М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол icon

М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол
Скачати 388.71 Kb.
НазваМ. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол
М.П. Драгоманова<><><><>Інститут мистецтв<><>Затверджено Рекоме
Дата24.08.2014
Розмір388.71 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут мистецтв
Затверджено Рекомендовано

на засіданні приймальної комісії Вченою Радою

НПУ імені М.П.Драгоманова Інституту мистецтв

протокол №___ від «___»_________р. протокол № ___від «__»_____р.

Голова приймальної комісії Голова Вченої Ради

_________________ Андрущенко В.П. ___________________________

Авдієвський А.Т.

ПРОГРАМА

творчого конкурсу

з хореографії
для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

При вступі на навчання для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

на базі повної загальної середньої освіти


напрям підготовки 6.020202 Хореографія

КИЇВ – 2014
^ ПРОГРАМА З ХОРЕОГРАФІЇ

На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну фахову підготовку.

Підготовка бакалавра з “Хореографії та художньої культури” полягає у виробленні вмінь та навичок, необхідних для роботи у сфері художньо-естетичного виховання дітей та молоді засобами хореографії та художньої культури. Специфіка участі цих видів мистецтв у формуванні гармонійно розвинутої особистості обумовлена природою, виразними засобами танцю.

Програма випробування з хореографії передбачає показ абітурієнтом своїх творчих здібностей та виконавських умінь з хореографії.

До проведення іспитів проводиться обов’язкове консультування з класичного, народно-сценічного та українського танців, яке передбачає групові (10-12 осіб) вправи, загальним часом 4-8 годин (в розрахунку 5 хвилин на одного абітурієнта).
Програма випробування включає:

1. Демонстрацію абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів екзерсису класичного танцю:

 • основні позиції ніг;

 • основні позиції рук;

 • напівприсідання й повне присідання /plie/;

 • вправи на розвиток рухливості стопи /battement tendu/;

 • маленькі кидки / battement tendu jete/;

 • низькі й високі розвороти ноги /battement fondu/;

 • ударяючі рухи ноги /battement frappe/;

 • колові рухи по підлозі /rond de jambe par terre /;

 • піднімання ноги під кутом 900 /battement developpe, releve lent/;

 • великий кидок ногою на 900 /grand battement/;

 • перегинання корпусу (вперед, вбік, назад);

 • переступання з ноги на ногу / pas de bourree /;

 • вправи для рук /port-de-bras/;

 • вправи на поєднання рухів ніг, рук, голови й корпусу /temps lie/;

 • пози класичного танцю;

 • allegro (стрибки) - temps leve sauté, shangement de pieds, pas eshappe, pas assemble, pas balance, sissonne fermee, pas jete;

 • елементи віртуозної техніки (індивідуально).

Елементи екзерсису народно-сценічного танцю:

– каблучні вправи (іспанські „сапатеадо”, російські „дробі”);

– позиції рук та ніг, в народно-сценічному танці;

– елементи екзерсису українського народного танцю;

– оберти в українському танці;

– віртуозна техніка (індивідуально).

2. Виконання танцю за власним бажанням абітурієнта /з особистого репертуару/ протягом 3-4 хвилин. Це можуть бути: історико-побутовий танець /менует, гавот, вальс, полька, кадриль, мазурка та ін./; класичний танець; народно-сценічний танець /український, російський, білоруський, угорський, молдавський, іспанський тощо/, бальний танець, який включає в себе традиційні європейські бальні танці /вальс віденський, англійський класичний вальс, танго, повільний та швидкий фокстрот та ін./ латиноамериканські танці /самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв/, сучасний танець-модерн, джаз, степ та інші.

3. Творче завдання: створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему. Етюд повинен мати закінчену музично-хореографічну форму: мати експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію та розв’язку. Тривалість – 2-3 хвилини.

Зміст творчого завдання може бути різноманітним:

— відображення явищ навколишнього життя й природи;

— акторські завдання;

— танцювальна імпровізація на народну, сучасну музику;

 • уміння передавати музику й зміст образу рухом; зміна характеру музики /ритм, темп, динаміка, тощо/.


^ Критерії оцінювання творчого конкурсу абітурієнтів спеціальності «Хореографія»

Бали

^ Демонстрація абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів класичного, народно-сценічного екзерсису, українського народного танцюВиконавські здібності та виконавська майстерність


^ Творче завдання

Створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему


175-200

до 85 балів – виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали запропонований матеріал, всебічно розкрили характерні стильові особливості класичного, народно-сценічного та українського народного танців.


до 40 балів – виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали хореографічний номер чи фрагмент вистави. Розкрили суть виконання, показали високий рівень виконання, виразність та віртуозну майстерність


до 75 балів

виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд на високому художньому рівні. Передали характер танцю, показали яскраве виконання.150-174

до 72 балів виставляється абітурієнтам, які добре виконали запропонований матеріал, але у виконані допустили окремі помилки.


до 35 балів– виставляється абітурієнтам, які добре виконали свій номер, фрагмент чи етюд, але допустили окремі неточності у виконанні рухів, млявість, ритмічну неточність.


до 67 балів виставляється абітурієнтам, які правильно виконали етюд, але допустили окремі помилки в створенні та виконанні.124-149

до 58 балів виставляється абітурієнтам, які виконали запропонований програмний матеріал, але допустили ряд помилок у відтворенні хореографічного тексту запропонованих комбінацій, припускали помилки у ритмічному та темповому малюнках, поверхово передали характер та методичну правильність виконання.


до 33 балів– виставляється абітурієнтам, які не змогли показати свої виконавські здібності ( у такому випадку абітурієнт одержує „0” балів), але номер чи фрагмент виконано лише частково (менше половини) з порушенням виконання технічної чи виразної форми номеру, невиразно, мляво, не цікаво


до 58 балів виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд поверхово, примітивно та допустили помилки у створенні і виконанні.100-123

до 48 бала виставляється абітурієнтам, які не змогли виконати запропонований матеріал (у такому випадку абітурієнт одержує „0” балів), але завдання виконане лише частково з порушенням порядку комбінацій та етюдів, їх невиразним та неритмічним виконанням.

до 26 балів виставляється абітурієнтам, які не змогли виконати запропонований матеріал.до 49 бала бали виставляється абітурієнтам, які не впоралися із завданням ( не зробили закінчену музично-хореографічну форму, не передали музику й зміст образу рухом танцю), або виконали завдання лише частково, з суттєвими помилками.
4. Загальні питання з хореографії

Питання з класичного танцю:

 • позиції рук та ніг у класичному танці;

 • пози в класичному танці;

 • положення ніг та тулубу в класичному екзерсисі;

 • форми port-de-brass;

 • поділ сценічного простору по точках (за системою А.Я.Ваганової).

Питання з народно-сценічного танцю:

 • позиції рук та ніг у народно-сценічному танці;

 • різновиди вистукувань (в яких народних танцях вони присутні та яку мають назву);

 • регіональний поділ українських народних танців.

Питання з історії хореографічного мистецтва

Назвати провідних українських танцівників.

Назвати провідні професійні танцювальні колективи України.

Назвати балети на українську тематику.

Назвати балети П.І.Чайковського.

Назвати балети Ф.Мінкуса, А.Адана, Є.Станковича.

^ Критерії оцінювання творчого конкурсу абітурієнтів спеціальності «Хореографія»

Бали

^ Відповіді на загальні питання з хореографії

175-200

отримують абітурієнти, які повністю розкрили питання, показали обізнаність в хореографічній термінології, високі знання з теорії та історії вітчизняного та зарубіжного хореографічного мистецтва.

150-174

отримують абітурієнти, які правильно та ґрунтовно відповіли на питання, розкрили його суть, але допустили незначні неточності.

124-149

отримують абітурієнти, які не дали повної відповіді на питання чи розкрили питання поверхово з суттєвими неточностями, припустилися помилок.

100-123

отримують абітурієнти, які взагалі не розкрили суть питання чи дали неправильне його визначення, припустилися значних помилок з історії та теорії хореографічного мистецтва.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут мистецтв
Затверджено Рекомендовано

на засіданні приймальної комісії Вченою Радою

НПУ імені М.П.Драгоманова Інституту мистецтв

протокол №___ від «___»_________р. протокол № ___від «__»_____р.

Голова приймальної комісії Голова Вченої Ради

_________________ Андрущенко В.П. _______________________

Авдієвський А.Т.


ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

з хореографії

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

на базі освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

напрям підготовки 6.020202 Хореографія

КИЇВ – 2014
На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню спеціальну освіту та відповідну фахову підготовку.

Підготовка бакалавра з “Хореографії та художньої культури” полягає у виробленні вмінь та навичок, необхідних для роботи у сфері художньо-естетичного виховання дітей та молоді засобами хореографії та художньої культури. Специфіка участі цих видів мистецтв у формуванні гармонійно розвинутої особистості обумовлена природою, виразними засобами танцю.

Програма випробування з хореографії передбачає показ абітурієнтом своїх творчих здібностей та виконавських умінь з хореографії.

До проведення іспитів проводиться обов’язкове консультування з класичного, народно-сценічного та українського та сучасного танців, яке передбачає групові (10-12 осіб) вправи, загальним часом 4-8 годин (в розрахунку 5 хвилин на одного абітурієнта).
Програма випробування включає:

1. Демонстрацію абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів екзерсису класичного танцю:

 • основні позиції ніг;

 • основні позиції рук;

 • напівприсідання й повне присідання /plie/;

 • вправи на розвиток рухливості стопи /battement tendu/;

 • маленькі кидки / battement tendu jete/;

 • низькі й високі розвороти ноги /battement fondu/;

 • ударяючі рухи ноги /battement frappe/;

 • колові рухи по підлозі /rond de jambe par terre /;

 • піднімання ноги під кутом 900 /battement developpe, releve lent/;

 • великий кидок ногою на 900 /grand battement/;

 • перегинання корпусу (вперед, вбік, назад);

 • переступання з ноги на ногу / pas de bourree /;

 • вправи для рук /port-de-bras/;

 • вправи на поєднання рухів ніг, рук, голови й корпусу /temps lie/;

 • пози класичного танцю;

 • allegro (стрибки) - temps leve sauté, shangement de pieds, pas eshappe, pas assemble, pas balance, sissonne fermee, pas jete;

 • елементи віртуозної техніки (індивідуально);

 • вміння складати навчальні комбінації з вказаними рухами та цілі їх використання в навчанні.

Елементи екзерсису народно-сценічного танцю:

– каблучні вправи (іспанські „сапатеадо”, російські „дробі”);

– позиції рук та ніг, в народно-сценічному танці;

– елементи екзерсису українського народного танцю;

– оберти в українському танці;

 • віртуозна техніка (індивідуально);

 • вміти пояснити методику та особливості виконання рухів.

2. Виконання танцю за власним бажанням абітурієнта /з особистого репертуару/ протягом 3-4 хвилин. Це можуть бути: історико-побутовий танець /менует, гавот, вальс, полька, кадриль, мазурка та ін./; класичний танець; народно-сценічний танець /український, російський, білоруський, угорський, молдавський, іспанський тощо/, бальний танець, який включає в себе традиційні європейські бальні танці /вальс віденський, англійський класичний вальс, танго, повільний та швидкий фокстрот та ін./ латиноамериканські танці /самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв/, сучасний танець-модерн, джаз, степ та інші.

3. Творче завдання: створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему. Етюд повинен мати закінчену музично-хореографічну форму: мати експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію та розв’язку. Тривалість – 2-3 хвилини.

Зміст творчого завдання може бути різноманітним:

— відображення явищ навколишнього життя й природи;

— акторські завдання;

— танцювальна імпровізація на народну, сучасну музику;

 • уміння передавати музику й зміст образу рухом; зміна характеру музики /ритм, темп, динаміка, тощо/.

4. Загальні питання з хореографії

Питання з класичного танцю:

 • позиції рук та ніг у класичному танці;

 • пози в класичному танці;

 • положення ніг та тулубу в класичному екзерсисі;

 • форми port-de-brass;

 • поділ сценічного простору по точках (за системою А.Я.Ваганової).

Питання з народно-сценічного танцю:

 • позиції рук та ніг у народно-сценічному танці;

 • різновиди вистукувань (в яких народних танцях вони присутні та яку мають назву);

 • регіональний поділ українських народних танців;

 • назвати та показати основні рухи українського танцю.

Назвати провідних українських танцівників.

Творчий внесок у спадок української хореографічної культури П.П.Вірського.

Внесок М.М. Вантуха у розвиток української хореографії.

Назвати провідні професійні танцювальні колективи України.

Назвати балети на українську тематику.

Назвати балети П.І.Чайковського.

Назвати балети Ф.Мінкуса, А.Адана.

Назвати постановки балетів А.Ф.Шекери.

Назвати постановки балетів Ю.М.Григоровича та виконавців головних партій у цих постановках.

Назвати викладачів-теоретиків з класичного та народно-сценічного танців та їх праці.

Назвати українських хореографів, які присвятили своє життя пропаганді та збиранню українського фольклорного танцю.


^ Критерії оцінювання фахового випробування абітурієнтів спеціальності «Хореографія»

Бали

^ Демонстрація абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів класичного, народно-сценічного екзерсису, українського народного танцюВиконавські здібності та виконавська майстерність


^ Творче завдання

Створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему


Відповіді на загальні питання з хореографії

175-200

до 65 балів – виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали запропонований матеріал, всебічно розкрили характерні стильові особливості класичного, народно-сценічного та українського народного танців.


до 30 балів – виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали хореографічний номер чи фрагмент вистави. Розкрили суть виконання, показали високий рівень виконання, виразність та віртуозну майстерність


до 65 балів

виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд на високому художньому рівні. Передали характер танцю, показали яскраве виконання.до 40 балів- отримують абітурієнти, які повністю розкрили питання

150-174

до 57 балів виставляється абітурієнтам, які добре виконали запропонований матеріал, але у виконані допустили окремі помилки.


до 25 балів– виставляється абітурієнтам, які добре виконали свій номер, фрагмент чи етюд, але допустили окремі неточності у виконанні рухів, млявість, ритмічну неточність.


до 57 балів виставляється абітурієнтам, які правильно виконали етюд, але допустили окремі помилки в створенні та виконанні.до 35 балів – отримують абітурієнти, які правильно відповіли на питання , але допустили незначні неточності.

124-149

до 48 балів виставляється абітурієнтам, які виконали запропонований програмний матеріал, але допустили ряд помилок у відтворенні хореографічного тексту запропонованих комбінацій, припускали помилки у ритмічному та темповому малюнках, поверхово передали характер та методичну правильність виконання.


до 23 балів– виставляється абітурієнтам, які не змогли показати свої виконавські здібності ( у такому випадку абітурієнт одержує „0” балів), але номер чи фрагмент виконано лише частково (менше половини) з порушенням виконання технічної чи виразної форми номеру, невиразно, мляво, не цікаво


до 48 балів виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд поверхово, примітивно та допустили помилки у створенні і виконанні.до 30 балів- отримують абітурієнти, які не дали повної відповіді на питання чи розкрили питання поверхово з суттєвими неточностями.

100-123

до 41 бала виставляється абітурієнтам, які не змогли виконати запропонований матеріал (у такому випадку абітурієнт одержує „0” балів), але завдання виконане лише частково з порушенням порядку комбінацій та етюдів, їх невиразним та неритмічним виконанням.

до 18 балів виставляється абітурієнтам, які не змогли виконати запропонований матеріал.до 41 бала бали виставляється абітурієнтам, які не впоралися із завданням ( не зробили закінчену музично-хореографічну форму, не передали музику й зміст образу рухом танцю), або виконали завдання лише частково, з суттєвими помилками.


до 23 балів – отримують абітурієнти, які взагалі не розкрили суть питання чи дали неправильне його визначення


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут мистецтв
Затверджено Рекомендовано

на засіданні приймальної комісії Вченою Радою

НПУ імені М.П.Драгоманова Інституту мистецтв

протокол №___ від «___»_________р. протокол № ___від «__»_____р.

Голова приймальної комісії Голова Вченої Ради

_________________ Андрущенко В.П. ______________________

Авдієвський А.Т.


ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

на базі освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

спеціальність 7.020202

КИЇВ – 2014
^ ПРОГРАМА З ХОРЕОГРАФІЇ

На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню спеціальну освіту та відповідну фахову підготовку.

Підготовка спеціаліста з “Хореографії та художньої культури” полягає у виробленні вмінь та навичок, необхідних для роботи у сфері художньо-естетичного виховання дітей та молоді засобами хореографії та художньої культури. Специфіка участі цих видів мистецтв у формуванні гармонійно розвинутої особистості обумовлена природою, виразними засобами танцю.

Програма випробування з хореографії передбачає показ абітурієнтом своїх творчих здібностей та виконавських можливостей у галузі хореографічного мистецтва.

^ Програма випробування включає:

1. Демонстрацію абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів екзерсису та складання навчальних комбінацій з такими рухами:

 • основні позиції ніг;

 • основні позиції рук;

 • напівприсідання й повне присідання /plie/;

 • вправи на розвиток рухливості стопи /battement tendu/;

 • маленькі кидки / battement tendu jete/;

 • низькі й високі розвороти ноги /battement fondu/;

 • ударяючі рухи ноги /battement frappe/;

 • колові рухи по підлозі /rond de jambe par terre /;

 • піднімання ноги під кутом 900 /battement developpe, releve lent/;

 • великий кидок ногою на 900 /grand battement/;

 • перегинання корпусу (вперед, вбік, назад);

 • переступання з ноги на ногу / pas de bourree /;

 • вправи для рук /port-de-bras/;

 • вправи на поєднання рухів ніг, рук, голови й корпусу /temps lie/;

 • пози класичного танцю;

 • allegro (стрибки) - temps leve sauté, shangement de pieds, pas eshappe, pas assemble, pas balance, sissonne fermee, pas jete;

 • елементи віртуозної техніки (індивідуально).

2. Виконання танцю за власним бажанням абітурієнта /з особистого репертуару/ протягом 3-4 хвилин. Це можуть бути: історико-побутовий танець /менует, гавот, вальс, полька, кадриль, мазурка та ін./; класичний танець; народно-сценічний танець /український, російський, білоруський, угорський, молдавський, іспанський тощо/, бальний танець, який включає в себе традиційні європейські бальні танці /вальс віденський, англійський класичний вальс, танго, повільний та швидкий фокстрот та ін./ латиноамериканські танці /самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв/, сучасний танець-модерн, джаз, степ та інші.
3. Творче завдання: створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему. Етюд повинен мати закінчену музично-хореографічну форму: мати експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію та розв’язку. Тривалість – 2-3 хвилини.

Скласти комбінації класичного або народно-сценічного екзерсису. Тривалість 2-3 хвилини.

Зміст творчого завдання може бути різноманітним:

— відображення явищ навколишнього життя й природи;

— акторські завдання;

— танцювальна імпровізація на народну, сучасну музику;

 • уміння передавати музику й зміст образу рухом; зміна характеру музики /ритм, темп, динаміка, тощо/;

 • правильне виконання елементів та рухів класичного та народно-сценічного танців.

4. Загальні питання з хореографії

Питання з класичного танцю:

 • позиції рук та ніг у класичному танці;

 • пози в класичному танці;

 • положення ніг та тулубу в класичному екзерсисі;

 • форми port-de-brass;

 • поділ сценічного простору по точках (за системою А.Я.Ваганової);

 • послідовність виконання класичного екзерсису (за системою А.Я.Ваганової).

Питання з народно-сценічного танцю:

 • позиції рук та ніг у народно-сценічному танці;

 • різновиди вистукувань (в яких народних танцях вони присутні та яку мають назву);

 • регіональний поділ українських народних танців;

 • назвати та показати основні рухи українського танцю.

Назвати провідних українських танцівників.

Творчий внесок у спадок української хореографічної культури П.П.Вірського.

Внесок М.М. Вантуха у розвиток української хореографії.

Назвати провідні професійні танцювальні колективи України.

Назвати балети на українську тематику.

Назвати балети П.І.Чайковського.

Назвати балети Ф.Мінкуса, А.Адана.

Хореографічна спадщина балетмейстера А.Ф.Шекери.

Назвати постановки балетів Ю.М.Григоровича та виконавців головних партій у цих постановках.

Назвати викладачів-теоретиків з класичного та народно-сценічного танців та їх праці.

Назвати українських хореографів, які присвятили своє життя пропаганді та збиранню українського фольклорного танцю.

Назвати дослідників та наукові і мистецтвознавчі праці з історії розвитку українського хореографічного мистецтва.

Конкурсний та фестивальний хореографічний рух в Україні за часів її державності.
^ Кожне завдання оцінюють 3 екзаменатори – викладачі кафедри хореографії Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова.

Тривалість відповіді на вступному випробуванні — 30 хвилин.

^ Критерії оцінювання вступних іспитів абітурієнтів спеціальності «Хореографія»

Бали

^ Демонстрація абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів класичного, народно-сценічного екзерсису, українського народного танцюВиконавські здібності та виконавська майстерність


^ Творче завдання

Створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему


Відповіді на загальні питання з хореографії

175-200

до 65 балів – виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали запропонований матеріал, всебічно розкрили характерні стильові особливості класичного, народно-сценічного та українського народного танців.


до 30 балів – виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали хореографічний номер чи фрагмент вистави. Розкрили суть виконання, показали високий рівень виконання, виразність та віртуозну майстерність


до 65 балів

виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд на високому художньому рівні. Передали характер танцю, показали яскраве виконання.до 40 балів- отримують абітурієнти, які повністю розкрили питання

150-174

до 57 балів виставляється абітурієнтам, які добре виконали запропонований матеріал, але у виконані допустили окремі помилки.


до 25 балів– виставляється абітурієнтам, які добре виконали свій номер, фрагмент чи етюд, але допустили окремі неточності у виконанні рухів, млявість, ритмічну неточність.


до 57 балів виставляється абітурієнтам, які правильно виконали етюд, але допустили окремі помилки в створенні та виконанні.до 35 балів – отримують абітурієнти, які правильно відповіли на питання , але допустили незначні неточності.

124-149

до 48 балів виставляється абітурієнтам, які виконали запропонований програмний матеріал, але допустили ряд помилок у відтворенні хореографічного тексту запропонованих комбінацій, припускали помилки у ритмічному та темповому малюнках, поверхово передали характер та методичну правильність виконання.


до 23 балів– виставляється абітурієнтам, які не змогли показати свої виконавські здібності ( у такому випадку абітурієнт одержує „0” балів), але номер чи фрагмент виконано лише частково (менше половини) з порушенням виконання технічної чи виразної форми номеру, невиразно, мляво, не цікаво


до 48 балів виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд поверхово, примітивно та допустили помилки у створенні і виконанні.до 30 балів- отримують абітурієнти, які не дали повної відповіді на питання чи розкрили питання поверхово з суттєвими неточностями.

100-123

до 41 бала виставляється абітурієнтам, які не змогли виконати запропонований матеріал (у такому випадку абітурієнт одержує „0” балів), але завдання виконане лише частково з порушенням порядку комбінацій та етюдів, їх невиразним та неритмічним виконанням.

до 18 балів виставляється абітурієнтам, які не змогли виконати запропонований матеріал.до 41 бала бали виставляється абітурієнтам, які не впоралися із завданням ( не зробили закінчену музично-хореографічну форму, не передали музику й зміст образу рухом танцю), або виконали завдання лише частково, з суттєвими помилками.


до 23 балів – отримують абітурієнти, які взагалі не розкрили суть питання чи дали неправильне його визначення


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут мистецтв
Затверджено Рекомендовано

на засіданні приймальної комісії Вченою Радою

НПУ імені М.П.Драгоманова Інституту мистецтв

протокол №___ від «___»_________р. протокол № ___від «__»_____р.

Голова приймальної комісії Голова Вченої Ради

_________________ Андрущенко В.П. ______________________

Авдієвський А.Т.


ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня «магістр»

на базі освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

спеціальність 8.020202

КИЇВ – 2014
^ ПРОГРАМА З ХОРЕОГРАФІЇ

На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню спеціальну освіту та відповідну фахову підготовку.

Підготовка спеціаліста з “Хореографії та художньої культури” полягає у виробленні вмінь та навичок, необхідних для роботи у сфері художньо-естетичного виховання дітей та молоді засобами хореографії та художньої культури. Специфіка участі цих видів мистецтв у формуванні гармонійно розвинутої особистості обумовлена природою, виразними засобами танцю.

Програма випробування з хореографії передбачає показ абітурієнтом своїх творчих здібностей та виконавських можливостей у галузі хореографічного мистецтва.

^ Програма випробування включає:

1. Демонстрацію абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів екзерсису та складання навчальних комбінацій з такими рухами:

 • основні позиції ніг;

 • основні позиції рук;

 • напівприсідання й повне присідання /plie/;

 • вправи на розвиток рухливості стопи /battement tendu/;

 • маленькі кидки / battement tendu jete/;

 • низькі й високі розвороти ноги /battement fondu/;

 • ударяючі рухи ноги /battement frappe/;

 • колові рухи по підлозі /rond de jambe par terre /;

 • піднімання ноги під кутом 900 /battement developpe, releve lent/;

 • великий кидок ногою на 900 /grand battement/;

 • перегинання корпусу (вперед, вбік, назад);

 • переступання з ноги на ногу / pas de bourree /;

 • вправи для рук /port-de-bras/;

 • вправи на поєднання рухів ніг, рук, голови й корпусу /temps lie/;

 • пози класичного танцю;

 • allegro (стрибки) - temps leve sauté, shangement de pieds, pas eshappe, pas assemble, pas balance, sissonne fermee, pas jete;

 • елементи віртуозної техніки (індивідуально).

2. Виконання танцю за власним бажанням абітурієнта /з особистого репертуару/ протягом 3-4 хвилин. Це можуть бути: історико-побутовий танець /менует, гавот, вальс, полька, кадриль, мазурка та ін./; класичний танець; народно-сценічний танець /український, російський, білоруський, угорський, молдавський, іспанський тощо/, бальний танець, який включає в себе традиційні європейські бальні танці /вальс віденський, англійський класичний вальс, танго, повільний та швидкий фокстрот та ін./ латиноамериканські танці /самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв/, сучасний танець-модерн, джаз, степ та інші.
3. Творче завдання: створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему. Етюд повинен мати закінчену музично-хореографічну форму: мати експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію та розв’язку. Тривалість – 2-3 хвилини.

Скласти комбінації класичного або народно-сценічного екзерсису. Тривалість 2-3 хвилини.

Зміст творчого завдання може бути різноманітним:

— відображення явищ навколишнього життя й природи;

— акторські завдання;

— танцювальна імпровізація на народну, сучасну музику;

 • уміння передавати музику й зміст образу рухом; зміна характеру музики /ритм, темп, динаміка, тощо/;

 • правильне виконання елементів та рухів класичного та народно-сценічного танців.

4. Загальні питання з хореографії

Питання з класичного танцю:

 • позиції рук та ніг у класичному танці;

 • пози в класичному танці;

 • положення ніг та тулубу в класичному екзерсисі;

 • форми port-de-brass;

 • поділ сценічного простору по точках (за системою А.Я.Ваганової);

 • послідовність виконання класичного екзерсису (за системою А.Я.Ваганової).

Питання з народно-сценічного танцю:

 • позиції рук та ніг у народно-сценічному танці;

 • різновиди вистукувань (в яких народних танцях вони присутні та яку мають назву);

 • регіональний поділ українських народних танців;

 • назвати та показати основні рухи українського танцю.

Назвати провідних українських танцівників.

Творчий внесок у спадок української хореографічної культури П.П.Вірського.

Внесок М.М. Вантуха у розвиток української хореографії.

Назвати провідні професійні танцювальні колективи України.

Назвати балети на українську тематику.

Назвати балети П.І.Чайковського.

Назвати балети Ф.Мінкуса, А.Адана.

Хореографічна спадщина балетмейстера А.Ф.Шекери.

Назвати постановки балетів Ю.М.Григоровича та виконавців головних партій у цих постановках.

Назвати викладачів-теоретиків з класичного та народно-сценічного танців та їх праці.

Назвати українських хореографів, які присвятили своє життя пропаганді та збиранню українського фольклорного танцю.

Назвати дослідників та наукові і мистецтвознавчі праці з історії розвитку українського хореографічного мистецтва.

Конкурсний та фестивальний хореографічний рух в Україні за часів її державності.
^ Кожне завдання оцінюють 3 екзаменатори – викладачі кафедри хореографії Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова.

Тривалість відповіді на вступному випробуванні — 30 хвилин.

^ Критерії оцінювання вступних іспитів абітурієнтів спеціальності «Хореографія»

Бали

^ Демонстрація абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів класичного, народно-сценічного екзерсису, українського народного танцюВиконавські здібності та виконавська майстерність


^ Творче завдання

Створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему


Відповіді на загальні питання з хореографії

175-200

до 65 балів – виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали запропонований матеріал, всебічно розкрили характерні стильові особливості класичного, народно-сценічного та українського народного танців.


до 30 балів – виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали хореографічний номер чи фрагмент вистави. Розкрили суть виконання, показали високий рівень виконання, виразність та віртуозну майстерність


до 65 балів

виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд на високому художньому рівні. Передали характер танцю, показали яскраве виконання.до 40 балів- отримують абітурієнти, які повністю розкрили питання

150-174

до 57 балів виставляється абітурієнтам, які добре виконали запропонований матеріал, але у виконані допустили окремі помилки.


до 25 балів– виставляється абітурієнтам, які добре виконали свій номер, фрагмент чи етюд, але допустили окремі неточності у виконанні рухів, млявість, ритмічну неточність.


до 57 балів виставляється абітурієнтам, які правильно виконали етюд, але допустили окремі помилки в створенні та виконанні.до 35 балів – отримують абітурієнти, які правильно відповіли на питання , але допустили незначні неточності.

124-149

до 48 балів виставляється абітурієнтам, які виконали запропонований програмний матеріал, але допустили ряд помилок у відтворенні хореографічного тексту запропонованих комбінацій, припускали помилки у ритмічному та темповому малюнках, поверхово передали характер та методичну правильність виконання.


до 23 балів– виставляється абітурієнтам, які не змогли показати свої виконавські здібності ( у такому випадку абітурієнт одержує „0” балів), але номер чи фрагмент виконано лише частково (менше половини) з порушенням виконання технічної чи виразної форми номеру, невиразно, мляво, не цікаво


до 48 балів виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд поверхово, примітивно та допустили помилки у створенні і виконанні.до 30 балів- отримують абітурієнти, які не дали повної відповіді на питання чи розкрили питання поверхово з суттєвими неточностями.

100-123

до 41 бала виставляється абітурієнтам, які не змогли виконати запропонований матеріал (у такому випадку абітурієнт одержує „0” балів), але завдання виконане лише частково з порушенням порядку комбінацій та етюдів, їх невиразним та неритмічним виконанням.

до 18 балів виставляється абітурієнтам, які не змогли виконати запропонований матеріал.до 41 бала бали виставляється абітурієнтам, які не впоралися із завданням ( не зробили закінчену музично-хореографічну форму, не передали музику й зміст образу рухом танцю), або виконали завдання лише частково, з суттєвими помилками.


до 23 балів – отримують абітурієнти, які взагалі не розкрили суть питання чи дали неправильне його визначення


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут мистецтв
Затверджено Рекомендовано

на засіданні приймальної комісії Вченою Радою

НПУ імені М.П.Драгоманова Інституту мистецтв

протокол №___ від «___»_________р. протокол № ___від «__»_____р.

Голова приймальної комісії Голова Вченої Ради

_________________ Андрущенко В.П. ______________________

Авдієвський А.Т.


ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня «магістр»

на базі освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

спеціальність 8.020202

КИЇВ – 2014

^ ПРОГРАМА З ХОРЕОГРАФІЇ

На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню спеціальну освіту та відповідну фахову підготовку.

Підготовка спеціаліста з “Хореографії та художньої культури” полягає у виробленні вмінь та навичок, необхідних для роботи у сфері художньо-естетичного виховання дітей та молоді засобами хореографії та художньої культури. Специфіка участі цих видів мистецтв у формуванні гармонійно розвинутої особистості обумовлена природою, виразними засобами танцю.

Програма випробування з хореографії передбачає показ абітурієнтом своїх творчих здібностей та виконавських можливостей у галузі хореографічного мистецтва.

^ Програма випробування включає:

1. Демонстрацію абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів екзерсису та складання навчальних комбінацій з такими рухами:

 • основні позиції ніг;

 • основні позиції рук;

 • напівприсідання й повне присідання /plie/;

 • вправи на розвиток рухливості стопи /battement tendu/;

 • маленькі кидки / battement tendu jete/;

 • низькі й високі розвороти ноги /battement fondu/;

 • ударяючі рухи ноги /battement frappe/;

 • колові рухи по підлозі /rond de jambe par terre /;

 • піднімання ноги під кутом 900 /battement developpe, releve lent/;

 • великий кидок ногою на 900 /grand battement/;

 • перегинання корпусу (вперед, вбік, назад);

 • переступання з ноги на ногу / pas de bourree /;

 • вправи для рук /port-de-bras/;

 • вправи на поєднання рухів ніг, рук, голови й корпусу /temps lie/;

 • пози класичного танцю;

 • allegro (стрибки) - temps leve sauté, shangement de pieds, pas eshappe, pas assemble, pas balance, sissonne fermee, pas jete;

 • елементи віртуозної техніки (індивідуально).

2. Виконання танцю за власним бажанням абітурієнта /з особистого репертуару/ протягом 3-4 хвилин. Це можуть бути: історико-побутовий танець /менует, гавот, вальс, полька, кадриль, мазурка та ін./; класичний танець; народно-сценічний танець /український, російський, білоруський, угорський, молдавський, іспанський тощо/, бальний танець, який включає в себе традиційні європейські бальні танці /вальс віденський, англійський класичний вальс, танго, повільний та швидкий фокстрот та ін./ латиноамериканські танці /самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв/, сучасний танець-модерн, джаз, степ та інші.
3. Творче завдання: створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему. Етюд повинен мати закінчену музично-хореографічну форму: мати експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію та розв’язку. Тривалість – 2-3 хвилини.

Скласти комбінації класичного або народно-сценічного екзерсису. Тривалість 2-3 хвилини.

Зміст творчого завдання може бути різноманітним:

— відображення явищ навколишнього життя й природи;

— акторські завдання;

— танцювальна імпровізація на народну, сучасну музику;

 • уміння передавати музику й зміст образу рухом; зміна характеру музики /ритм, темп, динаміка, тощо/;

 • правильне виконання елементів та рухів класичного та народно-сценічного танців.

4. Загальні питання з хореографії

Питання з класичного танцю:

 • позиції рук та ніг у класичному танці;

 • пози в класичному танці;

 • положення ніг та тулубу в класичному екзерсисі;

 • форми port-de-brass;

 • поділ сценічного простору по точках (за системою А.Я.Ваганової);

 • послідовність виконання класичного екзерсису (за системою А.Я.Ваганової).

Питання з народно-сценічного танцю:

 • позиції рук та ніг у народно-сценічному танці;

 • різновиди вистукувань (в яких народних танцях вони присутні та яку мають назву);

 • регіональний поділ українських народних танців;

 • назвати та показати основні рухи українського танцю.

Назвати провідних українських танцівників.

Творчий внесок у спадок української хореографічної культури П.П.Вірського.

Внесок М.М. Вантуха у розвиток української хореографії.

Назвати провідні професійні танцювальні колективи України.

Назвати балети на українську тематику.

Назвати балети П.І.Чайковського.

Назвати балети Ф.Мінкуса, А.Адана.

Хореографічна спадщина балетмейстера А.Ф.Шекери.

Назвати постановки балетів Ю.М.Григоровича та виконавців головних партій у цих постановках.

Назвати викладачів-теоретиків з класичного та народно-сценічного танців та їх праці.

Назвати українських хореографів, які присвятили своє життя пропаганді та збиранню українського фольклорного танцю.

Назвати дослідників та наукові і мистецтвознавчі праці з історії розвитку українського хореографічного мистецтва.

Конкурсний та фестивальний хореографічний рух в Україні за часів її державності.
^ Кожне завдання оцінюють 3 екзаменатори – викладачі кафедри хореографії Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова.

Тривалість відповіді на вступному випробуванні — 30 хвилин.

^ Критерії оцінювання вступних іспитів абітурієнтів спеціальності «Хореографія»

Бали

^ Демонстрація абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів класичного, народно-сценічного екзерсису, українського народного танцюВиконавські здібності та виконавська майстерність


^ Творче завдання

Створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему


Відповіді на загальні питання з хореографії

175-200

до 65 балів – виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали запропонований матеріал, всебічно розкрили характерні стильові особливості класичного, народно-сценічного та українського народного танців.


до 30 балів – виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали хореографічний номер чи фрагмент вистави. Розкрили суть виконання, показали високий рівень виконання, виразність та віртуозну майстерність


до 65 балів

виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд на високому художньому рівні. Передали характер танцю, показали яскраве виконання.до 40 балів- отримують абітурієнти, які повністю розкрили питання

150-174

до 57 балів виставляється абітурієнтам, які добре виконали запропонований матеріал, але у виконані допустили окремі помилки.


до 25 балів– виставляється абітурієнтам, які добре виконали свій номер, фрагмент чи етюд, але допустили окремі неточності у виконанні рухів, млявість, ритмічну неточність.


до 57 балів виставляється абітурієнтам, які правильно виконали етюд, але допустили окремі помилки в створенні та виконанні.до 35 балів – отримують абітурієнти, які правильно відповіли на питання , але допустили незначні неточності.

124-149

до 48 балів виставляється абітурієнтам, які виконали запропонований програмний матеріал, але допустили ряд помилок у відтворенні хореографічного тексту запропонованих комбінацій, припускали помилки у ритмічному та темповому малюнках, поверхово передали характер та методичну правильність виконання.


до 23 балів– виставляється абітурієнтам, які не змогли показати свої виконавські здібності ( у такому випадку абітурієнт одержує „0” балів), але номер чи фрагмент виконано лише частково (менше половини) з порушенням виконання технічної чи виразної форми номеру, невиразно, мляво, не цікаво


до 48 балів виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд поверхово, примітивно та допустили помилки у створенні і виконанні.до 30 балів- отримують абітурієнти, які не дали повної відповіді на питання чи розкрили питання поверхово з суттєвими неточностями.

100-123

до 41 бала виставляється абітурієнтам, які не змогли виконати запропонований матеріал (у такому випадку абітурієнт одержує „0” балів), але завдання виконане лише частково з порушенням порядку комбінацій та етюдів, їх невиразним та неритмічним виконанням.

до 18 балів виставляється абітурієнтам, які не змогли виконати запропонований матеріал.до 41 бала бали виставляється абітурієнтам, які не впоралися із завданням ( не зробили закінчену музично-хореографічну форму, не передали музику й зміст образу рухом танцю), або виконали завдання лише частково, з суттєвими помилками.


до 23 балів – отримують абітурієнти, які взагалі не розкрили суть питання чи дали неправильне його визначення


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут мистецтв
Затверджено Рекомендовано

на засіданні приймальної комісії Вченою Радою

НПУ імені М.П.Драгоманова Інституту мистецтв

протокол №___ від «___»_________р. протокол № ___від «__»_____р.

Голова приймальної комісії Голова Вченої Ради

_________________ Андрущенко В.П. _______________________

Авдієвський А.Т.


^ ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

для осіб, які мають базову або повну вищу освіту

з хореографії
для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

напрям підготовки 6.020202 Хореографія

КИЇВ – 2014

На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню спеціальну освіту та відповідну фахову підготовку.

Підготовка бакалавра з “Хореографії та художньої культури” полягає у виробленні вмінь та навичок, необхідних для роботи у сфері художньо-естетичного виховання дітей та молоді засобами хореографії та художньої культури. Специфіка участі цих видів мистецтв у формуванні гармонійно розвинутої особистості обумовлена природою, виразними засобами танцю.

Програма випробування з хореографії передбачає показ абітурієнтом своїх творчих здібностей та виконавських умінь з хореографії.

До проведення іспитів проводиться обов’язкове консультування з класичного, народно-сценічного та українського та сучасного танців, яке передбачає групові (10-12 осіб) вправи, загальним часом 4-8 годин (в розрахунку 5 хвилин на одного абітурієнта).
Програма випробування включає:

1. Демонстрацію абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів екзерсису класичного танцю:

 • основні позиції ніг;

 • основні позиції рук;

 • напівприсідання й повне присідання /plie/;

 • вправи на розвиток рухливості стопи /battement tendu/;

 • маленькі кидки / battement tendu jete/;

 • низькі й високі розвороти ноги /battement fondu/;

 • ударяючі рухи ноги /battement frappe/;

 • колові рухи по підлозі /rond de jambe par terre /;

 • піднімання ноги під кутом 900 /battement developpe, releve lent/;

 • великий кидок ногою на 900 /grand battement/;

 • перегинання корпусу (вперед, вбік, назад);

 • переступання з ноги на ногу / pas de bourree /;

 • вправи для рук /port-de-bras/;

 • вправи на поєднання рухів ніг, рук, голови й корпусу /temps lie/;

 • пози класичного танцю;

 • allegro (стрибки) - temps leve sauté, shangement de pieds, pas eshappe, pas assemble, pas balance, sissonne fermee, pas jete;

 • елементи віртуозної техніки (індивідуально);

 • вміння складати навчальні комбінації з вказаними рухами та цілі їх використання в навчанні.

Елементи екзерсису народно-сценічного танцю:

– каблучні вправи (іспанські „сапатеадо”, російські „дробі”);

– позиції рук та ніг, в народно-сценічному танці;

– елементи екзерсису українського народного танцю;

– оберти в українському танці;

 • віртуозна техніка (індивідуально);

 • вміти пояснити методику та особливості виконання рухів.

2. Виконання танцю за власним бажанням абітурієнта /з особистого репертуару/ протягом 3-4 хвилин. Це можуть бути: історико-побутовий танець /менует, гавот, вальс, полька, кадриль, мазурка та ін./; класичний танець; народно-сценічний танець /український, російський, білоруський, угорський, молдавський, іспанський тощо/, бальний танець, який включає в себе традиційні європейські бальні танці /вальс віденський, англійський класичний вальс, танго, повільний та швидкий фокстрот та ін./ латиноамериканські танці /самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв/, сучасний танець-модерн, джаз, степ та інші.

3. Творче завдання: створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему. Етюд повинен мати закінчену музично-хореографічну форму: мати експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію та розв’язку. Тривалість – 2-3 хвилини.

Зміст творчого завдання може бути різноманітним:

— відображення явищ навколишнього життя й природи;

— акторські завдання;

— танцювальна імпровізація на народну, сучасну музику;

 • уміння передавати музику й зміст образу рухом; зміна характеру музики /ритм, темп, динаміка, тощо/.

4. Загальні питання з хореографії

Питання з класичного танцю:

 • позиції рук та ніг у класичному танці;

 • пози в класичному танці;

 • положення ніг та тулубу в класичному екзерсисі;

 • форми port-de-brass;

 • поділ сценічного простору по точках (за системою А.Я.Ваганової).

Питання з народно-сценічного танцю:

 • позиції рук та ніг у народно-сценічному танці;

 • різновиди вистукувань (в яких народних танцях вони присутні та яку мають назву);

 • регіональний поділ українських народних танців;

 • назвати та показати основні рухи українського танцю.

Назвати провідних українських танцівників.

Творчий внесок у спадок української хореографічної культури П.П.Вірського.

Внесок М.М. Вантуха у розвиток української хореографії.

Назвати провідні професійні танцювальні колективи України.

Назвати балети на українську тематику.

Назвати балети П.І.Чайковського.

Назвати балети Ф.Мінкуса, А.Адана.

Назвати постановки балетів А.Ф.Шекери.

Назвати постановки балетів Ю.М.Григоровича та виконавців головних партій у цих постановках.

Назвати викладачів-теоретиків з класичного та народно-сценічного танців та їх праці.

Назвати українських хореографів, які присвятили своє життя пропаганді та збиранню українського фольклорного танцю.


Критерії оцінювання

Комісією розглядається та приймається рішення «рекомендовано до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб» або «не рекомендовано до зарахування».

Схожі:

М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступний іспит з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова проводиться у формі тестування
М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики «затверджено» «рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу імені М. П. Драгоманова Протокол
«Інформатика» в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова у 2014 році: 010102101 «Початкова освіта» (спеціалізація...
М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол iconМ. П. Драгоманова Фізико-математичний інститут «Затверджено» «Рекомендовано» На засіданні Приймальної комісії Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова Фізико-математичного інституту Протокол
Програму вступних іспитів з фізики укладено на основі чинних програм з фізики для 7-11 класів
М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол iconМ. П. Драгоманова інженерно-педагогічний інститут «Затверджено» «Рекомендовано» На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інженерно нпу ім. М. П. Драгоманова педагогічного інституту Протокол
Укрїни, іноземних громадян та осіб без громадянства при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»...
М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу ім. М. П. Драгоманова Протокол
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут інформатики Національного...
М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології "Рекомендовано" на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу імені М. П. Драгоманова природничо-географічної освіти та протокол

М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту природничо протокол
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають фізична...
М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступне випробування з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова призначене для визначення загальних І спеціальних (професійних)...
М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики «затверджено» «рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу імені М. П. Драгоманова Протокол
«Обслуговування систем баз даних і знань», 05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», 05010301 «Розробка програмного...
М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики «затверджено» «рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу імені М. П. Драгоманова Протокол
«Обслуговування систем баз даних і знань», 05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», 05010301 «Розробка програмного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи