх визнання.

 27. Склад витрат, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, порядок їх визнання.

 28. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

 29. Особливості витрат подвійного призначення при визначенні оподатковуваного прибутку.

 30. Порядок нарахування та методи обчислення амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку.

 31. Особливості застосування нульової ставки при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні.

 32. Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні.

 33. Особливості оподаткування дивідендів.

 34. Особливості оподаткування у сфері страхового бізнесу.

 35. Особливості оподаткування нерезидентів.

 36. Податок з доходів фізичних осіб в системі прямого оподаткування: сутність та значення в соціально-економічному розвитку регіонів.

 37. Характеристика основних нововведень при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб, передбачених Податковим Кодексом України.
 1. Порядок обчислення та сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету.

 2. Доходи, що включаються та не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

 3. Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб, порядок її надання.

 4. Соціальні пільги з податку на доходи фізичних осіб в Україні.

 5. Екологічний податок: особливості оподаткування в Україні

 6. Механізм оподаткування транспортних засобів в Україні.

 7. Рентні платежі за видобуток і транспортування нафти і газу в Україні, їх роль в системі екологічного оподаткування

 8. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин: характеристика основних елементів.

 9. Особливості оподаткування землі в Україні.

 10. Механізм справляння збору за спеціальне використання води та лісових ресурсів: платники, об’єкт оподаткування, критерії диференціації ставок, порядок обчислення і сплати.

 11. Механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку в Україні.

 12. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: проблеми впровадження в Україні.

 13. Спрощена система оподаткування в Україні: проблеми та перспективи.

 14. Єдиний податок для фізичних осіб підприємців в системі місцевого оподаткування.

 15. Необхідність та механізм справляння місцевих зборів в Україні.

 16. Характеристика основних нововведень в адмініструванні податків, зборів ( обов’язкових платежів), передбачених Податковим Кодексом України. 1. Бюджет як фінансова категорія, його сутність і функції. Роль і місце

бюджету в перерозподілі частини вартості валового національного

продукту.

 1. Бюджетний процес і бюджетний цикл. Характеристика стадій

бюджетного процесу по Державному бюджету України.

 1. Державний фінансовий менеджмент, його суб’єкти та їх функції.

Форми державного фінансового менеджменту.

 1. Становлення бюджетної системи України.

 2. Напрями реформування бюджетної системи України.

 3. Бюджетний кодекс України, його характеристика.

 4. Бюджетний федералізм і його засади. Моделі бюджетного федералізму.

 5. Бюджетне право, його сутність і роль. Складові бюджетного

законодавства.

 1. Державний бюджет України, структура і правовий характер.

 2. Система фінансування бюджету: сутність, класифікація і джерела.

 3. Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи. Вихідні чинники

побудови бюджетного устрою.

 1. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.

 2. Бюджетна система України, її склад, характеристика та принципи

побудови.

 1. Бюджетна система: поняття, склад, вихідні принципи побудови.

 2. Склад і структура бюджетної системи України.

 3. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.

 4. Основи і методи розмежування доходів між бюджетами.

 5. Міжбюджетні відносини і необхідність їх правового регулювання.

 6. Бюджети місцевого самоврядування, їх сутність і характеристика.

 7. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.

 8. Фінансове вирівнювання. Міжбюджетні трансферти, їх види і

характеристика в Україні.

 1. Зведений бюджет України, його характеристика та призначення.

 2. Система доходів бюджету. Методи формування та класифікації

бюджетних доходів.

 1. Класифікація бюджетних доходів України. Характеристика структури

доходів Державного бюджету України, аналіз тенденцій.

 1. Система видатків бюджету, їх склад і характеристика. Поточні видатки

і видатки розвитку.

 1. Класифікації бюджетних видатків. Характеристика структури і

тенденції розвитку видатків Державного бюджету України.

 1. Форми бюджетного фінансування та їх характеристика.

 2. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад,

призначення і роль.

 1. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки, їх характеристика і роль.

 2. Порядок і напрями бюджетного фінансування капітальних вкладень.

 3. Операційні видатки бюджету, їх характеристика.

 4. Видатки бюджету на соціальний захист населення, їх склад,

призначення та роль.

 1. Житлові субсидії і порядок їх розрахунку.

 2. Склад, призначення і роль видатків бюджету на соціальну сферу.

 3. Основи бюджетного фінансування загальної середньої освіти.

 4. Фонд заробітної плати загальноосвітньої школи, його складові і

порядок планування.

 1. Видатки бюджету на дошкільні заклади та особливості їхнього

фінансування.

 1. Видатки Державного бюджету України на вищу освіту та основи її

фінансування.

 1. Форми фінансового забезпечення медицини. Основи бюджетного

фінансування охорони здоров’я населення

 1. Планування фонду заробітної плати лікарів, середнього і молодшого

медичного персоналу.

 1. Порядок розрахунку витрат на харчування, медикаменти, на придбання

обладнання та м'якого інвентарю в лікарнях і поліклініках.

 1. Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його

характеристика.

 1. Видатки бюджету на фізичну культуру і спорт та їх характеристика.

 2. Склад видатків державного бюджету на оборону і засади їх

планування.

 1. Видатки Державного бюджету України на державне управління, їх

склад і призначення.

 1. Бюджетне фінансування правоохоронних органів, судових органів і

прокуратури.

 1. Видатки бюджету на обслуговування і погашення державного боргу.

 2. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів.

Організація їхньої фінансової діяльності.

 1. Оперативно-сітьові показники лікувально-профілактичного закладу та

їх характеристика.

 1. Тарифікаційний список загальноосвітньої школи і порядок його

складання.

 1. Соціальне страхування у контексті соціального захисту населення.

 2. Державне субсидіювання суб’єктів підприємницької діяльності.

 3. Видатки Державного бюджету України на фундаментальні

дослідження.

 1. Бюджетне фінансування соціальних закладів.

 2. Управління та обслуговування державного боргу.

 3. Сутність державного кредиту. Внутрішні та зовнішні державні

запозичення, їх доцільність і форми.

 1. Боргова безпека, її показники та вплив на фінансову безпеку держави.

 2. Державний борг, його сутність, причини виникнення та структура.

 3. Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення.

 4. Сутність і призначення фінансів суб'єктів господарювання, їх функції

та ознаки. Методи організації фінансових відносин суб’єктів

господарювання.

 1. Сутність і призначення фінансів домогосподарств. Доходи, видатки і

заощадження домогосподарств.


Модуль 2. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ


Частина І

 1. Сутність та відмінні ознаки фінансів підприємств. Класифікація фінансових відносин

підприємств.

 1. Грошові кошти, доходи, грошові фонди підприємств.

 2. Фінансові ресурси підприємств. Поняття, склад і джерела їх формування.

 3. Основи організації фінансів підприємств. Комерційний розрахунок.

 4. Особливості організації фінансів підприємств в залежності від форм власності, сфери

діяльності, галузі економіки.

 1. Зміст і задачі фінансової роботи на підприємстві.

 2. Сутність та значення грошових розрахунків в діяльності підприємства.

 3. Готівково-грошовий і безготівковий грошовий оборот підприємства.

 4. Форми безготівкових розрахунків, їх переваги та недоліки, принципи організації.

 5. Готівково-грошові розрахунки та сфера їх використання. Організація готівково-

грошових розрахунків підприємства.

 1. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для господарської діяльності.

Санкції в системі розрахунків і платежів.

 1. Економічна характеристика та класифікація грошових надходжень за видами

діяльності.

 1. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг. Фактори, що впливають на величину

виручки.

 1. Планування виручки від реалізації продукції, її розподіл і використання.

 2. Формування і розподіл чистого доходу підприємства.

 3. Доходи від операційної діяльності підприємства

 4. Доходи від інвестиційної діяльності та фінансових операцій.

 5. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування і

розподіл з прибутку.

 1. Прибуток від реалізації продукції. Фактори, що впливають на прибуток від реалізації

продукції.

 1. Методи розрахунку та планування прибутку.

 2. Рентабельність підприємства та його продукції. Методи визначення і показники

рентабельності.

 1. Система оподаткування підприємств та її призначення.

 2. Прямі податки і їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 3. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 4. Відрахування підприємства на обов’язкове державне пенсійне страхування.

 5. Відрахування підприємств на обов’язкове державне соціальне страхування.

 6. Сутність і значення оборотних коштів в фінансовому забезпеченні виробничо-

господарської діяльності.

 1. Джерела формування оборотних коштів і їх характеристика.

 2. Методи визначення потреби в оборотних коштах.

 3. Показники використання оборотних коштів. Обертання оборотних коштів та шляхи

його прискорення.

 1. Причини виникнення потреби підприємств в кредитах. Форми і види кредитів, які

використовуються в виробничо-господарській діяльності підприємств.

 1. Банківське кредитування підприємств. Умови і порядок отримання банківського

кредиту.

 1. Комерційне кредитування підприємств.

 2. Лізингове кредитування підприємств.

 3. Відтворення основних засобів. Знос та амортизація основних засобів. Методи

обчислення амортизаційних відрахувань.

 1. Джерела та порядок фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

 2. Фінансове забезпечення ремонту основних засобів.

 3. Зміст та задачі фінансового планування на підприємстві.

 4. Методи фінансового планування на підприємстві їх сутність та значення

 5. Поточне і оперативне фінансове планування на підприємстві.

 6. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування.

 7. Фінансова криза підприємства, її сутність та причини виникнення.

 8. Економічний зміст фінансової санації підприємства та порядок її проведення.

 9. Форми фінансової санації та джерела її забезпечення.

 10. Державна фінансова підтримка санації підприємства.Частина ІІ 1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

 2. Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового

управління.

 1. Класифікація форм фінансування підприємств та критерії прийняття фінансових рішень.

 2. Правила фінансування підприємств.

 3. Модель оцінки доходності капітальних активів (САРМ): загальна характеристика та

практичне значення.

 1. Прийняття фінансових рішень в умовах інформаційної асиметрії.

 2. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

 3. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання без створення юридичної

особи.

 1. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств.

 2. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.

 3. Власний капітал підприємства, його функції та склад.

 4. Статутний капітал і додатковий капітал підприємства.

 5. Курс емісії акцій, порядок розрахунку емісійного доходу, ажіо та дизажіо.

 6. Збільшення статутного капіталу підприємства: мета, джерела, методи.

 7. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту

інтересів інвесторів. Розрахунок вартості переважних прав.

 1. Зменшення статутного капіталу підприємства: мета, методи та порядок проведення.

 2. Звіт про власний капітал підприємства.

 3. Забезпечення наступних витрат і платежів як внутрішнє джерело фінансування

підприємств.

 1. Чистий грошовий потік (Cach-Flow) як джерело фінансування підприємств. Методи

розрахунку Cash-flow.

 1. Звіт про рух грошових коштів (Cash-flow).

 2. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Фактори дивідендної

політики.

 1. Типи дивідендної політики підприємства. Теорії в галузі дивідендної політики.

 2. Порядок нарахування дивідендів, джерела та форми виплати дивідендів.

 3. Подрібнення акцій та викуп акціонерним товариством акцій власної емісії як

інструменти дивідендної політики.

 1. Оподаткування дивідендів.

 2. Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок формування.

 3. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів.

 4. Умови і механізм випуску, розміщення та обслуговування облігацій підприємств

 5. Конвертовані облігації та варанти.

 6. Реорганізація як специфічний напрямок фінансової діяльності підприємств.

 7. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання,

приєднання.

 1. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення.

 2. Фінансові інвестиції, форми організації, оцінка доцільності.

 3. Економічна сутність оцінки вартості підприємства: необхідність, завдання та принципи

оцінки.

 1. Концепція управління вартістю підприємства (VBM)

 2. Економічна додана вартість (EVA) та додана вартість грошового потоку (CVA).

 3. Ставка дисконтування і ставка капіталізації.

 4. Сутність та необхідність фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах.

 5. Бюджетування як функція фінансового контролінгу.

 6. Ринкова та балансова вартість підприємства: сутність та відмінності.


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гжесюк аліна олександрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи