Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр icon

Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр
Скачати 460.02 Kb.
НазваСпеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр
Сторінка1/3
Дата24.08.2014
Розмір460.02 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3Програма

вступного фахового випробування

з дисципліни «Теорія і спеціальна методика виховання дітей дошкільного та шкільного віку з вадами інтелекту »


при вступі на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», «Магістр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


спеціальність 7.01010501 , 8.01010501 .

Корекційна освіта (олігофренопедагогіка)
Київ – 2014
Пояснювальна записка

Дисципліна “Корекційна педагогіка” розрахована для студентів дефектологічних факультетів та інститутів, що готують учителів для загальноосвітніх шкіл для дітей з інтелектуальною недостатністю. Курс “Корекційна педагогіка” становить науково-теоретичну базу у формуванні майбутніх педагогів дошкільних, шкільних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю та реабілітаційних центрів. Він повинен забезпечити необхідний якісний рівень професійної підготовки корекційного педагога, який може у відповідності з актуальними завданнями корекційної психопедагогічної науки та практики творчо і продуктивно розв’язувати комплексні корекційно-розвиткові та педагогічно-виховні проблеми спеціального навчання, особистісного становлення і соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Метою програми є підготовка корекційного педагога до адаптаційної та реабілітаційної діяльності, яка полягає у створенні необхідних психолого-педагогічних умов для найбільш повної соціальної адаптації, інтеграції та інклюзії у суспільство дітей з інтелектуальною недостатністю.

Зміст програми курсу “Корекційна педагогіка” відповідає основним вимогам кваліфікаційної характеристики спеціальності і реалізує тісні зв’язки з клінічними та анатомо-фізіологічними основами наукової галузі “Корекційна психопедагогіка”.

Дисципліна “Корекційна педагогіка ” розглядає такі завдання:

 • формування у студентів категоріальних понять корекційної педагогіки на основі вивчення історії та науково-практичної логіки їх становлення;

 • забезпечення студентів знаннями теорії та практики роботи з дітьми, які мають в структурі свого розвитку інтелектуальні вади;

 • прищеплення особливого ставлення до дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

 • стимулювання студентів до активної аналітико-пошукової роботи, спрямованої на визначення ефективних шляхів подолання наслідків розладів інтелекту у дітей;

 • навчання моделюванню, здійсненню та організації системи спеціальної допомоги дітям в діапазоні від раннього до дошкільного, від дошкільного до шкільного, від, власне, шкільного до юнацького віку.

Зміст програми

Модуль І.. Загальні питання теорії корекційної педагогіки.

1.Сучасні проблеми спеціального навчання та виховання

2. Вихідні теоретичні положення корекційної педагогіки

Модуль ІІ. Системи педагогічного впливу на ранній та дошкільний розвиток дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

1. Система раннього виявлення та корекції відхилень у розвитку дітей.

2. Організація ранньої допомоги дітям з порушеннями розвитку

Модуль ІІІ. Основи дидактики корекційної педагогіки.

Навчання, виховання, розвиток та корекція як єдиний педагогічний процес.

1.Процес навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 1. Принципи навчання.

 2. Зміст освіти

 3. Методи навчання.

 4. Форми організації навчального процесу.

 5. Урок як основна форма організації навчального процесу дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.

 6. Перевірка та облік знань, умінь і навичок учнів.

 7. Керівництво та контроль у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Модуль ІV. Навчальна корекційно-виховна робота з дітьми, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку

1. Теоретичні основи навчання і виховання дітей із ЗПР.

2. Організація корекційно-розвиткового навчально-виховного процесу дітей із ЗПР.

3. Принципи побудови та організації корекційно-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

4. Можливості розвитку, корекції, освіти та соціалізації дітей з аутизмом.

Модуль V. Теоретико-методичні основи виховання дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку

1. Сутність, принципи та завдання виховання учнів корекційної школи.

2. Зміст, основні напрями та методи виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.

3. Трудове навчання, виховання та профорієнтаційна робота з дітьми, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.

4. Моральне виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.

5. Естетичне виховання дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.

6. Фізичне виховання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

7. Вивчення та формування дитячого колективу у закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.

8. Позакласна робота у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.

Модуль VІ. Корекційна дошкільна педагогіка та гуманітарні системи.

 1. Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього дошкільного віку, хворими на ДЦП

 2. Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього дошкільного віку при аутизмі та аутистичних рисах особистості.

 3. Корекційна спрямованість виховання та навчання дітей дошкільного віку з порушеннями поведінки та діяльності.

 4. Педагогіка Марії Монтессорі та Рудольфа Штайнера.

Модуль VІІ. Розвиток, компенсація та корекція особистості дітей з важкими порушеннями психофізичного розвитку

  1. Основні групи дітей зі складними дефектами та значення їх психолого-педагогічного вивчення.

2. Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини зі складним дефектом.
Питання для вступних іспитів


 1. Предмет, завдання та методи корекційної психопедагогіки.

 2. Формування естетичних смаків в учнів з інтелектуальною недостатністю.

 3. Характеристика методів навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 4. Система загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 5. Проблеми удосконалення змісту освіти у корекційних закладах.

 6. Характеристика принципів свідомості та активності у навчанні дітей з інтелектуальною недостатністю.

 7. Завдання та зміст роботи спеціальних дошкільних закладів.

 8. Основні поняття та категорії корекційної психопедагогіки.

 9. Особливості застосування принципу наочності у навчанні та корекції дітей з інтелектуальною недостатністю.

 10. Особливості корекційно-педагогічної роботи у реабілітаційному закладі.

 11. Професійна підготовка корекційних психопедагогів.

 12. Залежність корекційно-педагогічної та психокорекційної роботи від дизонтогенезу психофізичного розвитку дитини.

 13. Завдання загальноосвітнього навчального закладу для дітей з інтелектуальною недостатністю. Основні напрями та засоби їх здійснення.

 14. Л.С.Виготський про роль колективу в соціалізації особистості дитини з інтелектуальною недостатністю.

 15. Проблеми розвитку системи спеціальної освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 16. Корекційна психопедагогіка у системі гуманітарних наук.

 17. Зміст та форми позакласної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 18. Внесок І.Г.Єременка у розвиток теорії та практики уроку в загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 19. Мета, завдання та зміст трудового навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 20. Керівна діяльність адміністрації загальноосвітнього навчального закладу для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 21. Характеристика процесу навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю Типи та структури уроку у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю

 22. Завдання та значення сенсорного виховання у розумовому розвитку дитини з психофізичними порушеннями.

 23. Сутність корекційних прийомів у системі корекційно-виховної роботи дітей, хворих на ДЦП.

 1. Соціально-трудова адаптація випускників загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю як проблема їх інтеграції у суспільство.

 2. Організація, режим та планування роботи у спеціальному дошкільному закладі.

 3. Основні напрями та зміст корекційної роботи з дітьми із ЗПР. Комплексний підхід до організації корекційно-розвивального впливу на особистість дитини з ДЦП..

 4. Форми організації навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 5. Особливості корекційної роботи з дітьми з інтелектуальною недостатністю.

 6. Урок як основна форма навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з психофізичними порушеннями.

 7. Організаційно-методичні аспекти корекційно-педагогічної діяльності корекційного педагога.

 8. Система ранньої корекційно-реабілітаційної роботи з розумово відсталими дітьми.

 9. Внесок І.Г.Єременка в теорію та практику освіти учнів з інтелектуальною недостатністю.

 10. Комплексний підхід до організації корекційно-розвивального впливу на особистість дитини із ЗПР.

 11. Психолого-педагогічні вимоги до перевірки та оцінки знань, умінь і навичок учнів.

 12. Зміст та завдання корекційної роботи з аутичними дітьми.

 13. Характеристика принципів науковості та системності навчання дітей з інтелектуальною недостатністю.

 14. Характеристика видів контролю знань, умінь та навичок учнів з інтелектуальною недостатністю.

 15. Шляхи розвитку та компоненти корекційної освіти.

 16. Дошкільні установи для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 17. Особливості інклюзивної форми навчання.

 18. Загальноосвітній навчальний заклад як основний тип установи для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 19. Місце та роль лікувальної педагогіки у системі корекційного навчання дітей раннього та дошкільного віку, хворих на ДЦП.

 20. Роль корекційного педагога у подоланні труднощів спілкування батьків з дитиною із психофізичними порушеннями. Завдання та зміст роботи закладів для дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю.

 21. Особливості застосування індивідуального та диференційованого підходів у дошкільних закладах для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 22. Характеристика принципу міцності засвоєння знань учнями з інтелектуальною недостатністю.

 23. Завдання та зміст морального виховання учнів з інтелектуальною недостатністю.

 24. Характеристика принципу корекційно-розвивальної спрямованості навчання дітей з інтелектуальною недостатністю.

 25. Значення та особливості проведення ранньої корекційно-педагогічної роботи.

 26. Сутність педагогічної корекції. Засоби корекційно-виховної роботи.

 27. Особливості позакласної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах та групах подовженого дня для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 28. Корекційна психопедагогіка у системі гуманітарних наук.

 29. Л.С.Виготський про складну структуру дефекту дітей з інтелектуальною недостатністю та можливості корекції психічних функцій.

 30. Особливості застосування індивідуального та диференційованого підходів до учнів з інтелектуальною недостатністю.

 31. Мета, завдання та зміст трудового навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі оцінювання їх навчальної діяльності.

 32. Характеристика принципів доступності та послідовності навчання дітей з інтелектуальною недостатністю.

 33. Характеристика Державного стандарту освіти учнів з інтелектуальною недостатністю.

 34. Своєрідність процесу навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 35. Зміст корекційно-педагогічної роботи з розвитку дрібної моторики рук у дітей зі складними порушеннями.

 36. Особливості корекційно-педагогічної роботи з дітьми, хворими на ДЦП.

 37. Корекційний аспект методичної роботи педагогів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 38. Сутність педагогічної системи Марії Монтессорі. Особливості застосування у роботі з дітьми з інтелектуальною недостатністю.

 39. Урок як основна форма навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з психофізичними порушеннями.

 40. Особливості навчання і виховання дітей з ДЦП у закладах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

 41. Структура загальноосвітнього навчального закладу для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 42. Принципи навчання учнів з інтелектуальною недостатністю Завдання та передумови створення системи ранньої допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку.

 43. Екологічне виховання учнів з інтелектуальною недостатністю

 44. Характеристика методів виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.

 45. Корекційно-розвивальна та пропедевтична роль трудового навчання молодих школярів з інтелектуальною недостатністю.

 46. Завдання та зміст роботи реабілітаційних центрів.

 47. Охарактеризувати особливості інтегрованого навчання розумово відсталих учнів.


Література

1. Актуальные проблемы психолого-педагогического изучения учащихся вспомогательной школы. В помощь слушателям курсов. Минск, 1987.-40с.

2. Бгажнокова И.М. Проблемы и перспективы развития коррекционной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью.// Дефектология.:М., 1994. №1.

3. Бгажнокова И.М., Гамаюнова А.Н. Проблемы социальной адаптации детей-сирот с нарушениями интеллекта.// Дефектология.:М., 1997.№1.-С.36-39.

4. Бгажнокова И.М., Мусукаева Ф.В. Особенности понимания и использования общекультурных норм поведения умственно отсталыми подростками.// Дефектология.:М, 1998.№5.- С 46-54.

5.Баудиш В. Сущность коррекционно-воспитательной работы во вспомогательной школе.// Дефектология. 1978.№3. – С. 42-54.

6. Белкин А.С. Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 177. – 112 с.

7. Бондар В.І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності. – К.: Рад.школа, 1988.

8.Брезе Б. Активизация ослабленного интеллекта при обучении во вспомогательных школах: Пер. с нем.. – М.: Медицина, 1981.–240 с.

9. Буфетов Н.М. Нравственное воспитание во вспомогательной школе. – Алма-Ата: Мектел, 1988. – 88с.

10. Вайнруб Е.М., Плешкановская Г.М. Оптимизация работоспособности учащихся вспомогательной школы. – К.: Рад. школа, 1989. – 96 с.

11. Вайзман Н.П. Психомоторика детей-олигофренов.- М.: Педагогика, 1976. –104 с.

12. Василевская В.Я. Понимание учебного материала учащимися старших классов вспомогательной школы. - М.: Изд-во АПН РСФСР. 1960. - 183с.

13. Введение в историю олигофренопедагогики / Под ред.

А.И. Капустина. - Донецк: Лебедь, 1966.-146 с.

14. Власова Т.А. Государственная забота о воспитании и обучении аномальных детей и пути развития советской дефектологии // Дефектология. 1970. № 2. – С. 3-20.

15. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе/ Под ред. В.В.Воронковой - М.: Школа-Пресс, 1994.- 416 с.

16. Выготский Л.С. Собрание сочинений, Т.5. Основы дефектологии/ Под ред. Т.А. Власовой - М.: Педагогика, 1983.- 368с.

17. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова – М.: Педагогика, 1991.- 480с.

18. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. /Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Мзд-во «Академия», 1999.- 280с.

19. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы. – М.: Педагогика, 1974. – 120 с.

20. Горская Г.И. , Чуракова Р.В. Организация учебно-воспитательной работы. – М.: Просвещение, 1985.

21. Граборов А.Н. Очерки по олигофренопедагогике. – М.: Учпедгиз, 1961.- 196с.

22. Граборов А.Н., Кузьмина Н.Ф., Новик Ф.М. Олигофренопедагогика - М.: Учпедгиз, 1941. – 232 с.

23. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность во вспомагательной школе: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1982.

24. Гулак В.А. Управляемое формирование у учащихся-дебилов умственных действий лингвистического содержания // Вопросы психики и учебной деятельности аномальных детей. Учебные записки Тартуского университета. Вып. 907.-Тарту, 1990-С. 34-50.

25. Данилова Л.А. Коррекционная работа при обучении детей с церебральными параличами. // Дефектология. – М.: 1972. – № 4.

26. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и генновационные тенденции в обучении и воспитании . Хрестоматия. – М., 2001.

27. «Діти з обмеженими фізичними та розумовими можливостями в системі корекційного навчання та виховання.» (Матеріали міжнародной науково-практичной конференції) – Київ., 1997. – С 174.

28. Дефектологический словарь – М.: Педагогика, 1970.- 504 с.

28(а). Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во спомагательной школе - М.: Педагогика, 1969 - 216с.

29. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. / Под ред. Т.А. Власовой, В.Г. Петровой. -М.: Просвещение, 1981 - 176с.

30. Єременко І.Г. Дидактичні основи уроку в допоміжній школі. - Київ: Рад. школа, 1966 – 130 с.

31. Єременко І.Г. Наукові основи корекційно-виховної роботи в допоміжній школі. Метод. лист. - Київ: Рад. школа, 1970 - 51с.

32. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – Киев: Вища школа, 1985- 326с.

33. Еременко И.Г. Познавательные возможности учащихся вспомогательной школы. - Киев: Рад.школа, 1972 - 130с.

34. Еременко И.Г. Материалы исследования процесса обучения во вспомогательной школе. – Киев: Пед. общество УССР, 1972 - Ч.І.-111с.; Ч.2. - 83 с.

35. Єременко І.Г., Вавіна Л.С., Мерсіянова Г.М. Диференційоване навчання в допоміжній школі. – Київ: Рад. Школа, 1978.- 142с.

36. Єременко І.Г., Мерсіянова Г.М. Навчання учнів допоміжної школи користуватися знаннями й уміннями. – Київ: Рад. школа, 1971-136с.

37. Єременко І.Г., Турчинска В.Ї. Готовність розумово відсталих дітей до навчання в допоміжній школі. - К.: Рад. школа, 1981-101с.

38. Эрик Шоплер., Маргарет Ланзинг и др. Пер. с немец. «Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей». – Минск., 1997.

39. Эстетическое воспитание во вспомогательной школе / Под ред. Т.Н. Головиной. – М.: Просвещение, 1972. – 104с.

40. Замский Х.С. О разнообразии при повторении учебного материала во вспомогательной школе // Известия АПН РСФСР. Вып. 57. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1954 - с.67-148.

41. Замский Х.С. История олигофренопедагогики. - М.: Просвещение, 1974 - 392 с.

42. Занков Л.В. Психология умственно отсталого ребенка. М.: Учпедгиз, 1939.- 64с.

43. Исследование личности и познавательной деятельности учащихся вспомогательной школы / Под ред. В.Г. Петровой. - М.: НИИ дефектологии АПН СССР, 1980 - 82 с.

44. Інвалід і суспільство: Проблеми інтеграції. – Випуск 1. Збірник теоретичних та методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді. – К., 1995.

45. Капустин А.И. Коррекционно-развивающие функции наглядности в обучении учащихся вспомогательных школ. – М.: Прометей, 1990 - 210с.

46. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М.: Просвещение, 1992-223 с.

47. Книга для учителя вспомогательной школы / Под ред. Г.М.Дульнева: 2-е изд.- М.: Учпедгиз, 1955- 448 с.

48. Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность ”Дефектология”.- Киев: Вища школа, 1984.-144с.

49. Козленко Н.А. Физическое воспитание учащихся вспомогательной школы. - К.: Рад. школа, 1987- 125с.

50. Коломинский Н.Л. Развитие личности учащихся вспомогательной школы. Киев: Рад. школа, 1978 - 87 с.

51. Коррекционная роль обучения во вспомогательной школе / Под ред. Г.М.Дульнева. – М.: Педагогика, 1974 – 96с.

52. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. –М.: Российское педагогическое агенство. 1997. – 123с.

53. Леднев В.С. Содержание общего среднего образования. Проблемы структуры. – М.: Педагогика, 1980 – 264с.

54. Леднев В.С. Содержание образования. – М.: Высш. шк., 1989 – 360с.

55. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 177 – 304с.

56. Липа В.А. Социально-педагогические аспекты формирования целей коррекционного обучения умственно отсталых детей в истории олигофренопедагогики // Введение в историю олигофренопедагогики/ Под ред. А.И.Капустина. – Донецк: Лебедь, 1966 – С.62-76

57. Лубовский В.И. Некоторые актуальные проблемы советской дефектологии // Дефектология. 187. №5 – С. 3-11.

58. Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей (в норме и патологии) – М.: Педагогика, 1978 – 224с.

59. Лубовский В.И. Особенности высшей нервной деятельности умственно отсталых школьников // Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы / Под ред. Ж.И.Шиф – М.: Просвещение, 1965 – С. 20-33

60. Лурье Н.Б. Коррекционно-воспитательная работа с умственно отсталыми детьми.– М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962 – 160с.

61. Лурье Н.Б. Воспитание глубоко умственно отсталого ребенка в семье. – М.: Педагогика, 1972 – 54с.

62. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики// Дефектология. 1996. №1 – С. 3-10.

63. Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом: В 2-х частях. – М.: УПК ”Федоровец”, 1996 – 182с.

64. Малофеев Н.Н. Современный этап в развитии системы специального образования в России: результаты исследования как основа для построения программы развития.//Дефектология.: М., 1997. №4. – С. 3-15.

65. Малофеев Н.Н. Стратегия и тактика переходного периода в развитии отечественной системы специального образования и государственной системы помощи детям с особыми проблемами.// Дефектология.: 1997. №6. С. 3-11.

66. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта. – М.: Педагогика, 1988 – 128с.

67. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – Изд-во Санкт-Петербург. – 2001.

68. Мастюкова Е.М. Интеллектуальные нарушения у детей с церебральными параличами.//Клиническое и психологическое изучение детей с интеллектуальной недостаточностью. / Под ред.Лебединской К.С., Явкина В.М., Петровой М.: НИИ дефектологии АПН СССР, 1976. – 176с.

69. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. – М.: Просвещение, 1977 – 240с.

70. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе. – М.: Просвещение,

1988 – 224с.

71. Мирский С.Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении. – М.: Педагогика, 1990 – 160с.

72. Монахов Н.И. Изучение эффективности воспитания: теория и методика. – М.: Педагогика, 1981 – 144с.

73. Морозова Н.Г. Формирование познавательных интересов у аномальных детей. – М.: Просвещение, 1969 – 280с.

74. Намазбаева Ж.И. Некоторые особенности личности учащихся вспомогательной школы.–Алма-Ата: Изд-во Каз. пед.

ин-та, 1985 –71 с.

75. Новик Ф.М. История воспитания и обучения умственно отсталых детей. – М.: Учпредгиз, 1939 – 157с.

76. Одаренные дети: Пер. с англ./ Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991 – 376с.

77. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе. – Киев: Рад. Школа, 1976 –184с.

78. Организация самоподготовки во вспомогательной школе-интернате. – Киев: РУМК. 1988 – 28с.

79. Основы обучения и воспитания аномальных детей. / Под ред. А.И. Дьячкова. – М.: Просвещение, 1965 –343с.

80. Основи спеціальної дидактики: 2-е вид. / Під ред. І.Г.Єременка. – Київ: Рад.щкола, 1986 –200с.

81. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы / Под ред. Ж.И.Шиф. – М.: Просвещение, 1965 – 344с.

82. Охранительно-педагогический режим во вспомогательной школе-интернате. Екатеринбург, 1991.

83. Патрикеев В.Г., Аладинская И.А. Критерии дифференцированной психолого-педагогической оценки учебной деятельности школьников с нарушениями интеллекта на занятиях трудовой подготовки.// Дефектология. М.: 1997. №1. – С.

84. Певзнер М.С. Дети-олигофрены. – М.: Изд-во АПН РСФСР,

1969 –486с.

85. Петрова В.Г. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов. – М.: Просвещение, 1968 – 160с.

86. Петрова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы. М.: Педагогика, 1977 – 200с.

87. Петрова В.Г., Белякова И.В. К вопросу о разнообразии форм обучения детей с нарушениями интеллектуального развития // Дефектология. 1995. №3. – С.19-22.

88. Пинский Б.И. Психологические особенности деятельности умственно отсталых школьников. – М.: Изд-во АПН РСФСР . 1962 – 319с.

89. Пинский Б.И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1969 –152с.

91. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе / Под ред. Ж.И.Шиф, В.Г.Петровой, Т.Н.Головиной. – М.:Педагогика, 1980 – 176с.

92. Раку А.И. Взаимодействие вспомогательной школы и семьи в социальной адаптации учащихся. – Кишинев, 1982 – 143с.

93. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника: 3-е изд. М.: Просвещение, 1986 – 192с.

94. Селецкий А.И. Психология и психопатология слабоумия. – К.: Рад. Школа, 1981 – 141с.

95. Синев В.Н. Коррекция развития познавательных процессов у учащихся на уроках географии //Коррекционная роль обучения во вспомогательной школе /Под ред. Г.М.Дульнева. – М.: Педагогика, 1971 – С.11-38.

96. Сенев В.Н., Капустин А.И. О коррекционной роли использования образной наглядности в старших классах вспомогательной школы // Дефектология. 1978. № 2. – С. 42-48.

97. Синев В.Н., Стожок Л.С. Коррекционная работа на уроках естествознания и географии во вспомогательной школе. – Киев: Рад. Школа, 1977 – 88с.

98. Синев В.Н. Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса вспомогательной школы // Введение в историю олигофренопедагогики/ Под ред. А.И.Капустина. –Донецк: Лебедь, 1966. – С.10-20.

99. Смирнова А.Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1982 – 104с.

100. Соловьев И.М. Психология познавательной деятельности нормальных и аномальных детей. – М.: Просвещение, 1966 –223с.

101. Стадненко Н.М. Особенности мышления учащихся вспомоательной школы. – Киев: Рад. школа, 1980 – 144с.

102. Стадненко Н.М. Нариси з психології розумово відсталої дитини. – Київ: Рад. школа, 1967 – 114с.

103. Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения: Пер. с англ./Под ред. Н.Ф.Талызиной. – М.: Педагогика, 1984 – 472с.

104. Спеціальна дошкільна педагогіка. /Под ред. Є.А.Ситебелевой. М.: 2001.

105. Специальная педагогика. /Под.ред. Н.М.Назаровой. М., 2001.

106. Смирнова З.Н. Особенности понимания детских рассказов Л.Н.Толстого учащимися вспомогательной школы.

107. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития кольников. – М., 2001.

108. Трудовое обучение во вспомогательной школе. / Под ред. В.И. Бондаря. – Киев: Рад. школа, 1981 – 96с.

109. Турчинская К.М. Профориентация во вспомогательной школе. – Киев: Рад. школа, 1976 – 128с.

110. Умственное развитие учащихся вспомогательной школы / Под ред. Ж.И.Шиф. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961 –184с.

111. Ульянова Р.К. Коррекция двигательных нарушений у детей дошкольного возраста с ранним детским аутизмом. // Дефектология. 1988. № 4 - С. 66.

112. Ульянова Р.К. Развитие навыков самообслуживания у детей с ранним детским аутизмом. // Дефектология. 1989. № 3 –

С. 68-71.

113. Хрестоматия по истории олигофренопедагогики. – М.: Учпедгиз, 1941 – 280с.
  1   2   3

Схожі:

Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології»
Згідно з нормативними документами вища освіта на Україні має наступні рівні: бакалавр, спеціаліст та магістр з послідуючим переходом...
Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» 05010104 спеціальності «Cистеми штучного інтелекту»...
Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр iconПрограма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр icon„Спеціаліст”, „Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”
Теорії і методики виховання глухих та слабочуючих дітей в дошкільних та шкільних освітніх закладах”
Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр iconПрограма фахового випробування
«Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / «спеціаліст» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / «спеціаліст»,...
Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр iconПоложення про магістерську роботу загальні положення
Магістерська робота виконується протягом навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст»
Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр iconСпеціаліст”, “Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр
Спеціаліст” за спеціальністю „Політологія” є інтеграція вищої педагогічної освіти, науки і передової практики, поглиблення і закріплення...
Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр iconПрограма вступного фахового випробування з технологій і креслення При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
В інституті гуманітарно-технічної освіти можна здобути диплом магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи