З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 icon

З курсу "філософія" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006
Скачати 488.26 Kb.
НазваЗ курсу "філософія" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006
Сторінка1/4
Дата01.08.2012
Розмір488.26 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти та науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова


Є.О. Щукін, О.М. Дрожанова, О.В. Патлайчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для проведення занять З КУРСУ "ФІЛОСОФІЯ"

(1-й навчальний модуль)


Миколаїв 2006

УДК 101

Щукін Є.О., Дрожанова О.М., Патлайчук О.В. Методичні вказівки для проведення занять з курсу "Філософія" (1-й навчальний модуль). – Миколаїв: НУК, 2006.


Кафедра філософії та культурології

 – ?лаїв: НУК, 2006.ля проведення занять з курсу "Філософія" (1-

Наведені відомості з організації проведення занять з курсу "Філософія", які розроблені відповідно до вимог Болонського процесу, роз'яснений порядок оцінювання знань студентів, види і форми контролю успішності, критерії оцінювання знань студентів на екзамені. Наводиться зміст структурних елементів першого навчального модулю та зразок модульної контрольної роботи.

До кожної теми модуля дається план лекційного та семінарського заняття, перелік питань, які виносяться студентам на самостійну проробку, перелік питань для самоконтролю засвоєння матеріалу лекції, рекомендовані теми рефератів, додаткова література.

Методичні вказівки призначені для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання.


Рецензент – канд. філос. наук, доц. А.П. Квачьов


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Докорінна зміна основних сфер життя суспільства висуває нові вимоги щодо ефективної підготовки сучасних спеціалістів у різних галузях господарства. Зростає потреба у фундаментальній філософсько-світоглядній та гуманітарній підготовці фахівців, у формуванні в них творчого, нестандартного мислення. Засвоєння цінностей минулої та сучасної філософської думки сприяє формуванню наукового світогляду, гуманітарного потенціалу особистості, її духовності, загальної культури, а також розвиває універсальні творчі здібності, продуктивне мислення, вміння проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукову методологію у пізнавальній, практичній, виробничій та організаційно-виховній діяльності.

Курс філософії враховує певні філософсько-методологічні та теоретичні доробки, які існують в сучасній світовій та вітчизняній філософській науці. У центрі курсу знаходяться проблеми світогляду людини, пізнання і практики, сучасні світоглядно-методологічні парадигми науки, культури, цивілізації. Філософія постає як відповідний тип, як теоретична основа сучасного світогляду і мислення. У своїй соціальній спрямованості філософія виглядає як обґрунтування гуманізму в єдності загальноцивілізаційного і національного аспектів людської духовності.

Філософія тісно пов'язана з усіма фундаментальними дисциплінами як гуманітарного, так і природничого спрямування. Особливо споріднена з культурологією, соціологією, історією, етикою, релігієзнавством. Відносно всіх галузей наукового знання філософія відіграє інтеграційну роль, об’єднуючи в світоглядному фокусі найбільш загальні тенденції та закономірності.

Курс філософії загальним обсягом 108 годин викладається студентам Національного університету кораблебудування, як правило, протягом другого року навчання. Весь обсяг матеріалу розділено на три окремих змістовних модуля, на кожен з яких у середньому виділено 36 навчальних годин, тобто один кредит:

I. Філософія, основні етапи її розвитку, напрямки, школи.

II. Філософія як онтологія, методологія і гносеологія.

III. Сучасна соціальна філософія.

Формою підсумкової атестації з усього курсу для більшості навчальних напрямів є екзамен.

^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім фахівцям цілісної системи світоглядних і методологічних знань, що забезпечить поєднання професійної і фундаментальної підготовки з сучасним незаідеологізованим світоглядом, глибоким науковим мисленням та високою методологічною культурою, і буде сприяти розкриттю творчого потенціалу і успішній практичній діяльності за фахом.

^ Завдання дисципліни: опанувати основний зміст філософії, її головні проблеми і функції, оволодіти загальною історією філософської думки, розвитком цієї науки в зарубіжних країнах, а також вітчизняною філософією, засвоїти закони розвитку і функціонування природничих і соціальних систем, уміти користуватися філософськими категоріями, методами і формами наукового пізнання.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 1) історичні типи філософії, основні парадигми філософствування; 2) основні галузі філософського знання; 3) основні форми буття і сутність діалектики; 4) походження свідомості, форми і структури свідомості; 5) шляхи пізнання світу, функціонування знання в сучасному інформаційному суспільстві, особливості взаємозв’язку науки і техніки з сучасними соціальними і етичними проблемами; 6) форми суспільної свідомості, їх взаємозв’язок; 7) умови формування особистості, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури.

Студент повинен вміти: 1) обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію; 2) застосовувати отримані знання при вирішенні професійних задач, при розробці соціальних і екологічних проектів, організації міжлюдських відносин; 3) науково аналізувати соціальні проблеми і процеси, факти і явища суспільного життя; 4) розуміти і об’єктивно оцінювати досягнення культури і цивілізації; 5) володіти методологією і методами пізнання та творчої діяльності; 6) вести діалог як засіб вирішення соціальних і етичних проблем шляхом досягнення консенсусу.

  1   2   3   4

Схожі:

З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 iconЗ курсу "філософія" (2-й та 3-й навчальні модулі) Миколаїв 2007
Щукін Є. О., Дрожанова О. М., Патлайчук О. В. Методичні вказівки для проведення занять з курсу "Філософія" (2-й та 3-й навчальні...
З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 iconУдк 101 К. ф н., професор Кисляков В. П., зав каб. Макарчук О. М
К. ф н., професор Кисляков В. П., зав каб. Макарчук О. М. Філософія. Методичний посібник для аспірантів та здобувачів. Миколаїв:...
З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 iconФілософія (провідний викладач – к ф. н., доцент Гришанов І. В.) Модуль самостійної роботи І
Тема Загальна характеристика зехідноєвропейської філософії середньовіччя. Філософія європейського Відродження
З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 iconХарківська національна академія міського господарства філософія господарювання програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу
Філософія господарювання. Програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу для студентів всіх форм...
З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 iconХарківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник
Організація податкового контролю: Навчальний посібник (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності...
З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 iconПрограма курсу антична філософія 2 для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Метою курсу є вивчення класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської доби
З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030102 «Релігієзнавство»
Філософія Середніх віків І доби Відродження, Нова філософія XVI – XVII ст., Сучасна світова філософія, Історія української філософії,...
З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 iconПрограма курсу антична філософія 1 для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія»)
...
З курсу \"філософія\" (1-й навчальний модуль) Миколаїв 2006 iconПрограма курсу антична філософія 1 для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «філософія»)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи